شهریار

انتهای بلوار سعادت نبش کوچه نسترنجگر سیخی
2,500 تومان
دل سیخی
2,500 تومان
قلوه
2,500 تومان
چربی
2,500 تومان
خوش گوشت
2,500 تومان
خامک
25,000 تومان
چنجه گوساله
12,000 تومان
چنجه گوسفندی
14,000 تومان
بال کبابی
6,000 تومان
جوجه کباب (200 گرمی)
12,000 تومان
جگر پخته گوسفندی هر کیلو
100,000 تومان
جگر خام گوساله هر کیلو
80,000 تومان
گوجه سیخی
2,000 تومان

ماست موسیر
1,500 تومان
زیتون پرورده
2,000 تومان

نوشابه شیشه ای
2,000 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
دوغ خانواده
5,500 تومان
دلستر شیشه ای
2,500 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
آب معدنی کوچک
1,200 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان