دولپی - ملاصدرا

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان ملاصدرا نبش بانک مسکنساندویچ فلافل ساده
۷ عدد فلافل، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
8,000 تومان
7,600 تومان
ساندویچ فلافل ویژه
۷عدد فلافل، قارچ، پنیر، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
12,000 تومان
11,400 تومان
ساندویچ فلافل بانی
۷ عدد فلافل، ژامبون، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
10,000 تومان
9,500 تومان
چیز برگر
همبرگر، پنیر، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
13,000 تومان
12,350 تومان
ساندویچ بندری ویژه
سوسیس آلمانی، قارچ و پنیر، پیاز، فلفل دلمه، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
14,000 تومان
13,300 تومان
ساندویچ فلافل ساده
۷ عدد فلافل، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
8,000 تومان
7,600 تومان
ساندویچ فلافل با ترشی
۷ عدد فلافل، ترشی لیته، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
9,000 تومان
8,550 تومان
ساندویچ فلافل با پیاز جعفری
۷ عدد فلافل، پیاز، جعفری، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
9,000 تومان
8,550 تومان
ساندویچ فلافل مخلوط
۷ عدد فلافل، پیاز، جعفری، ترشی لیته، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
9,500 تومان
9,025 تومان
ساندویچ فلافل ویژه
۷عدد فلافل، قارچ، پنیر، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
12,000 تومان
11,400 تومان
ساندویچ فلافل بانی
۷ عدد فلافل، ژامبون، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
10,000 تومان
9,500 تومان
ساندویچ فلافل بانی ویژه
۷ عدد فلافل، ژامبون، قارچ و پنیر، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
14,000 تومان
13,300 تومان
هات داگ
هات داگ، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
11,000 تومان
10,450 تومان
هات داگ ویژه
هات داگ، پنیر، قارچ، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
15,000 تومان
14,250 تومان
رویال هات داگ
هات داگ، ژامبون، پنیر، قارچ، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
17,000 تومان
16,150 تومان
ژامبون گوشت تنوری
ژامبون، قارچ، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
15,000 تومان
14,250 تومان
ساندویچ بندری
سوسیس آلمانی، پیاز، فلفل دلمه، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
10,000 تومان
9,500 تومان
ساندویچ بندری ویژه
سوسیس آلمانی، قارچ و پنیر، پیاز، فلفل دلمه، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
14,000 تومان
13,300 تومان
ساندویچ ژامبون سرد
ژامبون گوشت، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
11,000 تومان
10,450 تومان
برگر زغالی
همبرگر، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
11,000 تومان
10,450 تومان
چیز برگر
همبرگر، پنیر، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
13,000 تومان
12,350 تومان
قارچ برگر
همبرگر، قارچ، پنیر، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
14,000 تومان
13,300 تومان
دبل برگر
2 عدد همبرگر، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
19,000 تومان
18,050 تومان
رویال برگر
همبرگر، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
17,000 تومان
16,150 تومان
دبل چیز برگر
2 عدد همبرگر، پنیر، کاهو، خیاشور، گوجه، سس مخصوص، نان بزرگ
21,000 تومان
19,950 تومان

دوغ لیوانی
2,000 تومان
1,900 تومان
دوغ خانواده
7,000 تومان
6,650 تومان
دوغ زالی بطری 500 سی سی
3,500 تومان
3,325 تومان
نوشابه خانواده
5,000 تومان
4,750 تومان
نوشابه بطری کوچک
2,000 تومان
1,900 تومان
نوشابه شیشه ای
2,500 تومان
2,375 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
2,850 تومان
دلستر قوطی
4,000 تومان
3,800 تومان
دلستر خانواده
6,000 تومان
5,700 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
1,425 تومان