پروتئین امیر

(13 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 250,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)
نزدیک به 4 دهه همراهی شما افتخار‌ماست

خ خیام شمالی نرسیده به مدرسه نوروزیان پلاک 537نان باگت
بسته 6 عددی
3,600 تومان
3,132 تومان
وكيوم هات داگ 70 % گوشت قرمز کامپوره خزر
بسته ۳۵۰ گرمی
20,366 تومان
17,718 تومان
ژامبون مرغ پرسي90% کامپوره خزر ۲۵۰ گرم
18,475 تومان
16,073 تومان
سس چیلی مهرام
9,000 تومان
7,830 تومان
قارچ ۵۰۰ گرم
14,500 تومان
12,615 تومان
سوسيس آلماني 40% مرغ کامپوره خزر 500 گرم
13,350 تومان
11,615 تومان
كوكتل ساده 60 %مرغ کامپوره خزر ۵۰۰ گرم
16,580 تومان
14,425 تومان
كوكتل مخصوص 80% گوشت قرمز کامپوره خزر یک کیلوگرم
68,030 تومان
59,186 تومان
فرانكفورتر 80% گوشت قرمز کامپوره خزر یک کیلوگرم
75,500 تومان
65,685 تومان
هاتداگ دودی 70% گوشت قرمز کامپوره خزر یک کیلوگرم
59,620 تومان
51,869 تومان
هاتداگ گومز 90% گوشت قرمز کامپوره خزر یک کیلوگرم
118,840 تومان
103,391 تومان
سوسيس باربيكيو 90% گوشت قرمز کامپوره خزر 500 گرم
80,030 تومان
69,626 تومان
كوكتل پنير 55% گوشت قرمز کامپوره خزر یک کیلوگرم
66,440 تومان
57,803 تومان
هاتداگ پنير 55% گوشت قرمز کامپوره خزر یک کیلوگرم
66,440 تومان
57,803 تومان
كوكتل دودي 60 % گوشت مرغ کامپوره خزر یک کیلوگرم
37,880 تومان
32,956 تومان
كوكتل انگشتي 80 % گوشت قرمز کامپوره خزر 500 گرم
37,920 تومان
32,990 تومان
بلغاري كبابي 80 % گوشت قرمز کامپوره خزر 500 گرم
28,820 تومان
25,073 تومان
بلغاري پنيردار 55% گوشت مرغ کامپوره خزر
23,320 تومان
20,288 تومان
ژامبون گوشت ژيگو پرسی 90% کامپوره خزر ۲۵۰ گرم
37,490 تومان
32,616 تومان
ژامبون مرغ پرسي90% کامپوره خزر ۲۵۰ گرم
18,475 تومان
16,073 تومان
خشك پسته دار 70% مرغ و گوشت کامپوره ۲۵۰ گرم
14,445 تومان
12,567 تومان
خشك پسته دار 80% گوشت قرمز کامپوره خزر ۲۵۰ گرم
22,317 تومان
19,416 تومان
كالباس ليونر 55% گوشت مرغ کامپوره خزر ۲۵۰ گرم
11,447 تومان
9,959 تومان
كالباس كرات (گوشت و قارچ و مرغ) کامپوره ۲۵۰ گرم
18,722 تومان
16,288 تومان
كالباس سوجوك 80 % گوشت قرمز کامپوره خزر
۳۰۰ گرم
41,370 تومان
35,992 تومان
كالباس مارتادلا 40 % گوشت مرغ کامپوره خزر ۲۵۰ گرم
7,120 تومان
6,194 تومان
ژامبون مرغ تنوري 90 % 250 گرمی
19,360 تومان
16,843 تومان
خشك خانواده 70 % مرغ و گوشت کامپوره خزر
رول ۵۰۰ گرمی
28,720 تومان
24,986 تومان
مرغ خانواده 60 % کامپوره خزر
رول ۵۰۰ گرمی
24,255 تومان
21,102 تومان
قارچ و مرغ خانواده 60 % کامپوره خزر
رول ۵۰۰ گرمی
32,235 تومان
28,044 تومان
كرات خانواده 60% ( گوشت و قارچ و مرغ ) کامپوره خزر
رول ۵۰۰ گرمی
38,295 تومان
33,317 تومان
ليونر خانواده 55% گوشت مرغ کامپوره خزر
رول ۵۰۰ گرمی
22,895 تومان
19,919 تومان
مارتادلا خانواده 40 % گوشت مرغ کامپوره خزر
رول ۵۰۰ گرمی
16,800 تومان
14,616 تومان
وكيوم ژامبون گوشت 90% کامپوره خزر
بسته ۳۵۰ گرمی
48,860 تومان
42,508 تومان
وكيوم ژامبون مرغ 90% کامپوره خزر
بسته ۳۵۰ گرمي
28,245 تومان
24,573 تومان
وكيوم كالباس خشك 70% مرغ و گوشت کامپوره خزر
بسته ۳۵۰ گرمي
22,484 تومان
19,561 تومان
وكيوم كرات 60% ( گوشت و قارچ و مرغ ) کامپوره خزر
بسته ۳۵۰ گرمي
29,187 تومان
25,393 تومان
وكيوم استيك گوشت 90% کامپوره خزر
بسته 350 گرمی
68,012 تومان
59,170 تومان
وكيوم هات داگ 70 % گوشت قرمز کامپوره خزر
بسته ۳۵۰ گرمی
20,366 تومان
17,718 تومان
وكيوم فرانكفورتر 80% تنوری گوشت قرمز کامپوره خزر
بسته ۳۵۰ گرمی
35,388 تومان
30,788 تومان
وكيوم كوكتل دودی 60% گوشت مرغ کامپوره خزر
بسته ۳۵۰ گرمی
13,079 تومان
11,379 تومان
وکیوم کوتل پنیر کامپوره خزر
بسته ۳۵۰ گرمی
21,364 تومان
18,587 تومان
سوسيس برگر ( چوريتسو ) کامپوره خزر ۵۰۰ گرم
63,100 تومان
54,897 تومان
كراكف پنيردار 60% گوشت قرمز کامپوره خزر
رول ۵۰۰ گرمی
34,910 تومان
30,372 تومان
سينه مرغ دودي کامپوره خزر ۵۰۰ گرم
40,300 تومان
35,061 تومان
سينه بوقلمون دودي کامپوره خزر ۵۰۰ گرم
61,895 تومان
53,849 تومان
سينه اسلايس بوقلمون کامپوره خزر
بسته ۳۵۰ گرمي
45,857 تومان
39,896 تومان

