صبحانه طهرون قدیم

(20 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

کمربندی جمهوری نرسیده به جایگاه پمپ گازعدسی با نان، کره و پیازداغ
12,000 تومان
9,600 تومان
املت با رب، سیب زمینی سرخ کرده و پیاز داغ
12,000 تومان
9,600 تومان
آش امام
گوشت گرم و آب قلم
15,000 تومان
12,000 تومان
عدسی با نان، کره و پیازداغ
12,000 تومان
9,600 تومان
لوبیا با نان، کره و پیازداغ
12,000 تومان
9,600 تومان
آش شلغم با ترکیب آب قلم
12,000 تومان
9,600 تومان
آش امام
گوشت گرم و آب قلم
15,000 تومان
12,000 تومان
جگر تابه ای پرسی کوچک
15,000 تومان
12,000 تومان
جگر تابه ای پرسی بزرگ
20,000 تومان
16,000 تومان
املت با گوجه، سیب زمینی سرخ کرده و پیاز داغ
15,000 تومان
12,000 تومان
املت با رب، سیب زمینی سرخ کرده و پیاز داغ
12,000 تومان
9,600 تومان
املت قارچ و دلمه
18,000 تومان
14,400 تومان
املت رب با لوبیا
15,000 تومان
12,000 تومان
املت گوجه با لوبیا
18,000 تومان
14,400 تومان
سوسیس سیب زمینی املتی
15,000 تومان
12,000 تومان
سوسیس املت ساده
12,000 تومان
9,600 تومان
سوسیس تخم مرغ
12,000 تومان
9,600 تومان
نیمرو
با کره
12,000 تومان
9,600 تومان
تن ماهی نیمرو همراه سیب زمینی سرخ شده و پیاز داغ
20,000 تومان
16,000 تومان

نوشابه بطری کوچک
3,500 تومان
2,800 تومان
نوشابه خانواده
10,000 تومان
8,000 تومان
لیموناد خانواده
7,000 تومان
5,600 تومان
آب معدنی کوچک
2,000 تومان
1,600 تومان
آب معدنی بزرگ
4,000 تومان
3,200 تومان