اغذیه فردوسی

(15 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 100,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

قزوین سبزه میدان ابتدای خیابان فردوسی جنب بن بست مینا اغذیه فردوسیهمبرگر ممتاز۶۰٪
100 گرم همبرگر60%،گوجه،خیارشور،نان باکت
12,000 تومان
10,200 تومان
ساندویچ ویژه
140 گرم کالباس، 100 گرم همبرگر دستی، 140 گرم هات داگ 70%، قارچ، پنیر، نان باگت دوبل،
40,000 تومان
34,000 تومان
ساندویچ بندری
سوسیس بندری،گوجه،خیارشور،کلم وکاهو.نان باگت
12,500 تومان
10,625 تومان
ساندویچ ویژه
140 گرم کالباس، 100 گرم همبرگر دستی، 140 گرم هات داگ 70%، قارچ، پنیر، نان باگت دوبل،
40,000 تومان
34,000 تومان
ساندویچ بندری
سوسیس بندری،گوجه،خیارشور،کلم وکاهو.نان باگت
12,500 تومان
10,625 تومان
بندری قارچ و پنیر
بندری.قارچ وپنیر.کلم وکاهم.گوجه خیارشور.نان باگت
20,000 تومان
17,000 تومان
ساندویچ سوسیس آلمانی
سوسیس آلمانی،کاهو.کلم .خیارشور،گوجه،نان باگت
8,500 تومان
7,225 تومان
ساندویچ سوسیس آلمانی دوبل
سوسیس آلمانی، کاهو و کلم .خیارشور،گوجه،نان باگت
11,000 تومان
9,350 تومان
ساندویچ هات داگ دودی 70%
هات داگ دودی،کلم وکاهو.خیارشور،گوجه،نان باگت
15,500 تومان
13,175 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ (گرم)
200 گرم ژامبون مرغ 90 %سرخ شده،کلم وکاهو.گوجه،خیارشور.نان باگت
18,000 تومان
15,300 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت (گرم)
200 گرم ژامبون گوشت 90 %سرخ شده،گوجه،خیارشور
18,000 تومان
15,300 تومان
ساندویچ بلغاری
14,500 تومان
12,325 تومان
بلغاری با قارچ و پنیر
بلغاری،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور
21,500 تومان
18,275 تومان
ساندویچ کوکتل دودی 70%
15,500 تومان
13,175 تومان
ساندویچ کوکتل دودی۷۰٪با قارچ و پنیر
کوکتل دودی۷۰٪،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،نان باگت
23,000 تومان
19,550 تومان
ساندویچ کوکتل70%
120 گرم کوکتل70%. گوجه خیارشور،نان باگت
10,500 تومان
8,925 تومان
سوسیس کوکتل70%با قارچ و پنیر
کوکتل،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،نان باگت
18,500 تومان
15,725 تومان
ساندویچ هات داگ 90%
140 گرم هات داگ 90٪گوشت،خیارشور،گوجه
28,000 تومان
23,800 تومان
ساندویچ کالباس استیک 90% (گرم)
استیک گوشت۹۰٪،گوجه،خیارشور
26,000 تومان
22,100 تومان

همبرگر ممتاز۶۰٪
100 گرم همبرگر60%،گوجه،خیارشور،نان باکت
12,000 تومان
10,200 تومان
همبرگرممتازبا قارچ و پنیر
همبرگر،قارچ،پنیر،خیارشور،گوجه،نان باگت
20,000 تومان
17,000 تومان
همبرگر معمولی
100 گرم همبرگر 30%گوشت ماشینی،خیارشور،گوجه
6,500 تومان
5,525 تومان

ساندویچ کالباس خشک
کالباس خشک،خیارشور،گوجه،نان باگت
12,000 تومان
10,200 تومان
ساندویچ الویه۲قلو
۲عددساندویچ الویه
18,000 تومان
15,300 تومان
ساندویچ ژامبون استیک 90% سرد
180 گرم استیک گوشت90%،گوجه،خیارشور
29,000 تومان
24,650 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ۹۰٪ سرد
۲۰۰گرم ژامبون مرغ ۹۰٪ گوجه خیارشور،نان باگت
18,500 تومان
15,725 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت۹۰٪ سرد
۲۰۰گرم ژامبون گوشت۹۰٪ گوجه و خیارشور،نان باگت
19,000 تومان
16,150 تومان

نوشابه بطری(پپسی ، زمزم)
3,500 تومان
2,975 تومان
دلستر شیشه ای
5,300 تومان
4,505 تومان
دوغ لیوانی
3,000 تومان
2,550 تومان
دوغ شیشه ای آبعلی
5,000 تومان
4,250 تومان
لیموناد شیشه ای
5,500 تومان
4,675 تومان
نوشابه خانواده پپسی
9,900 تومان
8,415 تومان
نوشابه خانواده میرندا
9,900 تومان
8,415 تومان
نوشابه خانواده سون آپ
9,900 تومان
8,415 تومان
لیموناد زمزم خانواده
7,000 تومان
5,950 تومان