ملچ مولوچ

خ دانشگاه روبه روی پارک الغدیر بین کوچه 48و50دسر لیوانی
10,000 تومان
سمبوسه
14,000 تومان
شکم پر
17,000 تومان
اسکمو ملچ‌مولوچ
10,000 تومان
لواشک گلپری
12,000 تومان
بقچه
17,000 تومان
شکوفه
14,000 تومان
لاله
14,000 تومان
سمبوسه
14,000 تومان
شکم پر
17,000 تومان
لقمه
14,000 تومان
دسر لیوانی
10,000 تومان
باقلوا لواشکی
۲۴ عددی
35,000 تومان
سس ملچ مولوچ
5,000 تومان

کیک ترش 550 گرمی
50,000 تومان
کیک ترش 1100 گرمی
80,000 تومان

زغال اخته تازه
15,000 تومان
زغال اخته
12,000 تومان
تمشک
12,000 تومان
تمشک و آلبالو
12,000 تومان
تمشک و لواشک
12,000 تومان
زرشک و آلبالو
12,000 تومان
زرشک و انار
12,000 تومان
آلبالو
12,000 تومان
آلبالو و اخته زغال
12,000 تومان
لواشک
12,000 تومان
لواشک گلپری
12,000 تومان
زردآلو
12,000 تومان
آلو ترش
12,000 تومان
آلوچه و لواشک
12,000 تومان
ترکیبی ترش
12,000 تومان
ترکیبی ملس
12,000 تومان

ترشک آلو ترش
430 گرم
25,000 تومان
ترشک قیسی قرمز
430 گرم
25,000 تومان
ترشک آلوچه جنگلی
430 گرم
25,000 تومان
ترشک انار
430 گرم
25,000 تومان
ترشک آلبالو
430 گرم
25,000 تومان
ترشک قیسی زرد
430 گرم
25,000 تومان
ترشک زغال اخته
430 گرم
25,000 تومان
ترشک آلو قطره طلا
430 گرم
25,000 تومان
ترشک زرشک
430 گرم
25,000 تومان
ترشک ترکیبی ترش
430 گرم
25,000 تومان
ترشک ترکیبی ملس
430 گرم
25,000 تومان

زرشک
15,000 تومان
آلبالو
15,000 تومان
زردآلو
15,000 تومان
آلو ترش
15,000 تومان
سیب و آلو
15,000 تومان
سیب و انبه
15,000 تومان
انار دانه دار
15,000 تومان
هلو
15,000 تومان
زغال اخته
15,000 تومان
سیب و پرتقال
15,000 تومان
انار ترش
15,000 تومان
سیب و آلبالو
15,000 تومان
سیب و انار
15,000 تومان
سیب و زردآلو
15,000 تومان
کیوی
15,000 تومان

باکس گل کوچک
100,000 تومان
باکس گل متوسط
115,000 تومان
باکس گل بزرگ
140,000 تومان

اسکمو ملچ‌مولوچ
10,000 تومان