صبحانه عصرانه عارف

چهارراه پادگان اول خیابان عارفاملت
11,000 تومان
املت
11,000 تومان
نیمرو
9,000 تومان
عدسی
9,000 تومان
لوبیا
10,000 تومان
مخلوط عدسی و لوبیا
10,000 تومان
سوسیس تخم مرغ
12,000 تومان
خاگینه
12,000 تومان
پیاز داغ و روغن زیتون
3,000 تومان
سوسیس املت
14,000 تومان
لوبیا تخم مرغ
14,000 تومان
نان،پنیر،گوجه،خیار
8,000 تومان