آبمیوه شاتوت

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه نبش کوچه احمد قلیچیذرت مکزیکی متوسط
8,550 تومان
شیر موز
5,700 تومان
شیر موز بستنی
4,750 تومان
کیک بستنی
11,400 تومان
معجون مخصوص شاتوت
15,200 تومان
ویتامینه
11,400 تومان
سان شاین
123,500 تومان
کیک بستنی
11,400 تومان
بستنی شکلاتی مخصوص
9,500 تومان
بستنی پسته ای
10,450 تومان
بستنی گردویی
10,450 تومان
ایتالیایی 4 مغز
11,400 تومان
ژله بستنی
11,400 تومان

آیس پک شکلاتی
9,025 تومان
آیس پک موز
9,025 تومان
آیس پک پرتقال
9,025 تومان
آیس پک طالبی
9,025 تومان
آیس پک اسمارتیز
9,025 تومان
آیس پک توت فرنگی
9,025 تومان
آیس پک آناناس
9,025 تومان
آیس پک انبه
9,025 تومان
آیس پک کارامل
9,025 تومان
آیس پک نسکافه
7,600 تومان
آیس پک قهوه
9,025 تومان
آیس پک موز کاکائو
9,025 تومان
آیس پک چهار مغز
11,400 تومان
آیس پک ویژه
11,400 تومان
آیس پک نوتلا
12,350 تومان

شیر موز بستنی
4,750 تومان
هویج بستنی
3,800 تومان
طالبی بستنی
3,800 تومان
آب انبه بستنی
6,650 تومان
آب توت فرنگی بستنی
5,700 تومان
آب کرفس بستنی
3,800 تومان
آب سیب بستنی
5,700 تومان
آب زرشک بستنی
4,750 تومان
آب البالو بستنی
4,750 تومان
آب انار بستنی
9,500 تومان
آب پرتقال بستنی
8,550 تومان

سیب هویج
4,750 تومان
هویچ پرتقال
7,125 تومان
هویج طالبی
3,800 تومان
هویج کرفس
3,800 تومان
سیب موز
5,700 تومان
سیب لیمو ترش
5,700 تومان
سیب کرفس
4,750 تومان
سیب پرتقال
7,125 تومان
موز آناناس
6,650 تومان
موز انبه
6,650 تومان
موز توت فرنگی
5,700 تومان
انار شاتوت
6,650 تومان
انار البالو
5,700 تومان
انار زرشک
5,700 تومان
زرشک آلبالو
47,500 تومان

شیر موز
5,700 تومان
شیر موز پسته
9,025 تومان
آب هویج
3,800 تومان
آب طالبی
3,800 تومان
آب البالو
3,800 تومان
آب زرشک
3,800 تومان
آب انار
9,500 تومان
آب زغال اخته
4,750 تومان
آب آناناس
6,650 تومان
آب توت فرنگی
5,700 تومان
آب انبه
6,650 تومان
آب پرتقال
8,550 تومان
آب کرفس
3,800 تومان
آب سیب
5,700 تومان
آب انجیر
4,750 تومان
آب لیمو شیرین
5,700 تومان

شاتوت گلاسه
9,025 تومان
موز گلاسه
9,025 تومان
طالبی گلاسه
9,025 تومان
توت فرنگی گلاسه
9,025 تومان
شکلات گلاسه
9,025 تومان
کافه گلاسه
9,025 تومان
نوتلا گلاسه
12,350 تومان

میلک شیک شاتوت
9,025 تومان
میلک شیک قهوه
9,025 تومان
میلک شیک توت فرنگی
9,025 تومان
میلک شیک طالبی
9,025 تومان
میلک شیک پرتقال
9,025 تومان
میلک شیک آناناس
9,025 تومان
میلک شیک انبه
9,025 تومان
میلک شیک شکلات
9,025 تومان
میلک شیک وتلا
12,350 تومان

کوپ شاتوت
9,025 تومان
کوپ موز
9,025 تومان
کوپ توت فرنگی
9,025 تومان
کوپ طالبی
9,025 تومان
کوپ پرتقال
9,025 تومان
کوپ آناناس
9,025 تومان
کوپ انبه
9,025 تومان
کوپ شکلاتی
9,025 تومان

فراپه شاتوت
9,025 تومان
فراپه موز
9,025 تومان
فراپه طالبی
9,025 تومان
فراپه توت فرنگی
9,025 تومان
فراپه پرتغال
9,025 تومان
فراپه آناناس
9,025 تومان
فراپه آناناس
9,025 تومان
فراپه انبه
9,025 تومان
فراپه شکلات
9,025 تومان

ذرت مکزیکی کوچک
6,650 تومان
ذرت مکزیکی متوسط
8,550 تومان
ذرت مکزیکی بزرگ
11,400 تومان

بستنی سنتی یک کیلو
15,200 تومان
بستنی میوه ای یک کیلو
17,100 تومان
بستنی فالوده یک کیلو
11,400 تومان
بستنی دستگاهی وانیلی یک کیلو
11,400 تومان
بستنی دستگاهی شکلاتی یک کیلویی
11,400 تومان
بستنی دستگاهی میکس شکلات وانیل یک کیلو
11,400 تومان

شیر موز یک و نیم لیتری
15,200 تومان
آب هویج یک و نیم لیتری
16,150 تومان
آب طالبی یک و نیم لیتری
13,300 تومان
آب آلبالو یک و نیم لیتری
17,100 تومان
آب زرشک یک و نیم لیتری
15,200 تومان
آب انار یک و نیم لیتری
28,500 تومان
آب زغال اخته یک و نیم لیتری
15,200 تومان
آب آناناس یک و نیم لیتری
22,800 تومان
آب انبه یک و نیم لیتری
22,800 تومان
آب توت فرنگی یک و نیم لیتری
17,100 تومان
آب پرتغال یک و نیم لیتری
20,900 تومان
آب کرفس یک و نیم لیتری
11,400 تومان
آب سیب یک و نیم لیتری
16,150 تومان
آب شیر موز پسته یک و نیم لیتری
26,600 تومان

شیر موز یک لیتر
11,400 تومان
آب هویج یک لیتر
11,400 تومان
آب طالبی یک لیتر
9,500 تومان
آب آلبالو
11,400 تومان
آب زرشکیک لیتر
15,200 تومان
آب انار یک لیتر
20,900 تومان
آب آناناس یک لیتر
15,200 تومان
آب توت فرنگی یک لیتر
13,300 تومان
آب انبه یک لیتر
18,050 تومان
آب پرتقال یک لیتر
23,750 تومان
آب کرفس یک لیتر
7,600 تومان
آب سیب یک لیتر
10,450 تومان
شیر موز پسته یک لیتر
18,050 تومان