سوغات شیرین بهار

(4 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان فلسطین شرقی مابین سه راه توحید و میدان قدستلفن تماس02833327380مغز گردوی ایرانی اعلاء
۲۵۰ گرم
60,000 تومان
57,600 تومان
آجیل شور درباری ۲۵۰ گرم
پسته اکبری،بادام هندی،مغز فندوق الموت،مغز بادام
72,500 تومان
69,600 تومان
شکلات تلخ ۸۵ درصد آیدین
نیم کیلو
97,500 تومان
93,600 تومان
پسته فندوقی دستچین شور
نیم کیلو
92,500 تومان
88,800 تومان
نان نازک
30,000 تومان
28,800 تومان
باقلوا لوزی اعلاء رو پسته ظرف بزرگ
225,000 تومان
216,000 تومان
باقلوا لوزی رو پسته اعلاء ظرف کوچک
112,000 تومان
107,520 تومان
باقلوا پیچ اعلاء ظرف بزرگ
160,000 تومان
153,600 تومان
باقلوا پیچ اعلاء ظرف کوچک
90,000 تومان
86,400 تومان
نان چایی ظرف بزرگ
35,000 تومان
33,600 تومان
نان چایی کریستال کوچک
ناموجود
25,000 تومان
24,000 تومان
نان نخودچی
60,000 تومان
57,600 تومان
نان نخودچی
33,000 تومان
31,680 تومان
کلوچه سنتی
30,000 تومان
28,800 تومان
نان چایی زنجان
دارچینی
28,000 تومان
26,880 تومان
زبان ریز
25,000 تومان
24,000 تومان
شیرینی آلمانی
ناموجود
50,000 تومان
48,000 تومان
قطاب
35,000 تومان
33,600 تومان
نان کشمشی
ناموجود
28,000 تومان
26,880 تومان
نان نازک
30,000 تومان
28,800 تومان
مخلوط سنتی بزرگ
50,000 تومان
48,000 تومان
مخلوط سنتی کوچک
ناموجود
28,000 تومان
26,880 تومان
نان برنجی بزرگ
ناموجود
35,000 تومان
33,600 تومان
نان برنجی کوچک
ناموجود
25,000 تومان
24,000 تومان
باقلوا لوزی معمولی
ظرف بزرگ
208,000 تومان
199,680 تومان
باقلوا لوزی معمولی
ظرف کوچک
112,000 تومان
107,520 تومان
باقلوا پیچ مخصوص ظرف بزرگ
150,000 تومان
144,000 تومان
باقلوا پیچ مخصوص ظرف کوچک
80,000 تومان
76,800 تومان

