سالمون

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین،خیابان شهید بابایی بعد از بازارچه مبل داخل کوچه 12 (طوس)چلو جوجه کباب زعفرانی ویژه
200 گرم جوجه ، برنج صدری ایرانی
17,000 تومان
16,150 تومان
چلو کباب نگینی مخصوص
سیخی 120 گرم ، برنج صدری ایرانی
21,000 تومان
19,950 تومان
چلو کباب شفت مخصوص
275 گرم ، برنج صدری ایرانی
22,000 تومان
20,900 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی ویژه
200 گرم جوجه ، برنج صدری ایرانی
17,000 تومان
16,150 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
250 گرم جوجه ، برنج صدری ایرانی
21,000 تومان
19,950 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه
170 گرم کوبیده ، برنج صدری ایرانی
17,000 تومان
16,150 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص سالمون
225 گرم کوبیده ، برنج صدری ایرانی
22,000 تومان
20,900 تومان
قیمه نثار ویژه
100 گرم خورشت با گوشت گرم ، برنج ایرانی
22,000 تومان
20,900 تومان
قیمه نثار مخصوص
120 گرم خورشت با گوشت گرم ، برنج صدری ایرانی
30,000 تومان
28,500 تومان
میکس ویژه
21,000 تومان
19,950 تومان
میکس مخصوص
25,000 تومان
23,750 تومان
چلو کباب نگینی مخصوص
سیخی 120 گرم ، برنج صدری ایرانی
21,000 تومان
19,950 تومان
چلو کباب شفت مخصوص
275 گرم ، برنج صدری ایرانی
22,000 تومان
20,900 تومان
چلو کباب برگ فیله مخصوص
200 گرم راسته گوساله ، برنج صدری ایرانی
44,000 تومان
41,800 تومان
چلو کباب سلطانی مخصوص با فیله
200 گرم برگ راسته گوساله ، 100 گرم کوبیده ، برنج صدری ایرانی
50,000 تومان
47,500 تومان
چلو کباب بختیاری
38,000 تومان
36,100 تومان

خوراک جوجه ویژه
12,000 تومان
11,400 تومان
خوراک جوجه مخصوص
15,000 تومان
14,250 تومان
خوراک کوبیده سیخی
6,000 تومان
5,700 تومان
خوراک شف
16,000 تومان
15,200 تومان
خوراک برگ فیله
40,000 تومان
38,000 تومان
خوراک بختیاری
33,000 تومان
31,350 تومان
خوراک نگینی
8,000 تومان
7,600 تومان

ماست موسیر
1,500 تومان
1,425 تومان
زیتون پرورده
2,500 تومان
2,375 تومان
سالاد
2,500 تومان
2,375 تومان

دوغ لیوانی
1,500 تومان
1,425 تومان
دوغ خانواده
5,000 تومان
4,750 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
4,275 تومان
نوشابه قوطی
2,500 تومان
2,375 تومان
نوشابه کوچک
1,700 تومان
1,615 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
950 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
4,275 تومان
دلستر قوطی
3,000 تومان
2,850 تومان