ایتالیایی پاپا

قزوین، فلسطین شرقی، پلاک 140آوانتی نرمال
فیله گوساله، گوشت چرخ کرده، پیاز، سس سیر، سس مخصوص، پنیر موزارلا...
38,000 تومان
پاپا نرمال
ژامبون گوشت، قارچ، پیاز، سس سیر، فیله گوساله، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس بیانر ...
42,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده
15,000 تومان
هاوک نرمال
فیله گوساله، راسته گوساله گریل شده، قارچ، پیاز، سس سیر، سس مخصوص، سس بیانر، پنیر موزارلا...
44,000 تومان
استیک ایتالیایی
راسته گوساله، سیب زمینی سرخ کرده، سس قارچ، سبزیجات تفت داده شده، ادویه مخصوص ایتالیایی
95,000 تومان
استیک راکفورد
فیله گوساله، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات تفت داده شده، سس قارچ، ادویه مخصوص
95,000 تومان
استیک دایان
فیله تکه ای گوساله، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات تفت داده شده، سس قارچ، ادویه معطر
95,000 تومان
استیک مرغ
سینه مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات تفت داده شده، سس سزار
48,000 تومان
رول استیک تنوری
95,000 تومان
میگو کنجدی
میگو، کرپ سبزیجات، کنجد، سس تند و شیرین، سبزیجات تفت داده شده
45,000 تومان
استیک پاپا
فیله گوساله،دورچین مخصوص،سس مخصوص،ادویه مخصوص
115,000 تومان
استیک بن
راسته گوساله،دورچین،سس،ادویه مخصوص
105,000 تومان
استیک آیرون
فیله گوساله راسته گوساله دورچین مخصوص سس مخصوص ادویه مخصوص
95,000 تومان
استیک تی بن
فیله گوساله راسته گوساله با استخوان دورچین مخصوص سس مخصوص
115,000 تومان
استیک تنوری پاپا
راسته گوسفندی با دنده فیله گوساله دورچین مخصوص
125,000 تومان

بشقاب سبزیجات
سبزیجات تفت داده شده، با روغن زیتون
39,000 تومان
بشقاب سرآشپز
69,000 تومان

لازانیا
35,000 تومان
پنه زبان
35,000 تومان
پنه فیله مرغ
35,000 تومان
پنه مخصوص
38,000 تومان
پنه فیله گوساله
35,000 تومان
پنه پاپا
37,000 تومان
تنوری پنه فیله گوساله
40,000 تومان
تنوری پنه فیله مرغ
40,000 تومان
تنوری پنه زبان
40,000 تومان
تنوری پنه مخصوص
42,000 تومان
تنوری پنه پاپا
43,000 تومان
پنه سبزیجات
35,000 تومان
پنه تنوری سبزیجات
40,000 تومان

مارگاریتا نرمال
قارچ، سس مخصوص پاپا، پنیر موزارلا ...
28,000 تومان
پاپا نرمال
ژامبون گوشت، قارچ، پیاز، سس سیر، فیله گوساله، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس بیانر ...
42,000 تومان
مونتکارلو نرمال
فیله گوساله، میگو، پیاز، سس سیر، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس بیانر ...
42,000 تومان
آوانتی نرمال
فیله گوساله، گوشت چرخ کرده، پیاز، سس سیر، سس مخصوص، پنیر موزارلا...
38,000 تومان
کنیبال نرمال
قارچ، پیاز، گوشت چرخ کرده، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
36,000 تومان
چیکن نرمال
قارچ، مرغ گریل شده، فلفل دلمه، سس کاری، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
35,000 تومان
کالزون نرمال
قارچ، مرغ، ژامبون سس پستو، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
33,000 تومان
گامبری نرمال
قارچ، میگو، سس سیر، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
41,000 تومان
میلانفرد نرمال
راسته گوساله گریل شده، قارچ، پیاز، سس بیانر، سس سیر، سس مخصوص، پنیر موزارلا....
42,000 تومان
وگا نرمال
قارچ، ژامبون گوشت، فلفل دلمه، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
29,000 تومان
سیسیل نرمال
کالباس پپرونی، گوشت چرخ کرده، پیاز، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
38,000 تومان
چیلی نرمال
گوشت چرخ کرده تند، فلفل تازه تند، فلفل دلمه، گوجه گیلاسی، پیاز، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، ادویه مخصوص
38,000 تومان
لینگوا نرمال
زبان تنوری، قارچ، پیاز، سس مخصوص، سس بیانر، سس سیر، پنیر موزارلا..
38,000 تومان
هاوک نرمال
فیله گوساله، راسته گوساله گریل شده، قارچ، پیاز، سس سیر، سس مخصوص، سس بیانر، پنیر موزارلا...
44,000 تومان
فالکو نرمال
فیله گوساله، گوشت چرخ کرده، قارچ، سس مخصوص پاپا، سس بیانر، سس سیر، پیاز، پنیر موزارلا، ادویه مخصوص و ...
42,000 تومان
آبیزو نرمال
میگو، قارچ، ذرت، پیاز، فلفل دلمه، زیتون و ریحان، گوجه فرنگی، سس مخصوص، سس سیر، سس پستو، سس هاوایی ...
34,000 تومان
سبزیجات نرمال
قارچ، گوجه، بادمجان، فلفل دلمه، پیاز، ذرت، زیتون سیاه، سس مخصوص، سس پستو
29,000 تومان
کواترو نرمال
به انتخاب مشتری
46,000 تومان
پپادو نرمال
راسته گوساله گریل شده(تنوری)مرغ گریل شده، فلفل آفریقایی، پیاز، قارچ، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس مخصوص، ادویه مخصوص و ...
42,000 تومان
ویدج نرمال
راسته گوساله گریل شده، گوشت چرخ کرده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه، سس سیر، سس مخصوص، ادویه مخصوص، پنیر موزارلا و ...
46,000 تومان

