بستنی فلاح

بلوار خرمشهر بالاتر از بیمه تامین اجتماعی نبش کوچه آرامشخامه 100 گرم
25,000 تومان
بستنی سنتی 3 رنگ یک کیلو
بستنی سنتی سه رنگ دارای زعفران. کاکائو وشیر می‌باشد
120,000 تومان
بستنی سنتی 3 رنگ نیم کیلو
بستنی سنتی سه رنگ دارای زعفران. کاکائو وشیر می‌باشد
60,000 تومان
فالوده یک کیلو
فالوده شیرازی بهمراه شربت طبیعی آلبالو
110,000 تومان
نان حصیری سنتی بسته ای
8,000 تومان
بستنی سنتی 3 رنگ یک کیلو
بستنی سنتی سه رنگ دارای زعفران. کاکائو وشیر می‌باشد
120,000 تومان
بستنی سنتی 3 رنگ نیم کیلو
بستنی سنتی سه رنگ دارای زعفران. کاکائو وشیر می‌باشد
60,000 تومان
بستنی دستگاهی یک کیلو
بستنی قیفی طعم وانیلی
110,000 تومان
بستنی دستگاهی نیم کیلو
بستنی قیفی طعم وانیلی
55,000 تومان
بستنی سنتی لیوانی بزرگ
25,000 تومان
بستنی سنتی لیوانی کوچک
20,000 تومان
بستنی سنتی حصیری
25,000 تومان
نان حصیری سنتی بسته ای
8,000 تومان
نان قیفی دانه ای
2,500 تومان
خامه 100 گرم
25,000 تومان

فالوده یک کیلو
فالوده شیرازی بهمراه شربت طبیعی آلبالو
110,000 تومان
فالوده نیم کیلو
فالوده شیرازی بهمراه شربت طبیعی آلبالو
55,000 تومان

آب هویج 1/5 لیتری
45,000 تومان
آب طالبی
بطری 1/5 لیتری
75,000 تومان