تشریفات پارس - شعبه پونک

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
کلیه غذاها با برنج ایرانی پخت میشود

قزوین، پونک، خیابان مصیب مرادی، روبروی مدرسه آینده سازانچلو جوجه کباب بی استخوان معمولی
بابرنج کته ایرانی
36,000 تومان
32,400 تومان
چلو کباب برگ (فیله) مخصوص
بابرنج کته ایرانی
60,000 تومان
54,000 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی معمولی
بابرنج کته ایرانی
36,000 تومان
32,400 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان معمولی
بابرنج کته ایرانی
36,000 تومان
32,400 تومان
چلوکباب شف با برنج کته ایرانی
43,000 تومان
38,700 تومان
قورمه سبزی با برنج کته ایرانی
28,000 تومان
25,200 تومان
قیمه سیب زمینی با برنج کته ایرانی
28,000 تومان
25,200 تومان
چلوجوجه تکه ماستی معمولی
با برنج کته ایرانی
39,000 تومان
35,100 تومان
جوجه کباب ترش معمولی بابرنج کته ایرانی
39,000 تومان
35,100 تومان
جوجه کباب مکزیکی معمولی
بابرنج کته ایرانی
39,000 تومان
35,100 تومان
زرشک پلوبامرغ معمولی بابرنج کته ایرانی
36,000 تومان
32,400 تومان
قیمه نثارمعمولی بابرنج کته ایرانی
45,000 تومان
40,500 تومان
خوراک کوکوسبزی
بدون برنج
16,000 تومان
14,400 تومان
خوراک کوکوسیب زمینی
بدون برنج
16,000 تومان
14,400 تومان
کته کباب بال و کتف معمولی
28,000 تومان
25,200 تومان
خوراک کباب بال و کتف معمولی
بدون برنج
22,000 تومان
19,800 تومان
کته کباب بال و کتف ترش
30,000 تومان
27,000 تومان
خوراک کباب بال و کتف ترش
بدون برنج
25,000 تومان
22,500 تومان
کته کباب بال و کتف مکزیکی
30,000 تومان
27,000 تومان
خوراک کباب بال و کتف مکزیکی
بدون برنج
25,000 تومان
22,500 تومان

چلوماهی قزل آلا سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
48,000 تومان
43,200 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی سر آشپز
بابرنج کته ایرانی
48,000 تومان
43,200 تومان
چلو جوجه کباب ترش سر آشپز
بابرنج کته ایرانی
51,000 تومان
45,900 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
50,000 تومان
45,000 تومان
چلو جوجه تکه ماستی سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
51,000 تومان
45,900 تومان
چلوجوجه مکزیکی سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
51,000 تومان
45,900 تومان
زرشک پلو بامرغ سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
46,000 تومان
41,400 تومان
قیمه نثار سر آشپز
بابرنج کته ایرانی
55,000 تومان
49,500 تومان
قورمه سبزی سرآشپز
35,000 تومان
31,500 تومان
قیمه سیب زمینی یا قیمه بادمجان سرآشپز
لطفا در توضیحات درج کنید قیمه با سیب زمینی یا بادمجان
35,000 تومان
31,500 تومان

چلو کباب نگین دار
بابرنج کته ایرانی
37,000 تومان
33,300 تومان
چلو کباب برگ (فیله) مخصوص
بابرنج کته ایرانی
60,000 تومان
54,000 تومان
چلو کباب بختیاری (فیله) مخصوص
بابرنج کته ایرانی
54,000 تومان
48,600 تومان

سالاد فصل
10,300 تومان
9,270 تومان
ماست موسیر
3,000 تومان
2,700 تومان
زیتون
5,000 تومان
4,500 تومان
میرزاقاسمی تک نفره
16,300 تومان
14,670 تومان
میرزا قاسمی دو پرسی
20,300 تومان
18,270 تومان
ترشی لیته
5,000 تومان
4,500 تومان
خیار شور ویژه (ریز سرکه ای)
5,000 تومان
4,500 تومان
ماست موسیر رامک
3,300 تومان
2,970 تومان
ماست بورانی
5,000 تومان
4,500 تومان
ماست خیار
5,000 تومان
4,500 تومان
سالاد ذرت
14,000 تومان
12,600 تومان

آب معدنی کوچک
2,350 تومان
2,115 تومان
آب معدنی بزرگ
3,300 تومان
2,970 تومان
دوغ زالی خانواده
13,600 تومان
12,240 تومان
دوغ زالی کوچک
7,600 تومان
6,840 تومان
دوغ خشگوار خانواده
12,500 تومان
11,250 تومان
دوغ کوچک
3,000 تومان
2,700 تومان
نوشابه خانواده
11,300 تومان
10,170 تومان
دلستر خانواده ایستک
11,500 تومان
10,350 تومان
دلستر قوطی
8,000 تومان
7,200 تومان
دلستر شیشه ای پپسی
5,500 تومان
4,950 تومان
نوشابه قوطی کوکا
7,000 تومان
6,300 تومان
نوشابه کوچک شیشه ای
5,000 تومان
4,500 تومان
نوشابه پلاستیکی کوچک
4,000 تومان
3,600 تومان
دلستر خانواده عالیس
11,500 تومان
10,350 تومان
دوغ ابعلی شیشه ای گازدار
6,200 تومان
5,580 تومان
نوشابه قوطی پپسی
7,000 تومان
6,300 تومان