آبمیوه لیمو

( خرید بالای 30,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان بلوار شمالی، بین کوچه سیم بر و گلبرگانرژي بمب
بستني وانيل،شير،كره بادام زميني،موز،پسته،بادام هندي،گردو،بادام
22,000 تومان
شيك نوتلا فندق
بستني وانيل،نوتلا ،فندق
22,000 تومان
هویج سیب 1/5 لیتر
38,000 تومان
آب طالبی 1/5 لیتر
25,000 تومان
آب هندوانه 1/5 لیتر
24,000 تومان
آب سیب 1/5 لیتر
56,000 تومان
آب هویج 1/5 لیتر
20,000 تومان
آب هویج ۴۰۰ سی سی
7,000 تومان
آب سیب ۴۰۰ سی سی
17,000 تومان
آب انار ۴۰۰ سی سی
17,000 تومان
آب هندوانه ۴۰۰ سی سی
10,000 تومان
آب طالبی ۴۰۰ سی سی
9,000 تومان
آب کرفس ۴۰۰ سی سی
9,000 تومان

هویج سیب 400 سی سی
12,000 تومان
کرفس سیب 400 سی سی
14,000 تومان
هویج سیب 1/5 لیتر
38,000 تومان
کرفس سیب 1/5 لیتر
46,000 تومان
کرفس لیمو 400 سی سی
12,000 تومان
انبه موز 400 سی سی
19,000 تومان
موز انبه توت فرنگی 400 سی سی
19,000 تومان
موز انبه آناناس 400 سی سی
19,000 تومان
سیب هلو توت فرنگی 400 سی سی
17,000 تومان
انبه پرتقال 400 سی سی
19,000 تومان
هلو انبه 400 سی سی
19,000 تومان
پرتقال انبه توت فرنگی 400 سی سی
19,000 تومان
کرفس لیمو 1/5 لیتر
38,000 تومان
انبه موز 1/5 لیتر
65,000 تومان
سیب هلو توت فرنگی 1/5 لیتر
57,000 تومان
انبه پرتقال 1/5 لیتر
65,000 تومان
هلو انبه 1/5 لیتر
65,000 تومان
شير موز
12,000 تومان
شير موز توت فرنگي
15,000 تومان
شير موز انبه
17,000 تومان
شير موز هلو
15,000 تومان
کرفس لیمو زنجبیل
15,000 تومان
شیر انجیر خرما
17,000 تومان

آب آلبالو
12,000 تومان
آب زرشک اخته ذغال
12,000 تومان

شيك نوتلا فندق
بستني وانيل،نوتلا ،فندق
22,000 تومان
شيك بادام زميني
بستني وانيل،كره بادام زميني
22,000 تومان
شيك تافي موز
بستني وانيل ،تافي،موز،كارامل
17,000 تومان
شيك رزبري
بستني وانيل،توت فرنگي،رزبري
20,000 تومان
شيك كيت كت شاتوت
بستني وانيل،كيت كت،شاه توت
20,000 تومان
شيك موكا
بستني قهوه،دبل اسپرسو
20,000 تومان
شیک شکلات
17,000 تومان
شیک انبه
20,000 تومان
شیک موز شکلات
20,000 تومان

اناناس هلو بادام
19,000 تومان
موز انبه بادام هندي
20,000 تومان
انرژي بمب
بستني وانيل،شير،كره بادام زميني،موز،پسته،بادام هندي،گردو،بادام
22,000 تومان
شير موز پسته
20,000 تومان
شیر موز مخصوص
20,000 تومان