آبمیوه طبیعی ننه آقا

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
10:00تا20:00


تمامی آبمیوه های یک لیتری در بطری های 1/5 لیتری ارسال می شوند.

چهارراه ولیعصر جنب مسجد ولیعصرآب هویج 1/5 لیتری
30,000 تومان
آب هویج 1 لیتری
20,000 تومان
آب سیب 1/5 لیتری
50,000 تومان
آب سیب 1 لیتری
35,000 تومان
آب کرفس 1/5 لیتری
50,000 تومان
آب کرفس 1 لیتری
35,000 تومان
آب طالبی 1/5 لیتری
40,000 تومان
آب طالبی 1 لیتری
30,000 تومان
آب هندوانه 1/5 لیتری
40,000 تومان
آب هندوانه 1 لیتری
30,000 تومان
آب آناناس 1/5 لیتری
170,000 تومان
آب آناناس 1 لیتری
115,000 تومان
آب انبه 1/5 لیتری
170,000 تومان
آب انبه 1 لیتری
115,000 تومان
شیرموز 1/5 لیتری
70,000 تومان
شیرموز 1 لیتری
48,000 تومان
آب آلبالو 1/5 لیتری
70,000 تومان
آب آلبالو 1 لیتری
48,000 تومان
آب آلو جنگلی 1/5 لیتری
70,000 تومان
آب آلو جنگلی 1 لیتری
48,000 تومان
آب زردآلو 1/5 لیتری
70,000 تومان
آب زردآلو 1 لیتری
48,000 تومان
آب زغال اخته 1/5 لیتری
70,000 تومان
آب زغال اخته 1 لیتری
48,000 تومان
آب زرشک 1/5 لیتری
70,000 تومان
آب زرشک 1 لیتری
48,000 تومان
آب شاتوت 1/5 لیتری
60,000 تومان
آب شاتوت 1 لیتری
40,000 تومان
آب تمبرهندی 1/5 لیتری
70,000 تومان
آب تمبرهندی 1 لیتری
48,000 تومان
آب انار 1/5 لیتری
60,000 تومان
آب انار 1 لیتری
40,000 تومان
آب پرتقال 1/5 لیتری
60,000 تومان
60,000 تومان
آب پرتقال 1 لیتری
40,000 تومان
آب برگ هلو 1/5 لیتری
70,000 تومان
آب برگ هلو 1 لیتری
48,000 تومان
آب توت فرنگی 1/5 لیتری
70,000 تومان
آب توت فرنگی 1 لیتری
48,000 تومان
آب کیوی 1/5 لیتری
80,000 تومان
آب کیوی 1 لیتری
55,000 تومان
آب گریپ فروت 1/5 لیتری
80,000 تومان
آب گریپ فروت 1 لیتری
55,000 تومان
آب کدو حلوایی 1/5 لیتری
60,000 تومان
آب کدو حلوایی 1 لیتری
42,000 تومان
آب نارنج 1/5 لیتری
60,000 تومان
آب نارنج 1 لیتری
42,000 تومان
آب لیمو ترش 1/5 لیتری
60,000 تومان
آب لیمو ترش 1 لیتری
42,000 تومان

کبد چرب 1/5 لیتری
چغندر + سیب + کرفس
60,000 تومان
کبد چرب 1 لیتری
چغندر + سیب + کرفس
42,000 تومان
شیر موز خرما 1/5 لیتری
70,000 تومان
شیر موز خرما 1 لیتری
48,000 تومان
رژیمی 1/5 لیتری
کرفس + سیب + کیوی + لیمو
60,000 تومان
رژیمی 1 لیتری
کرفس + سیب + کیوی + لیمو
42,000 تومان
میکس 1/5 لیتری
پرتقال + لیمو ترش
70,000 تومان
میکس 1 لیتری
پرتقال + لیمو ترش
48,000 تومان
شیرموز خرما انبه 1/5 لیتر
140,000 تومان
شیرموز خرما انبه 1 لیتر
95,000 تومان
پیناکولادا 1/5 لیتری
شیر نارگیل + آناناس
140,000 تومان
پیناکولادا 1 لیتری
شیر نارگیل + آناناس
95,000 تومان
تخم شربت خاکشیر زعفران 1/5 لیتری
55,000 تومان
تخم شربت خاکشیر زعفران 1 لیتری
38,000 تومان
شیرموز نارگیل خرما 1/5 لیتری
140,000 تومان
شیرموز نارگیل خرما 1 لیتری
95,000 تومان