عتیق

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین ، چهار راه پادگان ، جنب سازمان آب33346666قرمه سبزی
22,000 تومان
20,460 تومان
جوجه کباب مخصوص
300 گرم فیله مرغ همراه با 450 گرم برنج ایرانی
24,000 تومان
22,320 تومان
جوجه فسنجانی
250 گرم ران مرغ همراه با 450 گرم برنج ایرانی
25,000 تومان
23,250 تومان
زرشک پلو با مرغ
450 گرم ران مرغ همراه 450 گرم برنج ایرانی
20,000 تومان
18,600 تومان
چلو جوجه کباب دو رو
چلو جوجه کباب شف
24,000 تومان
22,320 تومان
چلو کباب سلطانی
250 گرم گوشت فیله گوساله همراه 120 گرم کوبیده و450 گرم برنج ایرانی
52,000 تومان
48,360 تومان
چلو کباب چنجه
250 گرم گوشت فیله گوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
43,000 تومان
39,990 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
250 گرم فیله گوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
43,000 تومان
39,990 تومان
چلو کباب بلغاری
35,000 تومان
32,550 تومان
چلو کباب بختیاری
30,000 تومان
27,900 تومان
چلو کباب مخلوط جوجه وکوبیده
250گرم فیله مرغ همراه 120 گرم کوبیده و450 گرم برنج ایرانی
32,000 تومان
29,760 تومان
چلو کباب برگ معمولی
200 گرم فیله گوساله همراه با 450 گرم برنج ایرانی
35,000 تومان
32,550 تومان
باقالی پلو با گوشت
32,000 تومان
29,760 تومان
چلو گوشت
200 گرم ماهیچه گوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
30,000 تومان
27,900 تومان
چلو جوجه کباب دو رو
چلو جوجه کباب شف
24,000 تومان
22,320 تومان
جوجه کباب مخصوص
300 گرم فیله مرغ همراه با 450 گرم برنج ایرانی
24,000 تومان
22,320 تومان
باقالی پلو با مرغ
21,000 تومان
19,530 تومان
قیمه نثار
28,000 تومان
26,040 تومان
شنیسل مرغ
22,000 تومان
20,460 تومان
زرشک پلو با مرغ
450 گرم ران مرغ همراه 450 گرم برنج ایرانی
20,000 تومان
18,600 تومان
چلو کوبیده نگینی
24,000 تومان
22,320 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
240 گرم گوشت تازه گوسفند وگوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
24,000 تومان
22,320 تومان
قرمه سبزی
22,000 تومان
20,460 تومان
جوجه فسنجانی
250 گرم ران مرغ همراه با 450 گرم برنج ایرانی
25,000 تومان
23,250 تومان
ماهی قزل الا
32,000 تومان
29,760 تومان

سوپ تک نفره
4,000 تومان
3,720 تومان
سالاد
4,000 تومان
3,720 تومان
ماست بورانی
4,000 تومان
3,720 تومان
ماست بادمجان
4,000 تومان
3,720 تومان
ماست و خیار
4,000 تومان
3,720 تومان
ماست موسیر عتیق
4,000 تومان
3,720 تومان
ماست موسیر
2,000 تومان
1,860 تومان
زیتون پرورده
5,000 تومان
4,650 تومان
سوپ دو نفره
8,000 تومان
7,440 تومان

نوشابه بطری
2,000 تومان
1,860 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
2,790 تومان
نوشابه خانواده
5,000 تومان
4,650 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
1,860 تومان
دوغ خانواده
7,000 تومان
6,510 تومان
آب معدنی کوچک
1,200 تومان
1,116 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان
1,860 تومان
دلستر
4,000 تومان
3,720 تومان
نوشابه شیشه ای
2,500 تومان
2,325 تومان
barbican
4,000 تومان
3,720 تومان
دوغ سنتی عتیق
3,000 تومان
2,790 تومان
دوغ آبعلی
3,000 تومان
2,790 تومان