طلوع

غیاث آباد،خیابان کشاورز،جنب مسجد امام خمینیچلوکباب کوبیده معمولی باگوشت تازه
15,000 تومان
سبزی خوردن
2,000 تومان
کشک بادمجون با دورچین
9,700 تومان
چلو خورشت قورمه سبزی
12,000 تومان
زرشک پلو با مرغ ویژه بادورچین
16,300 تومان
چلو جوجه کباب ویژه بدون استخوان
17,300 تومان
چلو ماهی قزل آلا شنسیل شده
225,000 تومان
کوفته تبریزی با سنگک
18,700 تومان
چلوکباب کوبیده ویژه
مخلوط گوسفندی وگوساله
18,000 تومان
چلوجوجه کباب معمولی
12,000 تومان
چلوکباب کوبیده معمولی باگوشت تازه
15,000 تومان
رزشک پلوبامرغ معمولی
13,000 تومان

سالاد فصل
2,500 تومان
سالاد ویژه
3,000 تومان
سبزی خوردن
2,000 تومان
سوپ جو تکنفره
2,500 تومان
ماست موسیر
1,200 تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا
4,500 تومان
نوشابه پت
2,000 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
دوغ خانواده سنتی
5,000 تومان
دلستر خانواده لیمو
4,500 تومان
دلستر شیشه ای
2,500 تومان