سوغات شیرین بهار

ارائه دهنده با کیفیت ترین آجیل و باقلو و شیرینی سنتی قزوین و ...خیابان فلسطین شرقی مابین سه راه توحید و میدان قدس شماره تماس02833327380لواشک نامور هر عدد
3,000 تومان
تخمه کدو گوشتی مستانه نیم کیلو
86,000 تومان
بادام زمینی آستانه ۲۵۰ گرم
27,500 تومان
پسته اکبری دستچین خام نیم کیلو
171,000 تومان
انجیر درجه یک نیم کیلو
65,000 تومان
باقلوا لوزی اعلاء رو پسته ظرف بزرگ
314,000 تومان
باقلوا لوزی رو پسته اعلاء ظرف کوچک
160,000 تومان
باقلوا پیچ اعلاء ظرف بزرگ
230,000 تومان
باقلوا پیچ اعلاء ظرف کوچک
114,000 تومان
نان چایی ظرف بزرگ
49,000 تومان
نان چایی کریستال کوچک
35,000 تومان
نان نخودچی بزرگ
85,000 تومان
نان برنجی بزرگ
60,000 تومان
زبان ریز
35,000 تومان
نان نازک
ظرف بزرگ
65,000 تومان
مخلوط سنتی بزرگ
57,000 تومان
قطاب یزد
65,000 تومان
نان نازک ظرف کوچک
35,000 تومان
نان نخودی کوچک
45,000 تومان
شیرینی گردویی
55,000 تومان
شیرینی نارگیلی
55,000 تومان

