آلایش دامی افتخارجو

اکنون تعطیل است


(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 500,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)
تمامی محصولات کشتار روز و تازه میباشند. زمان ارسال سفارشات هر روز بعد از ساعت 6 بعد از ظهر ميباشد

بازار علافها رو به روی راسته تنکابن کله و پاچه جگری جوادسیراب و شیردان گاوی پاک شده،یک کیلو
سیراب و شیردان گاوی پاک شده کاملا اماده پخت
48,000 تومان
43,200 تومان
مغز گوسفندی تازه ،سه عدد
تحول ۲۴ ساعت بعد از سفارش
83,000 تومان
74,700 تومان
پاچه تازه گوسفندی،4 عدد
75,000 تومان
67,500 تومان
جگر سیاه دل و قلوه گوساله تازه،یک کیلو
124,000 تومان
111,600 تومان
جگر سیاه دل و قلوه گوسفندی تازه ،یک کیلو
200,000 تومان
180,000 تومان
دل گوسفندی تازه ،یک کیلو
200,000 تومان
180,000 تومان
قلوه گوسفندی تازه ،یک کیلو
200,000 تومان
180,000 تومان
دل گوساله تازه ،یک کیلو
100,000 تومان
90,000 تومان
قلوه گوساله تازه ،یک کیلو
120,000 تومان
108,000 تومان
پاچه گوساله تازه ،یک عدد
آماده پخت
65,000 تومان
58,500 تومان
دنبالچه گوساله تازه ،یک کیلو
آبگوشتی
85,000 تومان
76,500 تومان
زبان تازه گوساله فیله،دو کیلويي
200,000 تومان
180,000 تومان
مغز گوساله تازه ،یک عدد
38,000 تومان
34,200 تومان
قلم گوساله تازه ، یک کیلو و نيمي
25,000 تومان
22,500 تومان
سیراب شیردان گوسفند پاک شده آماده پخت
50,000 تومان
45,000 تومان
گوشت وسط گوساله ، یک کیلویی
مناسب برای گوشت چرخ کرده
55,000 تومان
49,500 تومان
دل و قلوه و جگر گوساله نیم کیلویی
120,000 تومان
108,000 تومان
دل و قلوه و جگر گوسفندی نیم کیلویی
100,000 تومان
90,000 تومان
مغز گوسفندی 2عددی
40,000 تومان
36,000 تومان
زبان تازه گوسفندی،سه عدد
137,000 تومان
123,300 تومان
گوشت کله گوساله یک کیلويي
55,000 تومان
49,500 تومان
جگر سفید گوسفندی یک عدد
20,000 تومان
18,000 تومان
جگر سفید گوساله یک کیلو
20,000 تومان
18,000 تومان
کله کدو (بدون مغز و زبان)
50,000 تومان
45,000 تومان
نیم دست با زبان
کله کامل بدون مغز با دو پاچه و زبان
123,000 تومان
110,700 تومان
كله و پاچه
154,000 تومان
138,600 تومان