آبمیوه شاتوت - شعبه اصلی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه نبش کوچه احمد قلیچیکیک بستنی
25,000 تومان
23,750 تومان
معجون مخصوص شاتوت
30,000 تومان
28,500 تومان
کیک خیس
12,000 تومان
11,400 تومان
آیس پک موز
17,000 تومان
16,150 تومان
شیر موز بستنی
17,000 تومان
16,150 تومان
معجون مخصوص شاتوت
30,000 تومان
28,500 تومان
ویتامینه
30,000 تومان
28,500 تومان
کیک بستنی
25,000 تومان
23,750 تومان
بستنی شکلاتی مخصوص
17,000 تومان
16,150 تومان
بستنی پسته ای
20,000 تومان
19,000 تومان
بستنی گردویی
20,000 تومان
19,000 تومان
ایتالیایی 4 مغز
30,000 تومان
28,500 تومان
ژله بستنی
25,000 تومان
23,750 تومان
بستنی سنتی تکنفره
8,000 تومان
7,600 تومان
فالوده
10,000 تومان
9,500 تومان
فالوده بستنی
12,000 تومان
11,400 تومان
بستنی دستگاهی بزرگ
8,000 تومان
7,600 تومان
بستنی سنتی حصیری
8,000 تومان
7,600 تومان

آیس پک طالبی
17,000 تومان
16,150 تومان
آیس پک شکلاتی
15,000 تومان
14,250 تومان
آیس پک موز
17,000 تومان
16,150 تومان
آیس پک پرتقال
17,000 تومان
16,150 تومان
آیس پک اسمارتیز
17,000 تومان
16,150 تومان
آیس پک توت فرنگی
17,000 تومان
16,150 تومان
آیس پک آناناس
17,000 تومان
16,150 تومان
آیس پک انبه
17,000 تومان
16,150 تومان
آیس پک کارامل
17,000 تومان
16,150 تومان
آیس پک نسکافه
17,000 تومان
16,150 تومان
آیس پک قهوه
17,000 تومان
16,150 تومان
آیس پک موز کاکائو
17,000 تومان
16,150 تومان
آیس پک چهار مغز
22,000 تومان
20,900 تومان
آیس پک ویژه
22,000 تومان
20,900 تومان
آیس پک نوتلا
22,000 تومان
20,900 تومان
آیس پک شاتوت
17,000 تومان
16,150 تومان

شیر موز بستنی
17,000 تومان
16,150 تومان
هویج بستنی
10,000 تومان
9,500 تومان
آب سیب بستنی
10,000 تومان
9,500 تومان
آب زرشک بستنی
10,000 تومان
9,500 تومان
آب البالو بستنی
10,000 تومان
9,500 تومان
آب انار بستنی
20,000 تومان
19,000 تومان
آب پرتقال بستنی
20,000 تومان
19,000 تومان
آب شاتوت بستنی
20,000 تومان
19,000 تومان

سیب هویج نیم لیتری
12,000 تومان
11,400 تومان
هویچ پرتقال نیم لیتری
19,000 تومان
18,050 تومان
هویج کرفس نیم لیتری
10,000 تومان
9,500 تومان
سیب موز نیم لیتری
19,000 تومان
18,050 تومان
سیب کرفس نیم لیتری
12,000 تومان
11,400 تومان
سیب پرتقال نیم لیتری
21,000 تومان
19,950 تومان
موز آناناس نیم لیتری
27,000 تومان
25,650 تومان
انار شاتوت نیم لیتری
25,000 تومان
23,750 تومان
انار البالو نیم لیتری
20,000 تومان
19,000 تومان
انار زرشک نیم لیتری
20,000 تومان
19,000 تومان
زرشک آلبالو نیم لیتری
15,000 تومان
14,250 تومان

شاتوت گلاسه
17,000 تومان
16,150 تومان
توت فرنگی گلاسه
17,000 تومان
16,150 تومان
شکلات گلاسه
17,000 تومان
16,150 تومان
کافه گلاسه
17,000 تومان
16,150 تومان
نوتلا گلاسه
19,000 تومان
18,050 تومان

شیر موز نیم لیتری
25,000 تومان
23,750 تومان
شیر موز پسته نیم لیتری
34,000 تومان
32,300 تومان
آب هویج نیم لیتری
12,000 تومان
11,400 تومان
آب طالبی نیم لیتری
13,000 تومان
12,350 تومان
آب البالو نیم لیتری
15,000 تومان
14,250 تومان
آب زرشک نیم لیتری
15,000 تومان
14,250 تومان
آب انار نیم لیتری
25,000 تومان
23,750 تومان
آب آناناس نیم لیتری
25,000 تومان
23,750 تومان
آب پرتقال نیم لیتری
25,000 تومان
23,750 تومان
آب کرفس نیم لیتری
12,000 تومان
11,400 تومان
آب سیب نیم لیتری
13,000 تومان
12,350 تومان
آب انجیر
10,000 تومان
9,500 تومان
آب شاتوت نیم لیتری
22,000 تومان
20,900 تومان

