آبمیوه شاتوت

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه نبش کوچه احمد قلیچیآیس پک چهار مغز
15,000 تومان
14,250 تومان
کوپ شکلاتی
9,500 تومان
9,025 تومان
موز انبه
8,000 تومان
7,600 تومان
کیک بستنی
13,000 تومان
12,350 تومان
آیس پک شکلاتی
10,000 تومان
9,500 تومان
معجون مخصوص شاتوت
18,000 تومان
17,100 تومان
ویتامینه
16,000 تومان
15,200 تومان
سان شاین
18,000 تومان
17,100 تومان
کیک بستنی
13,000 تومان
12,350 تومان
بستنی شکلاتی مخصوص
12,000 تومان
11,400 تومان
بستنی پسته ای
13,000 تومان
12,350 تومان
بستنی گردویی
13,000 تومان
12,350 تومان
ایتالیایی 4 مغز
15,000 تومان
14,250 تومان
ژله بستنی
13,000 تومان
12,350 تومان

آیس پک شکلاتی
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک موز
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک پرتقال
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک طالبی
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک اسمارتیز
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک توت فرنگی
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک آناناس
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک انبه
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک کارامل
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک نسکافه
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک قهوه
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک موز کاکائو
10,000 تومان
9,500 تومان
آیس پک چهار مغز
15,000 تومان
14,250 تومان
آیس پک ویژه
15,000 تومان
14,250 تومان
آیس پک نوتلا
13,000 تومان
12,350 تومان

شیر موز بستنی
6,500 تومان
6,175 تومان
هویج بستنی
5,000 تومان
4,750 تومان
آب انبه بستنی
10,000 تومان
9,500 تومان
آب توت فرنگی بستنی
10,000 تومان
9,500 تومان
آب کرفس بستنی
6,000 تومان
5,700 تومان
آب سیب بستنی
7,000 تومان
6,650 تومان
آب زرشک بستنی
7,000 تومان
6,650 تومان
آب البالو بستنی
5,000 تومان
4,750 تومان
آب انار بستنی
10,000 تومان
9,500 تومان

سیب هویج
6,000 تومان
5,700 تومان
هویج طالبی
4,000 تومان
3,800 تومان
هویج کرفس
4,000 تومان
3,800 تومان
سیب موز
6,000 تومان
5,700 تومان
سیب لیمو ترش
6,000 تومان
5,700 تومان
سیب کرفس
5,000 تومان
4,750 تومان
موز آناناس
7,000 تومان
6,650 تومان
موز انبه
8,000 تومان
7,600 تومان
موز توت فرنگی
8,000 تومان
7,600 تومان
انار شاتوت
10,000 تومان
9,500 تومان
انار البالو
6,000 تومان
5,700 تومان
انار زرشک
6,000 تومان
5,700 تومان
زرشک آلبالو
50,000 تومان
47,500 تومان

شیر موز
6,000 تومان
5,700 تومان
شیر موز پسته
9,500 تومان
9,025 تومان
آب هویج
4,000 تومان
3,800 تومان
آب طالبی
4,000 تومان
3,800 تومان
آب البالو
4,000 تومان
3,800 تومان
آب زرشک
4,000 تومان
3,800 تومان
آب انار
10,000 تومان
9,500 تومان
آب زغال اخته
5,000 تومان
4,750 تومان
آب آناناس
7,000 تومان
6,650 تومان
آب توت فرنگی
6,000 تومان
5,700 تومان
آب انبه
7,000 تومان
6,650 تومان
آب کرفس
4,000 تومان
3,800 تومان
آب سیب
6,000 تومان
5,700 تومان
آب انجیر
5,000 تومان
4,750 تومان
آب لیمو شیرین
6,000 تومان
5,700 تومان

شاتوت گلاسه
9,500 تومان
9,025 تومان
موز گلاسه
9,500 تومان
9,025 تومان
طالبی گلاسه
9,500 تومان
9,025 تومان
توت فرنگی گلاسه
9,500 تومان
9,025 تومان
شکلات گلاسه
9,500 تومان
9,025 تومان
کافه گلاسه
9,500 تومان
9,025 تومان
نوتلا گلاسه
13,000 تومان
12,350 تومان