جرکی اسپایسی
بسته ۲۰ گرمی
28,300 تومان
24,621 تومان
سوسيس آلماني 40% گوشت قرمز آندره ۵۰۰ گرم
18,800 تومان
16,356 تومان
كوكتل ساده 55% گوشت قرمز آندره ۵۰۰ گرم
28,350 تومان
24,665 تومان
کوکتل دودی ۵۵٪ ۵۰۰ گرم
24,500 تومان
21,315 تومان
كوكتل مخصوص 70% گوشت قرمز آندره ۵۰۰ گرم
40,450 تومان
35,192 تومان
كوكتل طلايي 80% گوشت قرمز آندره ۵۰۰ گرم
37,250 تومان
32,408 تومان
کوکتل رویال 90 % گوشت قرمز آندره ۵۰۰ گرم
69,150 تومان
60,161 تومان
هات داگ 70 % گوشت قرمز آندره ۵۰۰ گرم
40,450 تومان
35,192 تومان
هات داگ پنيردار 55% گوشت قرمز آندره ۵۰۰ گرم
39,550 تومان
34,409 تومان
كوكتل پنيردار 55% گوشت قرمز آندره ۵۰۰ گرم
39,550 تومان
34,409 تومان
كالباس خشك 70 % گوشت قرمز آندره ۲۵۰ گرم
25,150 تومان
21,881 تومان
ژامبون گوشت نوروزي 90% آندره ۲۵۰ گرم
44,925 تومان
39,085 تومان
ژامبون مرغ 90 % آندره ۲۵۰ گرم
18,825 تومان
16,378 تومان
ژامبون فيله گوشت و مرغ 90% آندره ۲۵۰ گرم
28,850 تومان
25,100 تومان
كالباس قارچ و مرغ 60 % آندره ۲۵۰ گرم
17,875 تومان
15,551 تومان
كالباس ليونر ممتاز 70 % گوشت قرمز آندره ۲۵۰ گرم
18,825 تومان
16,378 تومان
كالباس پپروني 80% گوشت قرمز آندره
رول ۵۰۰ گرمی
47,150 تومان
41,021 تومان
كالباس سالامي 90 % گوشت قرمز آندره
رول ۵۰۰ گرمی
66,000 تومان
57,420 تومان
ژامبون بوقلمون 90% آندره ۲۵۰ گرم
29,550 تومان
25,709 تومان
ژامبون گوشت نوروزي تنوري 90% آندره ۲۵۰ گرم
46,175 تومان
40,172 تومان
كراكف پنيردار 60% گوشت قرمز آندره
رول 300 گرمی
23,800 تومان
20,706 تومان
كراكف پنیر دودي آندره
رول ۳۰۰ گرمی
28,000 تومان
24,360 تومان
ژامبون گوشت 90 % خانواده آندره
79,600 تومان
69,252 تومان
ژامبون مرغ 90 % خانواده آندره
45,100 تومان
39,237 تومان
کالباس قارچ و مرغ خانواده آندره
رول 500 گرمی
42,200 تومان
36,714 تومان
وكيوم ژامبون گوشت 90 % آندره
بسته 300 گرمي
53,100 تومان
46,197 تومان
وكيوم ژامبون مرغ 90 % آندره
بسته 300 گرمي
30,100 تومان
26,187 تومان
وكيوم قارچ و مرغ 60 % آندره
بسته 300 گرمي
33,300 تومان
28,971 تومان
وكيوم بيكن گوشت 98% آندره
بسته 300 گرمي
73,700 تومان
64,119 تومان
وكيوم ژامبون گوشت نوروزي 90% آندره
بسته 300 گرمي
60,700 تومان
52,809 تومان
وكيوم خشك دودي 80% گوشت قرمز آندره
بسته 300 گرمي
46,400 تومان
40,368 تومان
وكيوم رويال بيف اسلايس آندره
بسته 300 گرمي
73,400 تومان
63,858 تومان
وكيوم فرانكفورتر80% گوشت قرمز آندره
بسته ۴۰۰ گرمي
46,300 تومان
40,281 تومان
وکیوم کوکتل پنیر55% گوشت قرمز آندره
بسته 300 گرمي
30,200 تومان
26,274 تومان
وکیوم هاتداگ 70% گوشت قرمز آندره
بسته 300 گرمي
34,500 تومان
30,015 تومان
وکیوم کوکتل مخصوص 70% گوشت قرمز آندره
بسته 300 گرمي
34,500 تومان
30,015 تومان