میلک شیک قهوه
17,000 تومان
16,150 تومان
میلک شیک شاتوت
17,000 تومان
16,150 تومان
میلک شیک توت فرنگی
17,000 تومان
16,150 تومان
میلک شیک طالبی
17,000 تومان
16,150 تومان
میلک شیک پرتقال
17,000 تومان
16,150 تومان
میلک شیک آناناس
17,000 تومان
16,150 تومان
میلک شیک انبه
17,000 تومان
16,150 تومان
میلک شیک شکلات
17,000 تومان
16,150 تومان
میلک شیک نوتلا
19,000 تومان
18,050 تومان
میلک شیک نوتلا اسپشیال
25,000 تومان
23,750 تومان

کوپ شاتوت
17,000 تومان
16,150 تومان
کوپ موز
17,000 تومان
16,150 تومان
کوپ توت فرنگی
17,000 تومان
16,150 تومان
کوپ طالبی
17,000 تومان
16,150 تومان
کوپ پرتقال
17,000 تومان
16,150 تومان
کوپ آناناس
17,000 تومان
16,150 تومان
کوپ انبه
17,000 تومان
16,150 تومان
کوپ شکلاتی
17,000 تومان
16,150 تومان

فراپه شاتوت
20,000 تومان
19,000 تومان
فراپه موز
20,000 تومان
19,000 تومان
فراپه طالبی
20,000 تومان
19,000 تومان
فراپه توت فرنگی
20,000 تومان
19,000 تومان
فراپه پرتقال
20,000 تومان
19,000 تومان
فراپه آناناس
20,000 تومان
19,000 تومان
فراپه انبه
20,000 تومان
19,000 تومان
فراپه شکلات
20,000 تومان
19,000 تومان

ذرت مکزیکی کوچک
14,000 تومان
13,300 تومان
ذرت مکزیکی متوسط
18,000 تومان
17,100 تومان
ذرت مکزیکی بزرگ
23,000 تومان
21,850 تومان

بستنی سنتی یک کیلو
28,000 تومان
26,600 تومان
بستنی میوه ای یک کیلو
43,000 تومان
40,850 تومان
بستنی دستگاهی وانیلی یک کیلو
28,000 تومان
26,600 تومان
بستنی سنتی نیم کیلویی
14,000 تومان
13,300 تومان
فالوده 1 کیلویی
فالوده شیرازی 1کیلویی
22,000 تومان
20,900 تومان

شیر موز یک لیتر
50,000 تومان
47,500 تومان
آب هویج یک لیتر
20,000 تومان
19,000 تومان
آب طالبی یک لیتر
25,000 تومان
23,750 تومان
آب آلبالو یک لیتر
30,000 تومان
28,500 تومان
آب انار یک لیتر
50,000 تومان
47,500 تومان
آب زرشک یک لیتر
30,000 تومان
28,500 تومان
آب آناناس یک لیتر
50,000 تومان
47,500 تومان
آب پرتقال یک لیتر
50,000 تومان
47,500 تومان
آب سیب یک لیتر
25,000 تومان
23,750 تومان
آب کرفس یک لیتر
24,000 تومان
22,800 تومان
شیر موز پسته یک لیتر
68,000 تومان
64,600 تومان
آب شاتوت 1لیتری
40,000 تومان
38,000 تومان

آب پرتقال یک و نیم لیتری
68,000 تومان
64,600 تومان
شیر موز یک و نیم لیتری
68,000 تومان
64,600 تومان
آب هویج یک و نیم لیتری
25,000 تومان
23,750 تومان
آب طالبی یک و نیم لیتری
35,000 تومان
33,250 تومان
آب آلبالو یک و نیم لیتری
40,000 تومان
38,000 تومان
آب زرشک یک و نیم لیتری
40,000 تومان
38,000 تومان
آب آناناس یک و نیم لیتری
68,000 تومان
64,600 تومان
آب انار یک و نیم لیتری
68,000 تومان
64,600 تومان
آب کرفس یک و نیم لیتری
34,000 تومان
32,300 تومان
آب سیب یک و نیم لیتری
37,000 تومان
35,150 تومان
شیر موز پسته یک و نیم لیتری
90,000 تومان
85,500 تومان
آب شاتوت 1/5لیتری
50,000 تومان
47,500 تومان

کیک شکلاتی
12,000 تومان
11,400 تومان
کیک خیس
12,000 تومان
11,400 تومان