آبمیوه شاتوت

خیابان دانشگاه نبش کوچه احمد قلیچیذرت (با قارچ و پنیر متوسط)
8,000 تومان
ذرت مکزیکی کوچک
7,000 تومان
معجون مخصوص شاتوت
14,000 تومان
سان شاین
12,000 تومان
معجون مخصوص شاتوت
14,000 تومان
ویتامینه
11,000 تومان
سان شاین
12,000 تومان
کیک بستنی
11,000 تومان
بستنی شکلاتی مخصوص
9,000 تومان
بستنی پسته ای
10,000 تومان
بستنی گردویی
10,000 تومان
ایتالیایی 4 مغز
11,000 تومان
ژله بستنی
8,000 تومان

آیس پک شکلاتی
8,000 تومان
آیس پک موز
8,000 تومان
آیس پک پرتقال
8,000 تومان
آیس پک طالبی
8,000 تومان
آیس پک اسمارتیز
8,000 تومان
آیس پک توت فرنگی
8,000 تومان
آیس پک آناناس
8,000 تومان
آیس پک انبه
8,000 تومان
آیس پک کارامل
8,000 تومان
آیس پک نسکافه
8,000 تومان
آیس پک قهوه
8,000 تومان
آیس پک موز کاکائو
8,000 تومان
آیس پک چهار مغز
10,000 تومان
آیس پک ویژه
10,000 تومان
آیس پک نوتلا
13,000 تومان

شیر موز بستنی
5,000 تومان
هویج بستنی
4,000 تومان
طالبی بستنی
4,000 تومان
آب انبه بستنی
7,000 تومان
آب توت فرنگی بستنی
6,000 تومان
آب شاتوت بستنی
7,000 تومان
آب کرفس بستنی
4,000 تومان
آب سیب بستنی
6,000 تومان
آب زرشک بستنی
5,000 تومان
آب البالو بستنی
5,000 تومان
آب انار بستنی
7,000 تومان
آب پرتقال بستنی
7,000 تومان

سیب هویج
5,000 تومان
هویچ پرتقال
6,000 تومان
هویج طالبی
3,000 تومان
هویج کرفس
3,000 تومان
سیب موز
6,000 تومان
سیب لیمو ترش
6,000 تومان
سیب کرفس
5,000 تومان
سیب پرتقال
6,000 تومان
موز آناناس
7,000 تومان
موز انبه
7,000 تومان
موز توت فرنگی
6,000 تومان
انار شاتوت
7,000 تومان
انار البالو
6,000 تومان
انار زرشک
6,000 تومان
انار زغال اخته
7,000 تومان
زغال اخته زرشک
5,000 تومان
زرشک آلبالو
4,000 تومان

شیر موز
5,000 تومان
شیر موز پسته
8,000 تومان
آب هویج
3,000 تومان
آب طالبی
4,000 تومان
آب البالو
4,000 تومان
آب شاتوت
7,000 تومان
آب زرشک
4,000 تومان
آب انار
7,000 تومان
آب زغال اخته
5,000 تومان
آب آناناس
7,000 تومان
آب توت فرنگی
6,000 تومان
آب انبه
7,000 تومان
آب پرتقال
7,000 تومان
آب کرفس
3,000 تومان
آب سیب
6,000 تومان
آب انجیر
5,000 تومان
آب لیمو شیرین
6,000 تومان

دسر آناناس
8,000 تومان
دسر موز
8,000 تومان
دسر با خامه
5,000 تومان
ژله با میوه
8,000 تومان
ذرت (با قارچ و پنیر کوچک)
7,000 تومان
ذرت (با قارچ و پنیر متوسط)
8,000 تومان
ذرت (با قارچ و پنیر بزرگ)
9,000 تومان
کیک شکلاتی
3,500 تومان
کیک خیس
3,500 تومان
کیک هویج گردو
3,500 تومان

شاتوت گلاسه
8,000 تومان
موز گلاسه
8,000 تومان
طالبی گلاسه
8,000 تومان
توت فرنگی گلاسه
8,000 تومان
شکلات گلاسه
8,000 تومان
کافه گلاسه
8,000 تومان
چری گلاسه
8,000 تومان
نوتلا گلاسه
12,000 تومان

میلک شیک شاتوت
8,000 تومان
میلک شیک قهوه
8,000 تومان
میلک شیک توت فرنگی
8,000 تومان
میلک شیک طالبی
8,000 تومان
میلک شیک پرتقال
8,000 تومان
میلک شیک آناناس
8,000 تومان
میلک شیک انبه
8,000 تومان
میلک شیک شکلات
8,000 تومان
میلک شیک وتلا
12,000 تومان

کوپ شاتوت
8,000 تومان
کوپ موز
8,000 تومان
کوپ توت فرنگی
8,000 تومان
کوپ طالبی
8,000 تومان
کوپ پرتقال
8,000 تومان
کوپ آناناس
8,000 تومان
کوپ انبه
8,000 تومان
کوپ شکلاتی
8,000 تومان

فراپه شاتوت
8,000 تومان
فراپه موز
8,000 تومان
فراپه طالبی
8,000 تومان
فراپه توت فرنگی
8,000 تومان
فراپه پرتغال
8,000 تومان
فراپه آناناس
8,000 تومان
فراپه آناناس
8,000 تومان
فراپه انبه
8,000 تومان
فراپه شکلات
8,000 تومان

ذرت مکزیکی کوچک
7,000 تومان
ذرت مکزیکی متوسط
9,000 تومان
ذرت مکزیکی بزرگ
12,000 تومان

بستنی سنتی یک کیلو
14,500 تومان
بستنی میوه ای یک کیلو
16,500 تومان
بستنی فالوده یک کیلو
11,000 تومان
بستنی دستگاهی وانیلی یک کیلو
10,000 تومان
بستنی دستگاهی شکلاتی یک کیلویی
10,000 تومان
بستنی دستگاهی میکس شکلات وانیل یک کیلو
10,000 تومان

شیر موز یک و نیم لیتری
16,000 تومان
آب هویج یک و نیم لیتری
12,000 تومان
آب طالبی یک و نیم لیتری
14,000 تومان
آب آلبالو یک و نیم لیتری
12,000 تومان
آب زرشک یک و نیم لیتری
16,000 تومان
آب انار یک و نیم لیتری
30,000 تومان
آب زغال اخته یک و نیم لیتری
16,000 تومان
آب آناناس یک و نیم لیتری
24,000 تومان
آب انبه یک و نیم لیتری
24,000 تومان
آب توت فرنگی یک و نیم لیتری
18,000 تومان
آب پرتغال یک و نیم لیتری
22,000 تومان
آب کرفس یک و نیم لیتری
12,000 تومان
آب سیب یک و نیم لیتری
17,000 تومان
آب شیر موز پسته یک و نیم لیتری
28,000 تومان

شیر موز یک لیتر
12,000 تومان
آب هویج یک لیتر
8,000 تومان
آب طالبی یک لیتر
10,000 تومان
آب آلبالو
9,000 تومان
آب زرشکیک لیتر
12,000 تومان
آب انار یک لیتر
22,000 تومان
آب زغال اخته یک لیتر
13,000 تومان
آب آناناس یک لیتر
16,000 تومان
آب توت فرنگی یک لیتر
14,000 تومان
آب انبه یک لیتر
19,000 تومان
آب پرتقال یک لیتر
15,000 تومان
آب کرفس یک لیتر
8,000 تومان
آب سیب یک لیتر
11,000 تومان
شیر موز پسته یک لیتر
19,000 تومان