بی بی خاتون

( خرید بالای 50,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان فلسطین غربی،روبه روی اداره پستگل سرخ غنجه، 38 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
7,000 تومان
آلوئه ورا یک برگ بزرگ
4,000 تومان
بهارنارنج، 71 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
9,000 تومان
قهوه خوراکی
بسته 110 گرمی ابعاد 15*20 + بدون برنج
11,000 تومان
پودر نارگیلی، 110 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
5,000 تومان
چای کوهی، 39 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
3,000 تومان
سیاهدانه، 118 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
6,000 تومان
جینسینگ
ابعاد بسته 10*15 40 گرمی
20,000 تومان
تخم شربتی، 146 گرم
ابعاد بسته 15*20 سانتی متر
6,000 تومان
خاکشیر، 151 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
5,000 تومان
رازیانه نرم، 121 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
5,000 تومان
رازیانه درشت، 122 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
5,000 تومان
شاهتره، 145 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
4,000 تومان
کلپوره (مریم گلی) ، 120 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
3,000 تومان
پودر کاکائو، 90 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
7,000 تومان
پودر شیرین بیان، 65 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
پودر خردل، 60 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
3,000 تومان
تخم گشنیز، 123 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
5,000 تومان
خلال بادام زمینی، 135 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
6,000 تومان
خلال بادام درختی، 56 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
10,000 تومان
کنجد سفید، 135 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
7,000 تومان
ترنجبین، 45 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
7,000 تومان
گل سرخ، 33 کرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
5,000 تومان
نبات سفید، 700 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
8,000 تومان
نبات زرد، 700 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
8,000 تومان
عناب درشت، 192 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
6,000 تومان
لیمو عمانی، 91 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
6,000 تومان
چای ترش روشن، 63 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
5,000 تومان
آویشن قزوین، 45 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
آلو طلایی، 174 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
8,000 تومان
زرشک پلویی، 110 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
10,000 تومان
خار خاسک، 181 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
5,000 تومان
دمب اسب، 132 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
3,000 تومان
گل زوفا، 36 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
4,000 تومان
اسطوخودوس، 62 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
9,000 تومان
سنبل الطیب، 25 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
9,000 تومان
برگ سنا نرم، 89 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
3,000 تومان
پنیرک، 26 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
4,000 تومان
گزنه، 133 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
3,000 تومان
خارشتر، 162 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
3,000 تومان
برگ سنا درشت، 86 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
گل ختمی درشت، 67 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
گل ختمی نرم، 46 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
2,000 تومان
جوز هندی، 27 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
5,000 تومان
چهار تخمه، 111 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
4,000 تومان
گلرنگ، 36 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
8,000 تومان
نشاسته نرم-درشت، 354 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
بارهنگ، 81 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
6,000 تومان
هلیله سیاه، 56 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
8,000 تومان
قهوه سبز نرم، 71 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
6,000 تومان
تخم کتان، 210 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
4,000 تومان
خلال نارنج 78 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
به دانه 16 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
5,000 تومان
آرتیشو، 64 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
2,000 تومان
بابونه نرم، 56 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
2,000 تومان
بابونه درشت، 71 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
5,000 تومان
پودر ژلاتین، 40 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
6,000 تومان
بکینگ پودر، 166 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
5,000 تومان
گل بنفشه،21 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
7,000 تومان
بومادران، 91 کرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
2,000 تومان
گل همیشه بهار، 41 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
به لیمو، 46 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
6,000 تومان
اسپند، 280 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
چای سبز ایرانی، 105 گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
5,000 تومان
پودر سنجد
بسته 120 گرم
5,000 تومان

ادویه پلویی، 140 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
6,000 تومان
ادویه کاری، 110 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
5,000 تومان
ادویه خورشتی، 140 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
5,000 تومان
آویشن درشت، 27 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
5,000 تومان
آویشن نرم، 41 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
5,000 تومان
سماق قهوه ای نرم، 81 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
4,000 تومان
سماق قهوه ای درشت، 111 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
4,000 تومان
زرد چوبه، 175 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
5,000 تومان
هل درشت درجه یک، 20 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
11,500 تومان
هل نرم درجه یک، 22
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
13,000 تومان
پودر خردل، 60 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
3,000 تومان
پودر سیر، 105 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
4,000 تومان
زیره سیاه نرم، 40 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
5,000 تومان
زیره سیاه درشت، 40 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
5,000 تومان
گلپر درشت، 88 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
2,000 تومان
گلپر نرم، 91 گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
2,000 تومان
فلفل سفید نرم، 32 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
5,000 تومان
فلفل سفید درشت، 32 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
5,000 تومان
فلفل سیاه درشت، 67 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
5,000 تومان
فلفل سیاه نرم، 79گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
5,000 تومان
فلفل قرمز، 112 گرم
ابعاد بسته 15*10 سانتی متر
5,000 تومان
سماق قرمز نرم، 105گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
6,000 تومان
زیره سبز نرم، 66گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
5,000 تومان
زیره سبز، 62گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
5,000 تومان
زنجبیل درشت، 84گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
6,000 تومان
چوب دارچین، 90گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
7,000 تومان
دارچین نرم، 90گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
7,000 تومان

