عتیق

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین ، چهار راه پادگان ، جنب سازمان آب33346666جوجه کباب مخصوص
300 گرم فیله مرغ همراه با 450 گرم برنج ایرانی
18,900 تومان
قرمه سبزی
18,000 تومان
قیمه نثار
25,200 تومان
چلو کباب سلطانی
250 گرم گوشت فیله گوساله همراه 120 گرم کوبیده و450 گرم برنج ایرانی
44,100 تومان
چلو کباب چنجه
250 گرم گوشت فیله گوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
38,700 تومان
چلو کباب برگ مخصوص
250 گرم فیله گوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
38,700 تومان
چلو کباب بلغاری
31,500 تومان
چلو کباب بختیاری
25,200 تومان
چلو کباب مخلوط جوجه وکوبیده
250گرم فیله مرغ همراه 120 گرم کوبیده و450 گرم برنج ایرانی
25,200 تومان
باقالی پلو با گوشت
27,000 تومان
چلو گوشت
200 گرم ماهیچه گوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
25,200 تومان
ماهی قزل آلا
26,100 تومان
چلو جوجه کباب دو رو
چلو جوجه کباب شف
19,800 تومان
جوجه کباب مخصوص
300 گرم فیله مرغ همراه با 450 گرم برنج ایرانی
18,900 تومان
باقالی پلو با مرغ
17,100 تومان
قیمه نثار
25,200 تومان
شنیسل مرغ
17,550 تومان
زرشک پلو با مرغ
450 گرم ران مرغ همراه 450 گرم برنج ایرانی
16,200 تومان
چلو کوبیده نگینی
19,800 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
240 گرم گوشت تازه گوسفند وگوساله همراه 450 گرم برنج ایرانی
19,800 تومان
قرمه سبزی
18,000 تومان
جوجه فسنجانی
250 گرم ران مرغ همراه با 450 گرم برنج ایرانی
21,600 تومان

سوپ تک نفره
3,600 تومان
سالاد
3,600 تومان
ماست بورانی
2,700 تومان
ماست بادمجان
2,700 تومان
ماست و خیار
2,700 تومان
ماست موسیر عتیق
2,700 تومان
ماست موسیر
1,800 تومان
زیتون پرورده
3,600 تومان
سوپ دو نفره
7,200 تومان

نوشابه بطری
1,800 تومان
نوشابه قوطی
2,700 تومان
نوشابه خانواده
4,050 تومان
دوغ قوطی
2,700 تومان
دوغ لیوانی
1,350 تومان
دوغ خانواده
5,400 تومان
آب معدنی کوچک
900 تومان
آب معدنی بزرگ
1,800 تومان
دلستر
3,150 تومان
نوشابه شیشه ای
1,800 تومان
barbican
3,150 تومان