پیتزا هرشب

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه ، انتهای خیابان مدنی شرقیفیله سوخاری 4 تیکه
فیله مرغ طعم دار شده، سیب زمینی، سالاد کلم، نان-سس مخصوص
26,600 تومان
پیتزا ویژه
سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
27,550 تومان
سوپ سرآشپز
5,700 تومان
بشقاب کوکتل استریپس(جدید)
12 تکه کوکتل طعم دار شده سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان-سس مخصوص
19,950 تومان
فیله سوخاری 4 تیکه
فیله مرغ طعم دار شده، سیب زمینی، سالاد کلم، نان-سس مخصوص
26,600 تومان
بشقاب سوخاری
3تکه فیله سوخاری، 2تکه جوجه چینی، قارچ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص
37,050 تومان
نان ، سالادفیله و سس اضافی
یک تکه نان لقمه ای سحر، سه نوع سس
3,800 تومان

جوجه چینی
5 تکه فیله مرغ، خمیر بنیه، سیب زمینی سرخ شده ، سالاد کلم ، سس مخصوص
27,550 تومان

پیتزا کانتری مخصوص نرمال
سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت
25,650 تومان
پیتزا کانتری مخصوص خانواده
سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت
43,700 تومان
پیتزا ویژه
سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
27,550 تومان
پیتزا ویژه خانواده
سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
50,350 تومان
پیتزا هاوایی نرمال (جدید)
سس مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه، زیتون
32,300 تومان
پیتزا هاوایی خانواده (جدید)
سس مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه، زیتون
56,050 تومان
شیکاگو نرمال (جدید)
سس مخصوص ، هات داگ ، 100 گرم گوشت گوساله چرخ شده ، قارچ ، پنیر مخصوص ، فلفل دلمه
32,300 تومان
شیکاگو خانواده(جدید)
سس مخصوص ، هات داگ ، 100 گرم گوشت گوساله چرخ شده ، قارچ ، پنیر مخصوص ، فلفل دلمه
58,900 تومان
پیتزا هات پیتزا(مخلوط) نرمال
هات داگ تنوری، سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
24,225 تومان
پیتزا هات پیتزا (مخلوط)خانواده
هات داگ تنوری، سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
41,800 تومان
پیتزا سوسیس وقارچ نرمال
سس مخصوص، هاتداگ تنوری، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
20,900 تومان
پیتزا سوسیس وقارچ خانواده
سس مخصوص، هاتداگ تنوری، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
38,950 تومان
پیتزا مکزیکی نرمال(تند)
سس تند، ژامبون گوشت، گوشت چرخ شده، ژامبون مرغ، پنیر مخصوص، پپرونی، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
30,400 تومان
پیتزا مکزیکی خانواده(تند)
سس تند، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت چرخ شده، پنیر مخصوص، پپرونی، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
55,100 تومان
پیتزا قارچ و گوشت نرمال
سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت
32,300 تومان
پیتزا قارچ و گوشت خانواده
سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت
58,900 تومان
پیتزا سیسیلی نرمال
سس مخصوص، گوشت گوساله، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت
37,050 تومان
پیتزا سیسیلی خانواده
سس مخصوص، گوشت گوساله، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت
68,400 تومان
پیتزا گوشت و سیر نرمال
سس سیر، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، ادویه مخصوص
37,050 تومان
پیتزا گوشت و سیر خانواده
سس سیر، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، ادویه مخصوص
68,400 تومان
پیتزا کلاسیک نرمال
سس مخصوص، زبان، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه
36,100 تومان
پیتزا کلاسیک خانواده
سس مخصوص، زبان، قارچ، پنیر مخصوص، ذرت، فلفل دلمه
65,550 تومان
پیتزا مارگاریتا نرمال
سس گوجه فرنگی، گوجه فرنگی تازه، پنیر مخصوص، جعفری
16,150 تومان
پیتزا مرغ و قارچ نرمال
سس مخصوص، سینه مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، جعفری، ذرت
27,550 تومان
پیتزا مرغ و قارچ خانواده
سس مخصوص، سینه مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، جعفری، ذرت
50,350 تومان
پیتزا گوشت و بادمجان نرمال
سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ شده، بادمجان طعم دار شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، زیتون
32,300 تومان
پیتزا گوشت و بادمجان خانواده
سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ شده، بادمجان طعم دار شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، زیتون
58,900 تومان
پیتزا مرغ و زبان نرمال
سس مخصوص، سینه مرغ، زبان، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
37,050 تومان
پیتزا مرغ و زبان خانواده
سس مخصوص، سینه مرغ، زبان، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
68,400 تومان
پیتزا مرغ و گوشت نرمال
سس مخصوص، سینه مرغ، گوشت گوساله، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
37,050 تومان
پیتزا مرغ و گوشت خانواده
سس مخصوص، سینه مرغ، گوشت گوساله، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه
68,400 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
سس چیلی (تند)، ژامبون پپرونی فیله، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ
27,550 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
سس چیلی (تند)، ژامبون پپرونی فیله، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، قارچ
51,300 تومان
چهار فصل نرمال
2 برش پپرونی، 2 برش قارچ و گوشت، 2 برش قارچ و مرغ، 2 برش کانتری مخصوص
30,400 تومان
پیتزا چهار فصل خانواده
2 برش پپرونی، 2 برش قارچ و گوشت، 2 برش قارچ و مرغ، 2 برش کانتری مخصوص
56,050 تومان
پیتزا تاپینگ دلخواه نرمال
مواد موجود پیتزا به دلخواه شما
37,050 تومان
پیتزا تاپینگ دلخواه خانواده
مواد موجود پیتزا به دلخواه شما
68,400 تومان
پیتزا گوشت و زبان(جدید)
سس مخصوص , گوشت گوساله خلال شده ، زبان ، قارچ ، پنیر مخصوص ، فلفل دلمه
37,050 تومان
پیتزا گوشت و زبان خانواده(جدید)
سس مخصوص ، گوشت گوساله خلال شده ، زبان ، قارچ ، پنیر مخصوص ، فلفل دلمه
68,400 تومان

