کباب لند

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
( خرید بالای 500,000 تومان 20 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

فلسطین غربی خیابان مجاهد کوچه 59 مرادی حصاریخوراک کباب کوبیده 100 گرمی مخصوص
یک سیخ کوبیده، ۱ عددگوجه، بدون نان
60,000 تومان
54,000 تومان
چلو مرغ
150,000 تومان
135,000 تومان
چلو مرغ
150,000 تومان
135,000 تومان
چلو کره
60,000 تومان
54,000 تومان
گوجه
10,000 تومان
9,000 تومان
نان
۱ عددنان لواش
2,000 تومان
1,800 تومان
چلو کوبیده مخصوص
150,000 تومان
135,000 تومان
چلو جوجه مخصوص
150,000 تومان
135,000 تومان
چلو کباب نگین دارویژه
دو سیخ۱۲۰ گرم کوبیده بانگین جوجه۴۰۰ گرم برنج پخته ایرانی، ۲ عددگوجه، کره، نارنج
220,000 تومان
198,000 تومان
چلو کباب وزیری ویژه
۱ سیخ کوبیده۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه۱۸۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج پخته ایرانی، ۲ عددگوجه، کره نارنج
220,000 تومان
189,000 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه
۳ سیخ کوبیده مخلوط گوسفندی وگوساله۱۰۰ گرمی، برنج ایرانی، ۲ عددگوجه، کره، نارنج
220,000 تومان
198,000 تومان
چلو شف جوجه ویژه
کباب دورویک سیخ کباب کوبیده۱۲۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفندی وگوساله وروی دیگش۲۲۰ گرم فیله ی مرغ، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی، ۲ عددگوجه، کره، نارنج
220,000 تومان
198,000 تومان

خوراک کباب کوبیده 100 گرمی مخصوص
یک سیخ کوبیده، ۱ عددگوجه، بدون نان
60,000 تومان
54,000 تومان
خوراک جوجه کباب 200 گرمی مخصوص
1 سیخ جوجه، ۱ عددگوجه، بدون نان
120,000 تومان
108,000 تومان
خوراک کباب وزیری
۱ سیخ کوبیده۱۰۰ گرمی، ۱ سیخ جوجه۱۸۰ گرمی، ۲ عددگوجه، نارنج، بدون نان
180,000 تومان
162,000 تومان
گوجه کبابی
۴ عددگوجه کباب شده
10,000 تومان
9,000 تومان

نوشابه خانواده
35,000 تومان
31,500 تومان
نوشابه قوطی
25,000 تومان
22,500 تومان
نوشابه کوچک
15,000 تومان
13,500 تومان
دوغ خانواده
40,000 تومان
36,000 تومان
دوغ لیوانی
13,000 تومان
11,700 تومان
ماست موسیردارشرکتی نصیری
ماست موسیردارتک نفره
11,000 تومان
9,900 تومان

قاشق چنگال
2,000 تومان
1,800 تومان
لیوان کاغذی
700 تومان
630 تومان
ماست چکیده
۱۵۰گرم دست ساز
20,000 تومان
18,000 تومان
ماست وخیار
۱۵۰گرم،دست ساز
25,000 تومان
22,500 تومان