دارکباب

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
12:30تا15:30
20:00تا23:30

(15 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است در صورت درخواست نان، از قسمت «نان سنگک» تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.

قزوین، خیابان شهید بابایی، بین کوچه 9 و 11نان سنگک تازه(حداکثر ۳عدد)
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
2,950 تومان
2,508 تومان
گوجه1/2
4عددگوجه
2,000 تومان
1,700 تومان
بال و بازو
ریحون، پیاز، نارنج
30,000 تومان
25,500 تومان
برنج ایرانی
30,000 تومان
25,500 تومان
برنج ایرانی
30,000 تومان
25,500 تومان
نان سنگک تازه(حداکثر ۳عدد)
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
2,950 تومان
2,508 تومان
جوجه ران
به همراه ریحان و پیاز
70,000 تومان
59,500 تومان
بال و بازو
ریحون، پیاز، نارنج
30,000 تومان
25,500 تومان
گوجه1/3
2 عددگوجه
1,000 تومان
850 تومان
گوجه1/2
4عددگوجه
2,000 تومان
1,700 تومان
گوجه
6عددگوجه
4,000 تومان
3,400 تومان

ماست خیار
15,500 تومان
13,175 تومان
زیتون پرورده
29,000 تومان
24,650 تومان
سالاد
16,500 تومان
14,025 تومان
ماست موسیر
11,700 تومان
9,945 تومان
قاشق و چنگال
2,000 تومان
1,700 تومان

نوشابه خانواده
17,700 تومان
15,045 تومان
دوغ خانواده
21,000 تومان
17,850 تومان
دوغ لیوانی
7,200 تومان
6,120 تومان
آب (کوچک)
4,600 تومان
3,910 تومان
آب (بزرگ)
6,900 تومان
5,865 تومان
نوشابه کوچک
7,600 تومان
6,460 تومان
دلستر خانواده
18,700 تومان
15,895 تومان
هوفنبرگ
12,900 تومان
10,965 تومان