طلوع

غیاث آباد،خیابان کشاورز،جنب مسجد امام خمینیکشک بادمجون با دورچین
9,700 تومان
چلو خورشت قورمه سبزی
12,000 تومان
چلو جوجه کباب ویژه بدون استخوان
17,300 تومان
چلو ماهی قزل آلا شنسیل شده
25,000 تومان
کوفته تبریزی با سنگک
25,000 تومان
چلوکباب کوبیده ویژه
مخلوط گوسفندی وگوساله
18,000 تومان
چلوجوجه کباب معمولی
13,000 تومان
چلوکباب کوبیده معمولی باگوشت تازه
16,000 تومان

سالاد فصل
2,500 تومان
سبزی خوردن
2,000 تومان
ماست موسیر
1,200 تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا
4,500 تومان
نوشابه پت
2,000 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
دوغ خانواده سنتی
5,000 تومان
دلستر خانواده لیمو
4,500 تومان
دلستر شیشه ای
2,500 تومان