بادام هندی شور نیم کیلو
195,000 تومان
بادام هندی شور ۲۵۰ گرم
97,500 تومان
بادام هندی شور ۱۲۵ گرم
48,750 تومان
بادام هندی خام نیم کیلو
195,000 تومان
بادام هندی خام ۲۵۰ گرم
97,500 تومان
بادام هندی خام ۱۲۵ گرم
48,750 تومان
پسته اکبری دستچین شور نیم کیلو
171,000 تومان
پسته اکبری دستچین شور ۲۵۰ گرم
85,500 تومان
پسته اکبری دستچین شور ۱۲۵ گرم
42,750 تومان
پسته اکبری دستچین خام نیم کیلو
171,000 تومان
پسته اکبری دستچین خام ۲۵۰ گرم
85,500 تومان
پسته اکبری دستچین خام ۱۲۵ گرم
42,750 تومان
پسته احمد آقایی دستچین شور نیم کیلو
160,000 تومان
پسته احمدآقایی دستچین شور ۲۵۰ گرم
80,000 تومان
پسته احمدآقایی دستچین شور ۱۲۵ گرم
40,000 تومان
پسته احمد آقایی دستچین خام نیم کیلو
160,000 تومان
پسته احمد آقایی دستچین خام ۲۵۰ گرم
80,000 تومان
پسته احمدآقایی دستچین خام ۱۲۵ گرم
40,000 تومان
پسته فندوقی دستچین شور نیم کیلو
135,000 تومان
پسته فندوقی دستچین شور ۲۵۰ گرم
67,500 تومان
پسته فندوقی دستچین شور ۱۲۵ گرم
33,750 تومان
مغز بادام خارجی شور نیم کیلو
140,000 تومان
مغز بادام خارجی شور ۲۵۰ گرم
70,000 تومان
مغز بادام خارجی شور ۱۲۵ گرم
35,000 تومان
مغز بادام خارجی خام نیم کیلو
140,000 تومان
مغز بادام خارجی خام ۲۵۰ گرم
70,000 تومان
مغز بادام خارجی خام ۱۲۵ گرم
35,000 تومان
مغز فندوق خارجی سفید شده (تفت داده بی نمک) نیم کیلو
165,000 تومان
مغز فندوق خارجی سفید شده (تفت داده بی نمک) ۲۵۰ گرم
82,500 تومان
مغز فندوق خارجی سفید شده (تفت داده بی نمک) ۱۲۵ گرم
41,250 تومان
بادام منقا (بادام کاغذی) شور نیم کیلو
130,000 تومان
بادام منقا (بادام کاغذی) شور ۲۵۰ گرم
65,000 تومان
بادام منقا (بادام کاغذی) شور ۱۲۵ گرم
32,500 تومان
انجیر اعلاء پرک نیم کیلو
120,000 تومان
انجیر اعلاء ۲۵۰ گرم
60,000 تومان
انجیر اعلاء ۱۲۵ گرم
30,000 تومان
انجیر درجه یک نیم کیلو
65,000 تومان
انجیر درجه یک ۲۵۰ گرم
32,500 تومان
توت خشک اعلاء نیم کیلو
120,000 تومان
توت خشک اعلاء ۲۵۰ گرم
60,000 تومان
توت خشک درجه یک نیم کیلو
72,500 تومان
آجیل شوردرباری نیم کیلو
پسته اکبری،مغز فندوق،بادام هندی،مغز بادام
170,000 تومان
آجیل شور درباری ۲۵۰ گرم
پسته اکبری،مغز بادام،بادام هندی،مغز فندوق
85,000 تومان
تخمه کدو گوشتی مستانه نیم کیلو
86,000 تومان
تخمه کدو گوشتی مستانه ۲۵۰ گرم
43,000 تومان
تخمه کدو گوشتی دو آتیشه نیم کیلو
86,000 تومان
تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ۲۵۰ گرم
43,000 تومان
تخمه کدو مشهدی نیم کیلو
75,000 تومان
تخمه کدو مشهدی ۲۵۰ گرم
37,500 تومان
تخمه دور سفید شور نیم کیلو
42,500 تومان
تخمه دور سفید شور ۲۵۰ گرم
21,250 تومان
تخمه آفتابگردان گلپری نیم کیلو
55,000 تومان
تخمه آفتابگردان گلپری ۲۵۰ گرم
27,500 تومان
بادام زمینی آستانه نیم کیلو
55,000 تومان
بادام زمینی آستانه ۲۵۰ گرم
27,500 تومان
بادام زمینی ریز آبلیمویی شور نیم کیلو
34,000 تومان
بادام زمینی ریز آبلیمویی شور ۲۵۰ گرم
17,000 تومان
کشمش شانی بدون هسته (مویز) نیم کیلو
67,500 تومان
کشمش شانی بدون هسته (مویز) ۲۵۰ گرم
33,750 تومان
کشمش سبز اعلاء نیم کیلو
47,500 تومان
کشمش سبز اعلاء ۲۵۰ گرم
