سالمون

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین،خیابان شهید بابایی بعد از بازارچه مبل داخل کوچه 12 (طوس)چلو کباب کوبیده ویژه
170 گرم کوبیده ، برنج صدری ایرانی
29,000 تومان
27,550 تومان
قیمه نثار ویژه
100 گرم خورشت با گوشت گرم ، برنج ایرانی
37,000 تومان
35,150 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی معمولی
150 گرم جوجه ، برنج درجه یک هندی
24,000 تومان
22,800 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی معمولی
150 گرم جوجه ، برنج درجه یک هندی
24,000 تومان
22,800 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی ویژه
200 گرم جوجه ، برنج صدری ایرانی
32,000 تومان
30,400 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
250 گرم جوجه ، برنج صدری ایرانی
37,000 تومان
35,150 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
150 گرم کوبیده، برنج درجه یک هندی
23,000 تومان
21,850 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه
170 گرم کوبیده ، برنج صدری ایرانی
29,000 تومان
27,550 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص سالمون
225 گرم کوبیده ، برنج صدری ایرانی
37,000 تومان
35,150 تومان
زرشک پلو با مرغ معمولی
350 گرم ران مرغ ، برنج درجه یک هندی
29,000 تومان
27,550 تومان
زرشک پلو با مرغ ویژه
400 گرم ران مرغ ، برنج صدری ایرانی
33,000 تومان
31,350 تومان
قیمه نثار معمولی
با برنج خارجی
28,500 تومان
27,075 تومان
قیمه نثار ویژه
100 گرم خورشت با گوشت گرم ، برنج ایرانی
37,000 تومان
35,150 تومان
چلو قیمه سیب زمینی معمولی
23,000 تومان
21,850 تومان
چلو قیمه سیب زمینی ویژه
گوشت گرم ، برنج ایرانی
29,000 تومان
27,550 تومان
میکس معمولی
33,000 تومان
31,350 تومان
میکس ویژه
40,000 تومان
38,000 تومان
میکس مخصوص
46,000 تومان
43,700 تومان
چلو کباب نگینی مخصوص
سیخی 120 گرم ، برنج صدری ایرانی
40,000 تومان
38,000 تومان
چلو کباب شفت مخصوص
275 گرم ، برنج صدری ایرانی
40,000 تومان
38,000 تومان

خوراک جوجه معمولی
بدون برنج
16,000 تومان
15,200 تومان
خوراک جوجه ویژه
بدون برنج
20,000 تومان
19,000 تومان
خوراک جوجه مخصوص
بدون برنج
25,000 تومان
23,750 تومان
خوراک کوبیده سیخی
بدون برنج
10,000 تومان
9,500 تومان
خوراک مرغ ویژه
بدون برنج
20,000 تومان
19,000 تومان
خوراک شف
بدون برنج
27,000 تومان
25,650 تومان
خوراک نگینی
بدون برنج
13,000 تومان
12,350 تومان

ماست موسیردامداران
2,500 تومان
2,375 تومان
زیتون پرورده
6,000 تومان
5,700 تومان

دوغ لیوانی
2,500 تومان
2,375 تومان
دوغ خانواده خوشگوار
9,000 تومان
8,550 تومان
نوشابه خانواده پپسی
10,000 تومان
9,500 تومان
نوشابه قوطی
4,500 تومان
4,275 تومان
نوشابه کوچک پپسی
3,500 تومان
3,325 تومان
دلستر خانواده لیمو
9,400 تومان
8,930 تومان
دلستر قوطی
6,500 تومان
6,175 تومان
دوغ آبعلی گازدار
7,500 تومان
7,125 تومان
دلستر خانواده هلو
9,400 تومان
8,930 تومان
دلستر خانواده استوایی
9,400 تومان
8,930 تومان
نوشیدنی انگور
9,700 تومان
9,215 تومان
نوشابه خانواده میراندا
10,000 تومان
9,500 تومان
نوشابه خانواده سون آپ
10,000 تومان
9,500 تومان
نوشابه کوچک میراندا
3,500 تومان
3,325 تومان
نوشابه کوچک سون آپ
3,500 تومان
3,325 تومان