پروتئین امیر

( خرید بالای 250,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)
نزدیک به 4 دهه همراهی شما افتخار‌ماست

خ خیام شمالی نرسیده به مدرسه نوروزیان پلاک 537نان باگت بسته 6 عددی
3,600 تومان
ژامبون مرغ پرسي90% کامپوره خزر ۲۵۰ گرم
21,183 تومان
ژامبون مرغ 90 % آندره ۲۵۰ گرم
22,000 تومان
كراكف پنيردار 60% گوشت قرمز کامپوره خزر
رول ۵۰۰ گرمی
38,405 تومان
ژامبون گوشت تنوري 90 % کامپوره خزر250 گرم
37,618 تومان
سوسیس آلمانی 40 % گوشت قرمز کامپوره خزر 500 گرم
24,740 تومان
سوسيس آلماني 40% مرغ کامپوره خزر 500 گرم
16,020 تومان
کوکتل 55% گوشت قرمز کامپوره خزر 500 گرم
29,240 تومان
كوكتل ساده 60 %مرغ کامپوره خزر ۵۰۰ گرم
19,895 تومان
كوكتل مخصوص 80% گوشت قرمز کامپوره خزر یک کیلوگرم
74,410 تومان
فرانكفورتر 80% گوشت قرمز کامپوره خزر یک کیلوگرم
86,190 تومان
هاتداگ دودی 70% گوشت قرمز کامپوره خزر یک کیلوگرم
67,910 تومان
هاتداگ گومز 90% گوشت قرمز کامپوره خزر یک کیلوگرم
124,570 تومان
سوسیس یونانی کامپوره خزر 500 گرم
60 درصد گوشت قرمز + قارچ
34,945 تومان
سوسيس باربيكيو 90% گوشت قرمز کامپوره خزر 500 گرم
84,035 تومان
كوكتل پنير 55% گوشت قرمز کامپوره خزر یک کیلوگرم
79,120 تومان
هاتداگ پنير 55% گوشت قرمز کامپوره خزر یک کیلوگرم
79,120 تومان
كوكتل دودي 60 % گوشت مرغ کامپوره خزر یک کیلوگرم
44,620 تومان
كوكتل انگشتي 80 % گوشت قرمز کامپوره خزر 500 گرم
44,655 تومان
بلغاري كبابي 80 % گوشت قرمز کامپوره خزر 500 گرم
33,150 تومان
بلغاري پنيردار 55% گوشت مرغ کامپوره خزر 500 گرم
27,990 تومان
ژامبون گوشت ژيگو پرسی 90% کامپوره خزر ۲۵۰ گرم
39,343 تومان
ژامبون مرغ پرسي90% کامپوره خزر ۲۵۰ گرم
21,183 تومان
خشك پسته دار 70% مرغ و گوشت کامپوره ۲۵۰ گرم
18,058 تومان
خشك پسته دار 80% گوشت قرمز کامپوره خزر ۲۵۰ گرم
26,783 تومان
كالباس ليونر 55% گوشت مرغ کامپوره خزر ۲۵۰ گرم
13,103 تومان
كالباس كرات (گوشت و قارچ و مرغ) کامپوره ۲۵۰ گرم
22,468 تومان
کالباس بیکن پنیردار کامپوره خزر 250 گرم
49,427 تومان
كالباس سوجوك 80 % گوشت قرمز کامپوره خزر 250 گرم
42,645 تومان
كالباس مارتادلا 40 % گوشت مرغ کامپوره خزر ۲۵۰ گرم
9,170 تومان
ژامبون مرغ تنوري 90 % 25 کامپوره خزر 250 گرم
23,233 تومان
ژامبون گوشت تنوري 90 % کامپوره خزر250 گرم
37,618 تومان
خشك خانواده 70 % مرغ و گوشت کامپوره خزر
رول ۵۰۰ گرمی
34,295 تومان
مرغ خانواده 60 % کامپوره خزر
رول ۵۰۰ گرمی
28,940 تومان
قارچ و مرغ خانواده 60 % کامپوره خزر
رول ۵۰۰ گرمی
38,635 تومان
كرات خانواده 60% ( گوشت و قارچ و مرغ ) کامپوره خزر
رول ۵۰۰ گرمی
38,295 تومان
ليونر خانواده 55% گوشت مرغ کامپوره خزر
رول ۵۰۰ گرمی
26,205 تومان
مارتادلا خانواده 40 % گوشت مرغ کامپوره خزر
رول ۵۰۰ گرمی
19,190 تومان
وكيوم ژامبون گوشت 90% کامپوره خزر
بسته ۳۵۰ گرمی
51,160 تومان
وكيوم ژامبون مرغ 90% کامپوره خزر
بسته ۳۵۰ گرمي
32,036 تومان
وكيوم كالباس خشك 70% مرغ و گوشت کامپوره خزر
بسته ۳۵۰ گرمي
26,390 تومان
وكيوم كرات 60% ( گوشت و قارچ و مرغ ) کامپوره خزر
بسته ۳۵۰ گرمي
34,430 تومان
وكيوم استيك گوشت 90% کامپوره خزر
بسته 350 گرمی
71,264 تومان
وکیوم بیکن گوشت و مرغ کامپوره خزر
بسته ۳۵۰ گرمي
59,920 تومان
وكيوم هات داگ 70 % گوشت قرمز کامپوره خزر
بسته ۳۵۰ گرمی
26,716 تومان
وكيوم فرانكفورتر 80% تنوری گوشت قرمز کامپوره خزر
بسته ۳۵۰ گرمی
44,237 تومان
وكيوم كوكتل دودی 60% گوشت مرغ کامپوره خزر
بسته ۳۵۰ گرمی
17,105 تومان
وکیوم کوکتل پنیر کامپوره خزر
بسته ۳۵۰ گرمی
29,179 تومان
سوسيس برگر ( چوريتسو ) کامپوره خزر ۵۰۰ گرم
69,410 تومان
كراكف پنيردار 60% گوشت قرمز کامپوره خزر
رول ۵۰۰ گرمی
38,405 تومان
سينه مرغ دودي کامپوره خزر ۵۰۰ گرم
52,390 تومان
سينه بوقلمون دودي کامپوره خزر 300 گرم
50,340 تومان
سينه اسلايس بوقلمون کامپوره خزر
بسته ۳۵۰ گرمي
74,750 تومان

