نسخه: 1.0

قزوین فود
www.qazvinfood.com

«قزوین فود» بخشی از پروژه «قزوین شهر» است که توسط شرکت سامانه ارتباطات قاصدک راه‌اندازی شده است.
در این سایت می توانید به آسانی سفارش مورد نظر خود را انجام دهید
و آن را در محل مورد نظر دریافت نمایید.