پیتزا هرشب

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
11:00تا24:00

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه ، انتهای خیابان مدنی شرقیپپسی خانواده
33,000 تومان
31,350 تومان
پیتزا مخصوص نرمال(23 سانتی)
ژامبون مرغ-ژامبون گوشت-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
170,000 تومان
161,500 تومان
سس کاسه ای سیر
7,000 تومان
6,650 تومان
پیتزا مخصوص خانواده(33 سانتی)
ژامبون مرغ-ژامبون گوشت-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
290,000 تومان
275,500 تومان
سس کاسه ای ویژه
7,000 تومان
6,650 تومان
سس کاسه ای سیر
7,000 تومان
6,650 تومان
سس کاسه ای تند
7,000 تومان
6,650 تومان
سس کاسه ای فرانسوی
7,000 تومان
6,650 تومان
فیله سوخاری 4 تکه
فیله مرغ طعم دار شده، سیب زمینی، نان، سس کاسه ای سیر، سس کاسه ای تند، سس کاسه ای فرانسوی
215,000 تومان
204,250 تومان
بشقاب سوخاری
3تکه فیله مرغ سوخاری، 2تکه جوجه چینی، 4 تکه کوکتل سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، نان، سس کاسه ای سیر، سس کاسه ای تند، سس کاسه ای فرانسوی
255,000 تومان
242,250 تومان
بشقاب کوکتل استریپس
12 تکه کوکتل طعم دار شده سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، نان، سس کاسه ای سیر، سس کاسه ای تند، سس کاسه ای فرانسوی
160,000 تومان
152,000 تومان
نان اضافه نان آوران
5,000 تومان
4,750 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
5,500 تومان
5,225 تومان
فیله سوخاری 3 تکه
3 تکه فیله سوخاری طعم دار شده، سیب زمینی، نان، سس کاسه ای سیر، سس کاسه ای تند، سس کاسه ای فرانسوی
155,000 تومان
147,250 تومان
جوجه چینی
5 تکه فیله مرغ طعم دار شده با خمیر بنیه، سیب زمینی سرخ کرده، نان، سس مخصوص
215,000 تومان
204,250 تومان

