پیتزا هرشب

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه ، انتهای خیابان مدنی شرقیپپسی خانواده
18,000 تومان
17,100 تومان
ساندویچ مرغ و گوشت (نان باگت)
سس مخصوص، مرغ، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
105,000 تومان
99,750 تومان
ساندویچ چیکن سوپرایز (نان گرد)
سس مخصوص،قارج و پنیر ۲ تکه فیله مرغ سوخاری طعم دار شده، ژامبون مرغ، گوجه، کاهو، خیار شور
90,000 تومان
85,500 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
115,000 تومان
109,250 تومان
سس کاسه ای سیر
4,000 تومان
3,800 تومان
سس کاسه ای تند
4,000 تومان
3,800 تومان
سس کاسه ای فرانسوی
4,000 تومان
3,800 تومان
فیله سوخاری 4 تکه
فیله مرغ طعم دار شده، سیب زمینی، نان، سس کاسه ای سیر، سس کاسه ای تند، سس کاسه ای فرانسوی
115,000 تومان
109,250 تومان
بشقاب سوخاری
3تکه فیله مرغ سوخاری، 2تکه جوجه چینی، 4 تکه کوکتل سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، نان، سس کاسه ای سیر، سس کاسه ای تند، سس کاسه ای فرانسوی
145,000 تومان
137,750 تومان
بشقاب کوکتل استریپس (جدید)
12 تکه کوکتل طعم دار شده سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، نان، سس کاسه ای سیر، سس کاسه ای تند، سس کاسه ای فرانسوی
100,000 تومان
95,000 تومان
نان اضافه نان آوران
3,000 تومان
2,850 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
3,000 تومان
2,850 تومان
فیله سوخاری 2 تکه
2 تکه فیله سوخاری طعم دار شده، سیب زمینی، نان، سس کاسه ای سیر، سس کاسه ای تند، سس کاسه ای فرانسوی
80,000 تومان
76,000 تومان
جوجه چینی
5 تکه فیله مرغ طعم دار شده با خمیر بنیه، سیب زمینی سرخ کرده، نان، سس مخصوص
115,000 تومان
109,250 تومان

