صبحانه طهرون قدیم

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

کمربندی جمهوری نرسیده به جایگاه پمپ گازاملت با گوجه، سیب زمینی سرخ کرده و پیاز داغ
15,000 تومان
13,500 تومان
عدسی با نان، کره و پیازداغ
12,000 تومان
10,800 تومان
املت رب با لوبیا
همراه با سیب زمینی سرخ شده و پیاز داغ
15,000 تومان
13,500 تومان
جگر تابه ای پرسی بزرگ
همراه سیب زمینی سرخ شده و پیاز داغ
20,000 تومان
18,000 تومان
املت سوسیس سیب زمینی
همراه با سیب زمینی سرخ شده و پیاز داغ
15,000 تومان
13,500 تومان
عدسی با نان، کره و پیازداغ
12,000 تومان
10,800 تومان
لوبیا با نان، کره و پیازداغ
12,000 تومان
10,800 تومان
جگر تابه ای پرسی کوچک
همراه سیب زمینی سرخ شده و پیاز داغ
15,000 تومان
13,500 تومان
جگر تابه ای پرسی بزرگ
همراه سیب زمینی سرخ شده و پیاز داغ
20,000 تومان
18,000 تومان
املت با گوجه، سیب زمینی سرخ کرده و پیاز داغ
15,000 تومان
13,500 تومان
املت با رب، سیب زمینی سرخ کرده و پیاز داغ
12,000 تومان
10,800 تومان
املت قارچ و دلمه
همراه با سیب زمینی سرخ شده و پیاز داغ
18,000 تومان
16,200 تومان
املت رب با لوبیا
همراه با سیب زمینی سرخ شده و پیاز داغ
15,000 تومان
13,500 تومان
املت گوجه با لوبیا
همراه با سیب زمینی سرخ شده و پیاز داغ
18,000 تومان
16,200 تومان
سوسیس سیب زمینی املتی
همراه با سیب زمینی سرخ شده و پیاز داغ
15,000 تومان
13,500 تومان
سوسیس املت ساده
همراه با سیب زمینی سرخ شده و پیاز داغ
12,000 تومان
10,800 تومان
سوسیس تخم مرغ
همراه با سیب زمینی سرخ شده و پیاز داغ
12,000 تومان
10,800 تومان
نیمرو با کره
همراه با سیب زمینی سرخ شده و پیاز داغ
12,000 تومان
10,800 تومان
تن ماهی نیمرو همراه سیب زمینی سرخ شده و پیاز داغ
20,000 تومان
18,000 تومان
املت سوسیس سیب زمینی
همراه با سیب زمینی سرخ شده و پیاز داغ
15,000 تومان
13,500 تومان
املت سوسیس قارچ و دلمه
همراه با سیب زمینی سرخ شده و پیاز داغ
18,000 تومان
16,200 تومان
نیمرو با خرما
همراه با سیب زمینی سرخ شده و پیاز داغ
20,000 تومان
18,000 تومان

نوشابه بطری کوچک
3,500 تومان
3,150 تومان
نوشابه خانواده
10,000 تومان
9,000 تومان
لیموناد خانواده
7,500 تومان
6,750 تومان
آب معدنی کوچک
2,000 تومان
1,800 تومان
آب معدنی بزرگ
4,000 تومان
3,600 تومان
نوشابه قوطی
6,000 تومان
5,400 تومان
نوشابه شیشه ای
5,000 تومان
4,500 تومان
دلستر کوچک
5,500 تومان
4,950 تومان
دلستر بزرگ
7,000 تومان
6,300 تومان