همبرگر 30% آندره
16,200 تومان
14,094 تومان
همبرگر 60% آندره
36,300 تومان
31,581 تومان
همبرگر 75% آندره
39,200 تومان
34,104 تومان
همبرگر 90% آندره
44,400 تومان
38,628 تومان
کباب لقمه 70% آ«دره
33,000 تومان
28,710 تومان
کینگ برگر 90% آندره
48,600 تومان
42,282 تومان
اسموکی برگر 90% آندره
44,600 تومان
38,802 تومان
رویال برگر 95% آندره
59,400 تومان
51,678 تومان
همبرگر 95% صدف
49,600 تومان
43,152 تومان
ناگت مرغ یک کیلویی آندره
40,300 تومان
35,061 تومان
فیله مرغ سوخاری یک کیلویی آندره
60,700 تومان
52,809 تومان
شنیسل مرغ یک‌ کیلویی آندره
40,300 تومان
35,061 تومان
فلافل پوژن
900 گرمی
14,000 تومان
12,180 تومان
نان پیتزا فرنان
بسته 4 عددی
9,900 تومان
8,613 تومان
نان پیتزا لبه دار ممتاز
بسته 4 عددی
10,000 تومان
8,700 تومان
خمیر پیراشکی 9595
بسته 15 عددی
9,960 تومان
8,665 تومان
پنیر پیتزا رنده شده ایتالیایی(۲ رنگ)دیار ۲ کیلویی
80,000 تومان
69,600 تومان
پنیر پیتزا رنده شده ایتالیایی(سفید) دیار ۲ کیلویی
80,000 تومان
69,600 تومان
سیب زمینی نیمه آماده 750 گرمی باتو
17,000 تومان
14,790 تومان
سیب زمینی نیمه آماده باتو ۲/۵ کیلویی
40,000 تومان
34,800 تومان
پنیر تست ورقه ای کاله
18,500 تومان
16,095 تومان
پنیر لازانیا ورقه ای کاله
18,500 تومان
16,095 تومان
پنیر چدار ورقه ای کاله
16,000 تومان
13,920 تومان
پنیر موزارلا رشته ای کاله
15,300 تومان
13,311 تومان
پنیر پارمسان پودری کاله
27,700 تومان
24,099 تومان
پنیر کبابی کاله
46,000 تومان
40,020 تومان
پنیر تست فله ای کاله
250 گرم
18,750 تومان
16,313 تومان
ناگت مرغ 250 گرمی ب.آ
19,000 تومان
16,530 تومان
ناگت گوشت 250 گرمی ب.آ
18,200 تومان
15,834 تومان
میگو سوخاری 250 گرمی ب.آ
35,800 تومان
31,146 تومان
کوردن بلو 420 گرمی ب.آ
34,300 تومان
29,841 تومان
فیله سوخاری 350 گرمی ب.آ
33,800 تومان
29,406 تومان
شنیسل مرغ 570 گرمی ب.آ
42,300 تومان
36,801 تومان
بیفتک 480 گرمی ب.آ
61,600 تومان
53,592 تومان
فیله مرغ سوخاری یک کیلویی ب.آ
92,600 تومان
80,562 تومان

