کباب لند

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
( خرید بالای 300,000 تومان 20 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

فلسطین غربی خ مجاهد کوچه 59 مرادی حصاریچلو کباب وزیری ویژه
۱ سیخ کوبیده۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه۱۸۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج پخته ایرانی، ۲ عددگوجه، کره نارنج
98,000 تومان
67,500 تومان
خوراک کباب کوبیده 100 گرمی مخصوص
یک سیخ کوبیده، ۱ عددگوجه، بدون نان
30,000 تومان
27,000 تومان
خوراک جوجه کباب 200 گرمی مخصوص
1 سیخ جوجه، ۱ عددگوجه، بدون نان
60,000 تومان
54,000 تومان
چلو کوبیده مخصوص
70,000 تومان
63,000 تومان
قیمه نثار 100 گرمی مخصوص
90,000 تومان
81,000 تومان
چلو مرغ
80,000 تومان
72,000 تومان
چلو کره
30,000 تومان
27,000 تومان
گوجه
7,000 تومان
6,300 تومان
نان
۱ عددنان لواش
1,500 تومان
1,350 تومان
چلو کوبیده مخصوص
70,000 تومان
63,000 تومان
چلو جوجه مخصوص
75,000 تومان
67,500 تومان
چلو کباب نگین دارویژه
دو سیخ۱۲۰ گرم کوبیده بانگین جوجه۴۰۰ گرم برنج پخته ایرانی، ۲ عددگوجه، کره، نارنج
95,000 تومان
85,500 تومان
چلو کباب وزیری ویژه
۱ سیخ کوبیده۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه۱۸۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج پخته ایرانی، ۲ عددگوجه، کره نارنج
98,000 تومان
67,500 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه
۳ سیخ کوبیده مخلوط گوسفندی وگوساله۱۰۰ گرمی، برنج ایرانی، ۲ عددگوجه، کره، نارنج
90,000 تومان
81,000 تومان
قیمه نثارویژه
۴۵۰ گرم برنج ایرانی، ۱۲۰ گرم گوشت تکه ای، خلال پسته، بادام، نارنج، زرشک
110,000 تومان
99,000 تومان
چلو شف جوجه ویژه
کباب دورویک سیخ کباب کوبیده۱۲۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفندی وگوساله وروی دیگش۲۲۰ گرم فیله ی مرغ، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، ۲ عددگوجه، کره، نارنج
95,000 تومان
85,500 تومان

خوراک کباب کوبیده 100 گرمی مخصوص
یک سیخ کوبیده، ۱ عددگوجه، بدون نان
30,000 تومان
27,000 تومان
خوراک جوجه کباب 200 گرمی مخصوص
1 سیخ جوجه، ۱ عددگوجه، بدون نان
60,000 تومان
54,000 تومان
خوراک کباب وزیری
۱ سیخ کوبیده۱۰۰ گرمی، ۱ سیخ جوجه۱۸۰ گرمی، ۲ عددگوجه، نارنج، بدون نان
90,000 تومان
81,000 تومان
گوجه کبابی
۴ عددگوجه کباب شده
8,000 تومان
7,200 تومان

نوشابه خانواده
18,000 تومان
16,200 تومان
نوشابه قوطی
14,000 تومان
12,600 تومان
نوشابه کوچک
7,000 تومان
6,300 تومان
دوغ خانواده
31,000 تومان
27,900 تومان
دوغ لیوانی
9,000 تومان
8,100 تومان
ماست موسیردارشرکتی نصیری
ماست موسیردارتک نفره
8,000 تومان
7,200 تومان

قاشق چنگال
2,000 تومان
1,800 تومان
لیوان کاغذی
700 تومان
630 تومان