پیتزا مخصوص یک نفره(20 سانتی)
ژامبون مرغ-ژامبون گوشت-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
130,000 تومان
123,500 تومان
پیتزا مخصوص نرمال(23 سانتی)
ژامبون مرغ-ژامبون گوشت-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
170,000 تومان
161,500 تومان
پیتزا مخصوص خانواده(33 سانتی)
ژامبون مرغ-ژامبون گوشت-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
290,000 تومان
275,500 تومان
پیتزا ویژه یک نفره(20 سانتی)
ژامبون مرغ-ژامبون گوشت-گوشت گوساله خلال شده-پنیر مخصوص-قارج-فلفل دلمه
165,000 تومان
156,750 تومان
پیتزا ویژه نرمال(23 سانتی)
ژامبون مرغ-ژامبون گوشت-گوشت گوساله خلال شده-پنیر مخصوص-قارج-فلفل دلمه
220,000 تومان
209,000 تومان
پیتزا ویژه خانواده(33 سانتی)
ژامبون مرغ-ژامبون گوشت-گوشت گوساله خلال شده-پنیر مخصوص-قارج-فلفل دلمه
365,000 تومان
346,750 تومان
پیتزا هاوایی یک نفره(20 سانتی)
ژامبون مرغ-ژامبون گوشت-گوشت گوساله چرخ شده-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
210,000 تومان
199,500 تومان
پیتزا هاوایی نرمال(23 سانتی)
ژامبون مرغ-ژامبون گوشت-گوشت گوساله چرخ شده-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
260,000 تومان
247,000 تومان
پیتزا هاوایی خانواده(33 سانتی)
ژامبون مرغ-ژامبون گوشت-گوشت گوساله چرخ شده-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
435,000 تومان
413,250 تومان
پیتزا مخلوط یک نفره(20 سانتی)
ژامبون مرغ-ژامبون گوشت-کوکتل-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
125,000 تومان
118,750 تومان
پیتزا مخلوط نرمال(23 سانتی)
ژامبون مرغ-ژامبون گوشت-کوکتل-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
160,000 تومان
152,000 تومان
پیتزا مخلوط خانواده(33 سانتی)
ژامبون مرغ-ژامبون گوشت-کوکتل-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
270,000 تومان
256,500 تومان
سوسیس وقارچ یک نفره(20 سانتی)
کوکتل-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
120,000 تومان
114,000 تومان
سوسیس وقارچ نرمال(23 سانتی)
کوکتل-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
160,000 تومان
152,000 تومان
سوسیس وقارچ خانواده(33 سانتی)
کوکتل-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
280,000 تومان
266,000 تومان
پیتزا مکزیکی تند یک نفره(20 سانتی)
سس تند-ژامبون مرغ-ژامبون گوشت-پپرونی-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
165,000 تومان
156,750 تومان
پیتزا مکزیکی تند نرمال(23 سانتی)
سس تند-ژامبون مرغ-ژامبون گوشت-پپرونی-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
220,000 تومان
209,000 تومان
پیتزا مکزیکی تند خانواده(33 سانتی)
سس تند-ژامبون مرغ-ژامبون گوشت-پپرونی-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
365,000 تومان
346,750 تومان
گوشت و قارچ یک نفره(20 سانتی)
گوشت گوساله چرخ شده-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
190,000 تومان
180,500 تومان
گوشت و قارچ نرمال(23 سانتی)
گوشت گوساله چرخ شده-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
225,000 تومان
213,750 تومان
گوشت و قارچ خانواده(33سانتی)
گوشت گوساله چرخ شده-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
390,000 تومان
370,500 تومان
پیتزا سیسیلی یک نفره(20 سانتی)
گوشت گوساله خلال شده-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
210,000 تومان
199,500 تومان
پیتزا سیسیلی نرمال(23 سانتی)
گوشت گوساله چرخ شده-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
260,000 تومان
247,000 تومان
پیتزا سیسیلی خانواده(33 سانتی)
گوشت گوساله چرخ شده-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
435,000 تومان
413,250 تومان
گوشت و سیر یک نفره(20 سانتی)
سس سیر-گوشت گوساله خلال شده-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
210,000 تومان
199,500 تومان
گوشت و سیر نرمال(23 سانتی)
سس سیر-گوشت گوساله خلال شده-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
260,000 تومان
247,000 تومان
گوشت و سیر خانواده(33 سانتی)
سس سیر-گوشت گوساله خلال شده-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
435,000 تومان
413,250 تومان
پیتزا زبان یک نفره(20 سانتی)
زبان طعم دار شده-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
230,000 تومان
218,500 تومان
پیتزا زبان نرمال(23 سانتی)
زبان طعم دار شده-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
280,000 تومان
266,000 تومان
پیتزا زبان خانواده(33 سانتی)
زبان طعم دار شده-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
470,000 تومان
446,500 تومان
مرغ و قارچ یک نفره(20 سانتی)
سینه مرغ طعم دار شده-پنیر مخصوص-قارچ فلفل دلمه
144,000 تومان
136,800 تومان
مرغ و قارچ نرمال(23 سانتی)
سینه مرغ طعم دار شده-پنیر مخصوص-قارچ فلفل دلمه
195,000 تومان
185,250 تومان
مرغ و قارچ خانواده
سس مخصوص، سینه مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، جعفری، ذرت
333,000 تومان
316,350 تومان
مرغ و گوشت یک نفره(20 سانتی)
سینه مرغ-گوشت گوساله خلال شده-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
195,000 تومان
185,250 تومان
مرغ و گوشت نرمال(23 سانتی)
سینه مرغ-گوشت گوساله خلال شده-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
250,000 تومان
237,500 تومان
مرغ و گوشت خانواده(33 سانتی)
سینه مرغ-گوشت گوساله خلال شده-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
425,000 تومان
403,750 تومان
پیتزا پپرونی یک نفره(20 سانتی)
ژامبون پپرونی-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
165,000 تومان
156,750 تومان
پیتزا پپرونی نرمال(23 سانتی)
ژامبون پپرونی-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
220,000 تومان
209,000 تومان
پیتزا پپرونی خانواده(33 سانتی)
ژامبون پپرونی-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
365,000 تومان
346,750 تومان
پیتزا چهارفصل یک نفره(20سانتی)
2 برش پپرونی-2 برش مخصوص-2 برش گوشت و قارچ-2 برش مرغ و قارچ
170,000 تومان
161,500 تومان
پیتزا چهارفصل نرمال(23 سانتی)
2 برش پپرونی-2 برش مخصوص-2 برش گوشت و قارچ-2 برش مرغ و قارچ
225,000 تومان
213,750 تومان
پیتزا چهارفصل خانواده(33 سانتی)
2 برش پپرونی-2 برش مخصوص-2 برش گوشت و قارچ-2 برش مرغ و قارچ
375,000 تومان
356,250 تومان
گوشت و زبان یک نفره(20 سانتی)
گوشت کوساله خلال شده-زبان-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
215,000 تومان
204,250 تومان
گوشت و زبان نرمال(23 سانتی)
گوشت کوساله خلال شده-زبان-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
265,000 تومان
251,750 تومان
گوشت و زبان خانواده(33 سانتی)
گوشت کوساله خلال شده-زبان-پنیر مخصوص-قارچ-فلفل دلمه
440,000 تومان
418,000 تومان
پیتزا سبزیجات یک نفره(20 سانتی)
قارچ-پنیر مخصوص-فلفل دلمه-جعفری-ذرت-گوجه
105,000 تومان
99,750 تومان
پیتزا سبزیجات نرمال(23 سانتی)
قارچ-پنیر مخصوص-فلفل دلمه-جعفری-ذرت-گوجه
140,000 تومان
133,000 تومان
پیتزا سبزیجات خانواده(33 سانتی)
قارچ-پنیر مخصوص-فلفل دلمه-جعفری-ذرت-گوجه
225,000 تومان
213,750 تومان
سس کاسه ای تند
7,000 تومان
6,650 تومان
سس کاسه ای سیر
7,000 تومان
6,650 تومان
سس کاسه ای فرانسه
7,000 تومان
6,650 تومان
سس کاسه ای ویژه
7,000 تومان
6,650 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
5,500 تومان
5,225 تومان