بادام هندی شور
نیم کیلو
175,000 تومان
168,000 تومان
بادام هندی شور
۲۵۰گرم
87,500 تومان
84,000 تومان
بادام هندی شور
125 گرم
43,750 تومان
42,000 تومان
بادام هندی خام
نیم کیلو
175,000 تومان
168,000 تومان
بادام هندی خام
۲۵۰ گرم
87,500 تومان
84,000 تومان
بادام هندی خام
۱۲۵ گرم
43,750 تومان
42,000 تومان
پسته اکبری دستچین شور
نیم کیلو
120,000 تومان
115,200 تومان
پسته اکبری دستچین شور
۲۵۰ گرم
60,000 تومان
57,600 تومان
پسته اکبری دستچین شور
۱۲۵ گرم
30,000 تومان
28,800 تومان
پسته اکبری دستچین خام
نیم کیلو
120,000 تومان
115,200 تومان
پسته اکبری دستچین خام
۲۵۰ گرم
60,000 تومان
57,600 تومان
پسته اکبری دستچین خام
۱۲۵ گرم
30,000 تومان
28,800 تومان
پسته احمد آقایی دستچین شور
نیم کیلو
110,000 تومان
105,600 تومان
پسته احمدآقایی دستچین شور
۲۵۰ گرم
55,000 تومان
52,800 تومان
پسته احمدآقایی دستچین شور
۱۲۵ گرم
27,500 تومان
26,400 تومان
پسته احمد آقایی دستچین خام
نیم کیلو ناموجود
105,000 تومان
100,800 تومان
پسته احمد آقایی دستچین خام
۲۵۰ گرم ناموجود
52,500 تومان
50,400 تومان
پسته احمدآقایی دستچین خام
۱۲۵ گرم ناموجود
26,250 تومان
25,200 تومان
پسته فندوقی دستچین شور
نیم کیلو
92,500 تومان
88,800 تومان
پسته فندوقی دستچین شور
۲۵۰ گرم
46,250 تومان
44,400 تومان
پسته فندوقی دستچین شور
۱۲۵ گرم
23,125 تومان
22,200 تومان
مغز بادام خارجی شور
نیم کیلو
115,000 تومان
110,400 تومان
مغز بادام خارجی شور
۲۵۰ گرم
57,500 تومان
55,200 تومان
مغز بادام خارجی شور
۱۲۵ گرم
28,750 تومان
27,600 تومان
مغز بادام خارجی خام
نیم کیلو
115,000 تومان
110,400 تومان
مغز بادام خارجی خام
۲۵۰ گرم
57,500 تومان
55,200 تومان
مغز بادام خارجی خام
۱۲۵ گرم
28,750 تومان
27,600 تومان
مغز بادام ایرانی خام
نیم کیلو
127,000 تومان
121,920 تومان
مغز بادام ایرانی خام
۲۵۰ گرم
63,500 تومان
60,960 تومان
مغز بادام ایرانی خام
۱۲۵ گرم
31,750 تومان
30,480 تومان
مغز فندوق ایرانی سفید شده(تفت داده بی نمک)
نیم کیلو
210,000 تومان
201,600 تومان
مغز فندوق ایرانی سفید شده ( تفت داده بی نمک)
وزن ۲۵۰ گرم
105,000 تومان
100,800 تومان
مغز فندوق ایرانی سفید شده( تفت داده بی نمک)
۱۲۵ گرم
52,500 تومان
50,400 تومان
بادام منقا(بادام کاغذی)شور
نیم کیلو
97,500 تومان
93,600 تومان
بادام منقا(بادام کاغذی)شور
۲۵۰ گرم
48,750 تومان
46,800 تومان
بادام منقا(بادام کاغذی)شور
۱۲۵ گرم
24,375 تومان
23,400 تومان
انجیر اعلاء
نیم کیلو
82,500 تومان
79,200 تومان
انجیر اعلاء
۲۵۰ گرم
41,250 تومان
39,600 تومان
انجیر اعلاء
۱۲۵گرم
20,625 تومان
19,800 تومان
انجیر درجه یک
نیم کیلو
55,000 تومان
52,800 تومان
انجیر درجه یک
۲۵۰ گرم
27,500 تومان
26,400 تومان
انجیر درجه یک
۱۲۵ گرم
13,750 تومان
13,200 تومان
توت خشک اعلاء
نیم کیلو
99,000 تومان
95,040 تومان
توت خشک اعلاء
۲۵۰ گرم
49,500 تومان
47,520 تومان
توت خشک اعلاء
۱۲۵ گرم
24,750 تومان
23,760 تومان
آجیل شور درباری نیم کیلو
پسته اکبری،بادام هندی،مغز فندوق الموت،مغز بادام
145,000 تومان
139,200 تومان
آجیل شور درباری ۲۵۰ گرم
پسته اکبری،بادام هندی،مغز فندوق الموت،مغز بادام
72,500 تومان
69,600 تومان
آجیل شور درباری ۱۲۵ گرم
پسته اکبری،بادام هندی،مغز فندوق الموت،مغز بادام
36,250 تومان
34,800 تومان
تخمه کدو گوشتی مستانه
نیم کیلو
49,000 تومان
47,040 تومان
تخمه کدو گوشتی مستانه
۲۵۰ گرم
24,500 تومان
23,520 تومان
تخمه کدو گوشتی مستانه
۱۲۵ گرم
12,250 تومان
11,760 تومان
تخمه کدو گوشتی دو آتیشه
نیم کیلو
49,000 تومان
47,040 تومان
تخمه کدو گوشتی دو آتیشه
۲۵۰ گرم
24,500 تومان
23,520 تومان
تخمه کدو گوشتی دو آتیشه
۱۲۵ گرم
12,250 تومان
11,760 تومان
تخمه کدو مشهدی
نیم کیلو
32,500 تومان
31,200 تومان
تخمه کدو مشهدی
۲۵۰ گرم
16,250 تومان
15,600 تومان
تخمه دور سفید شور
نیم کیلو
30,000 تومان
28,800 تومان
تخمه دور سفید شور
۲۵۰ گرم
15,000 تومان
14,400 تومان
تخمه آفتابگردان گلپری
نیم کیلو
23,000 تومان
22,080 تومان
تخمه آفتابگردان گلپری
۲۵۰ گرم
11,500 تومان
11,040 تومان
بادام زمینی آستانه
نیم کیلو
47,000 تومان
45,120 تومان
بادام زمینی آستانه
۲۵۰ گرم
23,500 تومان
22,560 تومان
بادام زمینی آستانه
125 گرم
11,750 تومان
11,280 تومان
بادام زمینی ریز آبلیمویی شور
نیم کیلو
29,000 تومان
27,840 تومان