سوسيس آلماني 40% گوشت قرمز آندره ۵۰۰ گرم
20,100 تومان
جرکی اسپایسی
بسته ۲۰ گرمی
31,400 تومان
كوكتل مخصوص 70% گوشت قرمز آندره ۵۰۰ گرم
42,750 تومان
كوكتل طلايي 80% گوشت قرمز آندره ۵۰۰ گرم
48,400 تومان
هات داگ 70 % گوشت قرمز آندره ۵۰۰ گرم
42,750 تومان
كالباس خشك 70 % گوشت قرمز آندره ۲۵۰ گرم
27,675 تومان
ژامبون گوشت 90 % آندره ۲۵۰ گرم
40,400 تومان
ژامبون گوشت نوروزي 90% آندره ۲۵۰ گرم
48,725 تومان
ژامبون مرغ 90 % آندره ۲۵۰ گرم
22,000 تومان
كالباس قارچ و مرغ 60 % آندره ۲۵۰ گرم
20,125 تومان
كالباس ليونر ممتاز 70 % گوشت قرمز آندره ۲۵۰ گرم
18,825 تومان
كالباس پپروني 80% گوشت قرمز آندره
رول ۵۰۰ گرمی
59,400 تومان
كالباس سالامي 90 % گوشت قرمز آندره
رول ۵۰۰ گرمی
66,000 تومان
ژامبون بوقلمون 90% آندره ۲۵۰ گرم
29,550 تومان
ژامبون گوشت 90 % خانواده آندره
94,300 تومان
كالباس خشك خانواده 60% گوشت قرمز آندره
رول ۵۰۰ گرمی
50,200 تومان
وكيوم ژامبون گوشت 90 % آندره
بسته 300 گرمي
64,100 تومان
وكيوم بيكن گوشت 98% آندره
بسته 300 گرمي
80,900 تومان
وكيوم فرانكفورتر80% گوشت قرمز آندره
بسته ۴۰۰ گرمي
58,200 تومان
وکیوم کوکتل پنیر55% گوشت قرمز آندره
بسته 300 گرمي
38,000 تومان

