عتیق

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین ، چهار راه پادگان ، جنب سازمان آب33346666چلو کباب کوبیده مخصوص
240 گرم گوشت تازه گوسفند وگوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
40,000 تومان
36,000 تومان
قیمه نثار
44,000 تومان
39,600 تومان
جوجه کباب مخصوص
300 گرم فیله مرغ همراه با 450 گرم برنج ایرانی
40,000 تومان
36,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
450 گرم ران مرغ همراه 450 گرم برنج ایرانی
40,000 تومان
36,000 تومان
چلو کباب سلطانی
250 گرم گوشت فیله گوساله همراه 120 گرم کوبیده و450 گرم برنج ایرانی
77,000 تومان
69,300 تومان
چلو کباب چنجه
250 گرم گوشت فیله گوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
65,000 تومان
58,500 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
250 گرم فیله گوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
65,000 تومان
58,500 تومان
چلو کباب بلغاری
55,000 تومان
49,500 تومان
چلو کباب بختیاری
54,000 تومان
48,600 تومان
چلو کباب مخلوط جوجه وکوبیده
250گرم فیله مرغ همراه 120 گرم کوبیده و450 گرم برنج ایرانی
54,000 تومان
48,600 تومان
باقالی پلو با گوشت
50,000 تومان
45,000 تومان
چلو گوشت
200 گرم ماهیچه گوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
48,000 تومان
43,200 تومان
چلو جوجه کباب دو رو
چلو جوجه کباب شف
45,000 تومان
40,500 تومان
جوجه کباب مخصوص
300 گرم فیله مرغ همراه با 450 گرم برنج ایرانی
40,000 تومان
36,000 تومان
باقالی پلو با مرغ
40,000 تومان
36,000 تومان
قیمه نثار
44,000 تومان
39,600 تومان
شنیسل مرغ
40,000 تومان
36,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
450 گرم ران مرغ همراه 450 گرم برنج ایرانی
40,000 تومان
36,000 تومان
چلو کوبیده نگینی
40,000 تومان
36,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
240 گرم گوشت تازه گوسفند وگوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
40,000 تومان
36,000 تومان
قرمه سبزی
35,000 تومان
31,500 تومان
جوجه فسنجانی
250 گرم ران مرغ همراه با 450 گرم برنج ایرانی
48,000 تومان
43,200 تومان
ماهی قزل الا
55,000 تومان
49,500 تومان

سوپ تک نفره
6,000 تومان
5,400 تومان
سالاد
7,000 تومان
6,300 تومان
ماست بورانی
5,000 تومان
4,500 تومان
ماست بادمجان
5,000 تومان
4,500 تومان
ماست و خیار
5,000 تومان
4,500 تومان
ماست موسیر عتیق
5,000 تومان
4,500 تومان
ماست موسیر
3,000 تومان
2,700 تومان
زیتون پرورده
10,000 تومان
9,000 تومان
سوپ دو نفره
10,000 تومان
9,000 تومان

نوشابه بطری
4,000 تومان
3,600 تومان
نوشابه قوطی
6,000 تومان
5,400 تومان
نوشابه خانواده
11,000 تومان
9,900 تومان
دوغ لیوانی
3,000 تومان
2,700 تومان
دوغ خانواده
12,000 تومان
10,800 تومان
آب معدنی کوچک
2,500 تومان
2,250 تومان
آب معدنی بزرگ
3,000 تومان
2,700 تومان
دلستر
8,500 تومان
7,650 تومان
نوشابه شیشه ای
4,500 تومان
4,050 تومان
دوغ آبعلی
5,000 تومان
4,500 تومان
لیموناد شیشه ایی
5,500 تومان
4,950 تومان