دارکباب

(30 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان و گوجه است در صورت درخواست نان، از قسمت «نان سنگک» تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.

قزوین، خیابان شهید بابایی، بین کوچه 9 و 11کوبیده
به همراه ریحان و پیاز (بدون نان)
13,000 تومان
9,100 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
1,000 تومان
700 تومان
گوجه
4,000 تومان
2,800 تومان
بال و بازو
ریحون , پیاز , نارنج
16,000 تومان
11,200 تومان
برنج ایرانی
13,000 تومان
9,100 تومان
برنج ایرانی
13,000 تومان
9,100 تومان
کوبیده
به همراه ریحان و پیاز (بدون نان)
13,000 تومان
9,100 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
1,000 تومان
700 تومان
چنجه
45,000 تومان
31,500 تومان
جوجه ران
به همراه ریحان و پیاز
32,000 تومان
22,400 تومان
جوجه فیله
به همراه ریحان و پیاز
32,000 تومان
22,400 تومان
بازو
16,000 تومان
11,200 تومان
بال و بازو
ریحون , پیاز , نارنج
16,000 تومان
11,200 تومان
کباب ترش
200گرم راسته گوساله
50,000 تومان
35,000 تومان
جوجه ترش
250گرم مغر ران مرغ
40,000 تومان
28,000 تومان
کباب تیکه ماستی
200گرم راسته گوساله
46,000 تومان
32,200 تومان
گوجه1/3
1,000 تومان
700 تومان
گوجه1/2
2,000 تومان
1,400 تومان
گوجه
4,000 تومان
2,800 تومان

ماست خیار
5,800 تومان
4,060 تومان
زیتون پرورده
12,900 تومان
9,030 تومان
سالاد
8,700 تومان
6,090 تومان
ماست موسیر
5,800 تومان
4,060 تومان

نوشابه خانواده
14,300 تومان
10,010 تومان
دوغ خانواده
15,800 تومان
11,060 تومان
دوغ لیوانی
4,300 تومان
3,010 تومان
دلستر شیشه ای
8,000 تومان
5,600 تومان
آب (کوچک)
2,900 تومان
2,030 تومان
آب (بزرگ)
4,300 تومان
3,010 تومان
نوشابه کوچک
4,300 تومان
3,010 تومان
دلستر خانواده
12,900 تومان
9,030 تومان