بورس برنج امینی

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
08:30تا20:00

سپه نرسیده به گلزار پنجمهاشمی یک کیلو
110,000 تومان
علی کاظمی یک کیلو
110,000 تومان
دودی هیزمی یک کیلو
110,000 تومان
دم سیاه یک کیلو
120,000 تومان
عنبر بو شمال یک کیلو
75,000 تومان
طارم هاشمی یک کیلو
70,000 تومان
خوشپخت یک کیلو
45,000 تومان
لاشه یک کیلوعطری فوق العاده
40,000 تومان
سر لاشه هاشمی یک کیلو
65,000 تومان
سر لاشه عطری یک کیلو
60,000 تومان
هندی آوازه یک کیلو
50,000 تومان
هندی محسن یک کیلو
50,000 تومان
پاکستانی نفیس یک کیلو
65,000 تومان
پاکستانی هایلی یک کیلو
65,000 تومان
پاکستانی 386 یک کیلو
42,000 تومان
روغن قو طلایی۵کیلوی
365,000 تومان
روغن لادن طلایی۵کیلویی
345,000 تومان
بادام زمینی
استانه
160,000 تومان
شکلات تلخ ۵۵درصدکیلویی
شیرین و تلخ سبک
190,000 تومان
شکلات ایدین با طمع مختلف
کیلویی .
85,000 تومان
تخمه دورسفید
کم نمک
120,000 تومان
شکلات تلخ فرمند
۸۳درصد کیلویی
290,000 تومان
تخمه هندوانه
نمکی کیلویی
145,000 تومان
شکلات تافی میوهای
طمع های مختلف
80,000 تومان

چای ایرانی (قلم) یک کیلو
100,000 تومان
قند جزیاری یک کیلو
40,000 تومان
شکر بسته بندی یک کیلو
35,000 تومان
نخود یک کیلو
60,000 تومان
لوبیا کشاورزی یک کیلو
54,000 تومان
لوبیا سفید یک کیلو
80,000 تومان
لپه ریز آذرشهر یک کیلو
55,000 تومان
ماش اعلا یک کیلو
53,000 تومان
لوبیا چشم بلبلی یک کیلو
55,000 تومان
عدس خارجی یک کیلو
55,000 تومان
عدس ریز یک کیلو
65,000 تومان
بلغور خام (طبیعی) یک کیلو
28,000 تومان
بلغور پخته (یارمه) یک کیلو
28,000 تومان
جو پرک یک کیلو
28,000 تومان
جو پوست کنده یک کیلو
28,000 تومان
دال عدس یک کیلو
50,000 تومان
اسپند یک کیلو
50,000 تومان
سویا فله یک کیلو
50,000 تومان
ذرت پفیلایی یک کیلو
65,000 تومان
لوبیا چیتی یک کیلو
85,000 تومان
لوبیا قرمز یک کیلو
65,000 تومان
شکلات توفیکا ایدین کره‌ای
140,000 تومان