رول سبزیجات (جدید)
خمیر مخصوص، سس مخصوص، کدو و بادمجان طعم دار، فلفل دلمه، قارچ، ذرت، پنیر مخصوص
21,850 تومان
پیتزا سبزیجات قارچ نرمال
سس مخصوص، قارچ، پنیر مخصوص، جعفری، ذرت، فلفل دلمه، پیاز
19,000 تومان
پیتزا سبزیجات قارچ خانواده
سس مخصوص، قارچ، پنیر مخصوص، جعفری، ذرت، فلفل دلمه
36,100 تومان
پیتزا سبزیجات کدو نرمال
سس مخصوص، قارچ، پنیر مخصوص، کدو طعم دار شده، جعفری، پیاز، فلفل دلمه، ذرت
22,800 تومان
پیتزا سبزیجات کدو خانواده
سس مخصوص، قارچ، پنیر مخصوص، کدو طعم دار شده، جعفری، پیاز، فلفل دلمه، ذرت
39,900 تومان
پیتزا سبزیجات کدو و بادمجان (جدید)
سس مخصوص، قارچ، پنیرمخصوص، بادمجان و کدو طعم دار شده، جعفری، ذرت، پیاز، فلفل دلمه
22,800 تومان
پیتزا سبزیجات کدو و بادمجان خانواده (جدید)
سس مخصوص، قارچ، پنیرمخصوص، بادمجان و کدو طعم دار شده، جعفری، ذرت، پیاز، فلفل دلمه
39,900 تومان
پیتزا قارج و پنیر نرمال
سس گوجه فرنگی، قارچ، پنیر مخصوص
16,150 تومان
پیتزا قارج و پنیر خانواده
سس گوجه فرنگی، قارچ، پنیر مخصوص
29,450 تومان

رولین پیتزا هرشب
سس رولین، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، کنجد
38,000 تومان
برگر پیتزا سرآشپز
سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، کنجد
43,700 تومان
کالزونه مرغ
سس مخصوص، سینه مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، ادویه مخصوص
33,250 تومان
رولین پیتزا گوشت
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، کنجد
64,600 تومان
رولین پیتزا مرغ
سس مخصوص، سینه مرغ، قارچ، پنیر، ادویه مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، کنجد
50,350 تومان
رولین پیتزا مرغ و گوشت
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، سینه مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه، ذرت، کنجد
64,600 تومان