23,750 تومان
کشمش پلویی نیم کیلو
20,000 تومان
کشمش پلویی ۲۵۰ گرم
10,000 تومان
نخود گل خام نیم کیلو
33,000 تومان
نخود گل خام ۲۵۰ گرم
16,500 تومان
نخود گل شور نیم کیلو
33,000 تومان
نخود گل شور ۲۵۰ گرم
16,500 تومان
عدس برشته نیم کیلو
30,000 تومان
عدس برشته ۲۵۰ گرم
15,000 تومان
شاهدانه نیم کیلو
45,000 تومان
شاهدانه ۲۵۰ گرم
22,500 تومان
سویا نیم کیلو
22,500 تومان
ذرت نیم کیلو
20,000 تومان
آلبالو فرآورده شده گوشتی نیم کیلو
40,000 تومان
آلبالو فرآورده شده گوشتی ۲۵۰ گرم
20,000 تومان
مغز گردوی اعلاء ایرانی نیم کیلو
175,000 تومان
مغز گردوی ایرانی اعلاء ۲۵۰ گرم
87,500 تومان
مغز گردوی خارجی سفید ۲۵۰ گرم
70,000 تومان
مغز گردوی ایرانی فسنجانی نیم کیلو
105,000 تومان
مغز گردوی ایرانی فسنجانی ۲۵۰ گرم
52,500 تومان
مغز گردوی سفید خارجی نیم کیلو
140,000 تومان
گردوی با پوست ایرانی کاغذی
72,500 تومان
گردوی ایرانی ۲۵۰ گرم
36,250 تومان
بادام زمینی آستانه با پوست نیم کیلو
39,000 تومان
بادام زمینی آستانه با پوست ۲۵۰ گرم
19,500 تومان
خرما خاصویی اعلاء نیم کیلو
22,500 تومان
تخمه هندوانه گلپری نرم
نیم کیلو
65,000 تومان
قیسی ممتاز صادراتی
نیم کیلو
85,000 تومان
برگه زرد آلو
57,000 تومان
آجیل شور گردی (عربی) نیم کیلو
پسته اکبری،مغز بادام،مغز فندوق،بادام هندی
170,000 تومان
آجیل شور گردی (عربی) ۲۵۰ گرم
پسته اکبری،مغز بادام،مغز فندوق،بادام هندی
85,000 تومان
آجیل شور اعلاء نیم کیلو
پسته اکبری،فندوق برشته الموت،مغز بادام،بادام هندی،مغز تخمه کدو مرمری
160,000 تومان
آجیل شور اعلاء۲۵۰ گرم
پسته اکبری،فندوق برشته الموت،مغز بادام،بادام هندی،مغز تخمه کدو مرمری
80,000 تومان
تخمه جابنی اعلاء نیم کیلو
85,000 تومان
پسته قزوین شور نیم کیلو
138,000 تومان
پسته قزوین شور ۲۵۰ گرم
69,000 تومان
پسته قزوین شور ۱۲۵ گرم
34,500 تومان
پسته قزوین خام نیم کیلو
138,000 تومان
پسته قزوین خام ۲۵۰ گرم
69,000 تومان
پسته قزوین خام ۱۲۵ گرم
34,500 تومان
آلو سانتریزه اعلاء
نیم کیلو
20,000 تومان
آجیل شیرین اعلاء نیم کیلو
پسته،توت خشک،انجیر،مغز گردو خارجی،مغز فندوق،بادام خارجی،بادام هندی،میوه حبه ،کشمش سلز
115,000 تومان
آجیل شیرین اعلاء ۲۵۰ گرم
57,500 تومان
بادام سنگی نیم کیلو
40,000 تومان
بادام سنگی ۲۵۰ گرم
20,000 تومان
خرما زاهدی نیم کیلو
21,000 تومان
تخمه کدو ایرانی نیم کیلو
69,000 تومان
تخمه کدو ایرانی ۲۵۰ گرم
34,500 تومان
خرما پیارم نیم کیلو
85,000 تومان
خرما پیارم ۲۵۰ گرم
42,500 تومان
فندوق برشته الموت نیم کیلو
140,000 تومان
فندوق برشته الموت ۲۵۰ گرم
70,000 تومان
آجیل شیرین درباری نیم کیلو
155,000 تومان
آجیل شیرین درباری نیم کیلو
مغز گردوی ایرانی،مغز فندوق،مغز بادام،بادام هندی،توت خشک اعلاء،انجیر پرک،پسته اکبری دستچین
160,000 تومان
آجیل شور سنتی نیم کیلو
پسته،بادام،فندوق الموت،بادام هندی،تخمه کدو،تخمه جابنی
132,500 تومان
آجیل شور سنتی ۲۵۰ گرم
66,250 تومان
آجیل پنج مغز شور نیم کیلو
مغز پسته،مغز بادام،بادام هندی،مغز فندوق،مغز تخمه کدو مرمری
205,000 تومان
آجیل پنج مغز شور ۲۵۰ گرم
مغز پسته،مغز فندوق،بادام هندی،مغز بادام،مغز تخمه کدو مرمری
102,500 تومان

