عتیق

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین ، چهار راه پادگان تلفن:33346666کباب کوبیده{سیخ)
60,000 تومان
54,000 تومان
سالاد
35,000 تومان
31,500 تومان
قیمه نثار
210,000 تومان
189,000 تومان
جوجه کباب مخصوص
250گرم فیله مرغ همراه با 450 گرم برنج ایرانی
180,000 تومان
162,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
240 گرم گوشت تازه گوسفند وگوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
180,000 تومان
162,000 تومان
چلو کباب سلطانی
250 گرم گوشت فیله گوساله همراه 120 گرم کوبیده و450 گرم برنج ایرانی
395,000 تومان
355,500 تومان
چلو کباب چنجه
250 گرم گوشت فیله گوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
325,000 تومان
292,500 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
250 گرم فیله گوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
325,000 تومان
292,500 تومان
چلو کباب بختیاری
300,000 تومان
270,000 تومان
چلو کباب مخلوط جوجه وکوبیده
250 گرم فیله مرغ همراه 120 گرم کوبیده و450 گرم برنج ایرانی
242,000 تومان
217,800 تومان
چلو جوجه کباب دو رو
چلو جوجه کباب شف
240,000 تومان
216,000 تومان
جوجه کباب مخصوص
250گرم فیله مرغ همراه با 450 گرم برنج ایرانی
180,000 تومان
162,000 تومان
باقالی پلو با مرغ
190,000 تومان
171,000 تومان
قیمه نثار
210,000 تومان
189,000 تومان
شنیسل مرغ
180,000 تومان
162,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
450 گرم ران مرغ همراه 450 گرم برنج ایرانی
180,000 تومان
162,000 تومان
چلو کوبیده نگینی
180,000 تومان
162,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
240 گرم گوشت تازه گوسفند وگوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
180,000 تومان
162,000 تومان
قرمه سبزی
170,000 تومان
153,000 تومان
ماهی قزل الا
260,000 تومان
234,000 تومان
کباب کوبیده{سیخ)
60,000 تومان
54,000 تومان
گوجه
10,000 تومان
9,000 تومان
خوراک جوجه کباب
120,000 تومان
108,000 تومان

سالاد
35,000 تومان
31,500 تومان
ماست بورانی
25,000 تومان
22,500 تومان
ماست بادمجان
25,000 تومان
22,500 تومان
ماست و خیار
25,000 تومان
22,500 تومان
ماست موسیر عتیق
25,000 تومان
22,500 تومان
ماست موسیر
20,000 تومان
18,000 تومان
زیتون پرورده
35,000 تومان
31,500 تومان
ترشی مخلوط
15,000 تومان
13,500 تومان
سالاد سزار
150,000 تومان
120,000 تومان

نوشابه بطری
14,000 تومان
12,600 تومان
نوشابه قوطی
24,000 تومان
21,600 تومان
نوشابه خانواده
33,000 تومان
29,700 تومان
دوغ لیوانی
15,000 تومان
13,500 تومان
دوغ خانواده
38,000 تومان
34,200 تومان
آب معدنی کوچک
6,500 تومان
5,850 تومان
آب معدنی بزرگ
10,000 تومان
9,000 تومان
دلستر
24,000 تومان
21,600 تومان
نوشابه شیشه ای
21,500 تومان
19,350 تومان
شربت ایرانی(سکنجبین همراه تخم شربتی)
20,000 تومان
18,000 تومان
دوغ محلی
20,000 تومان
18,000 تومان
دوغ آبعلی
20,000 تومان
18,000 تومان
لیموناد شیشه ایی
18,000 تومان
16,200 تومان
دوغ آبعلی خانواده
30,000 تومان
27,000 تومان
دلستر خانواده
32,000 تومان
28,800 تومان