پیتزا مخصوص نرمال
سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
115,000 تومان
109,250 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
201,000 تومان
190,950 تومان
پیتزا ویژه
سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
127,000 تومان
120,650 تومان
پیتزا ویژه خانواده
سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
222,000 تومان
210,900 تومان
پیتزا هاوایی نرمال (جدید)
سس مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه، زیتون
145,000 تومان
137,750 تومان
پیتزا هاوایی خانواده (جدید)
سس مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه، زیتون
254,000 تومان
241,300 تومان
شیکاگو نرمال (جدید)
سس مخصوص، هات داگ، 100 گرم گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
145,000 تومان
137,750 تومان
شیکاگو خانواده (جدید)
سس مخصوص، هات داگ، 100 گرم گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
254,000 تومان
241,300 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
کوکتل، سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
102,000 تومان
96,900 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
کوکتل، سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
179,000 تومان
170,050 تومان
پیتزا سوسیس وقارچ نرمال
سس مخصوص، هاتداگ تنوری، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
102,000 تومان
86,700 تومان
پیتزا سوسیس وقارچ خانواده
سس مخصوص، هاتداگ تنوری، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
179,000 تومان
170,050 تومان
پیتزا مکزیکی نرمال (تند)
سس تند، ژامبون گوشت، گوشت چرخ شده، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، پپرونی، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
127,000 تومان
120,650 تومان
پیتزا مکزیکی خانواده (تند)
سس تند، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت چرخ شده، پنیر مخصوص، پپرونی، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
222,000 تومان
210,900 تومان
پیتزا قارچ و گوشت نرمال
سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت
135,000 تومان
128,250 تومان
پیتزا قارچ و گوشت خانواده
سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت
236,000 تومان
224,200 تومان
پیتزا سیسیلی نرمال
سس مخصوص، گوشت گوساله، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت
150,000 تومان
142,500 تومان
پیتزا سیسیلی خانواده
سس مخصوص، گوشت گوساله، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت
262,000 تومان
248,900 تومان
پیتزا گوشت و سیر نرمال
سس سیر، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، ادویه مخصوص
150,000 تومان
142,500 تومان
پیتزا گوشت و سیر خانواده
سس سیر، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، ادویه مخصوص
262,000 تومان
248,900 تومان
پیتزا زبان نرمال
سس مخصوص، زبان، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه
155,000 تومان
147,250 تومان
پیتزا زبان خانواده
سس مخصوص، زبان، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه
272,000 تومان
258,400 تومان
پیتزا مارگاریتا نرمال
سس گوجه فرنگی، گوجه فرنگی تازه، پنیر مخصوص، جعفری
95,000 تومان
90,250 تومان
پیتزا مرغ و قارچ نرمال
سس مخصوص، سینه مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، جعفری، ذرت
127,000 تومان
120,650 تومان
پیتزا مرغ و قارچ خانواده
سس مخصوص، سینه مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، جعفری، ذرت
222,000 تومان
210,900 تومان
پیتزا گوشت و بادمجان نرمال
سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ شده، بادمجان طعم دار شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، زیتون
132,000 تومان
125,400 تومان
پیتزا گوشت و بادمجان خانواده
سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ شده، بادمجان طعم دار شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، زیتون
231,000 تومان
219,450 تومان
پیتزا مرغ و زبان نرمال
سس مخصوص، سینه مرغ، زبان، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
155,000 تومان
147,250 تومان
پیتزا مرغ و زبان خانواده
سس مخصوص، سینه مرغ، زبان، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
272,000 تومان
258,400 تومان
پیتزا مرغ و گوشت نرمال
سس مخصوص، سینه مرغ، گوشت گوساله، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
150,000 تومان
142,500 تومان
پیتزا مرغ و گوشت خانواده
سس مخصوص، سینه مرغ، گوشت گوساله، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
262,000 تومان
248,900 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
سس چیلی (تند)، ژامبون پپرونی فیله، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ
127,000 تومان
120,650 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
سس چیلی (تند)، ژامبون پپرونی فیله، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ
222,000 تومان
210,900 تومان
چهار فصل نرمال
2 برش پپرونی، 2 برش قارچ و گوشت، 2 برش قارچ و مرغ، 2 برش کانتری مخصوص
135,000 تومان
128,250 تومان
پیتزا چهار فصل خانواده
2 برش پپرونی، 2 برش قارچ و گوشت، 2 برش قارچ و مرغ، 2 برش کانتری مخصوص
236,000 تومان
224,200 تومان
پیتزا تاپینگ دلخواه نرمال
مواد موجود پیتزا به دلخواه شما
155,000 تومان
147,250 تومان
پیتزا تاپینگ دلخواه خانواده
مواد موجود پیتزا به دلخواه شما
272,000 تومان
258,400 تومان
پیتزا گوشت و زبان
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، زبان، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
155,000 تومان
147,250 تومان
پیتزا گوشت و زبان خانواده
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، زبان، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
272,000 تومان
258,400 تومان
سس کاسه ای تند
4,000 تومان
3,800 تومان
سس کاسه ای سیر
4,000 تومان
3,800 تومان
سس کاسه ای فرانسه
4,000 تومان
3,800 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
3,000 تومان
2,850 تومان

رول سبزیجات
خمیر مخصوص، سس مخصوص، کدو و بادمجان طعم دار، فلفل دلمه، قارچ، ذرت، پنیر مخصوص
98,000 تومان
93,100 تومان
پیتزا سبزیجات قارچ نرمال
سس مخصوص، قارچ، پنیر مخصوص، جعفری، ذرت، فلفل دلمه، پیاز، گوجه
95,000 تومان
90,250 تومان
پیتزا سبزیجات قارچ خانواده
سس مخصوص، قارچ، پنیر مخصوص، جعفری، ذرت، فلفل دلمه، گوجه، پیاز
166,000 تومان
157,700 تومان
پیتزا سبزیجات کدو نرمال
سس مخصوص، قارچ، پنیر مخصوص، کدو طعم دار شده، جعفری، پیاز، فلفل دلمه، ذرت
108,000 تومان
102,600 تومان
پیتزا سبزیجات کدو خانواده
سس مخصوص، قارچ، پنیر مخصوص، کدو طعم دار شده، جعفری، پیاز، فلفل دلمه، ذرت
181,000 تومان
171,950 تومان
پیتزا سبزیجات کدو و بادمجان
سس مخصوص، قارچ، پنیرمخصوص، بادمجان و کدو طعم دار شده، جعفری، ذرت، پیاز، فلفل دلمه
108,000 تومان
102,600 تومان
پیتزا سبزیجات کدو و بادمجان خانواده
سس مخصوص، قارچ، پنیرمخصوص، بادمجان و کدو طعم دار شده، جعفری، ذرت، پیاز، فلفل دلمه
181,000 تومان
171,950 تومان
پیتزا قارچ و پنیر نرمال
سس گوجه فرنگی، قارچ، پنیر مخصوص
93,000 تومان
88,350 تومان
پیتزا قارچ و پنیر خانواده
سس گوجه فرنگی، قارچ، پنیر مخصوص
161,000 تومان
152,950 تومان
سس کاسه ای تند
4,000 تومان
3,800 تومان
سس کاسه ای سیر
4,000 تومان
3,800 تومان
سس کاسه ای فرانسه
4,000 تومان
3,800 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
3,000 تومان
2,850 تومان

