چلوکباب ونیز

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
12:00تا16:00
18:30تا22:00

(7 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

پونک .مجتمع ادارات، بلوار حج، خیابان میرمیرانکوبیده سیخی
45,000 تومان
41,850 تومان
کوبیده پرسی
120,000 تومان
111,600 تومان
جوجه پرسی
110,000 تومان
102,300 تومان
ناموجود
چلو کباب میکس
یک سیخ کباب کوبیده ویک سیخ جوجه به همراگوجه و۳۵۰ گرم برنج
150,000 تومان
139,500 تومان
ناموجود
جوجه سیخی
۲۰۰ گرم سینه مرغ زعفرانی
70,000 تومان
65,100 تومان
ناموجود

نوشابه خانواده
30,000 تومان
27,900 تومان
نوشابه بطری کوچک
11,000 تومان
10,230 تومان
دوغ خانواده
35,000 تومان
32,550 تومان
دوغ لیوانی
10,000 تومان
9,300 تومان
دلستر خانواده
30,000 تومان
27,900 تومان
آب معدنی بزرگ
10,000 تومان
9,300 تومان
آب معدنی کوچک
5,000 تومان
4,650 تومان