اژدر زاپاتا


به منظور رفاه حال مسافران و معذوران شرعی، سرو غذا در داخل رستوران امکان پذیر میباشد.

قزوین، خیابان فردوسی شمالی، جنب بیمارستان دهخداویژه بندری
بندری، قارچ و پنیر
13,500 تومان
سیب زمینی سوپر
ژامبون، قارچ و پنیر
19,000 تومان
سس
500 تومان
ویژه هات رویال
ژامبون، هات داگ، قارچ و پنیر
16,000 تومان
ویژه زاپاتا
برگر، ژامبون، فیله مرغ، قارچ و پنیر
22,500 تومان
ویژه رویال برگر
برگر، ژامبون، قارچ و پنیر
21,000 تومان
ویژه یونانی
برگر، فیله مرغ، قارچ و پنیر
21,000 تومان
ویژه استیک
برگر، فیله مرغ، مغز، قارچ و پنیر
23,500 تومان
ویژه رویال فیله
فیله مرغ، ژامبون، قارچ و پنیر
19,500 تومان
ویژه هات رویال
ژامبون، هات داگ، قارچ و پنیر
16,000 تومان
ویژه هات داگ
هات داگ، قارچ و پنیر
14,000 تومان
ویژه ژامبون تنوری
ژامبون تنوری، قارچ و پنیر
16,000 تومان
ویژه فیله مرغ
فیله مرغ، قارچ و پنیر
19,500 تومان
ویژه فیله مرغ و مغز (زبان)
فیله مرغ و مغز(زبان)، قارچ و پنیر
20,000 تومان
ویژه مغز و زبان
مغز و زبان، قارچ و پنیر
24,000 تومان
ویژه مغز
مغز، قارچ و پنیر
22,000 تومان
ویژه زبان
زبان، قارچ و پنیر
23,000 تومان
ویژه بندری
بندری، قارچ و پنیر
13,500 تومان
کباب ویژه
کباب ویژه، قارچ و پنیر
16,000 تومان
چیز برگر
15,000 تومان
همبرگر
14,000 تومان
دوبل برگر
19,000 تومان
کوکتل دودی
12,500 تومان
ژامبون گوشت سرد
12,000 تومان
سیب زمینی سوپر
ژامبون، قارچ و پنیر
19,000 تومان
ویژه بیف
برگر، زبان، قارچ و پنير
26,000 تومان
ویژه رست بیف
گوشت رست شده گوساله، قارچ و پنير
24,000 تومان
سس
500 تومان
قارچ و پنیر اضافه
قارچ و پنير
3,000 تومان

ویژه پالرمو
برگر، فیله مرغ، مغز، زبان، قارچ و پنیر
26,000 تومان
ویژه نیکلاس
برگر، فیله مرغ، ژامبون، مغز، قارچ و پنیر
24,000 تومان
ویژه کالزون
برگر، هات داگ، قارچ و پنیر
21,000 تومان
ویژه چگوارا
هات داگ، ژامبون، فیله مرغ، قارچ و پنیر
22,000 تومان

پیتزا مخصوص زاپاتا
ژامبون گوشت و مرغ، ژامبون پپروني، گوشت چرخ كرده، كوكتل، قارچ
25,000 تومان
پیتزا گوشت و قارچ
گوشت چرخ كرده، قارچ بلنچ
29,000 تومان
پیتزا فیله مرغ
فيله مرغ گريل شده، قارچ بلنچ
27,000 تومان
پیتزا رست بیف
رست بيف، فيله مرغ، قارچ بلنچ
33,000 تومان
پیتزا پپرونی
ژامبون پپروني و پنير مخصوص
26,000 تومان

سیب زمینی ساده
11,000 تومان
دلستر
3,000 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
آب معدنی
1,500 تومان
فانتاپرتقالی قوطی
3,000 تومان
اسپرایت قوطی
3,000 تومان
کوکا قوطی
3,000 تومان
کوکا زیرو قوطی
3,000 تومان