هورا

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 100,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

قزوین ، چهار راه ولیعصر، بلوار آیت الله خامنه ایپیتزا مخصوص هورا
ژامبون گوشت، گوشت تکه ای، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، گوجه فرنگی
25,650 تومان
پیتزا گوشت تکه و قارچ
گوشت تکه ای، پنیر، قارچ، زیتون،
36,100 تومان
پیتزا مخلوط
ژامبون گوشت، قارچ، پنیرففلفل دلمه
22,800 تومان
پیتزا برتولی
ژامبون گوشت، سس سیر، قارچ، پنیر، زیتون
22,800 تومان
پیتزا قارچ و سوسیس
سوسیس، قارچ، پنیر، ذرت
24,700 تومان
پیتزا ژامبون مرغ و قارچ
ژامبون مرغ پنیر قارچ زیتون اسلایس
27,550 تومان
پیتزا مرغ کاری
فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، پنیر، زیتون
27,550 تومان
پیتزا پپرونی
پپرونی، پنیر، فلفل دلمه
26,600 تومان
پیتزا سبزیجات
پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، گوجه فرنگی، زیتون،
19,000 تومان
پیتزا یونانی
ژامبون گوشت، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه
26,600 تومان
پیتزا مرغ تنوری
سینه مرغ دودی، قارچ، پنیر، ذرت، زیتون
27,550 تومان
پیتزا چهار فصل
شامل مواد چهار پیتزای مخصوص وپپرونی و سیسیلی ومرغ کاری
30,400 تومان
پیتزا مکزیکی
ژامبون گوشت /گوشت رسبیف/ قارچ/پنیر/فلفل دلمه
30,400 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
44,650 تومان
پیتزامخلوط خانواده
39,900 تومان
پیتزا گوشت قارچ خانواده
65,550 تومان
پیتزاپپرونی خانواده
48,450 تومان
پیتزامرغ کاری خانواده
49,400 تومان
پیتزابرتولی خانواده
42,750 تومان
پیتزاسبزیجات خانواده
36,100 تومان
پیتزاقارچ وسوسیس خانواده
45,600 تومان
پیتزاژامبون مرغ وقارچ خانواده
50,350 تومان
پیتزا چهارفصل خانواده
54,150 تومان
پیتزامکزیکی خانواده
54,150 تومان
پیتزازبان وقارچ خانواده
65,550 تومان
پیتزازبان ومرغ
36,100 تومان
پیتزازبان ومرغ خانواده
65,550 تومان
پیتزا زبان و قارچ
36,100 تومان
پیتزا ویژه
ژامبون گوشت.گوشت تکه ای سینه مرغ دودی قارچ پنیر زیتون فلفل دلمه گوجه فرنگی
29,450 تومان
پیتزا ویژه خانواده
53,200 تومان
پیتزا گوشت و مرغ
36,100 تومان
پیتزا گوشت و مرغ خانواده
65,550 تومان
پیتزا مرغ تنوری خانواده
49,400 تومان
پیتزا مارگاریتا
19,950 تومان

رولو مرغ
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، پنیر، سس مخصوص
28,500 تومان
رولو مخلوط
گوشت تکه ای، مرغ تکه ای، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، گوجه
30,400 تومان

مرغ سوخاری 2 تکه
19,950 تومان
مرغ سوخاری 3 تکه
29,450 تومان
مرغ سوخاری 5 تکه
46,550 تومان
ناگت میگو سوخاری
30,400 تومان
بال سوخاری
21,850 تومان
فیله استریپس
23,750 تومان

سوپر برگر هورا
برگر، سینه مرغ سوخاری، پنیر گودا/سس فرانسوی
30,400 تومان
برگر ویژه هورا
دوبل برگر، قارچ، پنیر، ژامبون، سس فرانسوی
38,000 تومان
مکس برگر
همبرگر سینه مرغ گریل شده قارچ وپنیرتست سس فرانسوی
30,400 تومان
همبرگر زغالی
برگر100در100 گوشت بدون مواد نگهدارنده
19,000 تومان
چیز برگر
همبرگر، پنیر گودا، سس فرانسوی
20,900 تومان
چیز برگر با قارچ
همبرگر، پنیر گودا، قارچ، سس فرانسوی
22,800 تومان
قارچ برگر
برگر، قارچ، سس فرانسوی
20,900 تومان
دوبل چیز برگر
34,200 تومان
رویال برگر
همبرگر، پنیر گودا، ژامبون، سس فرانسوی
26,600 تومان
دوبل برگر
32,300 تومان

ساندویچ ویژه هورا
ژامبون گوشت/گوشت رسبیف/فیله مرغ/قارچ/پنیر/سس فرانسوی
26,600 تومان
ساندویچ استیک میکس
گوشت تکه، سینه مرغ، قارچ
23,750 تومان
ساندویچ رست بیف
گوشت تکه ای، قارچ، پنیر
25,650 تومان
سینه مرغ ویژه
سینه مرغ، قارچ، پنیر
19,950 تومان
سوپریم
سینه مرغ، پنیر گودا، ژامبون، سس فرانسوی
19,950 تومان
ژامبون مرغ مخصوص هورا
ژامبون مرغ/پنیر/قارچ
17,100 تومان
ژامبون گوشت مخصوص هورا
ژامبون گوشت/پنیر/قارچ
17,100 تومان
ژامبون مرغ سرد
11,400 تومان
ژامبون گوشت سرد
11,400 تومان
هات داگ
هات داگ، سس فرانسوی
14,250 تومان
هات داگ با پنیر
هات داگ، پنیر گودا، سس فرانسوی
16,150 تومان
هات داگ با قارچ و پنیر
هات داگ، پنیر گودا، قارچ، سس فرانسوی
17,100 تومان
کریسپی (چیکن فیله)
سینه مرغ، پنیر گودا، سس فرانسوی
16,150 تومان

سیب زمینی سرخ کرده
9,500 تومان
سیب زمینی ویژه
سیب زمینی سرخ کرده /پنیر/ قارچ /ژامبون /فلفل دلمه/ زیتون /گوجه فرنگی
18,050 تومان
سالاد فصل
3,800 تومان
سالاد کلم
3,325 تومان
قارچ سوخاری
7,600 تومان
سوپ مخصوص هورا
3,800 تومان
ناموجود
نان سیر
13,300 تومان

نوشابه قوطی
2,850 تومان
دلستر قوطی
2,850 تومان
دوغ بطری
2,375 تومان
آب معدنی کوچک
1,425 تومان
نوشابه خانواده
4,275 تومان