آبمیوه لیمو

( خرید بالای 30,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان بلوار شمالی، بین کوچه سیم بر و گلبرگشيك نوتلا فندق
بستني وانيل،نوتلا ،فندق
17,000 تومان
شير موز توت فرنگي
10,000 تومان
شير موز پسته
14,000 تومان
آب طالبی 1/5 لیتر
25,000 تومان
آب انار 1/5 لیتر
43,000 تومان
آب هندوانه 1/5 لیتر
25,000 تومان
آب سیب 1/5 لیتر
37,000 تومان
آب هویج 1/5 لیتر
20,000 تومان

چغندر هویج 400 سی سی
8,000 تومان
چغندر سیب 400 سی سی
12,000 تومان
چغندر انار 400 سی سی
12,000 تومان
چغندر سیب هویج 400 سی سی
12,000 تومان
پرتقال لیمو شیرین 400 سی سی
14,000 تومان
پرتقال هویج 400 سی سی
9,000 تومان
هویج سیب 400 سی سی
9,000 تومان
کرفس سیب 400 سی سی
9,000 تومان
چغندر هویج 1/5 لیتر
24,000 تومان
چغندر سیب 1/5 لیتر
25,000 تومان
چغندر انار 1/5 لیتر
40,000 تومان
چغندر سیب هویج 1/5 لیتر
37,000 تومان
پرتقال لیمو شیرین 1/5 لیتر
43,000 تومان
هویج سیب 1/5 لیتر
27,000 تومان
کرفس سیب 1/5 لیتر
21,000 تومان
کرفس لیمو 400 سی سی
9,000 تومان
کرفس گریپ فروت 400 سی سی
9,000 تومان
انبه موز 400 سی سی
12,000 تومان
موز انبه توت فرنگی 400 سی سی
14,000 تومان
موز انبه آناناس 400 سی سی
17,000 تومان
سیب هلو توت فرنگی 400 سی سی
12,000 تومان
انبه پرتقال 400 سی سی
15,000 تومان
هلو انبه 400 سی سی
14,000 تومان
پرتقال انبه توت فرنگی 400 سی سی
15,000 تومان
کرفس لیمو 1/5 لیتر
29,000 تومان
کرفس گریپ فروت 1/5 لیتر
29,000 تومان
انبه موز 1/5 لیتر
42,000 تومان
سیب هلو توت فرنگی 1/5 لیتر
40,000 تومان
انبه پرتقال 1/5 لیتر
52,000 تومان
هلو انبه 1/5 لیتر
50,000 تومان
شير موز
9,000 تومان
شير موز توت فرنگي
10,000 تومان
شير موز هلو
10,000 تومان
کرفس لیمو زنجبیل
12,000 تومان
شير موز انبه
12,000 تومان

لیمو نسترن 450 سی سی
(نسترن-سیب سبز-آلوورا-آلدر فلاور-لیمو)
12,000 تومان
پرتقال بهار نارنج 450 سی سی
(پشن فروت-پرتقال-بهار نارنج-خاکشیر)
14,000 تومان
لیموناد کرفس 450 سی سی
(سیب سبز-کرفس-لیمو-نمک هیمالیا)
10,000 تومان
سانرایز 450 سی سی
(پرتقال-انار)
12,000 تومان
سراب آلبالو 450 سی سی
7,000 تومان
ظرف انار دون
10,000 تومان

شيك نوتلا فندق
بستني وانيل،نوتلا ،فندق
17,000 تومان
شيك بادام زميني
بستني وانيل،كره بادام زميني
17,000 تومان
شيك تافي موز
بستني وانيل ،تافي،موز،كارامل
13,000 تومان
شيك رزبري
بستني وانيل،توت فرنگي،رزبري
13,000 تومان
شيك كيت كت شاتوت
بستني وانيل،كيت كت،شاه توت
17,000 تومان
شيك موكا
بستني قهوه،دبل اسپرسو
17,000 تومان

اناناس هلو بادام
14,000 تومان
موز انبه بادام هندي
14,000 تومان
انرژي بمب
بستني وانيل،شير،كره بادام زميني،موز،پسته،بادام هندي،گردو،بادام
18,000 تومان
شير موز پسته
14,000 تومان