گیلانا

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 200,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

بلوار نخبگان (پونک)كته کباب چنجه
200گرم گوشت راسته گوساله+برنج ایرانی تک نفره+کره و مخلفات
54,000 تومان
48,600 تومان
کباب چنجه (بدون برنج)
200 گرم کباب چنجه بدون برنج+مخلفات
44,000 تومان
39,600 تومان
کته ی تک نفره
12,000 تومان
10,800 تومان
كته جوجه کباب ترش
200گرم سینه مرغ+برنج ایرانی تک نفره +کره و مخلفات
42,000 تومان
37,800 تومان
كته کباب ترش محلی مخصوص گیلانا
200 گرم گوشت فيله گوساله+برنج ایرانی تک نفره+کره و مخلفات
62,000 تومان
55,800 تومان
كته کباب چنجه
200گرم گوشت راسته گوساله+برنج ایرانی تک نفره+کره و مخلفات
54,000 تومان
48,600 تومان
كته جوجه کباب ترش
200گرم سینه مرغ+برنج ایرانی تک نفره +کره و مخلفات
42,000 تومان
37,800 تومان
كته جوجه کباب مخصوص
200 گرم سینه مرغ+برنج ایرانی تک نفره +کره و مخلفات
37,000 تومان
33,300 تومان
چلو ماهی قزل آلا
500گرم شنسل قزل آلا + برنج ایرانی تک نفره+مخلفات
54,000 تومان
48,600 تومان

باقالاقاتق و برنج تکنفره
26,000 تومان
23,400 تومان
فسنجان گیلانی و برنج تک نفره
خورشت فسنجان به همراه سینه ی مرغ
52,000 تومان
46,800 تومان
قرمه سبزی و برنج تک نفره
30,000 تومان
27,000 تومان
ترش واش خورشت به همراه كته
سبزي محلي ترش واش و سينه مرغ به همراه كته زعفراني
34,000 تومان
30,600 تومان
میرزاقاسمی
17,000 تومان
15,300 تومان
بادمجان شکم پر
22,000 تومان
19,800 تومان
کته ی تک نفره
12,000 تومان
10,800 تومان

کباب ترش (بدون برنج)
200 گرم کباب ترش بدون برنج+مخلفات
52,000 تومان
46,800 تومان
جوجه کباب ترش (بدون برنج)
200 گرم جوجه ترش بدون برنج+مخلفات
34,000 تومان
30,600 تومان
جوجه کباب مخصوص (بدون برنج)
200 گرم جوجه کباب (سینه) بدون برنج+مخلفات
28,000 تومان
25,200 تومان
کباب چنجه (بدون برنج)
200 گرم کباب چنجه بدون برنج+مخلفات
44,000 تومان
39,600 تومان
شنیسل ماهی قزل آلا (بدون برنج)
شنیسل ماهی قزل آلا +مخلفات
44,000 تومان
39,600 تومان
خورشت فسنجان (بدون برنج)
خورشت فسنجان محلی بدون برنج (بدون برنج)
40,000 تومان
36,000 تومان
خورشت ترش واش (بدون برنج)
خورشت ترش واش بدون برنج
22,000 تومان
19,800 تومان
خورشت باقلاقاتق (بدون برنج)
خورشت باقلاقاتق بدون برنج
16,000 تومان
14,400 تومان
خورشت قرمه سبزی (بدون برنج)
خورشت قرمه سبزی بدون برنج
18,000 تومان
16,200 تومان

اشپل+گردو+باقالی خشک
25,000 تومان
22,500 تومان
ماست و خیار ودلار
7,000 تومان
6,300 تومان
ماست و بادمجون
7,000 تومان
6,300 تومان
سیر ترشی
8,000 تومان
7,200 تومان
زیتون پرورده
10,000 تومان
9,000 تومان
زیتون شکسته
6,000 تومان
5,400 تومان
نوشابه
6,000 تومان
5,400 تومان
ماءالشعیر
7,500 تومان
6,750 تومان
دوغ محلی
یک پارچ (معادل 1 لیتر)
12,000 تومان
10,800 تومان
ترشی بادمجان
5,000 تومان
4,500 تومان
دوغ لیوانی
2,500 تومان
2,250 تومان
آب معدنی
2,000 تومان
1,800 تومان