همبرگر 30% آندره
18,700 تومان
همبرگر 60% آندره
38,600 تومان
همبرگر 75% آندره
47,800 تومان
همبرگر 90% آندره
57,800 تومان
کباب لقمه 70% آندره
42,800 تومان
کینگ برگر 90% آندره
67,900 تومان
اسموکی برگر 90% آندره
59,700 تومان
رویال برگر 95% آندره
64,100 تومان
همبرگر 95% صدف
49,600 تومان
همبرگر 90 % ب.آ
52,300 تومان
کباب لقمه 70 % صدف
34,800 تومان
فیله مرغ سوخاری 80% یک کیلویی آندره
60,700 تومان
شنیتسل مرغ 90% یک‌ کیلویی آندره
42,100 تومان
فلافل پوژن
900 گرمی
20,000 تومان
نان پیتزا فرنان
بسته 4 عددی
12,500 تومان
نان پیتزا لبه دار ممتاز
بسته 4 عددی
15,000 تومان
خمیر یوفکا داناک
27,500 تومان
پنیر پیتزا رنده شده ایتالیایی(۲ رنگ)دیار ۲ کیلویی
96,000 تومان
پنیر پیتزا رنده شده ایتالیایی(سفید) دیار ۲ کیلویی
96,000 تومان
سیب زمینی نیمه آماده 750 گرمی باتو
17,000 تومان
سیب زمینی نیمه آماده باتو ۲/۵ کیلویی
50,000 تومان
پنیر تست ورقه ای کاله
20,000 تومان
پنیر چدار ورقه ای کاله
20,000 تومان
پنیر پارمسان پودری کاله
27,700 تومان
پنیر کبابی کاله
58,000 تومان
ناگت مرغ 250 گرمی ب.آ
23,700 تومان
ناگت گوشت 250 گرمی ب.آ
20,100 تومان
میگو سوخاری 250 گرمی ب.آ
43,900 تومان
کوردن بلو 420 گرمی ب.آ
47,400 تومان
فیله سوخاری 350 گرمی ب.آ
36,800 تومان
شنیسل مرغ 570 گرمی ب.آ
42,300 تومان
بیفتک 480 گرمی ب.آ
72,000 تومان
فلافل 450 گرمي ب.آ
24,500 تومان
مرغ سوخاری 450 گرمی ب.آ
مرغ سوخاری
37,000 تومان
ناگت مرغ 950 گرمی ب.آ
72,100 تومان
ناگت مرغ با پنیر 950 گرمی ب.آ
72,100 تومان

خیارشور ویژه نمکی فله اي صالحی 250 گرم
7,000 تومان
خیارشور سوپر ویژه سرکه ای فله اي صالحی ۲۵۰ گرم
16,000 تومان
قارچ ۵۰۰ گرم
16,000 تومان
قارج بسته بندي ٢٠٠ گرمي
12,000 تومان
قارچ بسته بندي ٤٠٠ گرمي
18,000 تومان
پنیر پیتزا ایتالیایی (۲ رنگ) دیار ۵۰۰ گرم
25,000 تومان
پنیر پیتزا دانمارکی (سفید) دیار ۵۰۰ گرم
25,000 تومان
ذرت منجمدی تایلندی ۵۰۰ گرم
26,000 تومان
پنیر تست فله ای کاله 250 گرم
22,500 تومان

