ایزی دیزی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قـزوین ، خیابان فردوسی شمالی، روبروی پمپ بنزین، جنب کارخانه یخ طهماسبیدیزی کلاسیک
24,000 تومان
22,800 تومان
سبزی خوردن
1,500 تومان
1,425 تومان
دیزی کلاسیک
24,000 تومان
22,800 تومان
دیزی کم چرب
24,000 تومان
22,800 تومان
دیزی تند
25,000 تومان
23,750 تومان
دیزی پرچرب
25,000 تومان
23,750 تومان
کوفته آبی
23,000 تومان
21,850 تومان
دیزی ویژه
32,000 تومان
30,400 تومان
دیزی دو نفره
44,000 تومان
41,800 تومان
چلوکباب کوبیده پرسی
18,000 تومان
17,100 تومان
کباب کوبیده با نان پرسی
16,000 تومان
15,200 تومان
کوبیده سیخی
7,000 تومان
6,650 تومان
چلو جوجه کباب
19,500 تومان
18,525 تومان
جوجه کباب با نان
15,000 تومان
14,250 تومان

سبزی خوردن
1,500 تومان
1,425 تومان
ترشی مخلوط
1,000 تومان
950 تومان
ماست موسیر
1,500 تومان
1,425 تومان
نان اضافه
700 تومان
665 تومان
نوشابه قوطی
2,500 تومان
2,375 تومان
دوغ لیوانی
1,500 تومان
1,425 تومان
آب معدنی
700 تومان
665 تومان
دوغ بزرگ
5,500 تومان
5,225 تومان
دوغ شیشه ای
2,500 تومان
2,375 تومان
نوشابه شیشه ای
2,500 تومان
2,375 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
4,275 تومان