سبزیجات آماده پینار

خ دانشگاه چهارراه استاندارد رو به روی بانک صادراتقورمه سبزی معطر ۵۰۰گرم
35,000 تومان
بامیه سرخ شده ۵۰۰گرم
35,000 تومان
بادمجان کبابی ۵۰۰گرم
20,000 تومان
قورمه سبزی ۵۰۰گرم
30,000 تومان
قورمه سبزی معطر ۵۰۰گرم
35,000 تومان
میرزا قاسمی ۵۰۰گرم
35,000 تومان
کرفس گلخانهای سرخ شده ۵۰۰گرم
30,000 تومان
بادمجان سرخ شده ۱۰۰گرم
50,000 تومان
پیاز داغ خلالی ونگینی ۵۰۰گرم
30,000 تومان
سبزی معطر خورد شده ۵۰۰گرم
20,000 تومان
نعناو جعفری ۵۰۰گرم
15,000 تومان
لوبیا سرخ شده ۱۰۰گرم
40,000 تومان
لوبیا سبز خام 500گرم
30,000 تومان

خیار شور شیشه ای با طمع شوید
40,000 تومان
خیار شور باطنه نعناوتلخون
40,000 تومان
ترشی فلفل
35,000 تومان
ترشی هفت بیجار
38,000 تومان
ترشی بامیه
35,000 تومان
کلم شور تازه ۱۰۰گرم
35,000 تومان