میلک شیک شاتوت
9,500 تومان
9,025 تومان
میلک شیک قهوه
9,500 تومان
9,025 تومان
میلک شیک توت فرنگی
9,500 تومان
9,025 تومان
میلک شیک طالبی
9,500 تومان
9,025 تومان
میلک شیک پرتقال
9,500 تومان
9,025 تومان
میلک شیک آناناس
9,500 تومان
9,025 تومان
میلک شیک انبه
9,500 تومان
9,025 تومان
میلک شیک شکلات
9,500 تومان
9,025 تومان
میلک شیک وتلا
13,000 تومان
12,350 تومان

کوپ شاتوت
9,500 تومان
9,025 تومان
کوپ موز
9,500 تومان
9,025 تومان
کوپ توت فرنگی
9,500 تومان
9,025 تومان
کوپ طالبی
9,500 تومان
9,025 تومان
کوپ آناناس
9,500 تومان
9,025 تومان
کوپ انبه
9,500 تومان
9,025 تومان
کوپ شکلاتی
9,500 تومان
9,025 تومان

فراپه شاتوت
9,500 تومان
9,025 تومان
فراپه موز
9,500 تومان
9,025 تومان
فراپه طالبی
9,500 تومان
9,025 تومان
فراپه توت فرنگی
9,500 تومان
9,025 تومان
فراپه آناناس
9,500 تومان
9,025 تومان
فراپه آناناس
9,500 تومان
9,025 تومان
فراپه انبه
9,500 تومان
9,025 تومان
فراپه شکلات
9,500 تومان
9,025 تومان

ذرت مکزیکی کوچک
7,000 تومان
6,650 تومان
ذرت مکزیکی متوسط
9,000 تومان
8,550 تومان
ذرت مکزیکی بزرگ
12,000 تومان
11,400 تومان

بستنی سنتی یک کیلو
16,000 تومان
15,200 تومان
بستنی میوه ای یک کیلو
18,000 تومان
17,100 تومان
بستنی فالوده یک کیلو
12,000 تومان
11,400 تومان
بستنی دستگاهی وانیلی یک کیلو
12,000 تومان
11,400 تومان
بستنی دستگاهی شکلاتی یک کیلویی
12,000 تومان
11,400 تومان
بستنی دستگاهی میکس شکلات وانیل یک کیلو
12,000 تومان
11,400 تومان
بستنی تکنفره بیرون بر
4,000 تومان
3,800 تومان

شیر موز یک و نیم لیتری
23,000 تومان
21,850 تومان
آب هویج یک و نیم لیتری
17,000 تومان
16,150 تومان
آب طالبی یک و نیم لیتری
14,000 تومان
13,300 تومان
آب آلبالو یک و نیم لیتری
18,000 تومان
17,100 تومان
آب زرشک یک و نیم لیتری
16,000 تومان
15,200 تومان
آب انار یک و نیم لیتری
30,000 تومان
28,500 تومان
آب زغال اخته یک و نیم لیتری
16,000 تومان
15,200 تومان
آب آناناس یک و نیم لیتری
24,000 تومان
22,800 تومان
آب انبه یک و نیم لیتری
24,000 تومان
22,800 تومان
آب توت فرنگی یک و نیم لیتری
18,000 تومان
17,100 تومان
آب کرفس یک و نیم لیتری
12,000 تومان
11,400 تومان
آب سیب یک و نیم لیتری
22,000 تومان
20,900 تومان
آب شیر موز پسته یک و نیم لیتری
28,000 تومان
26,600 تومان

شیر موز یک لیتر
15,000 تومان
14,250 تومان
آب هویج یک لیتر
12,000 تومان
11,400 تومان
آب طالبی یک لیتر
10,000 تومان
9,500 تومان
آب آلبالو
12,000 تومان
11,400 تومان
آب زرشک یک لیتر
16,000 تومان
15,200 تومان
آب انار یک لیتر
22,000 تومان
20,900 تومان
آب آناناس یک لیتر
16,000 تومان
15,200 تومان
آب توت فرنگی یک لیتر
14,000 تومان
13,300 تومان
آب انبه یک لیتر
19,000 تومان
18,050 تومان
آب کرفس یک لیتر
8,000 تومان
7,600 تومان
آب سیب یک لیتر
16,000 تومان
15,200 تومان
شیر موز پسته یک لیتر
19,000 تومان
18,050 تومان