حلیم صباح

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان فلسطین،قبل مخابرات،روبروی بانک ملی،حلیم صباحآش حلیم
11,000 تومان
9,900 تومان
آش شله قلمکار(آش امام)
13,000 تومان
11,700 تومان
آش حلیم
11,000 تومان
9,900 تومان
آش رشته
پیاز داغ،سیرونعاع،کشک
11,000 تومان
9,900 تومان
آش شله قلمکار(آش امام)
13,000 تومان
11,700 تومان
سوپ جو
11,000 تومان
9,900 تومان

نوشابه شیشه ای
5,500 تومان
4,950 تومان
آب معدنی
3,000 تومان
2,700 تومان