دولپی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان ملاصدرا نبش بانک مسکنساندویچ فلافل ویژه
6 عدد فلافل، قارچ، پنیر، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
8,550 تومان
ساندویچ فلافل بانی ویژه
6 عدد فلافل، ژامبون، قارچ و پنیر، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
9,500 تومان
ساندویچ فلافل با پیاز جعفری
6 عدد فلافل، پیاز، جعفری، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
6,175 تومان
ساندویچ فلافل ساده
6 عدد فلافل، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
5,700 تومان
ساندویچ فلافل مخلوط
6 عدد فلافل، پیاز، جعفری، ترشی لیته، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
6,650 تومان
ساندویچ فلافل ساده
6 عدد فلافل، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
5,700 تومان
ساندویچ فلافل با ترشی
6 عدد فلافل، ترشی لیته، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
6,175 تومان
ساندویچ فلافل با پیاز جعفری
6 عدد فلافل، پیاز، جعفری، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
6,175 تومان
ساندویچ فلافل مخلوط
6 عدد فلافل، پیاز، جعفری، ترشی لیته، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
6,650 تومان
ساندویچ فلافل ویژه
6 عدد فلافل، قارچ، پنیر، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
8,550 تومان
ساندویچ فلافل بانی
6 عدد فلافل، ژامبون، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
7,600 تومان
ساندویچ فلافل بانی ویژه
6 عدد فلافل، ژامبون، قارچ و پنیر، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
9,500 تومان
هات داگ
هات داگ، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
7,600 تومان
هات داگ ویژه
هات داگ، پنیر، قارچ، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
10,450 تومان
رویال هات داگ
هات داگ، ژامبون، پنیر، قارچ، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
12,350 تومان
ژامبون گوشت تنوری
ژامبون، قارچ، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
9,500 تومان
ساندویچ بندری
سوسیس آلمانی، پیاز، فلفل دلمه، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
6,650 تومان
ساندویچ بندری ویژه
سوسیس آلمانی، قارچ و پنیر، پیاز، فلفل دلمه، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
9,500 تومان
ساندویچ ژامبون سرد
ژامبون گوشت، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
9,500 تومان
برگر زغالی
همبرگر، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
7,600 تومان
چیز برگر
همبرگر، پنیر، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
9,500 تومان
قارچ برگر
همبرگر، قارچ، پنیر، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
11,400 تومان
دبل برگر
2 عدد همبرگر، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
13,300 تومان
رویال برگر
همبرگر، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
13,300 تومان
دبل چیز برگر
2 عدد همبرگر، پنیر، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
15,200 تومان
برگر دستی
گوشت تازه چرخ شده 140 گرم، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
11,400 تومان
چیز برگر دستی
گوشت تازه چرخ شده 140 گرم، پنیر،؛ کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
13,300 تومان
دبل برگر دستی
گوشت تازه چرخ شده 280 گرم، پنیر،؛ کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
20,900 تومان
دبل چیز برگر دستی
گوشت تازه چرخ شده 280 گرم، 2 عدد پنیر ورقه ای، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
22,800 تومان
قارچ برگر دستی
گوشت تازه چرخ شده 140 گرم، قارچ،پنیر، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
16,150 تومان

سیب زمینی سرخ کرده بزرگ
9,500 تومان
سیب زمینی سرخ کرده کوچک
7,600 تومان

دوغ لیوانی
1,425 تومان
دوغ خانواده
5,225 تومان
دوغ زالی بطری 500 سی سی
3,325 تومان
نوشابه قوطی
2,850 تومان
نوشابه خانواده
4,275 تومان
نوشابه بطری کوچک
1,615 تومان
نوشابه شیشه ای
1,900 تومان
دلستر قوطی
2,850 تومان
دلستر خانواده
4,750 تومان
آب معدنی کوچک
950 تومان