انفجار سوخاری کره

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
12:30تا24:00

بلوار مدرس وسط روبه روی بانک مسکنچیکن استریپس ویژه
5 تکه فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سیب زمینی سوخاری، سالاد کلم، لیمو، سس و ادویه مخصوص
195,000 تومان
ناموجود
زینگر
فیله سوخاری، ژامبون، پنیرگودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
90,000 تومان
81,000 تومان
رول پیتزای سوخاری
3 تکه رول پیتزای سوخاری، سس و ادویه مخصوص
70,000 تومان
ناموجود
چیکن استریپس
4 تکه فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص
145,000 تومان
زینگر
فیله سوخاری، ژامبون، پنیرگودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
90,000 تومان
81,000 تومان

چیکن استریپس
4 تکه فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص
145,000 تومان
وینگز پک
8 تکه بال و کتف سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص
120,000 تومان

چیکن استریپس ویژه
5 تکه فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سیب زمینی سوخاری، سالاد کلم، لیمو، سس و ادویه مخصوص
195,000 تومان
ناموجود
سس فیله اضافه
4,000 تومان
سس چیلی تای اضافه
4,000 تومان
چاینیز چیکن ویژه
5 تکه جوجه چینی، سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سیب زمینی سوخاری، سالاد کلم، لیمو، سس و ادویه مخصوص
195,000 تومان
ناموجود
کریسپی میت ویژه
5تکه گوشت سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سیب زمینی سوخاری، سالاد کلم، لیمو، سس و ادویه مخصوص
195,000 تومان
ناموجود
وینگز پک ویژه
8 تکه بال سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سیب زمینی سوخاری، سالاد کلم، لیمو، سس و ادویه مخصوص
180,000 تومان
ناموجود

چیکن فمیلی پک
5 تکه بال سوخاری، 3 تکه فیله سوخاری، 3 تکه جوجه چینی، سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سیب زمینی سوخاری، سالاد کلم، لیمو، سس و ادویه مخصوص
370,000 تومان
ناموجود
هپی فمیلی پک
4 تکه گوشت سوخاری، 3 تکه جوجه چینی، 3 تکه فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سیب زمینی سوخاری، نان سیر، سالاد کلم، لیمو، سس و ادویه مخصوص،
380,000 تومان
ناموجود

اسپشیال فرایز (دو نفره)
سیب زمینی، ادویه مخصوص، ژامبون تنوری، قارچ بلانچ، پنیر پروسس، فیله سوخاری و سس مخصوص
210,000 تومان
ناموجود
اسپشیال فرایز (تک نفره)
سیب زمینی، ادویه مخصوص، ژامبون تنوری، قارچ بلانچ، پنیر پروسس، فیله سوخاری و سس مخصوص
115,000 تومان
ناموجود
فرایز
سیب زمینی سرخ شده، ادویه مخصوص، سس مخصوص
45,000 تومان
ناموجود
گودا فرایز ماشروم
سیب زمینی، قارچ سوخاری، پنیر گودا، ادویه و سس مخصوص
60,000 تومان
ناموجود
ماشروم
قارج سوخاری، ادویه و سس مخصوص
60,000 تومان
ناموجود
پنیر سوخاری
50,000 تومان
ناموجود
پیاز سوخاری
50,000 تومان
ناموجود
لازانیا سوخاری
3تکه لازانیای سوخاری شده، سس و ادویه مخصوص
70,000 تومان
ناموجود
رول پیتزای سوخاری
3 تکه رول پیتزای سوخاری، سس و ادویه مخصوص
70,000 تومان
ناموجود

کوکا کولا شیشه
12,000 تومان
اسپرایت شیشه
12,000 تومان
فانتا شیشه
12,000 تومان
زیروقوطی
16,500 تومان
کوکا کولا قوطی
16,500 تومان
فانتا قوطی
16,500 تومان
اسپرایت قوطی
16,500 تومان
کوکا کولا خانواده
26,000 تومان
فانتا خانواده
26,000 تومان
اسپرایت خانواده
26,000 تومان
هی دی قوطی لیمو
16,000 تومان
هی دی قوطی هلو
16,000 تومان
هی دی قوطی استوایی
16,000 تومان
موهیتو فرشی دی شیشه
14,000 تومان
لیموناد فرشی دی شیشه
14,000 تومان
پرتقال انبه فرشی دی شیشه
14,000 تومان
دوغ خانواده خوشگوار
27,500 تومان
آب معدنی کوچک
5,000 تومان
دوغ لیوانی خوشگوار
7,000 تومان