کباب ساطوری آتا بناب

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

میدان مادرکباب بناب معمولی ۲۵۰گرم
44,000 تومان
39,600 تومان
کباب بناب مخصوص 350 گرمی
54,000 تومان
48,600 تومان
کباب بناب ویژه 600 گرمی
80,000 تومان
72,000 تومان
کباب بناب معمولی ۲۵۰گرم
44,000 تومان
39,600 تومان
کباب بناب مخصوص 350 گرمی
54,000 تومان
48,600 تومان
کباب بناب ویژه 600 گرمی
80,000 تومان
72,000 تومان
کباب پپرونی (تند)
57,000 تومان
51,300 تومان

نوشابه شیشه ای
5,000 تومان
4,500 تومان
نوشابه خانواده
10,000 تومان
9,000 تومان
دوغ خانواده
10,000 تومان
9,000 تومان
دوغ لیوانی
4,000 تومان
3,600 تومان
دوغ محلی خانواده
12,000 تومان
10,800 تومان
دلستر خانواده
9,000 تومان
8,100 تومان