رولین پیتزا هرشب
سس رولین، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، کنجد
180,000 تومان
171,000 تومان
برگر پیتزا سرآشپز
سس مخصوص، همبرگر، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، کنجد
210,000 تومان
199,500 تومان
کالزونه مرغ
سس مخصوص، مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، ادویه مخصوص
180,000 تومان
171,000 تومان
رولین پیتزا گوشت
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، کنجد
230,000 تومان
218,500 تومان
رولین پیتزا مرغ
سس مخصوص، مرغ، قارچ، پنیر، ادویه مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، کنجد
190,000 تومان
180,500 تومان
رولین پیتزا مرغ و گوشت
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، کنجد
230,000 تومان
218,500 تومان
سس کاسه ای تند
4,000 تومان
3,800 تومان
سس کاسه ای سیر
4,000 تومان
3,800 تومان
سس کاسه ای فرانسه
4,000 تومان
3,800 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
3,000 تومان
2,850 تومان

ساندویچ ویژه هرشب با خمیر مخصوص
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، هات داگ، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا،
110,000 تومان
104,500 تومان
ساندویچ میکس هر شب با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، هات داگ تنوری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
85,000 تومان
80,750 تومان
ساندویچ میکس رست بیف با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، گوشت طعم دار شده، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
115,000 تومان
109,250 تومان
ساندویچ سوپر هات داگ با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، کوکتل تنوری، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، کنجد،
80,000 تومان
76,000 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
75,000 تومان
71,250 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
75,000 تومان
71,250 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ تنوری با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
75,000 تومان
71,250 تومان
ساندویچ چیز برگر با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، همبرگر 150 گرمی دست ساز، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
105,000 تومان
99,750 تومان
ساندویچ دوبل چیز برگر با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، 2 عدد همبرگر 150 گرمی دست ساز، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
170,000 تومان
161,500 تومان
ساندویچ چیکن برگر با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، فیله مرغ، همبرگر 150 گرمی دست ساز، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
120,000 تومان
114,000 تومان
ساندویچ رویال برگر با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، همبرگر 150 گرمی دست ساز، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
110,000 تومان
104,500 تومان
ساندویچ فیله مرغ با خمیر مخصوص
سس مخصوص، فیله مرغ طعم دارشده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد
105,000 تومان
99,750 تومان
ساندویچ زبان با خمیر مخصوص
سس مخصوص، زبان، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
115,000 تومان
109,250 تومان
ساندویچ مرغ و زبان با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، مرغ، زبان، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
115,000 تومان
109,250 تومان
ساندویچ مرغ و گوشت با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، مرغ، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
105,000 تومان
99,750 تومان
ساندویچ گوشت با خمیر مخصوص
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد
105,000 تومان
99,750 تومان
ساندویچ گوشت و زبان با خمیر مخصوص
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، زبان طعم دار شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
115,000 تومان
109,250 تومان
ساندویچ هات داگ استریپس با خمیر مخصوص
سس مخصوص، هات داگ طعم دار شده سوخاری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
90,000 تومان
85,500 تومان
ساندویچ کوکتل استریپس با خمیر مخصوص
سس مخصوص، کوکتل طعم دار شده سوخاری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
90,000 تومان
85,500 تومان
ساندویچ فیله مرغ سوخاری با خمیر مخصوص
3 تکه فیله مرغ طعم دار شده سوخاری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، خمیر مخصوص
105,000 تومان
99,750 تومان
سس کاسه ای تند
4,000 تومان
3,800 تومان
سس کاسه ای سیر
4,000 تومان
3,800 تومان
سس کاسه ای فرانسه
4,000 تومان
3,800 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
3,000 تومان
2,850 تومان

