باقلوا خوان هفت رنگ

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خ توحید کوچه رضوانی پلاک 47باقلوا درجه یک نیم کیلو
95,000 تومان
90,250 تومان
باقلوا درجه 2 یک کیلو
140,000 تومان
133,000 تومان
باقلوا درجه2 نیم کیلو
70,000 تومان
66,500 تومان
باقلوا ویژه یک کیلو
260,000 تومان
247,000 تومان
باقلوا ویژه نیم کیلو
130,000 تومان
123,500 تومان
باقلوا درجه 1 یک کیلو
190,000 تومان
180,500 تومان
باقلوا درجه یک نیم کیلو
95,000 تومان
90,250 تومان