اکبر جوجه - شعبه ولیعصر

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

ولیعصر،بلوار خامنه ای،جنب بیمه البرزچلو اکبر جوجه
همراه با رب انار
17,100 تومان
سالاد فصل
3,610 تومان
چلو جوجه کباب
10,013 تومان
چلو اکبر جوجه
همراه با رب انار
17,100 تومان
چلو جوجه کباب
10,013 تومان
چلو کوبیده
10,013 تومان
قیمه نثار
12,350 تومان
چلوماهی قزل آلا
15,010 تومان
قورمه سبزی
8,075 تومان
بال کبابی
10,450 تومان
چلوکره
3,990 تومان

ماست موسیر
950 تومان
زیتون پرورده
3,325 تومان
سالاد فصل
3,610 تومان
سیر ترشی
3,325 تومان

دوغ تکنفره محلی
2,185 تومان
نوشابه خانواده
3,325 تومان
دوغ محلی (عیران) خانواده
5,225 تومان
دلستر خانواده
3,040 تومان
دلستر شیشه ای
1,900 تومان
نوشابه قوطی
1,900 تومان
نوشابه بطری
1,330 تومان
آب معدنی کوچک
855 تومان
آب معدنی بزرگ
1,330 تومان