نان باگت
بسته 6 عددی
3,600 تومان
3,132 تومان
نان ساندویچی سنتی
بسته 5 عددی
2,500 تومان
2,175 تومان
نان همبرگری نان آوران
3,000 تومان
2,610 تومان
نان تست بزرگ نان آوران
10,500 تومان
9,135 تومان
نان تست کوچک نان آوران
7,500 تومان
6,525 تومان
نان جو نان آوران
6,500 تومان
5,655 تومان
نان تست بزرگ حکمت
10,000 تومان
8,700 تومان
نان تسک کوچک حکمت
7,000 تومان
6,090 تومان

نوشابه 1/5 لیتری کوکا کولا
8,500 تومان
7,395 تومان
نوشابه ۱/۵ لیتری فانتا
8,500 تومان
7,395 تومان
نوشابه 1/5 لیتری اسپرایت
8,500 تومان
7,395 تومان
لیموناد یک لیتری زمزم
7,000 تومان
6,090 تومان
دوغ یک لیتری آبعلی
6,500 تومان
5,655 تومان
دوغ 1/5 لیتری زالی
13,000 تومان
11,310 تومان
دلستر لیمو یک لیتری ایستک
8,750 تومان
7,613 تومان
دلستر هلو یک لیتری ایستک
8,750 تومان
7,613 تومان
دلستر استوایی یک لیتری ایستک
8,750 تومان
7,613 تومان

سس گوجه تپلی مهرام
12,000 تومان
10,440 تومان
سس گوجه کتابی مهرام
16,000 تومان
13,920 تومان
سس فرانسوی مهرام
11,000 تومان
9,570 تومان
سس هزار‌ جزیره مهرام
9,800 تومان
8,526 تومان
سس مایونز فشاری مهرام
9,800 تومان
8,526 تومان
سس گوجه فلفل هالوپینو مهرام
9,800 تومان
8,526 تومان
سس گوجه تند مهرام
11,000 تومان
9,570 تومان
سس خردل ملایم مهرام
8,500 تومان
7,395 تومان
سس چیلی مهرام
9,000 تومان
7,830 تومان
سس مایونز 240 گرمی مهرام
7,500 تومان
6,525 تومان
سس مایونز ۴۵۰ گرمی مهرام
11,000 تومان
9,570 تومان
سی مایونز ۶۳۰ گرمی مهرام
17,500 تومان
15,225 تومان
سس مایونز 970 گرمی مهرام
21,500 تومان
18,705 تومان
سس مایونز 1400 گرمی مهرام
30,000 تومان
26,100 تومان
سس مایونز کم چرب کوچک مهرام
6,200 تومان
5,394 تومان
سس مایونز کم چرب ۴۶۰ گرمی مهرام
11,000 تومان
9,570 تومان
سس الویه ۶۴۰ گرمی مهرام
19,500 تومان
16,965 تومان
سس دیپ پنیر ناچو مهرام
15,000 تومان
13,050 تومان
سس دیپ سالسا مهرام
10,000 تومان
8,700 تومان
سس خردل تند مهرام
8,500 تومان
7,395 تومان
سس پیتزا اوان
10,700 تومان
9,309 تومان
خیارشور ویژه شیشه ای مهرام
42,000 تومان
36,540 تومان
خیارشور ممتاز شیشه ای مهرام
35,000 تومان
30,450 تومان
خیارشور درجه یک شیشه ای مهرام
28,500 تومان
24,795 تومان
خیارشور معمولی شیشه ای مهرام
19,500 تومان
16,965 تومان
کنسرو ذرت شیرین مهرام
16,000 تومان
13,920 تومان
کنسرو خوراک لوبیا چیتی با سس مهرام
10,500 تومان
9,135 تومان
کنسرو نخود سبز مهرام
15,000 تومان
13,050 تومان
کنسرو مخلوط سبزیجات مهرام
12,500 تومان
10,875 تومان
رب انار مهرام
14,400 تومان
12,528 تومان
کنسرو مخلوط شور مهرام
10,500 تومان
9,135 تومان
کنسرو ترشی بندری مهرام
12,500 تومان
10,875 تومان
کنسرو ترشی مخلوط مهرام
12,000 تومان
10,440 تومان
زیتون شور ایرانی مهرام
25,000 تومان
21,750 تومان
زیتون شور ایرانی درشت مهرام
24,500 تومان
21,315 تومان
سس فلفل کوچک همدانیان
4,000 تومان
3,480 تومان

