صبحانه عصرانه طهرون قدیم

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
08:00تا15:00

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

دوراه همدان جنب پل عابر پیاده روبروی بانک کشاورزی_جگر تابه ای تفتی (مخصوص)
10%تخفیف
80,000 تومان
72,000 تومان
ناموجود
_عدسی
۱۰٪ تخفیف
40,000 تومان
36,000 تومان
ناموجود
_نیمرو با سیب زمینی سرخ شده
10%تخفیف
40,000 تومان
36,000 تومان
ناموجود
_بندری
10%تخفیف
80,000 تومان
72,000 تومان
ناموجود
_لوبیا
10%تخفیف
40,000 تومان
36,000 تومان
ناموجود
_عدسی
۱۰٪ تخفیف
40,000 تومان
36,000 تومان
ناموجود
_لوبیا
10%تخفیف
40,000 تومان
36,000 تومان
ناموجود
_جگر تابه ای آبدار
10%تخفیف
60,000 تومان
54,000 تومان
ناموجود
_جگر تابه ای تفتی (مخصوص)
10%تخفیف
80,000 تومان
72,000 تومان
ناموجود
_املت با سیب زمینی سرخ شده
10%تخفیف
45,000 تومان
40,500 تومان
ناموجود
_نیمرو با سیب زمینی سرخ شده
10%تخفیف
40,000 تومان
36,000 تومان
ناموجود
_بندری
10%تخفیف
80,000 تومان
72,000 تومان
ناموجود

_نوشابه شیشه
17,000 تومان
15,300 تومان
ناموجود
_نوشابه بطری
12,000 تومان
10,800 تومان
_نوشابه خانواده
30,000 تومان
27,000 تومان
ناموجود
_لیموناد خانواده
27,000 تومان
24,300 تومان
ناموجود
_دوغ لیوانی
10,000 تومان
9,000 تومان
_آب معدنی کوچک
5,000 تومان
4,500 تومان
ناموجود
_آب معدنی بزرگ
10,000 تومان
9,000 تومان