نان باگت بسته 6 عددی
3,600 تومان
نان ساندویچی سنتی بسته 5 عددی
2,500 تومان
نان فرانسوي 1/2
1,000 تومان
نان هاتداگی 3 عددی نان آوران
6,000 تومان
نان هاتداگی 2 عددی نان آوران
6,000 تومان
نان لقمه ای برونسی نان آوران
بسته 4 عددی
6,000 تومان
نان همبرگری نان آوران
3,000 تومان
نان تست بزرگ نان آوران
12,000 تومان
نان جو نان آوران
7,500 تومان
نان تست بزرگ حکمت
12,000 تومان
نان تست کوچک حکمت
8,500 تومان
نان سوخاری گندم نان آوران
9,000 تومان
نان سوخاری جو نان آوران
9,000 تومان
نان کراستینو ( سیر و شوید ) نان آوران
7,000 تومان
نان سنتی کاک حاوی میوه خشک انجیر اورنگ
19,500 تومان
نان سنتی کاک حاوی شیره توت اورنگ
23,500 تومان
نان سنتی کاک حاوی آرد جو دو سر اورنگ
22,000 تومان
نان سنتی کاک حاوی آرد جو دو سر و تخم کتان اورنگ
22,500 تومان
نان سنتی کاک حاوی شیره میوه انگور اورنگ
22,500 تومان
نان سنتی کاک حاوی سبوس و زعفران اورنگ
23,000 تومان
نان سنتی کاک حاوی آرد جو دو سر چند غله اورنگ
22,500 تومان
نان سنتی کاک حاوی شهد خرما اورنگ
22,500 تومان
نان سنتی کاک حاوی عسل و شیزر تازه اورنگ
22,000 تومان

نوشابه 1/5 لیتری کوکا کولا
9,900 تومان
نوشابه 2/25 لیتری کوکا کولا
13,500 تومان
نوشابه 1/5 لیتری پپسی
9,900 تومان
نوشابه 1/5 لیتری زیرو کوکا کولا
9,900 تومان
نوشابه ۱/۵ لیتری فانتا
9,900 تومان
نوشابه 1/5 لیتری اسپرایت
9,900 تومان
دوغ 1/5 لیتری خشگوار
12,000 تومان
دوغ یک لیتری آبعلی
7,500 تومان
دوغ 1/5 لیتری زالی
13,000 تومان
دلستر لیمو یک لیتری ایستک
10,500 تومان
دلستر هلو یک لیتری ایستک
10,500 تومان
دلستر استوایی یک لیتری ایستک
10,500 تومان

سس فلفل کوچک همدانیان
4,200 تومان
سس فلفل قرمز 200 گرمی همدانیان
8,000 تومان
سس کاسه ای پیتزا کوچک اوان
8,300 تومان
تن ماهی 180 گرمی شیلتون
29,900 تومان
تن ماهی 180 گرمی شیلانه
33,000 تومان
تن ماهی 180 گرمی پولک
29,750 تومان
کنسرو کشک بادمجان دلپذیر
11,000 تومان
کنسرو میرزا قاسمی دلوسه
11,500 تومان
کنسرو سس ماکارونی با سویا 400 گرمی دلپذیر
12,000 تومان
خیارشور 4 کیلویی یک و یک
وزن آبکش تقریبا 2 کیلو
99,000 تومان
آبلیمو 320 میل یک و یک
19,900 تومان

سس گوجه تپلی مهرام
12,000 تومان
سس گوجه کتابی مهرام
16,000 تومان
سس گوجه تند مهرام
11,000 تومان
سس گوجه فلفل هالوپینو مهرام
12,500 تومان
سس سیر فلفل مهرام ( تای )
14,000 تومان
سس فرانسوی مهرام
11,000 تومان
سس هزار‌ جزیره مهرام
11,000 تومان
سس مایونز فشاری مهرام
300 گرمي
9,800 تومان
سس ساندویچ مهرام
9,800 تومان
سس خردل ملایم مهرام
9,800 تومان
سس چیلی مهرام
9,800 تومان
سس رنچ مهرام
12,500 تومان
سس مایونز ۴۵۰ گرمی مهرام
13,000 تومان
سس مایونز ۶۳۰ گرمی مهرام
17,500 تومان
سس مایونز 970 گرمی مهرام
26,000 تومان
سس مایونز 1400 گرمی مهرام
35,000 تومان
سس مایونز کم چرب ۴۶۰ گرمی مهرام
13,000 تومان
سس الویه ۶۴۰ گرمی مهرام
19,500 تومان
سس دیپ پنیر ناچو مهرام
15,000 تومان
سس دیپ سالسا مهرام
13,000 تومان
خیارشور ویژه شیشه ای مهرام
42,000 تومان
خیارشور ممتاز شیشه ای مهرام
35,000 تومان
خیارشور درجه یک شیشه ای مهرام
28,500 تومان
خیارشور معمولی شیشه ای مهرام
22,000 تومان
کنسرو ذرت شیرین مهرام
19,500 تومان
کنسرو خوراک لوبیا چیتی با سس مهرام
11,500 تومان
کنسرو نخود سبز مهرام
15,000 تومان
کنسرو مخلوط سبزیجات مهرام
12,500 تومان
رب انار مهرام
390 گرمی
19,800 تومان
کنسرو مخلوط شور مهرام
11,500 تومان
کنسرو ترشی بندری مهرام
12,500 تومان
کنسرو ترشی مخلوط مهرام
12,000 تومان
زیتون شور ایرانی درشت مهرام
24,500 تومان
روغن زیتون تصفیه شده 250 گرمی مهرام
34,500 تومان
روغن زیتون فرابکر 250 گرمی مهرام
34,500 تومان

