ایزی دیزی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قـزوین ، خیابان فردوسی شمالی، روبروی پمپ بنزین، جنب کارخانه یخ طهماسبیسبزی خوردن
1,425 تومان
دیزی ویژه
29,450 تومان
دیزی کلاسیک
21,850 تومان
دیزی کلاسیک
21,850 تومان
دیزی کم چرب
21,850 تومان
دیزی تند
22,800 تومان
دیزی پرچرب
22,800 تومان
کوفته آبی
20,900 تومان
دیزی ویژه
29,450 تومان
دیزی دو نفره
39,900 تومان
چلوکباب کوبیده پرسی
17,100 تومان
کباب کوبیده با نان پرسی
15,200 تومان
کوبیده سیخی
6,650 تومان
چلو جوجه کباب
18,525 تومان
جوجه کباب با نان
14,250 تومان

سبزی خوردن
1,425 تومان
ترشی مخلوط
950 تومان
ماست موسیر
1,425 تومان
نان اضافه
665 تومان
نوشابه قوطی
2,375 تومان
دوغ لیوانی
1,425 تومان
آب معدنی
665 تومان
دوغ بزرگ
5,225 تومان
دوغ شیشه ای
2,375 تومان
نوشابه شیشه ای
2,375 تومان
نوشابه خانواده
4,275 تومان