بادام زمینی ریز آبلیمویی شور
۲۵۰ گرم
14,500 تومان
13,920 تومان
کشمش شانی بدون هسته(مویز)
نیم کیلو
67,500 تومان
64,800 تومان
کشمش شانی بدون هسته(مویز)
۲۵۰ گرم
33,750 تومان
32,400 تومان
کشمش شانی بدون هسته(مویز)
۱۲۵ گرم
16,875 تومان
16,200 تومان
کشمش سبز اعلاء
نیم کیلو
40,000 تومان
38,400 تومان
کشمش سبز اعلاء
۲۵۰ گرم
20,000 تومان
19,200 تومان
کشمش پلویی
نیم کیلو
19,000 تومان
18,240 تومان
کشمش پلویی
۲۵۰ گرم
9,500 تومان
9,120 تومان
نخود گل خام
نیم کیلو
25,000 تومان
24,000 تومان
نخود گل خام
۲۵۰ گرم
12,500 تومان
12,000 تومان
نخود گل شور
نیم کیلو
25,000 تومان
24,000 تومان
نخود گل شور
۲۵۰ گرم
12,500 تومان
12,000 تومان
عدس برشته
نیم کیلو
23,000 تومان
22,080 تومان
عدس برشته
۲۵۰ گرم
11,500 تومان
11,040 تومان
شاهدانه
نیم کیلو
30,000 تومان
28,800 تومان
شاهدانه
۲۵۰ گرم
15,000 تومان
14,400 تومان
سویا
نیم کیلو
15,000 تومان
14,400 تومان
سویا
۲۵۰ گرم
7,500 تومان
7,200 تومان
ذرت
نیم کیلو
15,000 تومان
14,400 تومان
ذرت
۲۵۰ گرم
7,500 تومان
7,200 تومان
آلبالو فرآورده شده گوشتی
نیم کیلو
21,000 تومان
20,160 تومان
آلبالو فرآورده شده گوشتی
250گرم
10,500 تومان
10,080 تومان
پفک هندی
نیم کیلو
17,500 تومان
16,800 تومان
پفک هندی
۲۵۰ گرم
8,750 تومان
8,400 تومان
مغز گردوی اعلاء ایرانی
نیم کیلو
120,000 تومان
115,200 تومان
مغز گردوی ایرانی اعلاء
۲۵۰ گرم
60,000 تومان
57,600 تومان
مغز گردوی ایرانی اعلاء
۱۲۵ گرم
30,000 تومان
28,800 تومان
مغز گردوی ایرانی فسنجانی
نیم کیلو
93,500 تومان
89,760 تومان
مغز گردوی ایرانی فسنجانی
2۵۰ گرم
46,750 تومان
44,880 تومان
مغز گردوی ایرانی فسنجانی
۱۲۵ گرم
23,375 تومان
22,440 تومان
گردوی ایرانی کاغذی
نیم کیلو
55,000 تومان
52,800 تومان
گردوی ایرانی کاغذی
۲۵۰ گرم
27,500 تومان
26,400 تومان
بادام زمینی آستانه با پوست
نیم کیلو
25,000 تومان
24,000 تومان
بادام زمینی آستانه با پوست
۲۵۰ گرم
12,500 تومان
12,000 تومان
فندوق برشته الموت
نیم کیلو
99,000 تومان
95,040 تومان
فندوق برشته الموت
۲۵۰ گرم
49,500 تومان
47,520 تومان
خرما زاهدی اعلاء
نیم کیلو
15,000 تومان
14,400 تومان
تخمه هندوانه گلپری نرم
نیم کیلو
25,000 تومان
24,000 تومان
قیسی ممتاز صادراتی
نیم کیلو
37,500 تومان
36,000 تومان
برگه زرد آلو
نیم کیلو
25,000 تومان
24,000 تومان
آجیل شور گردی (عربی)
نیم کیلو
140,000 تومان
134,400 تومان
آجیل شور گردی (عربی)
250گرم
70,000 تومان
67,200 تومان
آجیل شور گردی (عربی)
۱۲۵ گرم
35,000 تومان
33,600 تومان
تخمه جابنی اعلاء دستچین
نیم کیلو
29,000 تومان
27,840 تومان
تخمه جابنی اعلاء
۲۵۰ گرم
14,500 تومان
13,920 تومان
آجیل شور اعلاء نیم کیلو
پسته،بادام هندی،بادام کاغذی،فندوق برشته الموت
115,000 تومان
110,400 تومان
آجیل شور اعلاء۲۵۰ گرم
پسته،بادام هندی،بادام کاغذی،فندوق برشته الموت
57,500 تومان
55,200 تومان
آجیل شور اعلاء۱۲۵گرم
پسته،بادام هندی،بادام کاغذی،فندوق برشته الموت
28,750 تومان
27,600 تومان
پسته قزوین شور
نیم کیلو
87,500 تومان
84,000 تومان
پسته قزوین شور
۲۵۰ گرم
43,750 تومان
42,000 تومان
پسته قزوین شور
۱۲۵ گرم
21,875 تومان
21,000 تومان
پسته قزوین خام
نیم کیلو
87,500 تومان
84,000 تومان
پسته قزوین خام
۲۵۰ گرم
43,750 تومان
42,000 تومان
پسته قزوین خام
۱۲۵ گرم
21,875 تومان
21,000 تومان
آلو بخارا (مشهدی) اعلاء
نیم کیلو ناموجود
27,500 تومان
26,400 تومان
آلو بخارا (مشهدی) اعلاء
۲۵۰ گرم ناموجود
13,750 تومان
13,200 تومان
آلو سانتریزه اعلاء
نیم کیلو
15,000 تومان
14,400 تومان
آجیل شور چهار مغز نیم کیلو
پسته احمد آقایی،مغز بادام،مغز فندوق ،بادام هندی
125,000 تومان
120,000 تومان
آجیل شور چهار مغز ۲۵۰ گرم
پسته احمد آقایی،مغز بادام،مغز فندوق،بادام هندی
62,500 تومان
60,000 تومان
آجیل شور چهار مغز ۱۲۵ گرم
پسته احمد آقایی،مغز بادام،مغزفندوق،بادام هندی
31,250 تومان
30,000 تومان
آجیل چهارشنبه سوری نیم کیلو
پسته،هندی،فندوق،انجیر،توت،نخود،کشمش،برگه
102,000 تومان
97,920 تومان
آجیل شب چهارشنبه سوری
۲۵۰ گرم
51,000 تومان
48,960 تومان
خرما پیارم اعلاء
نیم کیلو
62,500 تومان
60,000 تومان
خرما خاصویی اعلاء
نیم کیلو
17,500 تومان
16,800 تومان
خرما زاهدی اعلاء
نیم کیلو
15,000 تومان
14,400 تومان
رطب اعلاء
بسته ای
30,000 تومان
28,800 تومان