ویژه هرشب (جدید)
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، کوکتل%90، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیار شور
25,175 تومان
ساندویچ میکس هر شب
خمیر مخصوص، سس مخصوص، هات داگ تنوری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
18,050 تومان
ساندویچ میکس رست بیف
خمیر مخصوص، سس مخصوص، گوشت طعم دار شده، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
24,225 تومان
ساندویچ سوپر هات داگ
خمیر مخصوص، سس مخصوص، کوکتل تنوری، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
18,050 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
خمیر مخصوص، سس مخصوص، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
18,050 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
خمیر مخصوص، سس مخصوص، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
18,050 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ تنوری
خمیر مخصوص، سس مخصوص، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
18,050 تومان
چیز برگر قارچ سوخاری(جدید)
سس مخصوص ، همبرگر 150 گرمی ، قارچ سوخاری ، پنیر پیتزا ، گوجه ، کاهو ، خیارشور
28,500 تومان
ساندویچ چیز برگر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، همبرگر 90% تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
23,750 تومان
ساندویچ دوبل چیز برگر مخصوص
خمیر مخصوص، سس مخصوص، 2 عدد همبرگر 90% تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
35,150 تومان
ساندویچ چیکن برگر
خمیر مخصوص، سس مخصوص، همبرگر 90% تنوری، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
30,400 تومان
ساندویچ رویال برگر
خمیر مخصوص، سس مخصوص، همبرگر 90% تنوری، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
26,125 تومان
ساندویچ فیله مرغ (جدید)
سس مخصوص، فیله مرغ طعم دارشده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیار شور
19,950 تومان
ساندویچ زبان (جدید)
سس مخصوص، زبان، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیار شور
27,550 تومان
ساندویچ مرغ و زبان
خمیر مخصوص، سس مخصوص، فیله مرغ طعم دار شده، زبان، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
26,600 تومان
ساندویچ مرغ و گوشت
خمیر مخصوص، سس مخصوص، فیله مرغ طعم دار شده، گوشت گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
26,600 تومان
ساندویچ گوشت(جدید)
سس مخصوص ، گوشت گوساله خلال شده ، قارچ ، پنیر پیتزا ، سالاد کلم
26,600 تومان
ساندویچ گوشت و زبان (جدید)
سس مخصوص ، گوشت گوساله خلال شده ، زبان طعم دار شده ، قارچ ، پنیر پیتزا ، سالاد کلم
27,550 تومان

