اکبر جوجه - شعبه ولیعصر

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

ولیعصر،بلوار خامنه ای،جنب بیمه البرزچلو اکبر جوجه
همراه با رب انار
17,100 تومان
چلو جوجه کباب
10,013 تومان
چلو کوبیده
10,013 تومان
چلو اکبر جوجه
همراه با رب انار
17,100 تومان
چلو جوجه کباب
10,013 تومان
چلو کوبیده
10,013 تومان
زرشک پلوبامرغ
10,013 تومان
قورمه سبزی
8,075 تومان
چلوکره
3,990 تومان

ماست موسیر
950 تومان
زیتون پرورده
4,019 تومان
سالاد فصل
3,563 تومان
سیر ترشی
4,019 تومان

نوشابه خانواده
3,610 تومان
دلستر خانواده
4,513 تومان
دلستر شیشه ای
2,518 تومان
نوشابه قوطی
2,518 تومان
نوشابه بطری
1,520 تومان
آب معدنی کوچک
1,017 تومان
آب معدنی بزرگ
1,615 تومان