سس گوجه 700 گرمی دلوسه
15,000 تومان
سس کچاپ 520 گرمی دلوسه
13,000 تومان
سس کچاپ تند 520 گرمی دلوسه
13,000 تومان
سس کچاپ کودک 520 گرمی دلوسه
13,000 تومان
سس مایوچاپ 470 گرمی دلوسه
مایونز + کچاپ
16,350 تومان
سس مایوکیو 470 گرمی دلوسه
مایونز + باربیکیو
16,350 تومان
سس کرانچ 470 گرمی دلوسه
کچاپ + رنچ
16,350 تومان
سس مایونز 480 گرمی دلوسه
13,750 تومان
سس ماست 480 گرمی دلوسه
13,500 تومان
سس باربیکیو 520 گرمی دلوسه
15,900 تومان
سس چیلی تای 540 گرمی دلوسه
15,900 تومان
سس خردل تند 480 گرمی دلوسه
15,900 تومان
سس خردل ملایم 480 گرمی دلوسه
15,900 تومان
سس سزار 480 گرمی دلوسه
17,500 تومان
سس سیر 480 گرمی دلوسه
13,500 تومان
سس فرانسوی 480 گرمی دلوسه
12,900 تومان
سس هزارجزیره 480 گرمی دلوسه
12,900 تومان
سس مایونز چیلی 480 گرمی دلوسه
15,500 تومان
خیارشور ویژه 750 گرمی دلوسه
42,000 تومان
فلفل پرورده 230 گرمی دلوسه
9,300 تومان
کنسرو نخود فرنگی دلوسه
19,800 تومان
کنسرو مخلوط سبزیجات دلوسه
18,300 تومان
کنسرو چلفرای دلوسه
12,000 تومان
کنسرو حمیسه دلوسه
12,000 تومان
سرکه 480 گرمي کارامل دار دلوسه
8,000 تومان
سرکه 480 گرمي سفید دلوسه
8,000 تومان

سس کچاپ تند 550 گرمی بیژن
13,800 تومان
سس هزار جزیره 510 گرمی بیژن
12,900 تومان
سس فرانسوی 500 گرمی بیژن
9,900 تومان
سس سیر 500 گرمی بیژن
9,900 تومان

چیپس نمکی مزمز
5,000 تومان
چیپس خلال کوچک مزمز
6,000 تومان
چیپس خلال بزرگ مزمز
12,000 تومان
چیپس سوپر خانواده مزمز
18,000 تومان

ترشی سیر حبه 650 گرمی بدر
16,900 تومان
ترشی سیر گل 650 گرمی بدر
18,900 تومان
ترشی لیته 630 گرمی بدر
10,500 تومان
ترشی کلم قرمز 630 گرمی بدر
9,900 تومان
ترشی لیته بندری 630 گرمی بدر
11,500 تومان
ترشی هفت بیجار 630 گرمی بدر
10,500 تومان
ترشی سالسا 640 گرمی بدر
14,900 تومان
پرورده گردو و بادمجان 660 گرمی بدر
16,500 تومان
ترشی بالزامیک 650 گرمی بدر
17,900 تومان

