پیتزا هرشب

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه ، انتهای خیابان مدنی شرقیسس کاسه ای سیر
1,500 تومان
1,425 تومان
پپسی خانواده
10,000 تومان
9,500 تومان
فیله سوخاری 4 تیکه
فیله مرغ طعم دار شده، سیب زمینی، نان سحر-سس کاسه ای سیر ، سس کاسه ای تند ، سس کاسه ای فرانسوی
55,000 تومان
52,250 تومان
سس کاسه ای سیر
1,500 تومان
1,425 تومان
سس کاسه ای تند
1,500 تومان
1,425 تومان
سس کاسه ای فرانسوی
1,500 تومان
1,425 تومان
فیله سوخاری 4 تیکه
فیله مرغ طعم دار شده، سیب زمینی، نان سحر-سس کاسه ای سیر ، سس کاسه ای تند ، سس کاسه ای فرانسوی
55,000 تومان
52,250 تومان
بشقاب سوخاری
3تکه فیله مرغ سوخاری، 2تکه جوجه چینی، قارچ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس کاسه ای سیر ، سس کاسه ای تند ، سس کاسه ای فرانسوی
69,000 تومان
65,550 تومان
بشقاب کوکتل استریپس(جدید)
12 تکه کوکتل طعم دار شده سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، نان سحر-سس کاسه ای سیر ، سس کاسه ای تند ، سس کاسه ای فرانسوی
42,000 تومان
39,900 تومان
نان اضافه سحر
1,500 تومان
1,425 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
1,000 تومان
950 تومان

جوجه چینی
5 تکه فیله مرغ، خمیر بنیه، سیب زمینی سرخ شده نان سحر، سس مخصوص
56,000 تومان
53,200 تومان

پیتزا مخصوص نرمال
سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت
48,000 تومان
45,600 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت
80,000 تومان
76,000 تومان
پیتزا ویژه
سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
52,000 تومان
49,400 تومان
پیتزا ویژه خانواده
سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
93,000 تومان
88,350 تومان
پیتزا هاوایی نرمال (جدید)
سس مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه، زیتون
58,000 تومان
55,100 تومان
پیتزا هاوایی خانواده (جدید)
سس مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه، زیتون
104,000 تومان
98,800 تومان
شیکاگو نرمال (جدید)
سس مخصوص ، هات داگ ، 100 گرم گوشت گوساله چرخ شده ، قارچ ، پنیر مخصوص ، فلفل دلمه
56,000 تومان
53,200 تومان
شیکاگو خانواده(جدید)
سس مخصوص ، هات داگ ، 100 گرم گوشت گوساله چرخ شده ، قارچ ، پنیر مخصوص ، فلفل دلمه
102,000 تومان
96,900 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
کوکتل، سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
43,000 تومان
40,850 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
کوکتل، سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
75,000 تومان
71,250 تومان
پیتزا سوسیس وقارچ نرمال
سس مخصوص، هاتداگ تنوری، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
40,000 تومان
38,000 تومان
پیتزا سوسیس وقارچ خانواده
سس مخصوص، هاتداگ تنوری، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
73,000 تومان
69,350 تومان
پیتزا مکزیکی نرمال(تند)
سس تند، ژامبون گوشت، گوشت چرخ شده، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، پپرونی، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
53,000 تومان
50,350 تومان
پیتزا مکزیکی خانواده(تند)
سس تند، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت چرخ شده، پنیر مخصوص، پپرونی، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
95,000 تومان
90,250 تومان
پیتزا قارچ و گوشت نرمال
سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت
56,000 تومان
53,200 تومان
پیتزا قارچ و گوشت خانواده
سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت
103,000 تومان
97,850 تومان
پیتزا سیسیلی نرمال
سس مخصوص، گوشت گوساله، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت
65,000 تومان
61,750 تومان
پیتزا سیسیلی خانواده
سس مخصوص، گوشت گوساله، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت
115,000 تومان
109,250 تومان
پیتزا گوشت و سیر نرمال
سس سیر، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، ادویه مخصوص
65,000 تومان
61,750 تومان
پیتزا گوشت و سیر خانواده
