پیتزا تنوری شف

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
12:00تا24:00

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
خرید بالای 250000 تومان همراه با سیب زمینی تنوری رایگان

نوروزیان مابین حکمت 9 و 11پیتزا آمریکایی مرغ و قارچ نرمال
خمیر خانگی سس ناپولبتن پنیر ترکیبی مرغ+قارچ+زیتون+فلفل دلمه+ذرت
143,000 تومان
128,700 تومان
نان سیر
80,000 تومان
72,000 تومان
پیتزا آمریکایی مخلوط نرمال
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر+کالباس مرغ+سوسیس+قارچ+ذرت فلفل دلمه
135,000 تومان
121,500 تومان
پیتزا آمریکایی مخصوص نرمال
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر+ژامبون گوشت و مرغ+گوشت چرخ کرده+زیتون+ذرت فلفل دلمه
175,000 تومان
157,500 تومان
پیتزا آمریکایی مخصوص خانواده
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر+ژامبون گوشت و مرغ+گوشت چرخ کرده+زیتون+ذرت فلفل دلمه
266,000 تومان
239,400 تومان
پیتزا آمریکایی مخلوط نرمال
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر+کالباس مرغ+سوسیس+قارچ+ذرت فلفل دلمه
135,000 تومان
121,500 تومان
پیتزا آمریکایی مخلوط خانواده
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر+کالباس مرغ+سوسیس+قارچ+ذرت فلفل دلمه
212,000 تومان
190,800 تومان
پیتزا آمریکایی مرغ و قارچ نرمال
خمیر خانگی سس ناپولبتن پنیر ترکیبی مرغ+قارچ+زیتون+فلفل دلمه+ذرت
143,000 تومان
128,700 تومان
پیتزا آمریکایی مرغ و قارچ خانواده
خمیر خانگی سس ناپولی پنیر میکس مرغ+قارچ+زیتون+فلفل دلمه+ذرت
256,000 تومان
230,400 تومان
پیتزا آمریکایی گوشت و قارچ نرمال
خمیر خانگی سس ناپولی پنیر ترکیبی چرخ کرده+قارچ+زیتون+پنیر+سس ناپولی+پنیر ترکیبی
182,000 تومان
163,800 تومان
پیتزا آمریکایی گوشت و قارچ خانواده
گوشت چرخ کرده+قارچ+زیتون+پنیر+سس ناپولی+پنیر ترکیبی
286,000 تومان
257,400 تومان
پیتزا آمریکایی پپرونی نرمال
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر ترکیبی+کالباس پپرونی+هالیپنو+گوجه گیلاسی
123,000 تومان
110,700 تومان
پیتزا آمریکایی پپرونی خانواده
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر ترکیبی+کالباس پپرونی+هالیپنو+گوجه گیلاسی
212,000 تومان
190,800 تومان
پیتزا آمریکایی فیلادلفیا نرمال
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر ترکیبی+ گوشت فیله اسلایس مرغ+سس قارچ+ فلفل دلمه
175,000 تومان
157,500 تومان
پیتزا آمریکایی فیلادلفیا خانواده
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر ترکیبی+ گوشت فیله اسلایس سینه مرغ+سس قارچ+ فلفل دلمه
278,000 تومان
250,200 تومان
پیتزا آمریکایی بیف نرمال
گوشت تکه ای+خمیر خانگی+سس قارچ+پنیر ترکیبی+ زیتون+ فلفل دلمه
228,000 تومان
205,200 تومان
پیتزا آمریکایی بیف خانواده
گوشت تکه ای+خمیر خانگی+سس قارچ+پنیر ترکیبی+ زیتون+ فلفل دلمه
330,000 تومان
297,000 تومان
پیتزا آمریکایی سبزیجات نرمال
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر ترکیبی+زیتون+هویج+قارچ+ذرت +کدو کبابی
110,000 تومان
99,000 تومان
پیتزا آمریکایی سبزیجات خانواده
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر ترکیبی+زیتون+هویج+قارچ+ذرت +کدو کبابی
162,000 تومان
145,800 تومان
پیتزا آمریکایی دونر نرمال
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر ترکیبی+دونر کباب+مرغ ورقه ای+قارچ+فلفل دلمه+ذرت
175,000 تومان
157,500 تومان
پیتزا آمریکایی دونر خانواده
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر ترکیبی+دونر کباب+مرغ ورقه ای+قارچ+فلفل دلمه+ذرت
266,000 تومان
239,400 تومان
پک اقتصادی(پیتزا ویژه+سیب سرخ شده+نوشابه بطر
خمیر خانگی سس ناپولیتن پنیر پیتزا ژامبون میکس قارچ ذرت فلفل دلمه
240,000 تومان
216,000 تومان
پیتزا آمریکایی ویژه نرمال
خمیر آمریکایی سس ناپولیتن پنیر ترکیبی ژامبون میکس قارچ فلفل دلمه
135,000 تومان
121,500 تومان
پک دوتایی
پیتزا آمریکایی مخلوط نرمال وپیتزا ویژه نرمال
245,000 تومان
220,500 تومان
اسپیشیال چیکن نرمال
خمیر خانگی.سس ناپولی.پنیر ترکیبی.بیکن گوشت.سینه مرغ تنوری.قارچ زیتون
182,000 تومان
163,800 تومان
اسپیشیال چیکن خانواده
خمیر خانگی.سس ناپولی.پنیر ترکیبی.ژامبون گوشت.سینه مرغ تنوری.قارچ زیتون
318,000 تومان
286,200 تومان
پیتزا اسپیشیال بیف خانواده
خمیر خانگی سس ناپولی.پنیر ترکیبی.ژامبون گوشت۹۰ .گوشت تکه ای . قارچ زیتون
350,000 تومان
315,000 تومان
پیتزا اقتصادی(همراه نوشابه رایگان)
خمیر.پنیر.سس ناپولیتن.سوسیس .کالباس پنیر فلفل دلمه قارچ
135,000 تومان
121,500 تومان