شکلات شونیز طلایی نیم کیلو
120,000 تومان
شکلات شونیز طلایی ۲۵۰ گرم
60,000 تومان
شکلات ملیکا صندوقی شونیز نیم کیلو
110,000 تومان
شکلات ملیکا صندوقی شونیز ۲۵۰ گرم
55,000 تومان
شکلات تخم مرغی شونیز نیم کیلو
100,000 تومان
شکلات تخم مرغی شونیز ۲۵۰ گرم
50,000 تومان
شکلات آندیس پرچمی شونیز نیم کیلو
100,000 تومان
شکلات آندیس پرچمی شونیز ۲۵۰ گرم
50,000 تومان
شکلات تلخ ۸۵ درصد آیدین نیم کیلو
112,500 تومان
شکلات تلخ ۸۵ درصد آیدین ۲۵۰ گرم
56,250 تومان
شکلات قلبی شونیز نیم کیلو
85,000 تومان
شکلات قلبی شونیز ۲۵۰ گرم
42,500 تومان
شکلات ملونه شونیز نیم کیلو
85,000 تومان
شکلات ملونه شونیز ۲۵۰ گرم
42,500 تومان
شکلات جرقه ای نیم کیلو
70,000 تومان
شکلات جرقه ای ۲۵۰ گرم
35,000 تومان
شکلات قیفی نیم کیلو
72,500 تومان
شکلات قیفی ۲۵۰ گرم
36,250 تومان
شکلات تلخ باراکا نیم کیلو
75,000 تومان
شکلات تلخ باراکا ۲۵۰ گرم
37,500 تومان
شکلات شیرین باراکا نیم کیلو
67,500 تومان
شکلات شیرین باراکا ۲۵۰ گرم
ناموجود
33,750 تومان
شکلات توپی شیرین عسل تلخ و شیرین نیم کیلو
75,000 تومان
شکلات توپی شیرین عسل تلخ و شیرین ۲۵۰ گرم
37,500 تومان
شکلات مخلوط باراکا نیم کیلو
60,000 تومان
شکلات مخلوط باراکا ۲۵۰ گرم
30,000 تومان
شکلات توفیکا طرح نوروز آیدین نیم کیلو
40,000 تومان
شکلات توفیکا طرح نوروز آیدین ۲۵۰ گرم
20,000 تومان
شکلات نارگیلی باراکا نیم کیلو
56,000 تومان
شکلات نارگیلی باراکا ۲۵۰ گرم
28,000 تومان
شکلات طعم قهوه قافلانکوه نیم کیلو
67,500 تومان
شکلات طعم قهوه قافلانکوه ۲۵۰ گرم
33,750 تومان
تافی میوه ای آیدین نیم کیلو
20,000 تومان
بایکیت تلخ نیم کیلو
60,000 تومان
بایکیت تلخ ۲۵۰ گرم
30,000 تومان
مینی اترنو نیم کیلو
60,000 تومان
مینی اترنو ۲۵۰ گرم
30,000 تومان
آبنبات ترش نیم کیلو
30,000 تومان
آبنبات ترش ۲۵۰ گرم
15,000 تومان
شکلات عروسکی مرداس نیم کیلو
77,500 تومان
شکلات عروسکی مرداس ۲۵۰ گرم
38,750 تومان
تافی شیری و کره ای نیم کیلو
30,000 تومان
تافی شیری و کره ای ۲۵۰ گرم
15,000 تومان
پشک حاج عبدالله نیم کیلو
32,500 تومان
پشمک حاج عبدالله ۲۵۰ گرم
16,250 تومان
آبنبات زنجبیلی نیم کیلو
ناموجود
25,000 تومان
آبنبات زنجبیلی ۲۵۰ گرم
ناموجود
12,500 تومان
آبنبات لاکچری آدرین نیم کیلو
40,000 تومان
آبنبات لاکچری ۲۵۰ گرم
20,000 تومان
تافی ترش شونیز نیم کیلو
20,000 تومان
تافی ترش شونیز ۲۵۰ گرم
10,000 تومان
لواشک گلین نیم کیلو
40,000 تومان
لواشک گلین ۲۵۰ گرم
20,000 تومان
لواشک نامور نیم کیلو
30,000 تومان
لواشک نامور ۲۵۰ گرم
15,000 تومان
راحتی ژله ای شونیز نیم کیلو
30,000 تومان
راحتی ژله ای شونیز ۲۵۰ گرم
15,000 تومان
شکلات تلخ ۷۸ درصد شونیز نیم کیلو
85,000 تومان
شکلات تلخ ۷۸ درصد شونیز ۲۵۰ گرم
42,500 تومان
آبنبات مینیاتوری نیم کیلو
82,500 تومان
آبنبات مینیاتوری ۲۵۰ گرم
41,250 تومان
شکلات نارگیلی شونیز نیم کیلو
32,500 تومان
شکلات نارگیلی شونیز ۲۵۰ گرم
16,250 تومان
تافی کاراملی با روکش شکلات نیم کیلو
35,000 تومان
شکلات تلخ ۸۴ درصد پارمیدا نیم کیلو
168,000 تومان
شکلات تلخ ۸۴ درصد پارمیدا ۲۵۰ گرم
84,000 تومان
شکلات تلخ ۶۵ درصد سایرو نیم کیلو
114,000 تومان
شکلات تلخ ۶۵ درصد سایرو ۲۵۰ گرم
57,000 تومان
راحتی ژله ای با روکش شکلات نیم کیلو
30,000 تومان
راحتی ژله ای با روکش شکلات ۲۵۰ گرم
15,000 تومان
بایکیت فندوقی نیم کیلو
45,000 تومان
بایکیت فندوقی ۲۵۰ گرم
22,500 تومان
شکلات مرداس دو سر پرس نیم کیلو
120,000 تومان
شکلات مرداس دو سر پرس ۲۵۰ گرم
60,000 تومان
گز ۲۸ درصد پسته کرمانی نیم کیلو
135,000 تومان
گز ۲۸ درصد پسته کرمانی ۲۵۰ گرم
67,500 تومان
گز ۱۸ درصد پسته شاهکار نیم کیلو
92,500 تومان
گز۱۸ درصد پسته شاهکار ۲۵۰ گرم
46,250 تومان
شکلات شیرین عسل با مغز پسته نیم کیلو
70,000 تومان
شکلات شیرین عسل با مغز پسته ۲۵۰ گرم
35,000 تومان