سس سیر، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، ادویه مخصوص
115,000 تومان
109,250 تومان
پیتزا زبان نرمال
سس مخصوص، زبان، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه
69,000 تومان
65,550 تومان
پیتزا زبان خانواده
سس مخصوص، زبان، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه
125,000 تومان
118,750 تومان
پیتزا مارگاریتا نرمال
سس گوجه فرنگی، گوجه فرنگی تازه، پنیر مخصوص، جعفری
37,000 تومان
35,150 تومان
پیتزا مرغ و قارچ نرمال
سس مخصوص، سینه مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، جعفری، ذرت
53,000 تومان
50,350 تومان
پیتزا مرغ و قارچ خانواده
سس مخصوص، سینه مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، جعفری، ذرت
94,000 تومان
89,300 تومان
پیتزا گوشت و بادمجان نرمال
سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ شده، بادمجان طعم دار شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، زیتون
58,000 تومان
55,100 تومان
پیتزا گوشت و بادمجان خانواده
سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ شده، بادمجان طعم دار شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، زیتون
105,000 تومان
99,750 تومان
پیتزا مرغ و زبان نرمال
سس مخصوص، سینه مرغ، زبان، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
66,000 تومان
62,700 تومان
پیتزا مرغ و زبان خانواده
سس مخصوص، سینه مرغ، زبان، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
118,000 تومان
112,100 تومان
پیتزا مرغ و گوشت نرمال
سس مخصوص، سینه مرغ، گوشت گوساله، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
65,000 تومان
61,750 تومان
پیتزا مرغ و گوشت خانواده
سس مخصوص، سینه مرغ، گوشت گوساله، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
115,000 تومان
109,250 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
سس چیلی (تند)، ژامبون پپرونی فیله، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ
53,000 تومان
50,350 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
سس چیلی (تند)، ژامبون پپرونی فیله، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ
95,000 تومان
90,250 تومان
چهار فصل نرمال
2 برش پپرونی، 2 برش قارچ و گوشت، 2 برش قارچ و مرغ، 2 برش کانتری مخصوص
62,000 تومان
58,900 تومان
پیتزا چهار فصل خانواده
2 برش پپرونی، 2 برش قارچ و گوشت، 2 برش قارچ و مرغ، 2 برش کانتری مخصوص
109,000 تومان
103,550 تومان
پیتزا تاپینگ دلخواه نرمال
مواد موجود پیتزا به دلخواه شما
66,000 تومان
62,700 تومان
پیتزا تاپینگ دلخواه خانواده
مواد موجود پیتزا به دلخواه شما
120,000 تومان
114,000 تومان
پیتزا گوشت و زبان
سس مخصوص , گوشت گوساله خلال شده ، زبان ، قارچ ، پنیر مخصوص ، فلفل دلمه
66,000 تومان
62,700 تومان
پیتزا گوشت و زبان خانواده
سس مخصوص ، گوشت گوساله خلال شده ، زبان ، قارچ ، پنیر مخصوص ، فلفل دلمه
118,000 تومان
112,100 تومان
سس کاسه ای تند
1,500 تومان
1,425 تومان
سس کاسه ای سیر
1,500 تومان
1,425 تومان
سس کاسه ای فرانسه
1,500 تومان
1,425 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
1,000 تومان
950 تومان

رول سبزیجات
خمیر مخصوص، سس مخصوص، کدو و بادمجان طعم دار، فلفل دلمه، قارچ، ذرت، پنیر مخصوص
40,000 تومان
38,000 تومان
پیتزا سبزیجات قارچ نرمال
سس مخصوص، قارچ، پنیر مخصوص، جعفری، ذرت، فلفل دلمه، پیاز ، گوجه
42,000 تومان
39,900 تومان
پیتزا سبزیجات قارچ خانواده
سس مخصوص، قارچ، پنیر مخصوص، جعفری، ذرت، فلفل دلمه ، گوجه ، پیاز
75,000 تومان
71,250 تومان
پیتزا سبزیجات کدو نرمال
سس مخصوص، قارچ، پنیر مخصوص، کدو طعم دار شده، جعفری، پیاز، فلفل دلمه، ذرت
45,000 تومان
42,750 تومان
پیتزا سبزیجات کدو خانواده
سس مخصوص، قارچ، پنیر مخصوص، کدو طعم دار شده، جعفری، پیاز، فلفل دلمه، ذرت
85,000 تومان
80,750 تومان
پیتزا سبزیجات کدو و بادمجان
سس مخصوص، قارچ، پنیرمخصوص، بادمجان و کدو طعم دار شده، جعفری، ذرت، پیاز، فلفل دلمه
45,000 تومان
42,750 تومان
پیتزا سبزیجات کدو و بادمجان خانواده
سس مخصوص، قارچ، پنیرمخصوص، بادمجان و کدو طعم دار شده، جعفری، ذرت، پیاز، فلفل دلمه
