آجیل به بن

( خرید بالای 40,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان نوروزیان بلوار پرستار نبش حکمت 12تخمه کدو گوشتی نیم کیلو
37,000 تومان
تخمه آفتابگردان نیم کیلو
19,000 تومان
برنجک بسته ای
6,000 تومان
تخمه آفتابگردان دور سفید نیم کیلو
21,000 تومان
بادام زمینی آستانه نیم کیلو
31,000 تومان
آجیل مخلوط شور نیم کیلو
پسته ، بادام هندی ، تخمه کدو ، نخود ، بادام کاغذی ،فندق
50,000 تومان
آلو بخارا نیم کیلو
21,000 تومان
آلو سیاه نیم کیلو
12,000 تومان
انجیر پرک نیم کیلو
81,000 تومان
انجیر درجه یک نیم کیلو
42,000 تومان
انجیر نخی نیم کیلو
26,000 تومان
انجیر غنچه نیم کیلو
61,000 تومان
بادام زمینی آستانه نیم کیلو
31,000 تومان
بادام سنگی نیم کیلو
15,500 تومان
بادام شوید 200 گرمی
6,000 تومان
بادام منقاء نیم کیلو
53,500 تومان
بادام هندی نیم کیلو
107,000 تومان
باسلق نیم کیلو
17,000 تومان
برگه زرد آلو سایه خشک نیم کیلو
20,000 تومان
برگه زرد آلو آفتاب خشک نیم کیلو
15,000 تومان
برگه قیصی نیم کیلو
25,000 تومان
برگه هلو نیم کیلو
19,500 تومان
برنجک بسته ای
6,000 تومان
پاستیل نیم کیلو
32,000 تومان
پسته اکبری نیم کیلو
115,000 تومان
پسته احمد آقایی نیم کیلویی
102,500 تومان
پسته فندوقی نیم کیلویی
84,000 تومان
بادام زمینی روکش دار سرکه ای نیم کیلو
21,000 تومان
تخمه آفتابگردان نیم کیلو
19,000 تومان
تخمه آفتابگردان دور سفید نیم کیلو
21,000 تومان
تخمه ژاپنی ممتاز نیم کیلو
31,500 تومان
تخمه کدو گوشتی نیم کیلو
37,000 تومان
تخمه کدو مشهدی نیم کیلو
22,500 تومان
تخمه هندوانه نیم کیلو
15,500 تومان
تمر هندی بسته ای
10,000 تومان
توت خشک نیم کیلو
55,000 تومان
توت هرات نیم کیلو
75,000 تومان
خرما زاهدی نیم کیلو
10,000 تومان
ذرت نیم کیلو
8,500 تومان
ذغال اخته نیم کیلو
11,000 تومان
گندم پفکی بسته ای
3,500 تومان
گندم شیرین بسته ای
4,000 تومان
لوکوم نیم کیلو
32,000 تومان
مغز بادام ایرانی نیم کیلو
70,000 تومان
مغز فندوق نیم کیلو
100,000 تومان
مغز فندوق سفید نیم کیلو
107,000 تومان
مغز گردو سفید
78,000 تومان
مویز بدون هسته نیم کیلو
38,500 تومان
مویز هسته دار نیم کیلو
28,000 تومان
مویز شانی نیم کیلو
34,000 تومان
نخود چی شور دو آتیشه نیم کیلو
11,500 تومان
نخود چی خام نمکی نیم کیلو
12,000 تومان
بادام زمینی روکش دار فلفلی نیم کیلو
21,000 تومان
بادام زمینی روکش دار کچاپ نیم کیلو
21,000 تومان
آبنبات قیچی 250 گرم
3,000 تومان