طباخی سالار

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
07:00تا14:00
18:00تا22:00


کله پاچه ، سیراب شیردان

هفت سنگان کیلومتر 5 جاده قدیم تهران جنب شرکت پلی وینا و آژانس هفت سنگانسیراب و شیردان
سیراب و شیردان و جیگر سفید
30,000 تومان
ناموجود
بناگوش
30,000 تومان
ناموجود
پاچه دانه ایی
15,000 تومان
ناموجود
زبان
35,000 تومان
ناموجود
چشم
15,000 تومان
ناموجود
کله و پاچه دست کامل
220,000 تومان
209,000 تومان
ناموجود
معجون
مغز،پاچه،بناگوش،چشم
80,000 تومان
ناموجود
زبان
35,000 تومان
ناموجود
مغز
30,000 تومان
ناموجود
بناگوش
30,000 تومان
ناموجود
پاچه دانه ایی
15,000 تومان
ناموجود
چشم
15,000 تومان
ناموجود
آبگوشت ساده
5,000 تومان
ناموجود
آبگوشت با مغز
15,000 تومان
ناموجود
سیراب و شیردان
سیراب و شیردان و جیگر سفید
30,000 تومان
ناموجود
نوشابه کوچک
9,000 تومان
ناموجود