چیکن سوپرایز (جدید)
سس مخصوص، ۲ تکه فیله مرغ سوخاری طعم دار شده، ژامبون، گوجه، کاهو، خیار شور
16,625 تومان
ویژه هرشب با نان فانتزی (جدید)
سس مخصوص، گوشت گوساله خلال شده، کوکتل%90، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیار شور
25,175 تومان
غول هرشب(جدید)
سس مخصوص ، 3 تکه فیله مرغ طعم دار شده سوخاری ، هات داگ ، ژامبون مرغ ، قارچ ، پنیر پیتزا ، گوجه ، کاهو ، خیار شور
29,450 تومان
ساندویچ میکس هر شب با نان فانتزی
نان فانتزی، سس مخصوص، هات داگ تنوری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
18,050 تومان
ساندویچ میکس رست بیف با نان فانتزی
خمیر مخصوص، سس مخصوص، گوشت طعم دار شده، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
24,225 تومان
ساندویچ فیله سوخاری (جدید)
سس مخصوص، فیله طعم دار سوخاری، قارچ، پنیر مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور
25,650 تومان
ساندویچ سوپر هات داگ با نان فانتزی
نان فانتزی، سس مخصوص، کوکتل تنوری، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
18,050 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری با نان فانتزی
نان فانتزی، سس مخصوص، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
18,050 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری با با نان فانتزی
نان فانتزی، سس مخصوص، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
18,050 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ تنوری با نان فانتزی
نان فانتزی، سس مخصوص، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
18,050 تومان
چیز برگر قارچ سوخاری فانتزی(جدید)
سس مخصوص ، همبرگر 150 گرمی ، قارچ سوخاری ، پنیر پیتزا ، گوجه ، کاهو ، خیارشور
28,500 تومان
ساندویچ چیز برگر مخصوص با نان فانتزی
نان فانتزی، سس مخصوص، همبرگر 140 گرمی ذعالی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
23,750 تومان
ساندویچ دوبل چیز برگر مخصوص با نان فانتزی
نان فانتزی، سس مخصوص، 2 عدد همبرگر140 گرمی ذعالی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
35,150 تومان
همبرگر مخصوص
سس مخصوص ، همبرگر 150 گرمی ، گوجه ، کاهو ، خیارشور
21,375 تومان
ساندویچ چیکن برگر با با نان فانتزی
نان فانتزی، سس مخصوص، همبرگر 140 گرمی ذعالی، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
30,400 تومان
ساندویچ رویال برگر با با نان فانتزی
نان فانتزی، سس مخصوص، همبرگر 140 گرمی ذعالی، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
26,125 تومان
ساندویچ مرغ با نان فانتزی (جدید)
سس مخصوص، فیله مرغ طعم دارشده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیار شور
19,950 تومان
ساندویچ زبان با نان فانتزی(جدید)
سس مخصوص، زبان، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیار شور
27,550 تومان
ساندویچ مرغ و زبان با نان فانتزی
نان فانتزی، سس مخصوص، فیله مرغ طعم دار شده، زبان، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
26,600 تومان
ساندویچ مرغ و گوشت با نان فانتزی
نان فانتزی، سس مخصوص، فیله مرغ طعم دار شده، گوشت گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، کنجد، گوجه، کاهو، خیارشور
26,600 تومان
ساندویچ سرد (ژامبون گوشت و مرغ)
سس مخصوص، ژامبون ۹۰درصد، کاهو، گوجه، خیارشور.چیپس خلالی
12,350 تومان
ساندویچ فیله مرغ سوخاری با نان فانتزی(جدید)
سس مخصوص ، 3 تکه فیله مرغ طعم دار شده سوخاری ، قارچ ، پنیر پیتزا ، گوجه ، کاهو ، خیارشور
25,650 تومان
ساندویچ فیله مرغ با نان فانتزی (جدید)
سس مخصوص ، فیله مرغ طعم دار شده ، قارچ ، پنیر پیتزا ، گوجه ، کاهو ، خیارشور
19,950 تومان
ساندویچ گوشت با نان فانتزی(جدید)
سس مخصوص ، گوشت گوساله خلال شده ، قارچ ، پنیر پیتزا ، گوجه ، کاهو ، خیارشور
27,550 تومان
ساندویچ گوشت و زبان با نان فانتزی (جدید)
سس مخصوص ، گوشت گوساله خلال شده ، زبان طعم دار شده ، قارچ ، پنیر پیتزا ، گوجه ، کاهو ، خیار شور
27,550 تومان

سوپ سرآشپز
5,700 تومان
سالاد اندونزی
4,750 تومان
سالاد فصل
4,750 تومان
نان سیر با خمیر پیتزا
9,500 تومان
سیب زمینی سرخ شده کوچک
10,450 تومان
سیب زمینی سرخ شده بزرگ
21,850 تومان
قارچ سوخاری
9,500 تومان
سیب زمینی هات داگ
18,525 تومان
سیب زمینی ویژه
سیب زمینی سرخ شده همراه با قارچ و ژامبون و پنیر پیتزا
18,525 تومان
سیب زمینی سوپر
سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، مرغ
19,475 تومان
سیب زمینی وقارچ سوخاری
سیب زمینی سرخ شده و قارچ سوخاری
21,850 تومان
پپسی قوطی
2,850 تومان
فانتا قوطی
2,850 تومان
مالشعیر
لیمو، هلو، استوایی، تلخ، سیب
3,800 تومان
دوغ قوطی عالیس
3,325 تومان
آب معدنی
1,425 تومان
نوشابه خانواده
4,750 تومان