85,000 تومان
80,750 تومان
پیتزا قارچ و پنیر نرمال
سس گوجه فرنگی، قارچ، پنیر مخصوص
34,000 تومان
32,300 تومان
پیتزا قارچ و پنیر خانواده
سس گوجه فرنگی، قارچ، پنیر مخصوص
62,000 تومان
58,900 تومان
سس کاسه ای تند
1,500 تومان
1,425 تومان
سس کاسه ای سیر
1,500 تومان
1,425 تومان
سس کاسه ای فرانسه
1,500 تومان
1,425 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
1,000 تومان
950 تومان

رولین پیتزا هرشب
سس رولین، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، کنجد
76,000 تومان
72,200 تومان
برگر پیتزا سرآشپز
سس مخصوص، همبرگر، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، کنجد
84,000 تومان
79,800 تومان
کالزونه مرغ
سس مخصوص، مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، ادویه مخصوص
70,000 تومان
66,500 تومان
رولین پیتزا گوشت
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، کنجد
108,000 تومان
102,600 تومان
رولین پیتزا مرغ
سس مخصوص، مرغ، قارچ، پنیر، ادویه مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، کنجد
85,000 تومان
80,750 تومان
رولین پیتزا مرغ و گوشت
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، کنجد
108,000 تومان
102,600 تومان
سس کاسه ای تند
1,500 تومان
1,425 تومان
سس کاسه ای سیر
1,500 تومان
1,425 تومان
سس کاسه ای فرانسه
1,500 تومان
1,425 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
1,000 تومان
950 تومان

ساندویچ ویژه هرشب با خمیر مخصوص
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، هات داگ، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا،
53,000 تومان
50,350 تومان
ساندویچ میکس هر شب با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، هات داگ تنوری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
38,000 تومان
36,100 تومان
ساندویچ میکس رست بیف با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، گوشت طعم دار شده، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
51,000 تومان
48,450 تومان
ساندویچ سوپر هات داگ با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، کوکتل تنوری، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، کنجد،
38,000 تومان
36,100 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
38,000 تومان
36,100 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
38,000 تومان
36,100 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ تنوری با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
38,000 تومان
36,100 تومان
چیز برگر قارچ سوخاری با خمیر مخصوص
سس مخصوص ، همبرگر 150 گرمی دست ساز ، قارچ سوخاری ،قارچ ، پنیر پیتزا ، فلفل دلمه ، کنجد ،
50,000 تومان
47,500 تومان
ساندویچ چیز برگر با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، همبرگر 150 گرمی دست ساز ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
46,000 تومان
43,700 تومان
ساندویچ دوبل چیز برگر با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، 2 عدد همبرگر 150 گرمی دست ساز ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
83,000 تومان
78,850 تومان
ساندویچ چیکن برگر با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص ، فیله مرغ، همبرگر 150 گرمی دست ساز ، قارچ ، پنیر پیتزا ، فلفل دلمه، کنجد،
59,000 تومان
56,050 تومان
ساندویچ رویال برگر با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، همبرگر 150 گرمی دست ساز ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
50,000 تومان
47,500 تومان
ساندویچ فیله مرغ با خمیر مخصوص
سس مخصوص، فیله مرغ طعم دارشده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد
45,000 تومان
42,750 تومان
ساندویچ زبان با خمیر مخصوص
سس مخصوص، زبان، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
57,000 تومان
54,150 تومان
ساندویچ مرغ و زبان با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، مرغ، زبان، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
53,000 تومان
50,350 تومان