سس کاسه ای تند
7,000 تومان
6,650 تومان
سس کاسه ای سیر
7,000 تومان
6,650 تومان
سس کاسه ای فرانسه
7,000 تومان
6,650 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
5,500 تومان
5,225 تومان
سس کاسه ای ویژه
7,000 تومان
6,650 تومان

سس کاسه ای تند
7,000 تومان
6,650 تومان
سس کاسه ای سیر
7,000 تومان
6,650 تومان
سس کاسه ای فرانسه
7,000 تومان
6,650 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
5,500 تومان
5,225 تومان
سس کاسه ای ویژه
7,000 تومان
6,650 تومان

ساندویچ زینگر(چیکن سورپرایز)(نان گرد)
سس مخصوص،۲ تکه فیله مرغ سوخاری طعم دار شده، ژامبون مرغ،قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیار شور
155,000 تومان
147,250 تومان
ساندویچ ویژه هرشب (نان باگت)
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، هات داگ، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیار شور
220,000 تومان
209,000 تومان
ساندویچ غول هرشب (نان باگت)
سس مخصوص، 3 تکه فیله مرغ طعم دار شده سوخاری، هات داگ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیار شور
235,000 تومان
223,250 تومان
ساندویچ میکس شب (نان باگت)
سس مخصوص، هات داگ، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
155,000 تومان
147,250 تومان
ساندویچ میکس رست بیف (نان باگت)
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
220,000 تومان
209,000 تومان
ساندویچ سوپر هات داگ (نان باگت)
سس مخصوص، هات داگ، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور
140,000 تومان
133,000 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ تنوری (نان باگت)
سس مخصوص، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
140,000 تومان
133,000 تومان
ساندویچ چیز برگر مخصوص (نان گرد)
نان فانتزی، سس مخصوص، همبرگر 150 گرمی دست ساز، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
175,000 تومان
166,250 تومان
همبرگر مخصوص (نان گرد)
سس مخصوص، همبرگر 150 گرمی دست ساز، گوجه، کاهو، خیارشور
160,000 تومان
152,000 تومان
ساندویچ زبان (نان باگت)
سس مخصوص، زبان، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیار شور
200,000 تومان
190,000 تومان
ساندویچ مرغ و گوشت (نان باگت)
سس مخصوص، مرغ، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
200,000 تومان
190,000 تومان
ساندویچ سرد (نان باگت)
سس مخصوص، ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور
90,000 تومان
85,500 تومان
ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)
سس مخصوص، 4 تکه فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
170,000 تومان
161,500 تومان
ساندویچ گوشت (نان باگت)
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
200,000 تومان
190,000 تومان
ساندویچ هات داگ استریپس (نان باگت)
سس مخصوص، هات داگ طعم دار شده سوخاری، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
145,000 تومان
137,750 تومان
ناموجود
ساندویچ کوکتل استریپس (نان باگت)
سس مخصوص، کوکتل طعم دار شده سوخاری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
145,000 تومان
137,750 تومان
ناموجود
سس کاسه ای تند
7,000 تومان
6,650 تومان
سس کاسه ای سیر
7,000 تومان
6,650 تومان
سس کاسه ای ویژه
7,000 تومان
6,650 تومان
سس کاسه ای فرانسه
7,000 تومان
6,650 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
5,500 تومان
5,225 تومان

