آبمیوه شاتوت

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه نبش کوچه احمد قلیچیکیک بستنی
15,000 تومان
14,250 تومان
کیک خیس
6,500 تومان
6,175 تومان
شیر موز بستنی
8,000 تومان
7,600 تومان
شیر موز یک و نیم لیتری
27,000 تومان
25,650 تومان
معجون مخصوص شاتوت
25,000 تومان
23,750 تومان
ویتامینه
22,000 تومان
20,900 تومان
*سان شاین*
30,000 تومان
28,500 تومان
کیک بستنی
15,000 تومان
14,250 تومان
بستنی شکلاتی مخصوص
14,000 تومان
13,300 تومان
بستنی پسته ای
15,000 تومان
14,250 تومان
بستنی گردویی
15,000 تومان
14,250 تومان
ایتالیایی 4 مغز
22,000 تومان
20,900 تومان
ژله بستنی
15,000 تومان
14,250 تومان
بستنی سنتی تکنفره
5,000 تومان
4,750 تومان
فالوده
6,000 تومان
5,700 تومان
فالوده بستنی
7,000 تومان
6,650 تومان
بستنی دستگاهی بزرگ
6,000 تومان
5,700 تومان

آیس پک شکلاتی
12,000 تومان
11,400 تومان
آیس پک موز
12,000 تومان
11,400 تومان
آیس پک پرتقال
12,000 تومان
11,400 تومان
آیس پک طالبی
12,000 تومان
11,400 تومان
آیس پک اسمارتیز
12,000 تومان
11,400 تومان
آیس پک توت فرنگی
12,000 تومان
11,400 تومان
آیس پک آناناس
12,000 تومان
11,400 تومان
آیس پک انبه
12,000 تومان
11,400 تومان
آیس پک کارامل
12,000 تومان
11,400 تومان
آیس پک نسکافه
12,000 تومان
11,400 تومان
آیس پک قهوه
12,000 تومان
11,400 تومان
آیس پک موز کاکائو
12,000 تومان
11,400 تومان
آیس پک چهار مغز
16,000 تومان
15,200 تومان
آیس پک ویژه
17,000 تومان
16,150 تومان
آیس پک نوتلا
17,000 تومان
16,150 تومان

شیر موز بستنی
8,000 تومان
7,600 تومان
هویج بستنی
7,000 تومان
6,650 تومان
آب انبه بستنی
12,000 تومان
11,400 تومان
آب کرفس بستنی
6,000 تومان
5,700 تومان
آب سیب بستنی
10,000 تومان
9,500 تومان
آب زرشک بستنی
7,000 تومان
6,650 تومان
آب البالو بستنی
7,000 تومان
6,650 تومان
آب انار بستنی
12,000 تومان
11,400 تومان

سیب هویج
8,000 تومان
7,600 تومان
هویج طالبی
7,000 تومان
6,650 تومان
هویج کرفس
6,000 تومان
5,700 تومان
سیب موز
10,000 تومان
9,500 تومان
سیب لیمو شیرین
13,000 تومان
12,350 تومان
سیب کرفس
8,000 تومان
7,600 تومان
موز آناناس
10,000 تومان
9,500 تومان
موز انبه
10,000 تومان
9,500 تومان
انار شاتوت
10,000 تومان
9,500 تومان
انار البالو
8,000 تومان
7,600 تومان
انار زرشک
10,000 تومان
9,500 تومان
زرشک آلبالو
7,000 تومان
6,650 تومان

شیر موز
8,000 تومان
7,600 تومان
شیر موز پسته
15,000 تومان
14,250 تومان
آب هویج
6,000 تومان
5,700 تومان
آب طالبی
6,000 تومان
5,700 تومان
آب البالو
6,000 تومان
5,700 تومان
آب زرشک
6,000 تومان
5,700 تومان
آب انار
12,000 تومان
11,400 تومان
آب آناناس
10,000 تومان
9,500 تومان
آب انبه
12,000 تومان
11,400 تومان
آب کرفس
6,000 تومان
5,700 تومان
آب سیب
10,000 تومان
9,500 تومان
آب انجیر
9,000 تومان
8,550 تومان
آب لیمو شیرین
15,000 تومان
14,250 تومان

شاتوت گلاسه
15,000 تومان
14,250 تومان
موز گلاسه
15,000 تومان
14,250 تومان
طالبی گلاسه
15,000 تومان
14,250 تومان
توت فرنگی گلاسه
15,000 تومان
14,250 تومان
شکلات گلاسه
15,000 تومان
14,250 تومان
کافه گلاسه
15,000 تومان
14,250 تومان
نوتلا گلاسه
16,000 تومان
15,200 تومان

میلک شیک شاتوت
14,000 تومان
13,300 تومان
میلک شیک قهوه
14,000 تومان
13,300 تومان
میلک شیک توت فرنگی
14,000 تومان
13,300 تومان
میلک شیک طالبی
14,000 تومان
13,300 تومان
میلک شیک پرتقال
14,000 تومان
13,300 تومان
میلک شیک آناناس
14,000 تومان
13,300 تومان
میلک شیک انبه
14,000 تومان
13,300 تومان
میلک شیک شکلات
14,000 تومان
13,300 تومان
میلک شیک نوتلا
16,000 تومان
15,200 تومان
میلک شیک نوتلا اسپشیال
25,000 تومان
23,750 تومان