شوید خشک، 90گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
5,000 تومان
جعفری خشک، 110گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
4,000 تومان
شنبلیله خشک، 116گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
4,000 تومان
نعنا خشک، 89گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
4,000 تومان
ترخون خشک، 59گرم
ابعاد بسته 15*25 سانتی متر
3,000 تومان
پونه خشک، 93گرم
ابعاد بسته 20*30 سانتی متر
3,000 تومان

کاسنی، یک لیتر
9,000 تومان
بومادران، یک لیتر
9,000 تومان
شاهتره، یک لیتر
9,000 تومان
خار مریم، یک لیتر
9,000 تومان
شنبلیله، یک لیتر
9,000 تومان
سنبل الطیب، یک لیتر
9,000 تومان
نعنا، یک لیتر
11,000 تومان
بیدمشک، یک لیتر
12,000 تومان
خارشتر، یک لیتر
9,000 تومان
آویشن، یک لیتر
9,000 تومان
اسطوخودوس، یک لیتر
9,000 تومان
گلاب، یک لیتر
14,000 تومان
گلاب سنگین دو آتیشه، یک لیتر
19,000 تومان
چهل گیاه، یک لیتر
9,000 تومان
نسترن، یک لیتر
9,000 تومان
بابونه، یک لیتر
9,000 تومان
زیره سیاه، یک لیتر
11,000 تومان
هل، یک لیتر
16,000 تومان
گل گاو زبان، یک لیتر
9,000 تومان
کیالک، یک لیتر
9,000 تومان
اترج، یک لیتر
9,000 تومان
خارخاسک، یک لیتر
9,000 تومان
بهار نارنج، یک لیتر
10,000 تومان
یونجه، یک لیتر
9,000 تومان
زیره سبز، یک لیتر
9,000 تومان
رازیانه، یک لیتر
10,000 تومان
گزنه، یک لیتر
9,000 تومان
زنیان، یک لیتر
10,000 تومان
شیرین بیان، یک لیتر
9,000 تومان
بادرنجبویه، یک لیتر
9,000 تومان
دارچین، یک لیتر
9,000 تومان
طارونه، یک لیتر
9,000 تومان
کرفس، یک لیتر
9,000 تومان
بید، یک لیتر
9,000 تومان
برگ چنار
9,000 تومان
برگ زیتون
9,000 تومان
باباآدم
9,000 تومان
بید
9,000 تومان
بوقناق
درمان قند خون
10,000 تومان
گشنیز
9,000 تومان
کلپوره
9,000 تومان
گلاب سنتی
نیم لیتر
8,000 تومان

روغن گل ختمی 50 سی سی
7,000 تومان
روغن زیره سبز 50 سی سی
8,000 تومان
روغن اسطوخودوس 50 سی سی
8,000 تومان
روغن گل بابونه 50 سی سی
7,500 تومان
روغن گلیسیرین 50 سی سی
7,500 تومان
روغن کنجد 50 سی سی
8,000 تومان
روغن سیاهدانه 50 سی سی
8,000 تومان
روغن بادام تلخ 50 سی سی
7,500 تومان
روغن رزماری 50 سی سی
7,500 تومان
روغن زنجبیل 50 سی سی
8,000 تومان
روغن سقز 50 سی سی
7,500 تومان
روغن مسکن 9 گیاه 50 سی سی
8,000 تومان
روغن سیر 50 سی سی
7,500 تومان
روغن زیره سیاه 50 سی سی
8,000 تومان
روغن کرچک 50 سی سی
8,000 تومان
روغن دارچین 50 سی سی
8,000 تومان
روغن کتیرا 50 سی سی
7,500 تومان
روغن بادام شیرین 50 سی سی
7,500 تومان
روغن خرس 20 سی سی
7,000 تومان
روغن الاغ 10 سی سی
8,000 تومان
روغن کوهان شتر 40گرمی
8,000 تومان
روغن حجیم کننده خراطین بزرگ
62,000 تومان
عسل طبیعی
یک کیلوگرم
100,000 تومان
روغن نارگیل 50 سی سی
9,000 تومان

دمنوش آرام بخش
بسته با ابعاد 15*20 سانتیمتر
5,000 تومان
دمنوش تمرکز و آرامش فکری
بسته با ابعاد 15*20 سانتیمتر
5,000 تومان
دمنوش ضد فشارخون
بسته با ابعاد 15*20 سانتیمتر
5,000 تومان
دمنوش چاقی
بسته با ابعاد 15*20 سانتیمتر
5,000 تومان
دمنوش انرژِی زا
بسته با ابعاد 15*20 سانتیمتر
5,000 تومان
دمنوش ترش
بسته با ابعاد 15*20 سانتیمتر
5,000 تومان
دمنوش زنجبیل
بسته با ابعاد 15*20 سانتیمتر
5,000 تومان
دمنوش سفارشی
می توانید دمنوش را سفارش دهید تا برای شما مخلوط و آماده گردد
10,000 تومان
پکیج چاقی 40 روزه
65,000 تومان
پکیج لاغری
65,000 تومان
پکیج افزایش سایز
75,000 تومان
پکیج رفع چین و چروک
75,000 تومان
قوتو (کودکان)
بسته 300 گرمی شرکتی
15,500 تومان
ذغال فعال
بسته بزرگ
26,000 تومان