آبمیوه شاتوت

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه نبش کوچه احمد قلیچیبستنی سنتی تکنفره
4,000 تومان
3,800 تومان
هویج بستنی
5,000 تومان
4,750 تومان
آیس پک چهار مغز
14,000 تومان
13,300 تومان
معجون مخصوص شاتوت
18,000 تومان
17,100 تومان
معجون مخصوص شاتوت
18,000 تومان
17,100 تومان
ویتامینه
16,000 تومان
15,200 تومان
سان شاین
18,000 تومان
17,100 تومان
کیک بستنی
13,000 تومان
12,350 تومان
بستنی شکلاتی مخصوص
12,000 تومان
11,400 تومان
بستنی پسته ای
13,000 تومان
12,350 تومان
بستنی گردویی
13,000 تومان
12,350 تومان
ایتالیایی 4 مغز
16,000 تومان
15,200 تومان
ژله بستنی
13,000 تومان
12,350 تومان

آیس پک شکلاتی
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک موز
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک پرتقال
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک طالبی
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک اسمارتیز
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک توت فرنگی
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک آناناس
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک انبه
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک کارامل
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک نسکافه
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک قهوه
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک موز کاکائو
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک چهار مغز
14,000 تومان
13,300 تومان
آیس پک ویژه
15,000 تومان
14,250 تومان
آیس پک نوتلا
14,000 تومان
13,300 تومان

شیر موز بستنی
7,500 تومان
7,125 تومان
هویج بستنی
5,000 تومان
4,750 تومان
آب انبه بستنی
10,000 تومان
9,500 تومان
آب توت فرنگی بستنی
10,000 تومان
9,500 تومان
آب کرفس بستنی
6,000 تومان
5,700 تومان
آب سیب بستنی
8,000 تومان
7,600 تومان
آب زرشک بستنی
7,000 تومان
6,650 تومان
آب البالو بستنی
6,000 تومان
5,700 تومان
آب انار بستنی
10,000 تومان
9,500 تومان

سیب هویج
6,000 تومان
5,700 تومان
هویج طالبی
5,000 تومان
4,750 تومان
هویج کرفس
5,000 تومان
4,750 تومان
سیب موز
8,000 تومان
7,600 تومان
سیب لیمو ترش
6,000 تومان
5,700 تومان
سیب کرفس
7,000 تومان
6,650 تومان
موز آناناس
8,000 تومان
7,600 تومان
موز انبه
9,000 تومان
8,550 تومان
موز توت فرنگی
9,000 تومان
8,550 تومان
انار شاتوت
9,000 تومان
8,550 تومان
انار البالو
8,000 تومان
7,600 تومان
انار زرشک
8,000 تومان
7,600 تومان
زرشک آلبالو
6,000 تومان
5,700 تومان

شیر موز
7,000 تومان
6,650 تومان
شیر موز پسته
13,000 تومان
12,350 تومان
آب هویج
4,000 تومان
3,800 تومان
آب طالبی
5,000 تومان
4,750 تومان
آب البالو
5,000 تومان
4,750 تومان
آب زرشک
6,000 تومان
5,700 تومان
آب انار
12,000 تومان
11,400 تومان
آب آناناس
8,000 تومان
7,600 تومان
آب توت فرنگی
10,000 تومان
9,500 تومان
آب انبه
10,000 تومان
9,500 تومان
آب کرفس
5,000 تومان
4,750 تومان
آب سیب
8,000 تومان
7,600 تومان
آب انجیر
6,000 تومان
5,700 تومان
آب لیمو شیرین
6,000 تومان
5,700 تومان

شاتوت گلاسه
13,000 تومان
12,350 تومان
موز گلاسه
13,000 تومان
12,350 تومان
طالبی گلاسه
13,000 تومان
12,350 تومان
توت فرنگی گلاسه
13,000 تومان
12,350 تومان
شکلات گلاسه
13,000 تومان
12,350 تومان
کافه گلاسه
13,000 تومان
12,350 تومان
نوتلا گلاسه
14,000 تومان
13,300 تومان

میلک شیک شاتوت
11,500 تومان
10,925 تومان
میلک شیک قهوه
11,500 تومان
10,925 تومان
میلک شیک توت فرنگی
11,500 تومان
10,925 تومان
میلک شیک طالبی
11,500 تومان
10,925 تومان
میلک شیک پرتقال
11,500 تومان
10,925 تومان
میلک شیک آناناس
11,500 تومان
10,925 تومان
میلک شیک انبه
11,500 تومان
10,925 تومان
میلک شیک شکلات
11,500 تومان
10,925 تومان
میلک شیک نوتلا
14,000 تومان
13,300 تومان

