صبحانه رسالت

نادری انتهای رسالت رو به روی هنرستان چمراناملت
12,000 تومان
عدسی
8,000 تومان
لوبیا
8,000 تومان
عدسی
8,000 تومان
املت
12,000 تومان
خاگینه ویژه
20,000 تومان
سوسیس تخم مرغ
13,000 تومان
املت سوسیس
15,000 تومان
نیمرو
8,000 تومان

دلستر شیشه ای
3,500 تومان
نوشابه شیشه ای
3,000 تومان
لیموناد شیشه ای
4,000 تومان
آبمیوه گازدار شیشه ای
3,500 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
نوشابه قوطی کوچک
3,000 تومان