لواشک لوزی بسته ای
35,000 تومان
لواشک گل
35,000 تومان
لواشک گلین
نیم کیلو
40,000 تومان
لواشک گلین
۲۵۰ گرم
20,000 تومان
لواشک نامور نیم کیلو
30,000 تومان
لواشک نامور ۲۵۰ گرم
15,000 تومان
لواشک نامور هر عدد
3,000 تومان

زعفران یک مثقالی سحر خیز
230,000 تومان
زعفران نیم نثقالی سحر خیز
120,000 تومان
آلو بخارای اعلاء سحر خیز ۴۰۰ گرم
99,500 تومان
هل سحر خیز ۲۰ گرم
46,900 تومان
هل سحر خیز ۱۰ گرم
24,300 تومان
هل سحر خیز ۵ گرم
12,000 تومان

نبات چوبی زعفرانی 20 عددی پایتخت
ناموجود
28,300 تومان
نبات چوبی سفید ۲۰ عددی کریستال پایتخت
31,200 تومان
نبات چوبی زعفرانی ۲۰ عددی کریستال پایتخت
64,200 تومان
نبات چوبی سفید ۱۰ عددی کریستال پایتخت
16,300 تومان
نبات چوبی کریستال زعفرانی ۱۰ عددی
33,700 تومان
نبات چوبی با پوشش گیاهی ۲۰ عددی
دارچین، لیمو عمانی، زنجبیل، چای ترش، گل گاو زبان، نعنا، بابونه، آویشن، هل، چای سبز
35,600 تومان
نبات چوبی با پوشش گیاهی ۱۰ عددی
دارچین، لیمو عمانی، زنجبیل، چای ترش، گل گاو زبان، نعنا، بابونه، آویشن، هل، چای سبز
18,700 تومان

گز کرمانی ۴۲ درصد پسته فوق ممتاز
450 گرم
180,000 تومان
گز کرمانی ۲۸ درصد پسته لقمه
450گرم
135,000 تومان
گز کرمانی ۲۸ درصد پسته فله
نیم کیلو
135,000 تومان
سوهان تخت محمد ساعدی نیا
۵۰۰ گرم
124,000 تومان
سوهان لقمه محمد ساعدی نیا
۵۰۰ گرم
124,000 تومان
سوهان فله ساعدی نیا نیم کیلو
149,000 تومان
گز کرمانی ۴۲ درصد پسته لقمه فوق ممتاز
۲۵۰ گرم
108,000 تومان
گز کرمانی ۴۲ درصد پسته آردی فوق ممتاز
180,000 تومان
سوهان حبه گرد ۴۰۰ گرم
85,000 تومان

شکلات دست ساز با مغز بادام
38,000 تومان
شکلات دست ساز با مغز فندوق
38,000 تومان
شکلات دست ساز با مغز پسته
38,000 تومان
شکلات دست ساز با بادام هندی
38,000 تومان
شکلات دست ساز با توت فرنگی
38,000 تومان
شکلات دست ساز با تمشک
38,000 تومان
شکلات دست ساز با آلبالو
38,000 تومان

مسقطی فله ترنج
نیم کیلو
45,000 تومان
مسقطی کادویی
65,000 تومان
مسقطی کادویی طرح حافظ
65,000 تومان

پاستیل بستنی نیم کیلو
42,500 تومان
پاستیل کرم نیم کیلو
42,500 تومان
پاستیل نوشابه نیم کیلو
42,500 تومان
پاستیل حلقه ای نیم کیلو
42,500 تومان
پاستیل حروف الفبا نیم کیلو
42,500 تومان
پاستیل مخلوط نیم کیلو
42,500 تومان
پاستیل ترش لوله ای نیم کیلو
60,000 تومان
پاستیل ترش نواری نیم کیلو
60,000 تومان
پاستیل ترش پیچی نیم کیلو
60,000 تومان
پاستیل ترش کولا نیم کیلو
60,000 تومان
پاستیل هندوانه نیم کیلو
60,000 تومان

قهوه کلاسیک کوپا
۲۰ عددی
42,000 تومان
قهوه بدون قند کوپا
۲۰ عددی
42,000 تومان
پودر مخلوط قهوه فوری ۳ در ۱ کلاسیک
۲۰ عدد
74,000 تومان
پودر مخلوط قهوه فوری ۲ در ۱ (بدون قند)
20 عدد
70,000 تومان
پودر مخلوط قهوه فوری ۳در۱ با قهوه بیشتر
20 عدد
76,000 تومان