ساندویچ مرغ و گوشت با خمیر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، مرغ، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد،
53,000 تومان
50,350 تومان
ساندویچ گوشت با خمیر مخصوص
سس مخصوص ، گوشت گوساله خلال شده ، قارچ ، پنیر پیتزا ،فلفل دلمه، کنجد
56,000 تومان
53,200 تومان
ساندویچ گوشت و زبان با خمیر مخصوص
سس مخصوص ، گوشت گوساله خلال شده ، زبان طعم دار شده ، قارچ ، پنیر پیتزا ، فلفل دلمه، کنجد،
56,000 تومان
53,200 تومان
ساندویچ هات داگ استریپس با خمیر مخصوص
سس مخصوص ، هات داگ طعم دار شده سوخاری، قارچ ، پنیر پیتزا ، فلفل دلمه، کنجد،
39,000 تومان
37,050 تومان
ساندویچ کوکتل استریپس با خمیر مخصوص
سس مخصوص ، کوکتل طعم دار شده سوخاری ، قارچ ، پنیر پیتزا ، فلفل دلمه، کنجد،
39,000 تومان
37,050 تومان
ساندویچ فیله مرغ سوخاری با خمیر مخصوص
3 تکه فیله مرغ طعم دار شده سوخاری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، خمير مخصوص
54,000 تومان
51,300 تومان
سس کاسه ای تند
1,500 تومان
1,425 تومان
سس کاسه ای سیر
1,500 تومان
1,425 تومان
سس کاسه ای فرانسه
1,500 تومان
1,425 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
1,000 تومان
950 تومان

ساندویچ چیکن سوپرایز (نان گرد)
سس مخصوص، ۲ تکه فیله مرغ سوخاری طعم دار شده، ژامبون مرغ، گوجه، کاهو، خیار شور
40,000 تومان
38,000 تومان
ساندویچ ویژه هرشب (نان باگت)
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، هات داگ، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیار شور
53,000 تومان
50,350 تومان
ساندویچ غول هرشب(نان باگت)
سس مخصوص ، 3 تکه فیله مرغ طعم دار شده سوخاری ، هات داگ ، ژامبون مرغ ، قارچ ، پنیر پیتزا ، گوجه ، کاهو ، خیار شور
61,000 تومان
57,950 تومان
ساندویچ میکس شب (نان باگت)
سس مخصوص، هات داگ ، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
38,000 تومان
36,100 تومان
ساندویچ میکس رست بیف (نان باگت)
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
51,000 تومان
48,450 تومان
ساندویچ سوپر هات داگ (نان باگت)
سس مخصوص، هات داگ، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور
38,000 تومان
36,100 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری(نان باگت)
سس مخصوص، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
38,000 تومان
36,100 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری(نان باگت)
سس مخصوص، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
38,000 تومان
36,100 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ تنوری(نان باگت)
سس مخصوص، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
38,000 تومان
36,100 تومان
چیز برگر قارچ سوخاری(نان باگت)
سس مخصوص ، همبرگر 150 گرمی ، قارچ سوخاری ، پنیر پیتزا ، گوجه ، کاهو ، خیارشور
50,000 تومان
47,500 تومان
ساندویچ چیز برگر مخصوص(نان باگت)
نان فانتزی، سس مخصوص، همبرگر 150 گرمی دست ساز، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
46,000 تومان
43,700 تومان
دوبل چیز برگر مخصوص(نان باگت)
نان فانتزی، سس مخصوص، 2 عدد همبرگر150 گرمی دست ساز، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
83,000 تومان
78,850 تومان
همبرگر مخصوص(نان باگت)
سس مخصوص ، همبرگر 150 گرمی دست ساز ، گوجه ، کاهو ، خیارشور
44,000 تومان
41,800 تومان
ساندویچ چیکن برگر(نان باگت)
سس مخصوص، همبرگر 150 گرمی دست ساز، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
59,000 تومان
56,050 تومان
ساندویچ رویال برگر(نان باگت)
سس مخصوص، همبرگر 150 گرمی دست ساز، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
50,000 تومان
47,500 تومان
ساندویچ زبان(نان باگت)
سس مخصوص، زبان، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیار شور
57,000 تومان
54,150 تومان
ساندویچ مرغ و زبان(نان باگت)
سس مخصوص، مرغ ، زبان، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
53,000 تومان
50,350 تومان
ساندویچ مرغ و گوشت(نان باگت)
سس مخصوص، مرغ، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
53,000 تومان