کوپ شاتوت
14,500 تومان
13,775 تومان
کوپ موز
14,500 تومان
13,775 تومان
کوپ توت فرنگی
14,500 تومان
13,775 تومان
کوپ طالبی
14,500 تومان
13,775 تومان
کوپ پرتقال
14,500 تومان
13,775 تومان
کوپ آناناس
14,500 تومان
13,775 تومان
کوپ انبه
14,500 تومان
13,775 تومان
کوپ شکلاتی
14,500 تومان
13,775 تومان

فراپه شاتوت
17,000 تومان
16,150 تومان
فراپه موز
17,000 تومان
16,150 تومان
فراپه طالبی
17,000 تومان
16,150 تومان
فراپه توت فرنگی
17,000 تومان
16,150 تومان
فراپه پرتقال
17,000 تومان
16,150 تومان
فراپه آناناس
17,000 تومان
16,150 تومان
فراپه آناناس
17,000 تومان
16,150 تومان
فراپه انبه
17,000 تومان
16,150 تومان
فراپه شکلات
17,000 تومان
16,150 تومان

ذرت مکزیکی کوچک
9,000 تومان
8,550 تومان
ذرت مکزیکی متوسط
12,000 تومان
11,400 تومان
ذرت مکزیکی بزرگ
16,000 تومان
15,200 تومان

بستنی سنتی یک کیلو
24,000 تومان
22,800 تومان
بستنی میوه ای یک کیلو
33,000 تومان
31,350 تومان
فالوده بستنی یک کیلو
20,000 تومان
19,000 تومان
بستنی دستگاهی وانیلی یک کیلو
24,000 تومان
22,800 تومان
بستنی دستگاهی شکلاتی یک کیلویی
24,000 تومان
22,800 تومان
بستنی دستگاهی میکس شکلات وانیل یک کیلو
24,000 تومان
22,800 تومان

شیر موز یک لیتر
20,000 تومان
19,000 تومان
آب هویج یک لیتر
15,000 تومان
14,250 تومان
آب طالبی یک لیتر
15,000 تومان
14,250 تومان
آب آلبالو یک لیتر
20,000 تومان
19,000 تومان
آب انار یک لیتر
30,000 تومان
28,500 تومان
آب زرشک یک لیتر
20,000 تومان
19,000 تومان
آب آناناس یک لیتر
30,000 تومان
28,500 تومان
آب انبه یک لیتر
28,000 تومان
26,600 تومان
آب کرفس یک لیتر
15,000 تومان
14,250 تومان
آب سیب یک لیتر
27,000 تومان
25,650 تومان
شیر موز پسته یک لیتر
35,000 تومان
33,250 تومان

شیر موز یک و نیم لیتری
27,000 تومان
25,650 تومان
آب هویج یک و نیم لیتری
20,000 تومان
19,000 تومان
آب طالبی یک و نیم لیتری
20,000 تومان
19,000 تومان
آب آلبالو یک و نیم لیتری
25,000 تومان
23,750 تومان
آب زرشک یک و نیم لیتری
25,000 تومان
23,750 تومان
آب انار یک و نیم لیتری
40,000 تومان
38,000 تومان
آب آناناس یک و نیم لیتری
40,000 تومان
38,000 تومان
آب انبه یک و نیم لیتری
40,000 تومان
38,000 تومان
آب کرفس یک و نیم لیتری
20,000 تومان
19,000 تومان
آب سیب یک و نیم لیتری
40,000 تومان
38,000 تومان
شیر موز پسته یک و نیم لیتری
45,000 تومان
42,750 تومان

شیرموز نیم لیتری
10,000 تومان
9,500 تومان
آب هویج نیم لیتری
8,000 تومان
7,600 تومان
آب طالبی نیم لیتری
8,000 تومان
7,600 تومان
آب انار نیم لیتری
16,000 تومان
15,200 تومان
آب آناناس نیم لیتری
12,000 تومان
11,400 تومان
آب انبه نیم لیتری
14,000 تومان
13,300 تومان
آب کرفس نیم لیتری
8,000 تومان
7,600 تومان
آب هندوانه نیم لیتری
6,000 تومان
5,700 تومان
آب سیب نیم لیتری
14,000 تومان
13,300 تومان
شیرموزپسته نیم لیتری
18,000 تومان
17,100 تومان
آب شاتوت نیم لیتری
14,000 تومان
13,300 تومان
آب زرشک نیم لیتری
8,000 تومان
7,600 تومان
آب آلبالو نیم لیتری
8,000 تومان
7,600 تومان

کیک شکلاتی
5,500 تومان
5,225 تومان
کیک خیس
6,500 تومان
6,175 تومان
کیک هویج گردو
5,500 تومان
5,225 تومان