کوپ شاتوت
12,500 تومان
11,875 تومان
کوپ موز
12,500 تومان
11,875 تومان
کوپ توت فرنگی
12,500 تومان
11,875 تومان
کوپ طالبی
12,500 تومان
11,875 تومان
کوپ آناناس
12,500 تومان
11,875 تومان
کوپ انبه
12,500 تومان
11,875 تومان
کوپ شکلاتی
12,500 تومان
11,875 تومان

فراپه شاتوت
14,000 تومان
13,300 تومان
فراپه موز
14,000 تومان
13,300 تومان
فراپه طالبی
14,000 تومان
13,300 تومان
فراپه توت فرنگی
14,000 تومان
13,300 تومان
فراپه آناناس
14,000 تومان
13,300 تومان
فراپه آناناس
14,000 تومان
13,300 تومان
فراپه انبه
14,000 تومان
13,300 تومان
فراپه شکلات
14,000 تومان
13,300 تومان

ذرت مکزیکی کوچک
7,000 تومان
6,650 تومان
ذرت مکزیکی متوسط
9,000 تومان
8,550 تومان
ذرت مکزیکی بزرگ
13,000 تومان
12,350 تومان

بستنی سنتی یک کیلو
20,000 تومان
19,000 تومان
بستنی میوه ای یک کیلو
25,000 تومان
23,750 تومان
فالوده بستنی یک کیلو
18,000 تومان
17,100 تومان
بستنی دستگاهی وانیلی یک کیلو
16,000 تومان
15,200 تومان
بستنی دستگاهی شکلاتی یک کیلویی
16,000 تومان
15,200 تومان
بستنی دستگاهی میکس شکلات وانیل یک کیلو
16,000 تومان
15,200 تومان
بستنی سنتی تکنفره
4,000 تومان
3,800 تومان

شیر موز یک لیتر
20,000 تومان
19,000 تومان
آب هویج یک لیتر
10,000 تومان
9,500 تومان
آب طالبی یک لیتر
15,000 تومان
14,250 تومان
آب آلبالو یک لیتر
20,000 تومان
19,000 تومان
آب انار یک لیتر
30,000 تومان
28,500 تومان
آب زرشک یک لیتر
16,000 تومان
15,200 تومان
آب آناناس یک لیتر
20,000 تومان
19,000 تومان
آب توت فرنگی یک لیتر
26,000 تومان
24,700 تومان
آب انبه یک لیتر
28,000 تومان
26,600 تومان
آب کرفس یک لیتر
12,000 تومان
11,400 تومان
آب سیب یک لیتر
20,000 تومان
19,000 تومان
شیر موز پسته یک لیتر
35,000 تومان
33,250 تومان

شیر موز یک و نیم لیتری
27,000 تومان
25,650 تومان
آب هویج یک و نیم لیتری
15,000 تومان
14,250 تومان
آب طالبی یک و نیم لیتری
20,000 تومان
19,000 تومان
آب آلبالو یک و نیم لیتری
25,000 تومان
23,750 تومان
آب زرشک یک و نیم لیتری
22,000 تومان
20,900 تومان
آب انار یک و نیم لیتری
40,000 تومان
38,000 تومان
آب آناناس یک و نیم لیتری
30,000 تومان
28,500 تومان
آب انبه یک و نیم لیتری
37,000 تومان
35,150 تومان
آب توت فرنگی یک و نیم لیتری
38,000 تومان
36,100 تومان
آب کرفس یک و نیم لیتری
17,000 تومان
16,150 تومان
آب سیب یک و نیم لیتری
30,000 تومان
28,500 تومان
شیر موز پسته یک و نیم لیتری
45,000 تومان
42,750 تومان

شیرموز نیم لیتری
10,000 تومان
9,500 تومان
آب هویج نیم لیتری
6,000 تومان
5,700 تومان
آب طالبی نیم لیتری
7,000 تومان
6,650 تومان
آب انار نیم لیتری
16,000 تومان
15,200 تومان
آب آناناس نیم لیتری
10,000 تومان
9,500 تومان
آب توت فرنگی نیم لیتری
13,000 تومان
12,350 تومان
آب انبه نیم لیتری
14,000 تومان
13,300 تومان
آب پرتقال نیم لیتری
20,000 تومان
19,000 تومان
آب کرفس نیم لیتری
7,000 تومان
6,650 تومان
آب هندوانه نیم لیتری
6,000 تومان
5,700 تومان
آب سیب نیم لیتری
10,000 تومان
9,500 تومان
شیرموزپسته نیم لیتری
18,000 تومان
17,100 تومان
آب شاتوت نیم لیتری
14,000 تومان
13,300 تومان
آب زرشک نیم لیتری
8,500 تومان
8,075 تومان
آب آلبالو نیم لیتری
8,000 تومان
7,600 تومان