شکلات شونیز طلایی
نیم کیلو
100,000 تومان
96,000 تومان
شکلات شونیز طلایی
۲۵۰ گرم
50,000 تومان
48,000 تومان
شکلات دانتل آیدین
نیم کیلو
80,000 تومان
76,800 تومان
شکلات دانتل آیدین
۲۵۰ گرم
40,000 تومان
38,400 تومان
شکلات ملیکا صندوقی شونیز
نیم کیلو
85,000 تومان
81,600 تومان
شکلات ملیکا صندوقی شونیز
۲۵۰ گرم
42,500 تومان
40,800 تومان
شکلات تخم مرغی شونیز
نیم کیلو
85,000 تومان
81,600 تومان
شکلات تخم مرغی شونیز
۲۵۰ گرم
42,500 تومان
40,800 تومان
شکلات آندیس پرچمی شونیز
نیم کیلو
85,000 تومان
81,600 تومان
شکلات آندیس پرچمی شونیز
۲۵۰ گرم
42,500 تومان
40,800 تومان
شکلات تلخ ۸۵ درصد آیدین
نیم کیلو
97,500 تومان
93,600 تومان
شکلات تلخ ۸۵ درصد آیدین
۲۵۰ گرم
48,750 تومان
46,800 تومان
شکلات قلبی شونیز
نیم کیلو
85,000 تومان
81,600 تومان
شکلات قلبی شونیز
۲۵۰ گرم
42,500 تومان
40,800 تومان
شکلات ملونه شونیز
نیم کیلو
85,000 تومان
81,600 تومان
شکلات ملونه شونیز
۲۵۰ گرم
42,500 تومان
40,800 تومان
شکلات جرقه ای
نیم کیلو
70,000 تومان
67,200 تومان
شکلات جرقه ای
۲۵۰ گرم
35,000 تومان
33,600 تومان
شکلات قیفی
نیم کیلو
62,500 تومان
60,000 تومان
شکلات قیفی
۲۵۰ گرم
31,250 تومان
30,000 تومان
شکلات تلخ باراکا
نیم کیلو
65,000 تومان
62,400 تومان
شکلات تلخ باراکا
۲۵۰ گرم
32,500 تومان
31,200 تومان
شکلات شیرین باراکا
نیم کیلو
60,000 تومان
57,600 تومان
شکلات شیرین باراکا
۲۵۰ گرم
30,000 تومان
28,800 تومان
شکلات مخلوط فولواری
نیم کیلو
52,500 تومان
50,400 تومان
شکلات مخلوط فولواری
۲۵۰ گرم
26,250 تومان
25,200 تومان
شکلات توپی شیرین عسل تلخ و شیرین
نیم کیلو
70,000 تومان
67,200 تومان
شکلات توپی شیرین عسل تلخ و شیرین
۲۵۰ گرم
35,000 تومان
33,600 تومان
شکلات مخلوط باراکا
نیم کیلو
55,000 تومان
52,800 تومان
شکلات مخلوط باراکا
۲۵۰ گرم
27,500 تومان
26,400 تومان
شکلات توفیکا طرح نوروز آیدین
نیم کیلو
35,000 تومان
33,600 تومان
شکلات توفیکا طرح نوروز آیدین
۲۵۰ گرم
17,500 تومان
16,800 تومان
شکلات نارگیلی باراکا
نیم کیلو
56,000 تومان
53,760 تومان
شکلات نارگیلی باراکا
۲۵۰ گرم
28,000 تومان
26,880 تومان
شکلات طعم قهوه قافلانکوه
نیم کیلو
65,000 تومان
62,400 تومان
شکلات طعم قهوه قافلانکوه
۲۵۰ گرم
32,500 تومان
31,200 تومان
تافی روکشدار کاکائو
نیم کیلو
30,000 تومان
28,800 تومان
تافی روکش دار کاکائو
۲۵۰ گرم
15,000 تومان
14,400 تومان
تافی میوه ای آیدین
نیم کیلو
20,000 تومان
19,200 تومان
تافی روکشدار کره ای با مغز کارامل شیرین عسل
نیم کیلو
25,000 تومان
24,000 تومان
تافی روکشدار کره ای با مغز کارامل شیرین عسل
۲۵۰ گرم
12,500 تومان
12,000 تومان
بایکیت تلخ
نیم کیلو
35,000 تومان
33,600 تومان
بایکیت تلخ
۲۵۰ گرم
17,500 تومان
16,800 تومان
مینی اترنو
نیم کیلو
32,500 تومان
31,200 تومان
مینی اترنو
۲۵۰ گرم
16,250 تومان
15,600 تومان
آبنبات ترش
نیم کیلو
22,000 تومان
21,120 تومان
آبنبات ترش
۲۵۰ گرم
11,000 تومان
10,560 تومان
آبنبات ریز ترش
نیم کیلو
26,000 تومان
24,960 تومان
آبنبات ریز ترش
۲۵۰ گرم
13,000 تومان
12,480 تومان
تافی شیری و کره ای
نیم کیلو
22,000 تومان
21,120 تومان
تافی شیری و کره ای
۲۵۰ گرم
11,000 تومان
10,560 تومان
پشک حاج عبدالله
نیم کیلو
27,000 تومان
25,920 تومان
پشمک حاج عبدالله
۲۵۰ گرم
13,500 تومان
12,960 تومان
شکلات مخلوط شیرین عسل
نیم کیلو
35,000 تومان
33,600 تومان
شکلات مخلوط شیرین عسل
250 گرم
17,500 تومان
16,800 تومان
آبنبات زنجبیلی
نیم کیلو
25,000 تومان
24,000 تومان
آبنبات زنجبیلی
۲۵۰ گرم
12,500 تومان
12,000 تومان
آبنبات لاکچری آدرین
نیم کیلو
32,500 تومان
31,200 تومان
آبنبات لاکچری
۲۵۰ گرم
16,250 تومان
15,600 تومان
تافی ترش شونیز
نیم کیلو
17,500 تومان
16,800 تومان
تافی ترش شونیز
۲۵۰ گرم
8,750 تومان
8,400 تومان
لواشک گلین
نیم کیلو
33,000 تومان
31,680 تومان
لواشک گلین
۲۵۰ گرم
16,500 تومان
15,840 تومان
لواشک نامور
نیم کیلو ناموجود
20,000 تومان
19,200 تومان
لواشک نامور
۲۵۰ گرم ناموجود
10,000 تومان
9,600 تومان
راحتی ژله ای شونیز
نیم کیلو
25,000 تومان
24,000 تومان
راحتی ژله ای شونیز
۲۵۰ گرم
12,500 تومان
12,000 تومان

