جگرسرای گلستان

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
14:00تا23:30


( خرید بالای 400,000 تومان هزینه ارسال رایگان )

خ مولوی رو به روی کوچه صمدیهجگر سیخی گوسفندی
19,000 تومان
ناموجود
چربی دنبه
18,000 تومان
ناموجود
قلوه سیخی گوسفندی
19,000 تومان
ناموجود
دل سیخی گوسفندی
19,000 تومان
ناموجود
قارچ کبابی 4 عدد
20,000 تومان
ناموجود
دل گوسفندی کامل
140,000 تومان
ناموجود
قلوه کامل گوسفندی
70,000 تومان
ناموجود
دل سیخی گوسفندی
19,000 تومان
ناموجود
قلوه سیخی گوسفندی
19,000 تومان
ناموجود
چربی دنبه
18,000 تومان
ناموجود
بال کبابی 5 عدد
60,000 تومان
ناموجود
کباب کوبیده 100 گرمی
45,000 تومان
ناموجود
جوجه زعفرانی 200 گرمی
75,000 تومان
ناموجود
قارچ کبابی 4 عدد
20,000 تومان
ناموجود
نان سنگک اضافه
2,000 تومان

جگر سیخی گوسفندی
19,000 تومان
ناموجود
جگر 250 گرم گوسفندی
225,000 تومان
ناموجود
جگر 300 گرم گوسفندی
270,000 تومان
ناموجود
جگر 400 گرم گوسفندی
360,000 تومان
ناموجود
جگر 500 گرم گوسفندی
450,000 تومان
ناموجود
جگر یک کیلو گوسفندی
900,000 تومان
ناموجود

ماست موسیر
15,000 تومان
ناموجود
ترشی مخلوط
20,000 تومان
ناموجود
ترشی بندری
20,000 تومان
ناموجود
ترشی فلفل تند
20,000 تومان
ناموجود

نوشابه شیشه ای
17,000 تومان
ناموجود
نوشابه خانواده
30,000 تومان
ناموجود
دلستر شیشه ای
22,000 تومان
ناموجود
دوغ لیوانی
12,000 تومان
ناموجود
دوغ خانواده محلی
35,000 تومان
ناموجود
دوغ خانواده آبعلی
27,000 تومان
ناموجود
لیموناد خانواده
24,000 تومان
ناموجود
دوغ گازدار آبعلی شیشه ای
17,000 تومان
ناموجود