50,350 تومان
ساندویچ سرد (نان باگت)
سس مخصوص، ژامبون گوشت و ژامبون مرغ ۹۰درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
24,000 تومان
22,800 تومان
ساندویچ فیله مرغ سوخاری(نان باگت)
سس مخصوص ، 3 تکه فیله مرغ طعم دار شده سوخاری ، قارچ ، پنیر پیتزا ، گوجه ، کاهو ، خیارشور
54,000 تومان
51,300 تومان
ساندویچ فیله مرغ(نان باگت)
سس مخصوص ، 4 تکه فیله مرغ طعم دار شده ، قارچ ، پنیر پیتزا ، گوجه ، کاهو ، خیارشور
45,000 تومان
42,750 تومان
ساندویچ گوشت(نان باگت)
سس مخصوص ، گوشت گوساله خلال شده ، قارچ ، پنیر پیتزا ، گوجه ، کاهو ، خیارشور
44,000 تومان
41,800 تومان
ساندویچ گوشت و زبان(نان باگت)
سس مخصوص ، گوشت گوساله خلال شده ، زبان طعم دار شده ، قارچ ، پنیر پیتزا ، گوجه ، کاهو ، خیار شور
56,000 تومان
53,200 تومان
ساندویچ هات داگ استریپس(نان باگت)
سس مخصوص ، هات داگ طعم دار شده سوخاری ، ، قارچ ، پنیر پیتزا ، گوجه ، کاهو ، خیارشور
39,000 تومان
37,050 تومان
ساندویچ کوکتل استریپس(نان باگت)
سس مخصوص ، کوکتل طعم دار شده سوخاری ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
39,000 تومان
37,050 تومان
سس کاسه ای تند
1,500 تومان
1,425 تومان
سس کاسه ای سیر
1,500 تومان
1,425 تومان
سس کاسه ای فرانسه
1,500 تومان
1,425 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
1,000 تومان
950 تومان

سالاد فصل
7,000 تومان
6,650 تومان
نان سیر با خمیر پیتزا
18,000 تومان
17,100 تومان
سیب زمینی سرخ شده کوچک
16,000 تومان
15,200 تومان
سیب زمینی سرخ شده بزرگ
33,000 تومان
31,350 تومان
قارچ سوخاری
22,000 تومان
20,900 تومان
سیب زمینی هات داگ
سیب زمینی سرخ کرده-هات داگ-قارچ-پنیر پیتزا
35,000 تومان
33,250 تومان
سیب زمینی ویژه
سیب زمینی سرخ کرده- ژامبون-قارچ-پنیر پیتزا
35,000 تومان
33,250 تومان
سیب زمینی سوپر
سیب زمینی سرخ کرده-مرغ-قارچ-پنیر پیتزا
40,000 تومان
38,000 تومان
سیب زمینی وقارچ سوخاری
سیب زمینی سرخ شده و قارچ سوخاری
38,000 تومان
36,100 تومان
پپسی قوطی
6,000 تومان
5,700 تومان
پپسی بدون قند
6,000 تومان
5,700 تومان
میرندا قوطی
6,000 تومان
5,700 تومان
دلستر قوطی
لیمو، استوایی، تلخ،هلو
5,000 تومان
4,750 تومان
سون آپ قوطی
6,000 تومان
5,700 تومان
آب معدنی کوچک
2,000 تومان
1,900 تومان
پپسی خانواده
10,000 تومان
9,500 تومان
دوغ لیوانی گدوک
3,000 تومان
2,850 تومان
سس کاسه ای تند
1,500 تومان
1,425 تومان
سس کاسه ای سیر
1,500 تومان
1,425 تومان
سس کاسه ای فرانسه
1,500 تومان
1,425 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
1,000 تومان
950 تومان

پیتزا مخصوص نرمال(نیمه آماده)
سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت***(دستور پخت پیتزا در فر و یا مایکروویو) 1- شعله بالای فر را به مدت 10 دقیقه روشن کنید تا به دمای 250 درجه برسد. 2- با توجه به نوع فر مورد استفاده، بین 10 تا 15 دقیقه پیتزا را در فر بگذارید تا پنیر به رنگ طلایی تبدیل شود.توجه کنید که میزان دما و زمان پخت با توجه به متغیر بودن مدل های فر و یا مایکروفر متفاوت میباشد
48,000 تومان
45,600 تومان
پیتزا پپرونی تند نرمال(نیمه آماده)
سس چیلی (تند)، ژامبون پپرونی فیله، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ***(دستور پخت پیتزا در فر و یا مایکروویو) 1- شعله بالای فر را به مدت 10 دقیقه روشن کنید تا به دمای 250 درجه برسد. 2- با توجه به نوع فر مورد استفاده، بین 10 تا 15 دقیقه پیتزا را در فر بگذارید تا پنیر به رنگ طلایی تبدیل شود.توجه کنید که میزان دما و زمان پخت با توجه به متغیر بودن مدل های فر و یا مایکروفر متفاوت میباشد.
53,000 تومان
50,350 تومان
پیتزا مرغ و قارچ نرمال(نیمه آماده)
سس مخصوص، سینه مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، جعفری، ذرت***(دستور پخت پیتزا در فر و یا مایکروویو) 1- شعله بالای فر را به مدت 10 دقیقه روشن کنید تا به دمای 250 درجه برسد. 2- با توجه به نوع فر مورد استفاده، بین 10 تا 15 دقیقه پیتزا را در فر بگذارید تا پنیر به رنگ طلایی تبدیل شود.توجه کنید که میزان دما و زمان پخت با توجه به متغیر بودن مدل های فر و یا مایکروفر متفاوت میباشد.
