خانه تشریفات پارس

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
کلیه غذاها با برنج ایرانی پخت میشود

قزوین، پونک، خیابان مصیب مرادی، روبروی مدرسه آینده سازانچلو کباب کوبیده زعفرانی معمولی
بابرنج کته ایرانی
17,000 تومان
15,300 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان معمولی
بابرنج کته ایرانی
16,000 تومان
14,400 تومان
سالاد فصل
4,000 تومان
3,600 تومان
زرشک پلو بامرغ سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
20,000 تومان
18,000 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی سر آشپز
بابرنج کته ایرانی
22,000 تومان
19,800 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی معمولی
بابرنج کته ایرانی
17,000 تومان
15,300 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان معمولی
بابرنج کته ایرانی
16,000 تومان
14,400 تومان
چلوکباب شف با برنج کته ایرانی
21,000 تومان
18,900 تومان
قورمه سبزی با برنج کته ایرانی
14,000 تومان
12,600 تومان
قیمه سیب زمینی با برنج کته ایرانی
14,000 تومان
12,600 تومان
چلوجوجه تکه ماستی معمولی
با برنج کته ایرانی
18,000 تومان
16,200 تومان
جوجه کباب ترش معمولی بابرنج کته ایرانی
18,000 تومان
16,200 تومان
جوجه کباب مکزیکی معمولی
بابرنج کته ایرانی
18,000 تومان
16,200 تومان
زرشک پلوبامرغ معمولی بابرنج کته ایرانی
16,000 تومان
14,400 تومان
قیمه نثارمعمولی بابرنج کته ایرانی
20,000 تومان
18,000 تومان
چلوجوجه کباب با استخوان معمولی
20,000 تومان
18,000 تومان
خوراک کوکوسبزی
10,000 تومان
9,000 تومان
خوراک کوکوسیب زمینی
10,000 تومان
9,000 تومان

چلوماهی قزل آلا سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
28,000 تومان
25,200 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی سر آشپز
بابرنج کته ایرانی
22,000 تومان
19,800 تومان
چلو جوجه کباب ترش سر آشپز
بابرنج کته ایرانی
25,000 تومان
22,500 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
25,000 تومان
22,500 تومان
چلو جوجه تکه ماستی سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
25,000 تومان
22,500 تومان
چلوجوجه مکزیکی سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
25,000 تومان
22,500 تومان
زرشک پلو بامرغ سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
20,000 تومان
18,000 تومان
قیمه نثار سر آشپز
بابرنج کته ایرانی
25,000 تومان
22,500 تومان
قورمه سبزی سرآشپز
16,000 تومان
14,400 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان سراشپز
25,000 تومان
22,500 تومان
قیمه سیب زمینی یا قیمه بادمجان سرآشپز
لطفا در توضیحات درج کنید قیمه با سیب زمینی یا بادمجان
16,000 تومان
14,400 تومان

چلو جوجه کباب ترش مخصوص
بابرنج کته ایرانی
20,000 تومان
18,000 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان مخصوص
بابرنج کته ایرانی
19,500 تومان
17,550 تومان
چلو جوجه تکه ماستی مخصوص
بابرنج کته ایرانی
20,000 تومان
18,000 تومان
چلو جوجه مکزیکی مخصوص
بابرنج کته ایرانی
20,000 تومان
18,000 تومان
چلو کباب نگین دار
بابرنج کته ایرانی
20,000 تومان
18,000 تومان
چلو کباب برگ (فیله) مخصوص
بابرنج کته ایرانی
35,000 تومان
31,500 تومان
چلو کباب بختیاری (فیله) مخصوص
بابرنج کته ایرانی
30,000 تومان
27,000 تومان

سالاد فصل
4,000 تومان
3,600 تومان
ماست موسیر
1,500 تومان
1,350 تومان
زیتون
3,000 تومان
2,700 تومان
میرزاقاسمی تک نفره
8,000 تومان
7,200 تومان
میرزا قاسمی دو پرسی
13,000 تومان
11,700 تومان
ترشی لیته
3,000 تومان
2,700 تومان
خیار شور ویژه (ریز سرکه ای)
3,000 تومان
2,700 تومان
ماست موسیر رامک
2,000 تومان
1,800 تومان
ماست بورانی
3,000 تومان
2,700 تومان
ماست خیار
3,000 تومان
2,700 تومان

آب معدنی کوچک
1,500 تومان
1,350 تومان
آب معدنی بزرگ
2,500 تومان
2,250 تومان
دوغ زالی خانواده
7,000 تومان
6,300 تومان
دوغ زالی کوچک
3,500 تومان
3,150 تومان
دوغ خشگوار خانواده
7,000 تومان
6,300 تومان
دوغ کوچک
1,500 تومان
1,350 تومان
نوشابه خانواده
5,000 تومان
4,500 تومان
دلستر خانواده ایستک
6,000 تومان
5,400 تومان
دلستر قوطی
4,000 تومان
3,600 تومان
دلستر شیشه ای پپسی
2,500 تومان
2,250 تومان
نوشابه قوطی کوکا
3,000 تومان
2,700 تومان
نوشابه کوچک شیشه ای
2,200 تومان
1,980 تومان
نوشابه پلاستیکی کوچک
2,000 تومان
1,800 تومان
دوغ گازدار خوشگوار کوچک
3,000 تومان
2,700 تومان
دلستر خانواده عالیس
6,000 تومان
5,400 تومان
نوشابه قوطی پپسی
3,000 تومان
2,700 تومان
دوغ ابعلی شیشه ای گازدار
3,000 تومان
2,700 تومان