سالاد فصل
کاهو-گوجه گیلاسی-خیار-زیتون-ذرت-هویج
30,000 تومان
28,500 تومان
نان سیر با خمیر پیتزا
120,000 تومان
114,000 تومان
سیب زمینی سرخ شده کوچک
80,000 تومان
76,000 تومان
سیب زمینی سرخ شده بزرگ
165,000 تومان
156,750 تومان
سیب زمینی هات داگ
سیب زمینی سرخ کرده، هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا
190,000 تومان
180,500 تومان
سیب زمینی، پنیر، ژامبون، قارچ
سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا
190,000 تومان
180,500 تومان
ناموجود
سیب زمینی سوپر
سیب زمینی سرخ کرده، مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
230,000 تومان
218,500 تومان
پپسی قوطی
24,000 تومان
22,800 تومان
میرندا قوطی
24,000 تومان
22,800 تومان
دلستر قوطی
استوایی، هلو
24,000 تومان
22,800 تومان
سون آپ قوطی
24,000 تومان
22,800 تومان
آب معدنی کوچک
6,500 تومان
6,175 تومان
پپسی خانواده
33,000 تومان
31,350 تومان
دوغ لیوانی
10,000 تومان
9,500 تومان
ناموجود
سس کاسه ای تند
7,000 تومان
6,650 تومان
سس کاسه ای سیر
7,000 تومان
6,650 تومان
سس کاسه ای فرانسه
7,000 تومان
6,650 تومان
سس کاسه ای ویژه
7,000 تومان
6,650 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
5,500 تومان
5,225 تومان
لیموناد قوطی
لیموناد قوطی بهنوش
24,000 تومان
22,800 تومان
موهیتو
330 میلی لیتر
24,000 تومان
22,800 تومان

ساندویچ یک نفره میکس هرشب
سس مخصوص، هات داگ، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
98,000 تومان
93,100 تومان
ناموجود
ساندویچ یک نفره میکس رست بیف
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
135,000 تومان
128,250 تومان
ناموجود
ساندویچ یک نفره ژامبون گوشت و ژامبون مرغ تنوری
سس مخصوص، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
88,000 تومان
83,600 تومان
ناموجود
ساندویچ یک نفره ویژه هرشب
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، هات داگ، ژامبون گوشت تنوری، قارچیتزا، گوجه، کاهو، خیار شور، پنیر پ
146,000 تومان
138,700 تومان
ناموجود
ساندویچ یک نفره غول هرشب
سس مخصوص، 3 تکه فیله مرغ طعم دار شده سوخاری، هات داگ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیار شور
148,000 تومان
140,600 تومان
ناموجود
ساندویچ یک نفره کوکتل استریپس
سس مخصوص، کوکتل طعم دار شده سوخاری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
88,000 تومان
83,600 تومان
ناموجود
ساندویچ یک نفره هات داگ استریپس
سس مخصوص، هات داگ طعم دار شده سوخاری، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
88,000 تومان
83,600 تومان
ناموجود
ساندویچ یک نفره سوپرهات داگ
سس مخصوص، هات داگ، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور
88,000 تومان
83,600 تومان
ناموجود
ساندویچ یک نفره فیله مرغ
سس مخصوص، 4 تکه فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
98,000 تومان
93,100 تومان
ناموجود
ساندویچ یک نفره مرغ و گوشت
سس مخصوص، مرغ، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
128,000 تومان
121,600 تومان
ناموجود
ساندویچ یک نفره گوشت
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
128,000 تومان
121,600 تومان
ناموجود
ساندویچ یک نفره زبان
سس مخصوص، زبان، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیار شور
135,000 تومان
128,250 تومان
ناموجود
ساندویچ یک نفره سرد
سس مخصوص،ژامبون گوشت و ژامبون مرغ،کاهو، گوجه، خیارشور
55,000 تومان
52,250 تومان
ناموجود
سس کاسه ای تند
7,000 تومان
6,650 تومان
سس کاسه ای سیر
7,000 تومان
6,650 تومان
سس کاسه ای فرانسه
7,000 تومان
6,650 تومان
سس کاسه ای ویژه
7,000 تومان
6,650 تومان
3 عدد سس تک نفره قرمز
5,500 تومان
5,225 تومان