لبنیات خانات پاپلی

چهار راه فلسطین جنب بانک صادراتپنیر سفید صباح (500گرم)
50,000 تومان
خیارشور نمکی(1000گرم)
95,000 تومان
پنیر لیقوان گوسفندی (500 گرمی)
165,000 تومان
پنیر لیقوان گوسفندی (500 گرمی)
165,000 تومان
پنیر لیقوان گاوی (500 گرمی)
135,000 تومان
پنیر بلغاری صباح (500گرمی)
105,000 تومان
پنیر گلپایگان پگاه (500 گرمی)
105,000 تومان
پنیر لاکتیکی صباح (500گرمی)
60,000 تومان
پنیر سفید صباح (500گرم)
50,000 تومان

ماست گاومیش (900گرمی)
50,000 تومان
ماست پرچرب گاوی(900گرمی)
35,000 تومان
ماست کم چرب گاوی(900گرمی)
34,000 تومان
ماست سنتی رویه دار(900گرمی)
32,000 تومان
ماست گوسفندی(900گرمی)
80,000 تومان
ماست چکیده (500گرمی)
33,000 تومان
ماست چکیده موسیردار(500گرمی)
37,500 تومان
ماست خیار (500گرمی)
45,000 تومان
ماست بورانی بادمجان(500گرمی)
47,500 تومان

شیر خام پرچرب (یک لیتر)
19,000 تومان
شیر جوشانده شده (یک لیتر)
21,000 تومان

دوغ گاوی ساده (1.5لیتر)
35,000 تومان
دوغ گاوی موسیردار (1.5لیتر)
35,000 تومان
دوغ گاوی سبزیجات (1.5لیتر)
35,000 تومان
دوغ گوسفندی ساده (1.5لیتر)
58,000 تومان
دوغ گاومیش ساده (1.5لیتر)
58,000 تومان

خامه صبحانه محلی (500گرم)
92,500 تومان
سرشیر صبحانه محلی(500گرم)
130,000 تومان

کره گاوی (500گرم)
137,500 تومان
کره گاوی دوغی (500گرم)
155,000 تومان
کره گوسفندی (500گرم)
224,500 تومان
روغن حیوانی گاوی(500گرم)
175,000 تومان
روغن حیوانی گوسفندی(500گرم)
325,000 تومان

کشک خشک (500گرم)
99,500 تومان
کشک دو رنگ قره قروت(500گرم)
70,000 تومان
کشک آماده (500گرم)
49,500 تومان

زیتون پرورده (1000گرم)
195,000 تومان
زیتون بی هسته(1000گرم)
230,000 تومان
زیتون تمشکی(1000گرم)
210,000 تومان
زیتون شکسته(1000گرم)
190,000 تومان
زیتون سوپر ویژه(1000گرم)
210,000 تومان
زیتون سوپر درشت(1000گرم)
240,000 تومان
زیتون گریل ساده(1000گرم)
185,000 تومان
زیتون گریل قارچ و ذرت (1000گرم)
249,000 تومان

ترشی مکزیکی (1000گرم)
145,000 تومان
ترشی بندری (1000گرم)
90,000 تومان
ترشک هفت میوه(1000گرم)
130,000 تومان
خیارشور نمکی(1000گرم)
95,000 تومان
خیارشور(1000گرم)
80,000 تومان
ترشی فلفل سوزنی(1000گرم)
70,000 تومان
ترشی بچه بلال (1000گرم)
95,000 تومان
ترشی سیر مرواریدی(1000گرم)
85,000 تومان
رب گوجه فرنگی(1000گرم)
69,000 تومان
رب انار ملس(1000گرم)
149,000 تومان
رب انار ترش(1000گرم)
149,000 تومان
کلم شور(1000گرم)
65,000 تومان
سیرترشی(1000گرم)
105,000 تومان