خانه کتلت

(35 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
ارسال رایگان + کلیه سفارشات با دورچین سالاد، سیب زمینی، زیتون و .... ارائه میشود.

قزوین ، خیابان خیام شمالی ، جنب ساختمان مرواریدپرس کتلت
کتلت گوشت+دورچین سیب زمینی و سالاد و زیتون و لیمو و ...
60,000 تومان
39,000 تومان
بندری ویژه
بندری با قارچ و پنیر با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد و...
45,000 تومان
29,250 تومان
فلافل با قارچ و پنیر(ویژه)
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
38,000 تومان
24,700 تومان
مرغ پاپ کورنی
فیله و سینه های کوچک شده و سوخاری به همراه دورچین سیب زمینی و سالاد و...
55,000 تومان
35,750 تومان
دبل دان ویژه خانه کتلت
ساندویچ بدون نان.غذای دو نفره بهمراه دورچین سالاد،سیب زمینی،زیتون و لیمو و. ...
125,000 تومان
81,250 تومان
دبل دان برگر
بهمراه دورچین سالاد،سیب زمینی،زیتون و لیمو و....
105,000 تومان
68,250 تومان
دبل دان زینگر
ساندویچ بدون نان با دورچین سالاد،سیب زمینی،زیتون و لیمو و ...
105,000 تومان
68,250 تومان
دبل هات
ساندویچ بدون نان بادورچین سالادو سیب زمینی و زیتون و لیمو و....
100,000 تومان
65,000 تومان
دبل دان
ساندویچ بدون نان + 2 عدد سینه سوخاری،ژامبون،پنیر،با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و لیمو و زیتون و......
80,000 تومان
52,000 تومان
فیله استریپس 3 تیکه
3 تیکه فیله مرغ سوخاری + سیب زمینی،سالادو زیتون و...
57,000 تومان
37,050 تومان
فیله استریپس 5 تیکه
5 تیکه فیله مرغ سوخاری + سیب زمینی ،سالاد،زیتون و ....
80,000 تومان
52,000 تومان
فیله استریپس 9 تیکه
9 تیکه فیله مرغ سوخاری + سیب زمینی،سالادوزیتون و...
125,000 تومان
81,250 تومان
چیکن سوپریم(بیگ)
سینه سوخاری،ژامبون،پنیر
55,000 تومان
35,750 تومان
سوپر اسپایسی زینگر
ساندویچ دبل دان و پر حجم به همراه دورچین سیب زمینی و سالاد و...
105,000 تومان
68,250 تومان
کمبو مرغ
فیله، بال، ناگت مرغ به همراه دورچین سیب زمینی و سالاد و...
105,000 تومان
68,250 تومان
اکستریم
فیله، سینه، سیب زمینی به همراه دورچین سیب زمینی و سالاد و...
105,000 تومان
68,250 تومان
چیکن فیله(رولر)
فیله سوخاری،ژامبون،پنیر به همراه دورچین سیب زمینی و سالاد و...
60,000 تومان
39,000 تومان
بال سوخاری
6 تکه بال و کتف.سیب زمینی به همراه دورچین سیب زمینی و سالاد و...
50,000 تومان
32,500 تومان
مرغ پاپ کورنی
فیله و سینه های کوچک شده و سوخاری به همراه دورچین سیب زمینی و سالاد و...
55,000 تومان
35,750 تومان

ساندویچ سرآشپز ذغالی
همبرگر + سینه مرغ + پنیر + ژامبون + قارچ به همراه دورچین سیب زمینی و سالاد و...
107,000 تومان
69,550 تومان
کولونل برگر مخصوص ذغالی
دوبل برگر با پنیر و تخم مرغ به همراه دورچین سیب زمینی و سالاد و...
125,000 تومان
81,250 تومان
دوبل برگر با پنیر ذغالی
دو عدد همبرگر دست ساز به همراه پنیر به همراه دورچین سیب زمینی و سالاد و...
105,000 تومان
68,250 تومان
دوبل برگر با قارچ و پنیر ذغالی
دو عدد همبرگر دست ساز به همراه پنیر و قارچ به همراه دورچین سیب زمینی و سالاد و...
105,000 تومان
68,250 تومان
رویال برگر ذغالی
دو عدد همبرگر دست ساز به همراه پنیر و قارچ و ژامبون به همراه دورچین سیب زمینی و سالاد و...
80,000 تومان
52,000 تومان
همبرگر ذغالی
همبرگر به همراه دورچین سیب زمینی و سالاد و...
60,000 تومان
39,000 تومان
چیکن برگر ذغالی
سینه کبابی به همراه دورچین سیب زمینی و سالاد و...
60,000 تومان
39,000 تومان
همبرگر با قارچ و پنیر ذغالی
همبرگر با پنیر و قارچ به همراه دورچین سیب زمینی و سالاد و...
80,000 تومان
52,000 تومان
چیز برگر ذغالی
همبرگر با پنیر به همراه دورچین سیب زمینی و سالاد و...
73,000 تومان
47,450 تومان