پیتزا سیر و استیک
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر میکس+قارچ+فیله اسلایسی+سس سیر
273,000 تومان
245,700 تومان
پیتزا چیکن
خمیر خانگی+سس باربیکیو+سینه مرغ تنوری+پنیر میکس+فلفل دلمه+زیتون
195,000 تومان
175,500 تومان
پیتزا ایتالیایی پپرونی
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر ترکیبی+کالباس پپرونی+هالیپنو+زیتون+گوجه گیلاسی
195,000 تومان
175,500 تومان
پیتزا ایتالیایی سبزیجات
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر ترکیبی+زیتون+قارچ+ذرت +کدو کبابی
145,000 تومان
130,500 تومان
پیتزا مارگاریتا
خمیر خانگی+پنیر میکس+گوجه گیلاسی+سس
135,000 تومان
121,500 تومان
پیتزا شف
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر میکس+سینه مرغ+فیله استیک+زیتون+فلفل دلمه+قارچ
260,000 تومان
234,000 تومان
پیتزا کاپری
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر+ژامبون گوشت مرغ+فلفل دلمه+زیتون+قارچ
208,000 تومان
187,200 تومان
پیتزا سوپریم
خمیر ایتالیایی.سس ناپولی.پنیر ترکیبی.زامبون گوشت مرغ.سینه مرغ کبابی فلفل دلمه قارچ
227,000 تومان
204,300 تومان

سیب زمینی سرخ کرده
60,000 تومان
54,000 تومان
سیب ویژه
89,000 تومان
80,100 تومان
سیب با پنیر
69,000 تومان
62,100 تومان
نان سیر
80,000 تومان
72,000 تومان
سس دست ساز مایونز
10,000 تومان
9,000 تومان
سس دست ساز کچاپ
8,000 تومان
7,200 تومان
سس تک نفره شرکتی مایونز
3,000 تومان
2,700 تومان

نوشابه بطری
16,000 تومان
14,400 تومان
نوشابه قوطی
30,000 تومان
27,000 تومان
نوشابه خانواده
37,000 تومان
33,300 تومان
دلستر خانواده
40,000 تومان
36,000 تومان
لیموناد شیشه ای
22,000 تومان
19,800 تومان
دوغ لیوانی
13,000 تومان
11,700 تومان
سس تک نفره شرکتی کچاپ
3,000 تومان
2,700 تومان
لیموناد خانواده
35,000 تومان
31,500 تومان