خیارشور ویژه نمکی صالحی 250 گرم
7,000 تومان
6,090 تومان
خیارشور سوپر ویژه سرکه ای صالحی ۲۵۰ گرم
12,500 تومان
10,875 تومان
قارچ ۵۰۰ گرم
14,500 تومان
12,615 تومان
ذرت منجمدی تایلندی ۵۰۰ گرم
25,000 تومان
21,750 تومان
پنیر پیتزا دانمارکی (سفید) دیار ۵۰۰ گرم
20,000 تومان
17,400 تومان
پنیر پیتزا ایتالیایی (۲ رنگ) دیار ۵۰۰ گرم
20,000 تومان
17,400 تومان

پور آماده خمیر پیتزا تردک
16,900 تومان
14,703 تومان
پودر آماده کتلت تردک
10,900 تومان
9,483 تومان
پودر مرغ سوخاری اسموکی تردک
19,950 تومان
17,357 تومان
پودر مرغ سوخاری تردک
12,900 تومان
11,223 تومان
گرانول سوخاری پولکی ( پانکو طلایی ) تردک
14,950 تومان
13,007 تومان
گرانول سوخاری پولکی ( پانکو سفید ) تردک
11,900 تومان
10,353 تومان
پودر سوخاری پفکی ( تمپورا ) تردک
11,950 تومان
10,397 تومان
پودر بنیه میگو سوخاری تردک
11,950 تومان
10,397 تومان
پودر ماهی سوخاری تردک
11,950 تومان
10,397 تومان
پودر مرغ سوخاری اسپایسی تردک
11,950 تومان
10,397 تومان
آرد سوخاری تردک
9,800 تومان
8,526 تومان
پودر سوخاری اسپایسی پانکو
13,800 تومان
12,006 تومان
پودر سوخاری پاپریکا ( سفید) پانکو
13,800 تومان
12,006 تومان
آرد تمپورا پانکو
18,500 تومان
16,095 تومان
سویا تردک
5,950 تومان
5,177 تومان

لازانیا 250 گرم سریع پخت تک
11,900 تومان
10,353 تومان
لازانیا 500 گرمی سریع پخت تک
18,900 تومان
16,443 تومان
ماکارونی پروانه ای تک
7,990 تومان
6,951 تومان
ماکارونی پروانه ای سبزیجات تک
8,790 تومان
7,647 تومان
پنه ریگاته تک
6,500 تومان
5,655 تومان
ماکارونی پیکولی تک
6,500 تومان
5,655 تومان
ماکارونی پیکولی سبزیجات تک
8,490 تومان
7,386 تومان
ماکارونی زنگوله ای تک
4,450 تومان
3,872 تومان
ماکارونی حیات وحش تک
4,450 تومان
3,872 تومان

چیپس نمکی مزمز
4,000 تومان
3,480 تومان
چیپس خلال کوچک مزمز
5,000 تومان
4,350 تومان
چیپس خلال بزرگ مزمز
10,000 تومان
8,700 تومان
چیپس سوپر متوسط مزمز
4,000 تومان
3,480 تومان
چیپس سوپر خانواده مزمز
15,000 تومان
13,050 تومان

سبوس تخمیری جو دوسر دکتر سبوس
35,000 تومان
30,450 تومان
سبوس تخمیری برنج دکتر سبوس
30,000 تومان
26,100 تومان
سبوس تخمیری گندم دکتر سبوس
27,000 تومان
23,490 تومان
پودر جوانه گندم تخمیری دکتر سبوس
25,000 تومان
21,750 تومان
جوانه ماش
6,000 تومان
5,220 تومان

نودالیت سبزیجات الیت
3,500 تومان
3,045 تومان
نودالیت مرغ الیت
5,000 تومان
4,350 تومان
نودالیت گوشت الیت
3,500 تومان
3,045 تومان
عصاره مرغ 8 عددی الیت
4,800 تومان
4,176 تومان
عصاره جوجه کباب 8 عددی الیت
9,000 تومان
7,830 تومان
عصاره گوشت گوساله 8 عددی الیت
4,800 تومان
4,176 تومان
عصاره گوشت بره 8 عددی الیت
3,200 تومان
2,784 تومان
عصاره 8 عددی زعفران الیت
12,000 تومان
10,440 تومان

سالاد الویه 200 گرمی کالباس ویشتا
10,250 تومان
8,918 تومان
سالاد الویه 200 گرمی مرغ ویشتا
10,250 تومان
8,918 تومان