کباب ساطوری آتا بناب

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

میدان مادرکباب بناب معمولی ۲۵۰گرمی
28,000 تومان
26,600 تومان
کباب بناب مخصوص 3۵0 گرمی
34,000 تومان
32,300 تومان
کباب سلطانی 500 گرمی
53,000 تومان
50,350 تومان
کباب بناب معمولی ۲۵۰گرمی
28,000 تومان
26,600 تومان
کباب بناب مخصوص 3۵0 گرمی
34,000 تومان
32,300 تومان
کباب بناب ویژه 4۵0 گرمی
46,000 تومان
43,700 تومان
کباب سلطانی 500 گرمی
53,000 تومان
50,350 تومان
کباب پپرونی (تند)
35,000 تومان
33,250 تومان

نوشابه شیشه ای
3,000 تومان
2,850 تومان
نوشابه خانواده
7,000 تومان
6,650 تومان
دلستر شیشه ای
4,000 تومان
3,800 تومان
دوغ خانواده
8,000 تومان
7,600 تومان
دوغ لیوانی
3,000 تومان
2,850 تومان
دلستر خانواده
8,000 تومان
7,600 تومان