وافل استور کارول

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
11:00تا14:00
16:00تا23:00


تمامی قیمت ها با هزینه بسته بندی محاسبه شده است.

ملاصدرا نبش اندیشه 30کرپ نوتلا + موز + توت فرنگی
178,000 تومان
ریسز دش
وافل، نوتلا، جلاتوی میکس، موز و توت فرنگی
168,000 تومان
کرپ نوتلا
138,000 تومان
اورئو دشر
لایه های جلاتو وانیل + نوتلا + بیسکوییت اورئو
109,000 تومان
کرپ نوتلا + توت فرنگی
183,000 تومان
کینگ چاکلت
184,000 تومان
مستر اورئو
وافل، نوتلا، جلاتوی وانیل، بیسکوییت اورئو
178,000 تومان
کوئین بری
وافل، نوتلا، جلاتوی وانیل، تمشک و توت فرنگی
178,000 تومان
ریسز دش
وافل، نوتلا، جلاتوی میکس، موز و توت فرنگی
168,000 تومان
استرادریم
وافل، نوتلا، جلاتوی شکلات، توت فرنگی
175,000 تومان
باناراما
وافل، نوتلا، جلاتوی شکلات، موز
158,000 تومان
فندق
وافل، نوتلا، جلاتوی وانیل، مغز فندق
178,000 تومان
پسته
وافل، نوتلا، جلاتوی وانیل، مغز پسته
183,000 تومان

باناراما بدون جلاتو
158,000 تومان
ریسز دش بدون جلاتو
168,000 تومان
کوئین بری بدون جلاتو
178,000 تومان
استرادریم بدون جلاتو
173,000 تومان
کینگ چاکلت بدون جلاتو
183,000 تومان
مستر اورئو بدون جلاتو
173,000 تومان
پسته بدون جلاتو
183,000 تومان
فندق بدون جلاتو
178,000 تومان
کرپ نوتلا + موز + توت فرنگی
178,000 تومان
کرپ نوتلا + موز + توت فرنگی + کره بادام زمینی
198,000 تومان
کرپ نوتلا
138,000 تومان
کرپ نوتلا + کره بادام زمینی
158,000 تومان
کرپ نوتلا + توت فرنگی
183,000 تومان
کرپ نوتلا + توت فرنگی + کره بادام زمینی
203,000 تومان
کرپ نوتلا + موز
168,000 تومان
کرپ نوتلا + موز + کره بادام زمینی
188,000 تومان
وافل نوتلا و كره بادام زميني
وافل، نوتلا، كره بادام زميني
163,000 تومان
وافل سوييت دريم
وافل، نوتلا، مارمالاد تمشك، تمشك
173,000 تومان

دشر بادام زمینی
لایه های جلاتو وانیل + بادام زمینی
99,000 تومان
ساندای دشر
لایه های جلاتو شکلات + موز و توت فرنگی
99,000 تومان
استرا دشر
لایه های جلاتو وانیل + توت فرنگی
109,000 تومان
پستو دشر
لایه های جلاتو وانیل + پسته
124,000 تومان
دشر فندق
لایه های جلاتو فندق + فندق
119,000 تومان
برونی دشر
لایه های جلاتو فندق + کیک برونی داغ + نوتلا
99,000 تومان
باناراما دشر
لایه های جلاتو شکلات + موز
94,000 تومان
اورئو دشر
لایه های جلاتو وانیل + نوتلا + بیسکوییت اورئو
109,000 تومان
دشر بروني كره بادام زميني
(لايه هاي جلاتو + كيك برواني داغ + كره بادام زميني )
119,000 تومان
دشر بروني تمشك
( لايه ها جلاتو + كيك برواني داغ + تمشك)
114,000 تومان