فست فود توماتو

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
11:00تا24:00

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
کیفیت را ازما بخواهید فستفود توماتو

ابتدای باغ دبیر نبش کوچه امجدیژامبون گوشت
95,000 تومان
90,250 تومان
ژامبون مرغ
90,000 تومان
85,500 تومان
ژامبون تنوری
120,000 تومان
114,000 تومان
هات داگ
90,000 تومان
85,500 تومان
کوکتل
85,000 تومان
80,750 تومان
بلغاری
95,000 تومان
90,250 تومان
هات رویال
150,000 تومان
142,500 تومان
جگر مرغ
90,000 تومان
85,500 تومان
بندری
75,000 تومان
71,250 تومان
مرغ
100,000 تومان
95,000 تومان
سوسیس سیب زمینی
70,000 تومان
66,500 تومان
ماکارونی
کوجه کلم کاهو خیارشور پیاز جعفری نیم متری
65,000 تومان
61,750 تومان
فلافل
گوجه خیارشور کلم کاهو پیاز جعفری نون نیم متری
65,000 تومان
61,750 تومان
جگر بندری
90,000 تومان
85,500 تومان
اسپشیال
180,000 تومان
171,000 تومان
شیکاگو
190,000 تومان
180,500 تومان
ماشروم
190,000 تومان
180,500 تومان
مارگاریتا
200,000 تومان
190,000 تومان
زبان
200,000 تومان
190,000 تومان
مغز
180,000 تومان
171,000 تومان
ویژه توماتووو
مرغ برگرویژه سیب زمینی ژامبون قارچ پنیر
180,000 تومان
171,000 تومان

همبرگر مخصوص
90,000 تومان
67,500 تومان
همبرگر معمولی
80,000 تومان
76,000 تومان
قارچ برگر
120,000 تومان
114,000 تومان
رویال برگر
130,000 تومان
123,500 تومان
دوبل برگر
180,000 تومان
171,000 تومان
چیزبرگر
110,000 تومان
104,500 تومان
چیکن برگر
180,000 تومان
171,000 تومان

پیتزا مخصوص توماتو نرمال
180,000 تومان
171,000 تومان
پیتزا مخصوص توماتو خانواده
330,000 تومان
313,500 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
150,000 تومان
142,500 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
320,000 تومان
304,000 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
140,000 تومان
133,000 تومان
پیتزا گوشت و مرغ نرمال
190,000 تومان
180,500 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
300,000 تومان
285,000 تومان
پیتزا گوشت و مرغ خانواده
360,000 تومان
342,000 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
140,000 تومان
133,000 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
230,000 تومان
218,500 تومان
پیتزا گوشت و قارچ نرمال
170,000 تومان
161,500 تومان
پیتزا گوشت و قارچ خانواده
350,000 تومان
332,500 تومان

سیب تنوری کوچک
75,000 تومان
71,250 تومان
سیب تنوری بزرگ
130,000 تومان
123,500 تومان
سیب تنوری ویژه کوچک
120,000 تومان
114,000 تومان
سیب تنوری ویژه بزرگ
150,000 تومان
142,500 تومان
سیب ساده کوچک
75,000 تومان
71,250 تومان
سیب ساده بزرگ
120,000 تومان
114,000 تومان
سمبوسه
35,000 تومان
33,250 تومان
سالاد فصل
30,000 تومان
28,500 تومان
سس
3,000 تومان
2,850 تومان

نوشابه خانواده
35,000 تومان
33,250 تومان
نوشابه بطری
15,000 تومان
14,250 تومان
دوغ خانواده
40,000 تومان
38,000 تومان
دوغ لیوانی
15,000 تومان
14,250 تومان
دلستر خانواده
40,000 تومان
38,000 تومان
دلستر شیشه
30,000 تومان
28,500 تومان
لیموناد شیشه
25,000 تومان
23,750 تومان
آب معدنی کوچک
7,000 تومان
6,650 تومان