پیتزا چنتا

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
12:30تا15:30
18:00تا23:30

مینودر بلوار غدیر حد فاصل میدان گل ها و ایران دوچرخپیتزا مخصوص چنتا نرمال
ژامبون مرغ مخصوص/ژامبون گوشت/قارچ/پنیر/فلفل دلمه/گوجه
70,000 تومان
56,000 تومان
ساندویچ زینگر
سینه مرغ سوخاری/گوجه/خیار شور/پنیر گودا
50,000 تومان
پیتزا مخصوص چنتا نرمال
ژامبون مرغ مخصوص/ژامبون گوشت/قارچ/پنیر/فلفل دلمه/گوجه
70,000 تومان
56,000 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
ژامبون مرغ/ژامبون گوشت/گوشت چرخکرده/قارچ/پنیر/فلفل/دلمه/گوجه
75,000 تومان
پیتزا مخصوص چنتا دونفره
ژامبون مرغ مخصوص/ژامبون گوشت/قارچ/پنیر/فلفل دلمه/گوجه
85,000 تومان
ناموجود
پیتزا مخصوص چنتا خانواده
ژامبون مرغ/ژامبون گوشت/گوشت چرخ کرده/قارچ/پنیر/فلفل/دلمه/گوجه
140,000 تومان
پیتزا مخلوط دو نفره
ژامبون مرغ/ژامبون گوشت/گوشت چرخ کرده/قارچ/پنیر/فلفل/دلمه/گوجه
90,000 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
ژامبون مرغ/ژامبون گوشت/گوشت چرخکرده/قارچ/پنیر/فلفل/دلمه/گوجه
150,000 تومان
پیتزا گوشت و قارچ نرمال
گوشت چرخ کرده/قارچ/پنیر/فلفل دلمه ای
90,000 تومان
پیتزا گوشت و قارچ دو نفره
گوشت چرخ کرده/قارچ/پنیر/فلفل دلمه ای
100,000 تومان
پیتزا گوشت و قارچ خانواده
گوشت چرخ کرده/قارچ/پنیر/فلفل دلمه ای
180,000 تومان
پیتزا قارچ و مرغ نرمال
مرغ/قارچ/پنیر/گوجه
85,000 تومان
پیتزا مرغ وقارچ دونفره
مرغ/قارچ/پنیر/گوجه
100,000 تومان
مرغ قارچ خانواده
سس مخصوص/مرغ/قارچ/پنیر
160,000 تومان
پیتزا پپرونی ویژه نرمال
سس تند.پپرونی/قارچ/پنیر/فلفل دلمه ای
70,000 تومان
پیتزا پپرونی دونفره
سس تند/پپرونی ویژه/پنیر
85,000 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
سس تند/پپرونی/قارچ/پنیر
140,000 تومان
پیتزا میکس گوشت و مرغ نرمال
گوشت چرخکرده/مرغ/قارچ/پنیر/فلفل دلمه ای
85,000 تومان
پیتزا میکس گوشت و مرغ دونفره
گوشت چرخ کرده/مرغ/قارچ/پنیر/فلفل دلمه ای
100,000 تومان
پیتزا میکس گوشت و مرغ خانواده
گوشت چرخ کرده/مرغ/قارچ/پنیر/فلفل دلمه ای
100,000 تومان
پیتزا مکزیکی نرمال
سس تند/ژامبون گوشت و مرغ/چرخکرده/قارچ/پنیر/فلفل دلمه ای
65,000 تومان
پیتزا مکزیکی دو نفره
سس تند/ژامبون گوشت و مرغ/قارچ/پنیر/فلفل دلمه ای
65,000 تومان
پیتزا مکزیکی خانواده
سس تند/ژامبون گوشت و مرغ/قارچ/پنیر/فلفل دلمه ای
145,000 تومان
پیتزا چهار فصل نرمال
سس تند/ژامبون گوشت و مرغ/چرخکرده/قارچ/پنیر/فلفل دلمه ای
65,000 تومان
پیتزا چهار فصل دونفره
گوشت چرخکرده/مرغ/ژامبون/سوسیس/فلفل دلمه/گوجه
95,000 تومان
پیتزا چهار فصل خانواده
گوشت چرخکرده/مرغ/ژامبون/سوسیس/فلفل دلمه/گوجه
160,000 تومان
پیتزا سبزیجات نرمال
سیب زمینی/دلمه/قارچ/پنیر/گوجه
65,000 تومان
پیتزا سبزیجات دو نفره
سیب زمینی/دلمه/قارچ/پنیر/گوجه
85,000 تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
سیب زمینی/دلمه/قارچ/پنیر/گوجه
140,000 تومان

سیب زمینی تنوری
55,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده
35,000 تومان
نان سیر
40,000 تومان

نوشابه خانواده
14,500 تومان
نوشابه قوطی
8,500 تومان
دلستر خانواده
14,000 تومان
دلستر شیشه ای
9,000 تومان
دوغ لیوانی
7,000 تومان
دوغ خانواده زالی
27,000 تومان

ساندویچ زینگر
سینه مرغ سوخاری/گوجه/خیار شور/پنیر گودا
50,000 تومان
فیله مرغ گریل
فیله مرغ گریل . نان . مخلفات
45,000 تومان

شام پک مخصوص
پیتزا مخصوص نرمال، سیب زمینی سرخ کرده، یک تکه فیله استریپس یا بروستد
90,000 تومان
ناموجود

جوجه بروستد کامل (مرغ سبز 27 روزه)
مرغ سبز ارگانیک 27 روزه مزه دار شده سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، نان فرانسه
145,000 تومان
ناموجود
1/2 جوجه بروستد کامل (مرغ سبز 27 روزه)
نصف جوجه کامل 27 روزه
80,000 تومان