کتلت لبنانی
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
40,000 تومان
26,000 تومان
کتلت لبنانی با پنیر
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
43,000 تومان
27,950 تومان
کتلت لبنانی با قارچ و پنیر
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
48,000 تومان
31,200 تومان
کتلت دوبل لبنانی با پنیر
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
55,000 تومان
35,750 تومان
کتلت دوبل لبنانی با قارچ و پنیر
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
60,000 تومان
39,000 تومان

کتلت ویژه
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
55,000 تومان
35,750 تومان
کتلت گوشت
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
40,000 تومان
26,000 تومان
کتلت گوشت با پنیر
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
43,000 تومان
27,950 تومان
کتلت گوشت با قارچ و پنیر
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
48,000 تومان
31,200 تومان
کتلت دوبل گوشت با پنیر
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
55,000 تومان
35,750 تومان
کتلت دوبل گوشت با قارچ و پنیر
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
60,000 تومان
39,000 تومان

کتلت مرغ
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
38,000 تومان
24,700 تومان
کتلت مرغ با پنیر
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
41,000 تومان
26,650 تومان
کتلت مرغ با قارچ پنیر
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
45,000 تومان
29,250 تومان
کتلت دوبل مرغ با پنیر
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
50,000 تومان
32,500 تومان
کتلت دوبل مرغ با قارچ و پنیر
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
55,000 تومان
35,750 تومان

کتلت بادمجان
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
35,000 تومان
22,750 تومان
کتلت بادمجان با پنیر
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
39,000 تومان
25,350 تومان
کتلت بادمجان با قارچ و پنیر
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
43,000 تومان
27,950 تومان
کتلت دوبل بادمجان با پنیر
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
47,000 تومان
30,550 تومان
کتلت دوبل بادمجان با قارچ و پنیر
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
53,000 تومان
34,450 تومان

ژامبون تنوری گوشت
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
55,000 تومان
35,750 تومان
هات داگ
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
39,000 تومان
25,350 تومان
هات داگ قارچ و پنیر
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
50,000 تومان
32,500 تومان
فلافل با قارچ و پنیر(ویژه)
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
38,000 تومان
24,700 تومان
ساندویچ سرد
با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و زیتون و لیمو و...
33,000 تومان
21,450 تومان
بندری ویژه
بندری با قارچ و پنیر با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد و...
45,000 تومان
29,250 تومان
اسنک ویژه
12,000 تومان
7,800 تومان
هات رویال
هات داگ و ژامبون با قارچ و پنیر با دورچین سیب زمینی و سالاد و...
55,000 تومان
35,750 تومان

سیب زمینی ویژه
با دورچین سالاد کلم و زیتون و لیمو و سیب زمینی تنوری و........
68,000 تومان
44,200 تومان
سیب زمینی کوچک
29,000 تومان
18,850 تومان
سیب زمینی بزرگ
45,000 تومان
29,250 تومان
قارچ سوخاری کوچک
35,000 تومان
22,750 تومان
قارچ سوخاری بزرگ
50,000 تومان
32,500 تومان
ناگت میگو سوخاری
6 تکه ناگت میگو با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و ...
55,000 تومان
35,750 تومان
ناگت مرغ
6 تکه ناگت مرغ با دورچین سیب زمینی سرخ شده و سالاد کلم و ....
50,000 تومان
32,500 تومان
مخلوط سیب زمینی و قارچ
50,000 تومان
32,500 تومان
سوپ
10,000 تومان
6,500 تومان

نوشابه قوطی
5,000 تومان
3,250 تومان
آب معدنی
2,000 تومان
1,300 تومان
دوغ
3,000 تومان
1,950 تومان
دلستر ایستک
6,500 تومان
4,225 تومان

پرس کتلت
کتلت گوشت+دورچین سیب زمینی و سالاد و زیتون و لیمو و ...
60,000 تومان
39,000 تومان