ساندویچ چیکن سوپرایز (نان گرد)
سس مخصوص،قارج و پنیر ۲ تکه فیله مرغ سوخاری طعم دار شده، ژامبون مرغ، گوجه، کاهو، خیار شور
90,000 تومان
85,500 تومان
ساندویچ ویژه هرشب (نان باگت)
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، هات داگ، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیار شور
110,000 تومان
104,500 تومان
ساندویچ غول هرشب (نان باگت)
سس مخصوص، 3 تکه فیله مرغ طعم دار شده سوخاری، هات داگ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیار شور
135,000 تومان
128,250 تومان
ساندویچ میکس شب (نان باگت)
سس مخصوص، هات داگ، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
85,000 تومان
80,750 تومان
ساندویچ میکس رست بیف (نان باگت)
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
115,000 تومان
109,250 تومان
ساندویچ سوپر هات داگ (نان باگت)
سس مخصوص، هات داگ، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور
80,000 تومان
76,000 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)
سس مخصوص، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
75,000 تومان
71,250 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری (نان باگت)
سس مخصوص، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
75,000 تومان
71,250 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ تنوری (نان باگت)
سس مخصوص، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
75,000 تومان
71,250 تومان
ساندویچ چیز برگر مخصوص (نان گرد)
نان فانتزی، سس مخصوص، همبرگر 150 گرمی دست ساز، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
105,000 تومان
99,750 تومان
دوبل چیز برگر مخصوص (نان گرد)
نان فانتزی، سس مخصوص، 2 عدد همبرگر150 گرمی دست ساز، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
170,000 تومان
161,500 تومان
همبرگر مخصوص (نان گرد)
سس مخصوص، همبرگر 150 گرمی دست ساز، گوجه، کاهو، خیارشور
95,000 تومان
90,250 تومان
ساندویچ چیکن برگر (نان گرد)
سس مخصوص، همبرگر 150 گرمی دست ساز، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
120,000 تومان
114,000 تومان
ساندویچ رویال برگر (نان گرد)
سس مخصوص، همبرگر 150 گرمی دست ساز، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
110,000 تومان
104,500 تومان
ساندویچ زبان (نان باگت)
سس مخصوص، زبان، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیار شور
115,000 تومان
109,250 تومان
ساندویچ مرغ و زبان (نان باگت)
سس مخصوص، مرغ، زبان، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
115,000 تومان
109,250 تومان
ساندویچ مرغ و گوشت (نان باگت)
سس مخصوص، مرغ، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
105,000 تومان
99,750 تومان
ساندویچ سرد (نان باگت)
سس مخصوص، ژامبون گوشت و ژامبون مرغ ۹۰درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
55,000 تومان
52,250 تومان
ساندویچ فیله مرغ سوخاری (نان باگت)
سس مخصوص، 3 تکه فیله مرغ طعم دار شده سوخاری، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
105,000 تومان
99,750 تومان
ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)
سس مخصوص، 4 تکه فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
105,000 تومان
99,750 تومان
ساندویچ گوشت (نان باگت)
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
105,000 تومان
99,750 تومان
ساندویچ گوشت و زبان (نان باگت)
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، زبان طعم دار شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیار شور
115,000 تومان
109,250 تومان
ساندویچ هات داگ استریپس (نان باگت)
سس مخصوص، هات داگ طعم دار شده سوخاری، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
90,000 تومان
85,500 تومان
ساندویچ کوکتل استریپس (نان باگت)
سس مخصوص، کوکتل طعم دار شده سوخاری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
90,000 تومان
85,500 تومان
سس کاسه ای تند
4,000 تومان
3,800 تومان
سس کاسه ای سیر
4,000 تومان
3,800 تومان
سس کاسه ای فرانسه
4,000 تومان
3,800 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
3,000 تومان
2,850 تومان

سالاد فصل
20,000 تومان
19,000 تومان
نان سیر با خمیر پیتزا
50,000 تومان
47,500 تومان
سیب زمینی سرخ شده کوچک
50,000 تومان
47,500 تومان
سیب زمینی سرخ شده بزرگ
100,000 تومان
95,000 تومان
سیب زمینی هات داگ
سیب زمینی سرخ کرده، هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا
80,000 تومان
76,000 تومان
سیب زمینی، پنیر، ژامبون، قارچ
سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا
80,000 تومان
76,000 تومان
سیب زمینی سوپر
سیب زمینی سرخ کرده، مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
95,000 تومان
90,250 تومان
پپسی قوطی
10,500 تومان
9,975 تومان
میرندا قوطی
10,500 تومان
9,975 تومان
دلستر قوطی
لیمو، استوایی، هلو، سیب
13,500 تومان
12,825 تومان
آب معدنی کوچک
3,000 تومان
2,850 تومان
پپسی خانواده
18,000 تومان
17,100 تومان
سس کاسه ای تند
4,000 تومان
3,800 تومان
سس کاسه ای سیر
4,000 تومان
3,800 تومان
سس کاسه ای فرانسه
4,000 تومان
3,800 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
3,000 تومان
2,850 تومان
موهیتو
330 میلی لیتر
10,500 تومان
9,975 تومان
دوغ سنتی کوزه ای
دوغ نیم لیتری غلیظ با سبزیجات معطر
12,000 تومان
11,400 تومان