لواشک لوزی بسته ای
ناموجود
25,000 تومان
24,000 تومان
لواشک رولی بسته ای
ناموجود
25,000 تومان
24,000 تومان
لواشک گل ریز بسته ای
25,000 تومان
24,000 تومان
لواشک گلین
نیم کیلو
33,000 تومان
31,680 تومان
لواشک گلین
۲۵۰ گرم
16,500 تومان
15,840 تومان
لواشک نامور
نیم کیلو ناموجود
20,000 تومان
19,200 تومان
لواشک نامور
۲۵۰ گرم ناموجود
10,000 تومان
9,600 تومان
لواشک نامور هر عدد
2,500 تومان
2,400 تومان
لواشک متری نامور طعم سیب و آلو
نیم کیلو
15,000 تومان
14,400 تومان
لواشک متری نامور طعم سیب و زرشک
نیم کیلو
15,000 تومان
14,400 تومان
لواشک متری ناموری طعم سیب و زرد آلو
نیم کیلو ناموجود
15,000 تومان
14,400 تومان
معجون ترش لند
چند میوه
11,000 تومان
10,560 تومان
معجون ترش لند
آلبالو و آلوچه
11,000 تومان
10,560 تومان
معجون ترش لند
آلو جنگلی
11,000 تومان
10,560 تومان
معجون ترش لند
زردآلو
11,000 تومان
10,560 تومان
سراب آلوچه جنگلی
10,000 تومان
9,600 تومان
سراب آلبالو
10,000 تومان
9,600 تومان
سراب آلو سانتاریزه
10,000 تومان
9,600 تومان
سراب زغال اخته
10,000 تومان
9,600 تومان

