توحید

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان توحید،نبش کوچه فروردیننان چایی نیم کیلویی کنجدی
8,075 تومان
نان چایی یک کیلویی کنجدی
16,625 تومان
نان چایی دو کیلویی کنجدی
32,300 تومان

باقلوا پیچ بسته ای یک کیلویی
38,000 تومان
باقلوا لوزی بسته نیم کیلویی
514/.گرم
49,400 تومان

شیرینی سنتی مخلوط بسته ای
600تا800گرم
18,050 تومان
شیرینی نان نخودی بسته ای
590گرم
17,100 تومان
شیرینی نان چرخی بسته ای
498گرم
14,250 تومان
شیرینی نان برنجی بسته ای
396گرم
11,400 تومان
شیرینی نان پادرازی بسته ای
328گرم
9,500 تومان
شیرینی قطاب بسته ای
حدود 400 گرم
11,400 تومان
شیرینی نارگیلی 300 گرمی
8,550 تومان

نان زنجبیلی بسته ای
13عدد
4,750 تومان
نان روغنی بسته ای
2عدد کامل
5,700 تومان

کیک شربتی نیم کیلویی
7,600 تومان
نان کسمه ای بسته ای
500گرم
12,350 تومان

لواشک نیم کیلویی
572گرم
16,150 تومان
لواشک یک کیلویی
21,850 تومان