آلایش دامی افتخارجو


( خرید بالای 1,000,000 تومان هزینه ارسال رایگان )
اينجا همه چي تازه و ارزونه

بازار علافها رو به روی راسته تنکابن کله و پاچه جگری افتخارجوسیراب و شیردان گاوی پاک شده، یک کیلو
سیراب و شیردان گاوی پاک شده کاملا اماده پخت
198,000 تومان
پاچه تازه گوسفندی، 4 عدد
200,000 تومان
سیراب شیردان گوسفند پاک شده آماده پخت
200,000 تومان
گوشت کله گوساله یک کیلویی
280,000 تومان
220,000 تومان
جگر سفید گوسفندی یک عدد
77,000 تومان
سیراب و شیردان گاوی پاک شده، یک کیلو
سیراب و شیردان گاوی پاک شده کاملا اماده پخت
198,000 تومان
مغز گوسفندی تازه، یک عدد
تحول ۲۴ ساعت بعد از سفارش
150,000 تومان
پاچه تازه گوسفندی، 4 عدد
200,000 تومان
جگر سیاه دل و قلوه گوساله تازه، یک کیلو
700,000 تومان
دل گوساله تازه، یک کیلو
470,000 تومان
قلوه گوساله تازه، یک کیلو
650,000 تومان
پاچه گوساله تازه، یک عدد
آماده پخت
200,000 تومان
دنبالچه گوساله تازه، یک کیلو
آبگوشتی
350,000 تومان
زبان تازه گوساله فیله، دو کیلویی
990,000 تومان
مغز گوساله تازه، یک عدد
180,000 تومان
قلم گوساله تازه، یک کیلویی
60,000 تومان
سیراب شیردان گوسفند پاک شده آماده پخت
200,000 تومان
دل و قلوه و جگر گوساله نیم کیلویی
350,000 تومان
زبان تازه گوسفندی، یک عدد
200,000 تومان
گوشت کله گوساله یک کیلویی
280,000 تومان
220,000 تومان
جگر سفید گوسفندی یک عدد
77,000 تومان
جگر سفید گوساله یک کیلو
110,000 تومان
کله و پاچه
650,000 تومان
سیراب گوساله پاک نشده
140,000 تومان