زعفران یک مثقالی سحر خیز
70,000 تومان
67,200 تومان
زعفران نیم نثقالی سحر خیز
36,000 تومان
34,560 تومان
زعفران یک گرمی سحر خیز
20,000 تومان
19,200 تومان
زعفران نیم گرمی سحر خیز
12,000 تومان
11,520 تومان
هل سبز سحر خیز
۱۰ گرم
25,000 تومان
24,000 تومان
زرشک اعلاء سحر خیز
۲۰۰گرم
35,000 تومان
33,600 تومان
آلو بخارای اعلاء سحر خیز
۴۰۰ گرم
56,000 تومان
53,760 تومان

نبات چوبی زعفرانی 20 عددی پایتخت
28,300 تومان
27,168 تومان
نبات چوبی سفید ۲۰ عددی کریستال پایتخت
31,200 تومان
29,952 تومان
نبات چوبی زعفرانی ۲۰ عددی کریستال پایتخت
37,100 تومان
35,616 تومان
نبات چوبی سفید ۱۰ عددی کریستال پایتخت
16,300 تومان
15,648 تومان
نبات چوبی کریستال زعفرانی ۱۰ عددی
19,200 تومان
18,432 تومان
نبات چوبی با پوشش گیاهی ۲۰ عددی
دارچین،لیمو عمانی،زنجبیل،چای ترش،گل گاو زبان،نعنا،بابونه،آویشن،هل،چای سبز
35,600 تومان
34,176 تومان
نبات چوبی با پوشش گیاهی ۱۰ عددی
دارچین،لیمو عمانی،زنجبیل،چای ترش،گل گاو زبان،نعنا،بابونه،آویشن،هل،چای سبز
18,700 تومان
17,952 تومان

گز کرمانی ۴۲ درصد پسته فوق ممتاز
450 گرم
130,000 تومان
124,800 تومان
گز کرمانی ۲۸ درصد پسته لقمه
450گرم
90,000 تومان
86,400 تومان
گز کرمانی ۲۸ درصد پسته فله
نیم کیلو
88,500 تومان
84,960 تومان
سوهان تخت محمد ساعدی نیا
۵۰۰ گرم
82,000 تومان
78,720 تومان
سوهان لقمه محمد ساعدی نیا
۵۰۰ گرم
82,000 تومان
78,720 تومان
سوهان فله ساعدی نیا نیم کیلو
90,000 تومان
86,400 تومان
گز ۱۸ درصد پسته فله شاهکار اصل بلداجی
نیم کیلو ناموجود
60,000 تومان
57,600 تومان
سوهان حبه عسلی امین
۱۹۵گرم
48,000 تومان
46,080 تومان
گز کرمانی ۴۲ درصد پسته لقمه فوق ممتاز
۲۵۰ گرم
85,000 تومان
81,600 تومان
گز کرمانی ۴۲ درصد پسته آردی فوق ممتاز
130,000 تومان
124,800 تومان
سوهان حبه گرد امین
وزن ۴۰۰ گرم
59,000 تومان
56,640 تومان
سوهان حبه مستطیل امین
وزن ۵۰۰ گرم
70,000 تومان
67,200 تومان

شکلات دست ساز با مغز بادام
35,000 تومان
33,600 تومان
شکلات دست ساز با مغز فندوق
35,000 تومان
33,600 تومان
شکلات دست ساز با مغز پسته
35,000 تومان
33,600 تومان
شکلات دست ساز با بادام هندی
35,000 تومان
33,600 تومان
شکلات دست ساز با توت فرنگی
ناموجود
35,000 تومان
33,600 تومان
شکلات دست ساز با تمشک
35,000 تومان
33,600 تومان
شکلات دست ساز با دانه قهوه
35,000 تومان
33,600 تومان
شکلات دست ساز با آلبالو
35,000 تومان
33,600 تومان
شکلات دست ساز با دانه قهوه و مغز
35,000 تومان
33,600 تومان
تابلت خانواده پرتقالی جهت تزئین کیک و تهیه دسر
۲۲۰گرم
18,000 تومان
17,280 تومان
تابلت خانواده شیری جهت تزئین کیک و تهیه دسر
۲۲۰ گرم
18,000 تومان
17,280 تومان
تابلت خانواده تلخ جهت تزئین کیک و تهیه دسر
۲۲۰ گرم
20,000 تومان
19,200 تومان
تابلت خانواده وانیلی جهت تزئین کیک و تهیه دسر
۲۲۰ گرم
18,000 تومان
17,280 تومان
تابلت خانواده موزی جهت تزئین کیک و تهیه دسر
۲۲۰ گرم
18,000 تومان
17,280 تومان
تابلت خانواده توت فرنگی جهت تزئین کیک و تهیه دسر
۲۲۰ گرم
18,000 تومان
17,280 تومان
تابلت خانواده نسکافه جهت تزئین کیک و تهیه دسر
۲۲۰ گرم
18,000 تومان
17,280 تومان

