تشریفات پارس - شعبه پونک

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
کلیه غذاها با برنج ایرانی پخت میشود

قزوین، پونک، خیابان مصیب مرادی، روبروی مدرسه آینده سازانچلو کباب کوبیده زعفرانی معمولی
بابرنج کته ایرانی
27,000 تومان
24,300 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان معمولی
بابرنج کته ایرانی
25,000 تومان
22,500 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی معمولی
بابرنج کته ایرانی
27,000 تومان
24,300 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان معمولی
بابرنج کته ایرانی
25,000 تومان
22,500 تومان
چلوکباب شف با برنج کته ایرانی
35,000 تومان
31,500 تومان
قورمه سبزی با برنج کته ایرانی
20,000 تومان
18,000 تومان
قیمه سیب زمینی با برنج کته ایرانی
20,000 تومان
18,000 تومان
چلوجوجه تکه ماستی معمولی
با برنج کته ایرانی
28,000 تومان
25,200 تومان
جوجه کباب ترش معمولی بابرنج کته ایرانی
28,000 تومان
25,200 تومان
جوجه کباب مکزیکی معمولی
بابرنج کته ایرانی
28,000 تومان
25,200 تومان
زرشک پلوبامرغ معمولی بابرنج کته ایرانی
25,000 تومان
22,500 تومان
قیمه نثارمعمولی بابرنج کته ایرانی
35,000 تومان
31,500 تومان
چلوجوجه کباب با استخوان معمولی
33,000 تومان
29,700 تومان
خوراک کوکوسبزی
بدون برنج
15,000 تومان
13,500 تومان
خوراک کوکوسیب زمینی
بدون برنج
15,000 تومان
13,500 تومان
کته کباب بال و کتف معمولی
23,000 تومان
20,700 تومان
خوراک کباب بال و کتف معمولی
بدون برنج
19,000 تومان
17,100 تومان
کته کباب بال و کتف ترش
25,000 تومان
22,500 تومان
خوراک کباب بال و کتف ترش
بدون برنج
21,000 تومان
18,900 تومان
کته کباب بال و کتف مکزیکی
25,000 تومان
22,500 تومان
خوراک کباب بال و کتف مکزیکی
بدون برنج
21,000 تومان
18,900 تومان

چلوماهی قزل آلا سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
40,000 تومان
36,000 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی سر آشپز
بابرنج کته ایرانی
35,000 تومان
31,500 تومان
چلو جوجه کباب ترش سر آشپز
بابرنج کته ایرانی
40,000 تومان
36,000 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
38,000 تومان
34,200 تومان
چلو جوجه تکه ماستی سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
40,000 تومان
36,000 تومان
چلوجوجه مکزیکی سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
40,000 تومان
36,000 تومان
زرشک پلو بامرغ سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
30,000 تومان
27,000 تومان
قیمه نثار سر آشپز
بابرنج کته ایرانی
45,000 تومان
40,500 تومان
قورمه سبزی سرآشپز
25,000 تومان
22,500 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان سراشپز
38,000 تومان
34,200 تومان
قیمه سیب زمینی یا قیمه بادمجان سرآشپز
لطفا در توضیحات درج کنید قیمه با سیب زمینی یا بادمجان
25,000 تومان
22,500 تومان

چلو جوجه کباب ترش مخصوص
بابرنج کته ایرانی
33,000 تومان
29,700 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان مخصوص
بابرنج کته ایرانی
30,000 تومان
27,000 تومان
چلو جوجه تکه ماستی مخصوص
بابرنج کته ایرانی
33,000 تومان
29,700 تومان
چلو جوجه مکزیکی مخصوص
بابرنج کته ایرانی
33,000 تومان
29,700 تومان
چلو کباب نگین دار
بابرنج کته ایرانی
26,000 تومان
23,400 تومان
چلو کباب برگ (فیله) مخصوص
بابرنج کته ایرانی
50,000 تومان
45,000 تومان
چلو کباب بختیاری (فیله) مخصوص
بابرنج کته ایرانی
45,000 تومان
40,500 تومان

سالاد فصل
9,000 تومان
8,100 تومان
ماست موسیر
2,500 تومان
2,250 تومان
زیتون
4,200 تومان
3,780 تومان
میرزاقاسمی تک نفره
13,500 تومان
12,150 تومان
میرزا قاسمی دو پرسی
19,000 تومان
17,100 تومان
ترشی لیته
5,000 تومان
4,500 تومان
خیار شور ویژه (ریز سرکه ای)
3,400 تومان
3,060 تومان
ماست موسیر رامک
3,400 تومان
3,060 تومان
ماست بورانی
4,000 تومان
3,600 تومان
ماست خیار
4,000 تومان
3,600 تومان
سالاد ذرت
10,000 تومان
9,000 تومان

آب معدنی کوچک
2,350 تومان
2,115 تومان
آب معدنی بزرگ
3,300 تومان
2,970 تومان
دوغ زالی خانواده
13,600 تومان
12,240 تومان
دوغ زالی کوچک
7,600 تومان
6,840 تومان
دوغ خشگوار خانواده
10,400 تومان
9,360 تومان
دوغ کوچک
2,600 تومان
2,340 تومان
نوشابه خانواده
10,300 تومان
9,270 تومان
دلستر خانواده ایستک
10,300 تومان
9,270 تومان
دلستر قوطی
6,000 تومان
5,400 تومان
دلستر شیشه ای پپسی
5,500 تومان
4,950 تومان
نوشابه قوطی کوکا
6,000 تومان
5,400 تومان
نوشابه کوچک شیشه ای
4,500 تومان
4,050 تومان
نوشابه پلاستیکی کوچک
3,500 تومان
3,150 تومان
دلستر خانواده عالیس
10,300 تومان
9,270 تومان
دوغ ابعلی شیشه ای گازدار
5,200 تومان
4,680 تومان
نوشابه قوطی پپسی
6,000 تومان
5,400 تومان