اغذیه فردوسی

(30 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 100,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

سبزه میدان جنب بن بست میناهمبرگر ممتاز۶۰٪
100 گرم همبرگر60%،گوجه،خیارشور،نان باکت
12,000 تومان
8,400 تومان
همبرگر ویژه
100 گرم همبرگر دست ساز، گوجه،خیارشور،نان بولکی
11,000 تومان
7,700 تومان
ساندویچ سوسیس کوکتل55%
سوسیس 55%گوشت،خیار،گوجه،نان باگت
9,000 تومان
6,300 تومان
ساندویچ بندری
سوسیس بندری،گوجه،خیارشور،نان باگت
9,000 تومان
6,300 تومان
ساندویچ ویژه
140 گرم کالباس، 100 گرم همبرگر دستی، 140 گرم هات داگ 70%، قارچ، پنیر، نان باگت دوبل،
35,000 تومان
24,500 تومان
ساندویچ بندری
سوسیس بندری،گوجه،خیارشور،نان باگت
9,000 تومان
6,300 تومان
ساندویچ سوسیس آلمانی
سوسیس آلمانی،خیارشور،گوجه،نان باگت
6,500 تومان
4,550 تومان
ساندویچ سوسیس آلمانی دوبل
سوسیس آلمانی،خیارشور،گوجه،نان باگت
9,000 تومان
6,300 تومان
ساندویچ هات داگ 55%
هات داگ،خیارشور،گوجه،نان باگت
9,000 تومان
6,300 تومان
ساندویچ هات داگ دودی 70%
هات داگدودی،خیارشور،گوجه،نان باگت
10,500 تومان
7,350 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ (گرم)
200 گرم ژامبون مرغ 90 %سرخ شده،گوجه،خیارشور
13,500 تومان
9,450 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت (گرم)
200 گرم ژامبون گوشت 90 %سرخ شده،گوجه،خیارشور
14,000 تومان
9,800 تومان
ساندویچ بلغاری
12,000 تومان
8,400 تومان
بلغاری با قارچ و پنیر
بلغاری،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور
19,500 تومان
13,650 تومان
ساندویچ کوکتل دودی 70%
12,500 تومان
8,750 تومان
ساندویچ کوکتل دودی۷۰٪با قارچ و پنیر
کوکتل دودی۷۰٪،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،نان باگت
20,000 تومان
14,000 تومان
ساندویچ کوکتل70%
120 گرم کوکتل70%. گوجه خیارشور،نان باگت
10,500 تومان
7,350 تومان
سوسیس کوکتل70%با قارچ و پنیر
کوکتل،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،نان باگت
18,500 تومان
12,950 تومان
ساندویچ سوسیس کوکتل55%
سوسیس 55%گوشت،خیار،گوجه،نان باگت
9,000 تومان
6,300 تومان
ساندویچ کوکتل۵۵٪با قارچ و پنیر
کوکتل۵۵٪،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،نان باگت
16,000 تومان
11,200 تومان
ساندویچ هات داگ 90%
140 گرم هات داگ 90٪گوشت،خیارشور،گوجه
28,000 تومان
19,600 تومان
ساندویچ کالباس استیک 90% (گرم)
استیک گوشت۹۰٪،گوجه،خیارشور
26,000 تومان
18,200 تومان

همبرگر ویژه
100 گرم همبرگر دست ساز، گوجه،خیارشور،نان بولکی
11,000 تومان
7,700 تومان
همبرگر ویژه با قارچ و پنیر
همبرگر دستی،قارچ،پنیر،گوجه،خیارشور،نان بولکی
18,500 تومان
12,950 تومان
همبرگر ممتاز۶۰٪
100 گرم همبرگر60%،گوجه،خیارشور،نان باکت
12,000 تومان
8,400 تومان
همبرگرممتازبا قارچ و پنیر
همبرگر،قارچ،پنیر،خیارشور،گوجه،نان باگت
20,000 تومان
14,000 تومان
همبرگر معمولی
100 گرم همبرگر 30%گوشت ماشینی،خیارشور،گوجه
5,000 تومان
3,500 تومان

ساندویچ کالباس خشک
کالباس خشک،خیارشور،گوجه،نان باگت
9,500 تومان
6,650 تومان
ساندویچ الویه۲قلو
۲عددساندویچ الویه
14,000 تومان
9,800 تومان
ساندویچ ژامبون استیک 90%
180 گرم استیک گوشت90%،گوجه،خیارشور
26,000 تومان
18,200 تومان
ساندویچ ژامبون مرغ۹۰٪
۲۰۰گرم ژامبون مرغ ۹۰٪ گوجه خیارشور،نان باگت
13,500 تومان
9,450 تومان
ساندویچ ژامبون گوشت۹۰٪
۲۰۰گرم ژامبون گوشت۹۰٪ گوجه و خیارشور،نان باگت
14,000 تومان
9,800 تومان

نوشابه بطری
3,500 تومان
2,450 تومان
دوغ شیشه ای آبعلی
5,000 تومان
3,500 تومان