پیتزا لیپو


( خرید بالای 200,000 تومان 20 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان شهید بابایی کوچه طوسپیتزا مخصوص لیپو خانواده
ژامبون گوشت و مرغ، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر موزارلا، ذرت
185,000 تومان
پپسی خانواده
17,500 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
135,000 تومان
ژامبون تنوری
45,000 تومان
پیتزا مخصوص لیپو نرمال
ژامبون گوشت و مرغ، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر موزارلا، ذرت
95,000 تومان
پیتزا مخصوص لیپو خانواده
ژامبون گوشت و مرغ، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر موزارلا، ذرت
185,000 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
90,000 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
135,000 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، فلفل پپرونی، پنیر موزارلا
80,000 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، فلفل پپرونی، پنیر موزارلا
140,000 تومان
پیتزا سوسیس نرمال
سوسیس، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا
83,000 تومان
پیتزا سوسیس خانواده
سوسیس، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا
130,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ نرمال
سینه مرغ فرآوری شده، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیر موزارلا
110,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ خانواده
سینه مرغ فرآوری شده، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیر موزارلا
175,000 تومان
پیتزا گوشت و قارچ نرمال
گوشت چرخ کرده فرآوری شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر موزارلا
125,000 تومان
پیتزا گوشت و قارچ خانواده
گوشت چرخ کرده فرآوری شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر موزارلا
180,000 تومان
پیتزا میکس مرغ و گوشت نرمال
سینه مرغ فرآوری شده، گوشت فرآوری شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون مدیترانه ای، پنیر موزارلا
125,000 تومان
پیتزا میکس مرغ و گوشت خانواده
سینه مرغ فرآوری شده، گوشت فرآوری شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون مدیترانه ای، پنیر موزارلا
190,000 تومان
پیتزا سبزیجات نرمال
کدوی اسلایس شده، بادمجان اسلایس شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، زیتون سبز مدیترانه ای
80,000 تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، زیتون سبز مدیترانه ای
125,000 تومان
پیتزا مرغ پپرونی نرمال
مرغ فرآوری شده، ژامبون پپرونی ، قارچ، فلفل دلمه، زیتون مدیترانه ای، پنیر موزارلا
125,000 تومان
پیتزا مرغ پپرونی خانواده
مرغ فرآوری شده، ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، زیتون مدیترانه ای، پنیر موزارلا
190,000 تومان
پیتزا کینگ
149,000 تومان

ژامبون سرد
35,000 تومان
ژامبون تنوری
45,000 تومان
بندری ساده
40,000 تومان
بندری قارچ پنیر
60,000 تومان
فلافل ساده
30,000 تومان
فلافل قارچ و پنیر
45,000 تومان
هات داگ تنوری
45,000 تومان
دبل داگ
65,000 تومان

همبرگر ساده(نان گرد)
نان گرد
44,000 تومان
چیز برگر (نان گرد)
58,000 تومان
قارچ برگر ۱۲۵ گرمی
50,000 تومان
همبرگر ۱۸۰ گرمی ویژه
68,000 تومان
دوبل برگر 125 گرمی
75,000 تومان
چیز برگر ویژه ۱۸۰ گرمی
76,000 تومان
رویال برگر
78,000 تومان

بندری پرسی
60,000 تومان

سیب زمینی ویژه
ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر.سیب زمینی
75,000 تومان
سیب زمینی بزرگ
65,000 تومان

پپسی بطری
7,000 تومان
میراندا بطری
7,000 تومان
سون آپ بطری
7,000 تومان
پپسی خانواده
17,500 تومان
سون آپ خانواده
17,500 تومان
میراندا خانواده
17,500 تومان
دوغ خوشگوارخانواده
28,000 تومان
دوغ بطری خوشگوار
6,000 تومان
آب معدنی کوچک
5,000 تومان