شکر پنیر زعفرانی و کنجد
۳۰۰ گرم
18,000 تومان
17,280 تومان
شکر پنیر هل دار
۳۰۰ گرم
18,000 تومان
17,280 تومان

پاستیل بستنی نیم کیلو
35,000 تومان
33,600 تومان
پاستیل کرم نیم کیلو
35,000 تومان
33,600 تومان
پاستیل نوشابه نیم کیلو
35,000 تومان
33,600 تومان
پاستیل خرسی نیم کیلو
35,000 تومان
33,600 تومان
پاستیل استخوان نیم کیلو
35,000 تومان
33,600 تومان
پاستیل قلبی نیم کیلو
35,000 تومان
33,600 تومان
پاستیل تمشک نیم کیلو
35,000 تومان
33,600 تومان
پاستیل مخلوط نیم کیلو
35,000 تومان
33,600 تومان
پاستیل ترش لوله ای نیم کیلو
50,000 تومان
48,000 تومان
پاستیل ترش نواری نیم کیلو
50,000 تومان
48,000 تومان
پاستیل مار شیبا
وزن ۷۰۰ گرم
51,000 تومان
48,960 تومان
پاستیل الفبا شیبا
وزن ۷۰۰ گرم
51,000 تومان
48,960 تومان
پاستیل خرس عروسکی شیبا
وزن ۳۰۰ گرم
24,000 تومان
23,040 تومان
پاستیل کولا شیبا
وزن ۳۰۰ گرم
24,000 تومان
23,040 تومان

نسکافه کاپوچینو به همراه پودر مخلوط کاکائو نستله
۲۰ عددی
82,000 تومان
78,720 تومان
کافی میت ۱۷۰ گرمی
ناموجود
18,000 تومان
17,280 تومان
اسپرسو فوری
وزن ۱۰۰ گرم
33,000 تومان
31,680 تومان
نسکافه کلاسیک
وزن ۱۰۰ گرم
33,000 تومان
31,680 تومان
علی کافه
۴۰ عددی
110,000 تومان
105,600 تومان
گوددی
۳۰ عددی
138,000 تومان
132,480 تومان
هات چاکلت تیمز تحت لیسانس ونره ایتالیا
۲۰ عدد
65,000 تومان
62,400 تومان
کاپوچینو کوپا کافه
۲۰ عددی
90,000 تومان
86,400 تومان
قهوه کلاسیک کوپا
۲۰ عددی
42,000 تومان
40,320 تومان
قهوه بدون قند کوپا
۲۰ عددی
42,000 تومان
40,320 تومان
پودر مخلوط قهوه فوری ۳ در ۱ کلاسیک
۲۰ عدد
68,000 تومان
65,280 تومان
پودر مخلوط قهوه فوری ۳ در۱ حاوی پودر شیر
۲۰ عدد ناموجود
64,000 تومان
61,440 تومان
پودر مخلوط قهوه فوری ۲ در ۱ (بدون قند)
20 عدد
70,000 تومان
67,200 تومان
پودر مخلوط قهوه فوری ۳در۱ با قهوه بیشتر
20 عدد
76,000 تومان
72,960 تومان
پودر مخلوط کاکائو کم چرب شیرین
۴۵۰ گرم
46,000 تومان
44,160 تومان

سوهان ۶ مغز خجسته
بادام،پست،شاهدانه،خلال بادام،مغز تخمه،کنجد
60,000 تومان
57,600 تومان
سوهان عسلی ۵ مغز خجسته
بادام، خلال بادام،کنجد،مغز تخمه،شاهدانه
55,000 تومان
52,800 تومان
سوهان عسلی کنجدی خجسته
۳۰۰ گرم
27,000 تومان
25,920 تومان
تشاژ کنجدی خجسته
وزن ۱۶۰ گرم
26,000 تومان
24,960 تومان
سوهان عسلی چهار مغز خجسته
۲۴۰ گرم
26,000 تومان
24,960 تومان
سوهان عسلی ۶ مغز آچاچی
بادام،کنجد،خلال بادام،بادام زمینی،تخمه،مخلوط
75,000 تومان
72,000 تومان
سوهان عسلی ۵ مغز آچاچی ناموجود
بادام زمینی،تخمه،کنجد،خلال بادام،مخلوط
52,000 تومان
49,920 تومان
سوهان عسلی ۴ مغز
بادام زمینی،کنجد،خلال بادام،مخلوط
35,000 تومان
33,600 تومان
سوهان عسلی کنجدی آچاچی
۲۴۰ گرم
30,000 تومان
28,800 تومان
تساژ کنجدی آچاچی
۱۷۵ گرم
35,000 تومان
33,600 تومان