سوهان عسلی ۶ مغز آچاچی
بادام، کنجد، خلال بادام، بادام زمینی، تخمه، مخلوط
120,000 تومان
سوهان عسلی ۴ مغز
بادام زمینی، کنجد، خلال بادام، مخلوط
50,000 تومان
سوهان عسلی کنجدی آچاچی
۲۴۰ گرم
40,000 تومان
تساژ کنجدی آچاچی
۱۷۵ گرم
45,000 تومان
سوهان عسلی ۶ مغز یاپشین
58,000 تومان
سوهان عسلی ۹ مغز یاپشین
120,000 تومان
سوهان عسلی ۴ مغز یاپشین
80,000 تومان

میوه خشک مخلوط ۵۰۰ گرمی
سیب، پرتقال خونی، کیوی، موز، انبه، خرمالو، آلو شابلن، هلو
110,000 تومان
میوه خشک مخلوط ۲۰۰ گرمی
سیب، پرتقال خونی، کیوی، موز، انبه، خرمالو، آلو شابلن، هلو
45,000 تومان
انبه خشک
۱۰۰ گرم
55,000 تومان
آلو شابلن خشک
۱۰۰ گرم
40,000 تومان
هلو خشک
۱۰۰ گرم
35,000 تومان
کیوی خشک
۱۰۰ گرم
25,000 تومان
سیب خشک
۱۰۰ گرم
25,000 تومان
خرمالو خشک
۱۰۰ گرم
33,000 تومان
زردآلو خشک
۵۰۰ گرم
100,000 تومان
موز خشک
۱۰۰ گرم
46,000 تومان
توت فرنگی خشک ۱۰۰ گرم
65,000 تومان
میوه حبه نیم کیلو
موز، سیب، کیوی، آلو
80,000 تومان

باسلق گردویی درشت بسته ای
65,000 تومان
راحتی میوه ای رولی با مغز گردو و پودر نارگیل
50,000 تومان
لوکوم میوه ای قدیما نیم کیلو
27,500 تومان
باسلق درشت اعلاء با گردوی دو پر نیم کیلو
42,000 تومان
باسلق لوله ای با مغز گردو نیم کیلو
37,500 تومان
لوکوم گل محمدی با مغز گردو نیم کیلو
35,000 تومان

شوکو دراژه فرمند تک رنگ
ناموجود
65,000 تومان
شوکو دراژه فرمند دو رنگ
65,000 تومان
دراژه باب اسفنجی بسته ای
22,000 تومان
دراژه تخم بلدرچینی آچاچی
وزن ۱۵۰ گرم
20,000 تومان
اسمارتیز آچاچی
وزن ۱۷۰ گرم
15,000 تومان
دراژه تک رنگ آچاچی
وزن ۱۵۰ گرم
20,000 تومان

پشمک الیافی حاج عبدالله
با طعم زعفران
15,000 تومان
پشمک الیافی حاج عبدالله
با طعم کاکائو
14,000 تومان
پشمک حاج عبدالله
با طعم وانیل
13,000 تومان
پشمک فله حاج عبدالله
نیم کیلو
32,500 تومان
پشمک کادویی زعفرانی
45,000 تومان
پشمک کادویی شکلاتی
44,000 تومان
پشمک کادویی وانیلی
43,000 تومان
پشمک کادویی طرح هندوانه
40,000 تومان

هوبی
8,000 تومان
گوددی
۳۰ عددی
186,000 تومان
شکلات نستله
هر عدد
6,000 تومان
تمر هندی
20,000 تومان
نوتلا ۳۵۰ گرمی
118,000 تومان
اسمارتیز m&m
22,000 تومان
اسنیکرز
18,000 تومان
تابلت ۱۹۲۷
25,000 تومان
تابلت ۱۹۲۷
25,000 تومان
کره بادام زمینی جیف
115,000 تومان

بادام سوخته
۴۰۰ گرم
70,500 تومان
نقل گردویی
۴۰۰ گرم
53,500 تومان
نقل بهار نارنج مخصوص
۴۰۰ گرم
45,500 تومان
نقل بیدمشک
۴۰۰ گرم
32,500 تومان
نقل گشنیز
۴۰۰ گرم
25,000 تومان
آبنبات هلی
۴۰۰ گرم
38,500 تومان