جو پوست كنده تردك
9,950 تومان
جو پرك تردك
9,950 تومان
پور آماده خمیر پیتزا تردک
21,950 تومان
پودر آماده کتلت تردک
16,950 تومان
پودر مرغ سوخاری اسموکی تردک
19,950 تومان
پودر مرغ سوخاری تردک
17,950 تومان
گرانول سوخاری پولکی ( پانکو طلایی ) تردک
19,950 تومان
گرانول سوخاری پولکی ( پانکو سفید ) تردک
18,950 تومان
پودر سوخاری پفکی ( تمپورا ) تردک
11,950 تومان
پودر بنیه میگو سوخاری تردک
11,950 تومان
پودر ماهی سوخاری تردک
11,950 تومان
پودر مرغ سوخاری اسپایسی تردک
12,950 تومان
آرد سوخاری تردک
13,950 تومان
پودر سوخاری اسپایسی پانکو
200 گرمی
13,800 تومان
پودر سوخاری اسپایسی پانکو
بسته یک کیلویی
57,000 تومان
پودر سوخاری پاپریکا ( طلایی ) پانکو
بسته یک کیلویی
57,500 تومان
پودر سوخاری سفید پانکو
200 گرمی
13,800 تومان
پودر سوخاری سفید پانکو
بسته یک کیلویی
54,500 تومان
آرد تمپورا پانکو
18,500 تومان
سویا تردک
9,950 تومان
پودر پنكيك تردك
14,850 تومان
پودر كيك وانيلي تردك
23,950 تومان

لازانیا 250 گرم سریع پخت تک
11,900 تومان
لازانیا 300 گرم تک
11,900 تومان
لازانیا ۴۵۰ گرمی سریع پخت تک
21,900 تومان
لازانیا 500 گرمی تک
21,900 تومان
ماکارونی پروانه ای تک
7,990 تومان
ماکارونی پروانه ای سبزیجات تک
8,790 تومان
پنه ریگاته تک
6,500 تومان
ماکارونی پیکولی تک
6,500 تومان
ماکارونی فوسیلی سبزیجات تک
8,490 تومان
اسپاگتی 1/5 تک 500 گرمی
5,850 تومان
اسپاگتی 1/5 تک 700 گرمی
7,950 تومان
اسپاگتی 2/8 500 گرمی تک
8,990 تومان

لازانیا 300 گرمی پیش پخت زر ماکارون
14,900 تومان
لازانیا 500 گرمی پیش پخت زر ماکارون
22,500 تومان
پودر کیک وانیلی زر ماکارون
21,300 تومان
پودر کیک موزی زر ماکارون
21,300 تومان
پودر کیک توت فرنگی ماکارون
21,300 تومان
ماکارونی شلز زر ماکارون
6,400 تومان
ماکارونی پنه ریگاته زر ماکارون
7,360 تومان
جامبو شلز زر ماکارون
17,500 تومان

سبوس تخمیری جو دوسر دکتر سبوس
35,000 تومان
سبوس تخمیری برنج دکتر سبوس
30,000 تومان
سبوس تخمیری گندم دکتر سبوس
27,000 تومان
پودر جوانه گندم تخمیری دکتر سبوس
25,000 تومان
جوانه ماش
9,000 تومان

نودالیت سبزیجات الیت
5,000 تومان
نودالیت مرغ الیت
6,000 تومان
نودالیت گوشت الیت
6,000 تومان
عصاره مرغ 8 عددی الیت
6,400 تومان
عصاره جوجه کباب 8 عددی الیت
16,000 تومان
عصاره گوشت گوساله 8 عددی الیت
4,800 تومان
عصاره گوشت بره 8 عددی الیت
4,800 تومان
عصاره 8 عددی زعفران الیت
12,000 تومان
سوپ نيمه آماده سبزيجات اليت
7,000 تومان
سوپ نيمه آماده جو اليت
7,000 تومان
سوپ نيمه آماده جو و قارچ اليت
7,000 تومان
سوپ نيمه آماده مرغ اليت
7,000 تومان
پودر سوخاري اليت
7,000 تومان

سالاد الویه 200 گرمی کالباس ویشتا
10,250 تومان
سالاد الویه 200 گرمی مرغ ویشتا
10,250 تومان