مرغ و ماهی سحر

فلسطین شرقی جنب مسجد محمد رسول الله جنب گنج شیرین مرغ و ماهی سحرجگر مرغ 400 گرم
4,500 تومان
جوجه کباب آماده سیر و سبزیجات بدون استخوان
۸۰۰ گرمی
33,600 تومان
جوجه کباب ترش بدون استخوان
۸۰۰ گرمی
33,600 تومان
سینه مرغ 1 کیلو
پاک شده بدون پوست
20,000 تومان
دل 400 گرم
7,500 تومان
مرغ شمال 2000 گرمی
مرغ کیسم پاک شده بدون پوست
30,000 تومان
مرغ 1800 گرمی قزوین مرغ
پاک شده بدون پوست
24,000 تومان
مرغ 1900 گرمی قزوین مرغ
پاک شده بدون پوست
25,500 تومان
مرغ 2 کیلوگرمی قزوین مرغ
پاک شده بدون پوست
27,000 تومان
مرغ 2200 گرمی قزوین مرغ
پاک شده بدون پوست
30,000 تومان
سینه مرغ 1 کیلو
پاک شده بدون پوست
20,000 تومان
ران 1 کیلو
پاک شده بدون پوست
15,000 تومان
جوجه کباب ترش بدون استخوان
۸۰۰ گرمی
33,600 تومان
جوجه کباب آماده سیر و سبزیجات بدون استخوان
۸۰۰ گرمی
33,600 تومان
جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان
۸۰۰ گرمی
30,000 تومان
جوجه کباب زعفرانی با استخوان
۸۰۰ گرمی
25,000 تومان
بال زعفرانی
۵۰۰ گرمی
16,000 تومان
ران بوقلمون پک شده
۱۶۰۰ گرمی تمیز کرده
55,000 تومان
ران بوقلمون پک شده
2300 گرمی تمیز کرده
78,000 تومان
سینه بوقلمون پک شده
۲۹۰۰ گرمی تمیز کرده
98,000 تومان
سینه بوقلمون پک شده
2400 گرمی تمیز کرده
82,000 تومان
قارچ درجه یک زیر سفید 1 کیلو
16,000 تومان
قارچ درجه یک زیر سفید 0/5 کیلو
8,000 تومان
قارچ درجه یک زیر سفید 250 گرم
4,500 تومان
تخم مرغ دانه ای
درشت
750 تومان
تخم مرغ شانه ای
21,500 تومان
جگر مرغ 400 گرم
4,500 تومان
سنگدان 400 گرم
6,500 تومان
پای مرغ 700 گرم
تمیز و ناخن گیری شده
7,500 تومان
دل 400 گرم
7,500 تومان
گردن 800 گرم
5,000 تومان
ماهی قزل الا ۷۰۰ گرمی
زنده فروش ، فیله و تمیز شده
24,000 تومان
ماهی قزل الا ۸۰۰ گرمی
زنده فروش ، فیله و تمیز شده
27,000 تومان
ماهی قزل الا ۱۰۰۰ گرمی
زنده فروش ، فیله و تمیز شده
33,000 تومان
ماهی قزل الا ۱۱۰۰ گرمی
زنده فروش ، فیله و تمیز شده
36,500 تومان
ناگت 202 اماده ارد زده
۸۰۰ گرمی
28,000 تومان
شنیسل 202 اماده ارد زده
۸۰۰ گرمی
31,000 تومان
همبرگر ۲۰۲ ۳۰ درصد گوشت
پک شرکت
14,500 تومان
همبرگر ۲۰۲ 60 درصد گوشت
پک شرکت
30,000 تومان
همبرگر ۲۰۲ ۷۵ درصد گوشت
پک شرکت
36,500 تومان
کباب لقمه 202 پک شده
۷۰ درصد گوشت
32,000 تومان
نان باگت درجه ۱
650 تومان
فلافل درجه ۱ ۲۰۲
هر کیلو
13,000 تومان
نان تست سفید بزرگ 18 عددی
نان سحر درجه ۱
8,000 تومان
نان تست سفید کوچک 13 عددی
نان سحر درجه ۱
7,000 تومان
نان همبرگر بسته بندی تکی
نان سحر درجه ۱
1,900 تومان