صبحانه عصرانه عارف

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

چهارراه پادگان اول خیابان عارفنان
یک عدد
1,500 تومان
1,425 تومان
لوبیا
بدون نان
11,000 تومان
10,450 تومان
عدسی
بدون نان
9,000 تومان
8,550 تومان
سوسیس املت
بدون نان
15,000 تومان
14,250 تومان
املت ساده
بدون نان
12,000 تومان
11,400 تومان
املت ساده
بدون نان
12,000 تومان
11,400 تومان
نیمرو ساده
بدون نان
8,000 تومان
7,600 تومان
عدسی
بدون نان
9,000 تومان
8,550 تومان
لوبیا
بدون نان
11,000 تومان
10,450 تومان
مخلوط عدسی و لوبیا
بدون نان
10,000 تومان
9,500 تومان
سوسیس تخم مرغ
بدون نان
13,000 تومان
12,350 تومان
سوسیس املت با پنیر پیتزا
17,000 تومان
16,150 تومان
خاگینه
بدون نان
15,000 تومان
14,250 تومان
سوسیس املت
بدون نان
15,000 تومان
14,250 تومان
نان،پنیر،گوجه،خیار
8,000 تومان
7,600 تومان
نان
یک عدد
1,500 تومان
1,425 تومان
املت با پنیر پیتزا
15,000 تومان
14,250 تومان
سوسیس تخم مرغ با پنیر پیتزا
16,000 تومان
15,200 تومان
نیمرو با پیاز داغ
9,000 تومان
8,550 تومان
نیمرو با خرما
12,000 تومان
11,400 تومان
چای نبات
2,000 تومان
1,900 تومان
خوراک بندری
12,000 تومان
11,400 تومان
نیمرو با لوبیا
15,000 تومان
14,250 تومان