53,000 تومان
50,350 تومان
پیتزا قارچ و گوشت نرمال(نیمه آماده)
سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت***(دستور پخت پیتزا در فر و یا مایکروویو) 1- شعله بالای فر را به مدت 10 دقیقه روشن کنید تا به دمای 250 درجه برسد. 2- با توجه به نوع فر مورد استفاده، بین 10 تا 15 دقیقه پیتزا را در فر بگذارید تا پنیر به رنگ طلایی تبدیل شود.توجه کنید که میزان دما و زمان پخت با توجه به متغیر بودن مدل های فر و یا مایکروفر متفاوت میباشد.
56,000 تومان
53,200 تومان
پیتزا سیسیلی نرمال(نیمه آماده)
سس مخصوص، گوشت گوساله، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت***(دستور پخت پیتزا در فر و یا مایکروویو) 1- شعله بالای فر را به مدت 10 دقیقه روشن کنید تا به دمای 250 درجه برسد. 2- با توجه به نوع فر مورد استفاده، بین 10 تا 15 دقیقه پیتزا را در فر بگذارید تا پنیر به رنگ طلایی تبدیل شود.توجه کنید که میزان دما و زمان پخت با توجه به متغیر بودن مدل های فر و یا مایکروفر متفاوت میباشد.
65,000 تومان
61,750 تومان
پیتزا مرغ و گوشت نرمال(نیمه آماده)
سس مخصوص، سینه مرغ، گوشت گوساله، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه***(دستور پخت پیتزا در فر و یا مایکروویو) 1- شعله بالای فر را به مدت 10 دقیقه روشن کنید تا به دمای 250 درجه برسد. 2- با توجه به نوع فر مورد استفاده، بین 10 تا 15 دقیقه پیتزا را در فر بگذارید تا پنیر به رنگ طلایی تبدیل شود.توجه کنید که میزان دما و زمان پخت با توجه به متغیر بودن مدل های فر و یا مایکروفر متفاوت میباشد.
65,000 تومان
61,750 تومان
پیتزا گوشت و زبان نرمال(نیمه آماده)
سس مخصوص , گوشت گوساله خلال شده ، زبان ، قارچ ، پنیر مخصوص ، فلفل دلمه***(دستور پخت پیتزا در فر و یا مایکروویو) 1- شعله بالای فر را به مدت 10 دقیقه روشن کنید تا به دمای 250 درجه برسد. 2- با توجه به نوع فر مورد استفاده، بین 10 تا 15 دقیقه پیتزا را در فر بگذارید تا پنیر به رنگ طلایی تبدیل شود.توجه کنید که میزان دما و زمان پخت با توجه به متغیر بودن مدل های فر و یا مایکروفر متفاوت میباشد.
66,000 تومان
62,700 تومان
پیتزا گوشت و سیر نرمال(نیمه آماده)
سس سیر، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، ادویه مخصوص***(دستور پخت پیتزا در فر و یا مایکروویو) 1- شعله بالای فر را به مدت 10 دقیقه روشن کنید تا به دمای 250 درجه برسد. 2- با توجه به نوع فر مورد استفاده، بین 10 تا 15 دقیقه پیتزا را در فر بگذارید تا پنیر به رنگ طلایی تبدیل شود.توجه کنید که میزان دما و زمان پخت با توجه به متغیر بودن مدل های فر و یا مایکروفر متفاوت میباشد.
65,000 تومان
61,750 تومان
پیتزا زبان نرمال(نیمه آماده)
سس مخصوص، زبان، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه***(دستور پخت پیتزا در فر و یا مایکروویو) 1- شعله بالای فر را به مدت 10 دقیقه روشن کنید تا به دمای 250 درجه برسد. 2- با توجه به نوع فر مورد استفاده، بین 10 تا 15 دقیقه پیتزا را در فر بگذارید تا پنیر به رنگ طلایی تبدیل شود.توجه کنید که میزان دما و زمان پخت با توجه به متغیر بودن مدل های فر و یا مایکروفر متفاوت میباشد.
69,000 تومان
65,550 تومان
سس کاسه ای تند
1,500 تومان
1,425 تومان
سس کاسه ای سیر
1,500 تومان
1,425 تومان
سس کاسه ای فرانسه
1,500 تومان
1,425 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
1,000 تومان
950 تومان