عتیق

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین ، چهار راه پادگان ، جنب سازمان آب33346666سالاد
3,720 تومان
جوجه کباب مخصوص
300 گرم فیله مرغ همراه با 450 گرم برنج ایرانی
19,530 تومان
قرمه سبزی
20,460 تومان
چلو کباب مخلوط جوجه وکوبیده
250گرم فیله مرغ همراه 120 گرم کوبیده و450 گرم برنج ایرانی
26,040 تومان
چلو کباب سلطانی
250 گرم گوشت فیله گوساله همراه 120 گرم کوبیده و450 گرم برنج ایرانی
45,570 تومان
چلو کباب چنجه
250 گرم گوشت فیله گوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
39,990 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
250 گرم فیله گوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
39,990 تومان
چلو کباب بلغاری
32,550 تومان
چلو کباب بختیاری
26,040 تومان
چلو کباب مخلوط جوجه وکوبیده
250گرم فیله مرغ همراه 120 گرم کوبیده و450 گرم برنج ایرانی
26,040 تومان
چلو کباب برگ معمولی
200 گرم فیله گوساله همراه با 450 گرم برنج ایرانی
32,550 تومان
باقالی پلو با گوشت
27,900 تومان
چلو گوشت
200 گرم ماهیچه گوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
26,040 تومان
ماهی تیلا پیا
28,830 تومان
چلو جوجه کباب دو رو
چلو جوجه کباب شف
20,460 تومان
جوجه کباب مخصوص
300 گرم فیله مرغ همراه با 450 گرم برنج ایرانی
19,530 تومان
باقالی پلو با مرغ
17,670 تومان
قیمه نثار
26,040 تومان
شنیسل مرغ
18,135 تومان
زرشک پلو با مرغ
450 گرم ران مرغ همراه 450 گرم برنج ایرانی
16,740 تومان
قرمه سبزی
20,460 تومان
جوجه فسنجانی
250 گرم ران مرغ همراه با 450 گرم برنج ایرانی
23,250 تومان

سوپ تک نفره
3,720 تومان
سالاد
3,720 تومان
ماست بورانی
2,790 تومان
ماست بادمجان
2,790 تومان
ماست و خیار
2,790 تومان
ماست موسیر عتیق
2,790 تومان
ماست موسیر
1,860 تومان
زیتون پرورده
3,720 تومان
سوپ دو نفره
7,440 تومان

نوشابه بطری
1,860 تومان
نوشابه قوطی
2,790 تومان
نوشابه خانواده
4,185 تومان
دوغ قوطی
2,790 تومان
دوغ لیوانی
1,395 تومان
دوغ خانواده
5,580 تومان
آب معدنی کوچک
1,116 تومان
آب معدنی بزرگ
1,860 تومان
دلستر
3,255 تومان
نوشابه شیشه ای
1,860 تومان
barbican
3,255 تومان