دارکباب

(15 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است در صورت درخواست نان، از قسمت «نان سنگک» تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.

قزوین، خیابان شهید بابایی، بین کوچه 9 و 11کوبیده
به همراه ریحان و پیاز و گوجه (بدون نان)
21,000 تومان
17,850 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
1,500 تومان
1,275 تومان
بال و بازو
ریحون , پیاز , نارنج
22,000 تومان
18,700 تومان
برنج ایرانی
18,000 تومان
15,300 تومان
برنج ایرانی
18,000 تومان
15,300 تومان
کوبیده
به همراه ریحان و پیاز و گوجه (بدون نان)
21,000 تومان
17,850 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
1,500 تومان
1,275 تومان
چنجه
68,000 تومان
57,800 تومان
جوجه ران
به همراه ریحان و پیاز
46,000 تومان
39,100 تومان
جوجه فیله
به همراه ریحان و پیاز
46,000 تومان
39,100 تومان
بال و بازو
ریحون , پیاز , نارنج
22,000 تومان
18,700 تومان
کباب ترش
200گرم راسته گوساله
72,000 تومان
61,200 تومان
جوجه ترش
250گرم مغر ران مرغ
55,000 تومان
46,750 تومان
کباب تیکه ماستی
200گرم راسته گوساله
70,000 تومان
59,500 تومان

ماست خیار
6,000 تومان
5,100 تومان
زیتون پرورده
17,200 تومان
14,620 تومان
سالاد
14,000 تومان
11,900 تومان
ماست موسیر
6,000 تومان
5,100 تومان

نوشابه خانواده
16,700 تومان
14,195 تومان
دوغ خانواده
17,700 تومان
15,045 تومان
دوغ لیوانی
5,600 تومان
4,760 تومان
دلستر شیشه ای
9,900 تومان
8,415 تومان
آب (کوچک)
4,600 تومان
3,910 تومان
آب (بزرگ)
6,900 تومان
5,865 تومان
نوشابه کوچک
6,000 تومان
5,100 تومان
دلستر خانواده
16,000 تومان
13,600 تومان