مارگاریتا خانواده
قارچ، سس مخصوص پاپا، پنیر موزارلا ...
39,000 تومان
پاپا خانواده
ژامبون گوشت، قارچ، پیاز، سس سیر، فیله گوساله، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس بیانر ...
69,000 تومان
مونتکارلو خانواده
فیله گوساله، میگو، پیاز، سس سیر، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس بیانر ...
71,000 تومان
آوانتی خانواده
فیله گوساله، گوشت چرخ کرده، پیاز، سس سیر، سس مخصوص، پنیر موزارلا...
65,000 تومان
کنیبال خانواده
قارچ، پیاز، گوشت چرخ کرده، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
62,000 تومان
چیکن خانواده
قارچ، مرغ گریل شده، فلفل دلمه، سس کاری، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
61,000 تومان
کالزون خانواده
قارچ، مرغ، ژامبون سس پستو، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
53,000 تومان
گامبری خانواده
قارچ، میگو، سس سیر، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
66,000 تومان
میلانفرد خانواده
راسته گوساله گریل شده، قارچ، پیاز، سس بیانر، سس سیر، سس مخصوص، پنیر موزارلا....
70,000 تومان
وگا خانواده
قارچ، ژامبون گوشت، فلفل دلمه، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
49,000 تومان
سیسیل خانواده
کالباس پپرونی، گوشت چرخ کرده، پیاز، سس مخصوص، پنیر موزارلا ...
64,000 تومان
چیلی خانواده
گوشت چرخ کرده تند، فلفل تازه تند، فلفل دلمه، گوجه گیلاسی، پیاز، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، ادویه مخصوص
64,000 تومان
لینگوا خانواده
زبان تنوری، قارچ، پیاز، سس مخصوص، سس بیانر، سس سیر، پنیر موزارلا..
64,000 تومان
هاوک خانواده
فیله گوساله، راسته گوساله گریل شده، قارچ، پیاز، سس سیر، سس مخصوص، سس بیانر، پنیر موزارلا...
72,000 تومان
فالکو خانواده
فیله گوساله، گوشت چرخ کرده، قارچ، سس مخصوص پاپا، سس بیانر، سس سیر، پیاز، پنیر موزارلا، ادویه مخصوص و ...
70,000 تومان
آبیزو خانواده
میگو، قارچ، ذرت، پیاز، فلفل دلمه، زیتون و ریحان، گوجه فرنگی، سس مخصوص، سس سیر، سس پستو، سس هاوایی ...
61,000 تومان
سبزیجات خانواده
قارچ، گوجه، بادمجان، فلفل دلمه، پیاز، ذرت، زیتون سیاه، سس مخصوص، سس پستو
49,000 تومان
کواترو خانواده
به انتخاب مشتری
74,000 تومان
پپادو خانواده
راسته گوساله گریل شده(تنوری)مرغ گریل شده، فلفل آفریقایی، پیاز، قارچ، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس مخصوص، ادویه مخصوص و ...
70,000 تومان
ویدج (لبه دار) خانواده
راسته گوساله گریل شده، گوشت چرخ کرده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه، سس سیر، سس مخصوص، ادویه مخصوص، پنیر موزارلا و ...
74,000 تومان

ساندویچ تنوری گوشت
26,000 تومان
ساندویچ تنوری مرغ
28,000 تومان
ساندویچ تنوری زبان
28,000 تومان
ساندویچ تنوری مخصوص
30,000 تومان
ساندویچ تنوری پاپا
32,000 تومان

سالاد استونا
11,000 تومان
سالاد فصل
14,000 تومان
سالاد سزار
18,000 تومان
سالاد مخصوص
22,000 تومان

آب جو قوطی
4,000 تومان
آب جو بشکه
7,500 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
دوغ
3,000 تومان
آب معدنی بزرگ
3,500 تومان
آب معدنی
1,500 تومان
نوشیدنی موهیتو
15,500 تومان

سوپ سر آشپز
10,000 تومان
سوپ روگن
12,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده
15,000 تومان
بال مرغ سوخاری
28,000 تومان
قارچ سوخاری
14,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده با پنیر
19,000 تومان
نان سیر
16,000 تومان