میوه خشک مخلوط ۵۰۰ گرمی
سیب،پرتقال خونی،کیوی،موز،انبه،خرمالو،آلو شابلن،هلو
75,000 تومان
72,000 تومان
میوه خشک مخلوط ۲۰۰ گرمی
سیب،پرتقال خونی،کیوی،موز،انبه،خرمالو،آلو شابلن،هلو
32,000 تومان
30,720 تومان
انبه خشک
۱۰۰ گرم
50,000 تومان
48,000 تومان
آلو شابلن خشک
۱۰۰ گرم
20,000 تومان
19,200 تومان
هلو خشک
۱۰۰ گرم
20,000 تومان
19,200 تومان
کیوی خشک
۱۰۰ گرم
20,000 تومان
19,200 تومان
سیب خشک
۱۰۰ گرم
20,000 تومان
19,200 تومان
خرمالو خشک
۱۰۰ گرم
20,000 تومان
19,200 تومان
زردآلو خشک
۵۰۰ گرم
65,000 تومان
62,400 تومان
موز خشک
۱۰۰ گرم
50,000 تومان
48,000 تومان

باسلق گردویی درشت بسته ای
ناموجود
50,000 تومان
48,000 تومان
راحتی میوه ای رولی با مغز گردو و پودر نارگیل
بسته ای ناموجود
38,000 تومان
36,480 تومان
باسلوق میوه ای قدیما جایگزین مناسب برای قند
وزن ۷۰۰ گرم ناموجود
30,000 تومان
28,800 تومان
باسلق صدفی اعلاء خجسته
وزن ۶۲۰ گرم ناموجود
48,000 تومان
46,080 تومان

شوکو دراژه فرمند تک رنگ
65,000 تومان
62,400 تومان
شوکو دراژه فرمند دو رنگ
65,000 تومان
62,400 تومان
شوکو دراژه فله آی سودا نیم کیلو
25,000 تومان
24,000 تومان
شکلات سنگی رنگی نیم کیلو
25,000 تومان
24,000 تومان
دراژه رنگی
185گرم
10,000 تومان
9,600 تومان
شکلات سنگی رودخونه نیم کیلو
25,000 تومان
24,000 تومان
اسمارتیز ریز
۲۵۰ گرم
10,000 تومان
9,600 تومان
دراژه باب اسفنجی بسته ای
22,000 تومان
21,120 تومان
دراژه تک رنگ آچاچی
وزن۴۶۰ گرم
50,000 تومان
48,000 تومان
دراژه دو رنگ آچاچی
وزن ۴۶۰ گرم
55,000 تومان
52,800 تومان
دراژه تخم بلدرچینی آچاچی
وزن ۱۵۰ گرم
17,000 تومان
16,320 تومان
اسمارتیز آچاچی
وزن ۱۷۰ گرم
15,000 تومان
14,400 تومان
دراژه قرمز
وزن ۱۷۰ گرم
17,000 تومان
16,320 تومان
دراژه تک رنگ آچاچی
وزن ۱۵۰ گرم
17,000 تومان
16,320 تومان

شکلات صبحانه فندوقی و شیری سوربن
وزن ۳۰۰ گرم
20,000 تومان
19,200 تومان
شکلات صبحانه فندوقی سوربن
وزن 300 گرم
26,500 تومان
25,440 تومان
شکلات صبحانه mindella
وزن ۳۳۰ گرم
48,000 تومان
46,080 تومان
نوتلا
۳۵۰ گرمی
100,000 تومان
96,000 تومان

کره بادام زمینی ساده skikers
ناموجود
31,700 تومان
30,432 تومان
کره بادام زمینی عسلی
وزن ۲۲۰ گرم
25,000 تومان
24,000 تومان
کره بادام زمینی با کرم کاکائو
وزن ۲۲۰ گرم
24,000 تومان
23,040 تومان

سس شکلات سوربن
وزن ۸۰۰ گرم
38,400 تومان
36,864 تومان
سس شکلات فندقی سوربن موجود نیست
وزن ۵۰۰ گرم
29,000 تومان
27,840 تومان
سس شکلات تلخ سوربن
وزن ۵۰۰ گرم
28,000 تومان
26,880 تومان
سس شکلات شیری سوربن
وزن ۵۰۰ گرم
26,000 تومان
24,960 تومان

نوقا پسته ای حلاوت بزرگ
ناموجود
65,000 تومان
62,400 تومان
نوقا آجیلی حلاوت بزرگ
ناموجود
60,000 تومان
57,600 تومان
نوقا گردویی حلاوت بزرگ
50,000 تومان
48,000 تومان
میکادو بادامی حلاوت
۷۰۰ گرم ناموجود
25,000 تومان
24,000 تومان