جگرسرای گلستان

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
14:00تا23:30


( خرید بالای 200,000 تومان هزینه ارسال رایگان )

خ مولوی رو به روی کوچه صمدیهجگر سیخی گوسفندی
9,000 تومان
چربی دنبه
8,000 تومان
دل سیخی گوسفندی
9,000 تومان
6,400 تومان
کباب کوبیده 110 گرمی
25,000 تومان
نان سنگک اضافه
2,000 تومان
دل گوسفندی کامل
78,000 تومان
قلوه کامل گوسفندی
30,000 تومان
دل سیخی گوسفندی
9,000 تومان
6,400 تومان
قلوه سیخی گوسفندی
9,000 تومان
چربی دنبه
8,000 تومان
خامک
9,000 تومان
چربی (روده)
8,000 تومان
بال کبابی 5 عدد
38,000 تومان
کباب کوبیده 110 گرمی
25,000 تومان
جوجه زعفرانی 200 گرمی
45,000 تومان
قارچ کبابی 4 عدد
10,000 تومان
نان سنگک اضافه
2,000 تومان

جگر سیخی گوسفندی
9,000 تومان
جگر 250 گرم گوسفندی
97,000 تومان
جگر 300 گرم گوسفندی
117,000 تومان
جگر 400 گرم گوسفندی
156,000 تومان
جگر 500 گرم گوسفندی
195,000 تومان
جگر یک کیلو گوسفندی
390,000 تومان

زیتون پرورده دست ساز
18,000 تومان
ماست موسیر
7,000 تومان
ترشی مخلوط
15,000 تومان
ترشی بندری
15,000 تومان
ترشی فلفل تند
15,000 تومان

نوشابه شیشه ای
9,000 تومان
نوشابه خانواده
18,000 تومان
دلستر شیشه ای
12,000 تومان
دوغ لیوانی
7,000 تومان
دوغ خانواده محلی
28,000 تومان
دوغ خانواده آبعلی
20,000 تومان
لیموناد خانواده
15,000 تومان
دوغ گازدار آبعلی شیشه ای
12,000 تومان