توحید

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان توحید،نبش کوچه فروردینکیک شربتی نیم کیلویی
8,000 تومان
7,600 تومان
نان چایی نیم کیلویی کنجدی
9,000 تومان
8,550 تومان
نان کسمه ای بسته ای
500گرم
15,000 تومان
14,250 تومان
نان چایی نیم کیلویی کنجدی
9,000 تومان
8,550 تومان
نان چایی یک کیلویی کنجدی
18,000 تومان
17,100 تومان
نان چایی دو کیلویی کنجدی
36,000 تومان
34,200 تومان

باقلوا پیچ بسته ای یک کیلویی
47,000 تومان
44,650 تومان
باقلوا لوزی بسته نیم کیلویی
514/.گرم
54,000 تومان
51,300 تومان

شیرینی سنتی مخلوط بسته ای
600تا800گرم
21,000 تومان
19,950 تومان
شیرینی نان نخودی بسته ای
590گرم
17,000 تومان
16,150 تومان
شیرینی نان چرخی بسته ای
498گرم
15,000 تومان
14,250 تومان
شیرینی نان برنجی بسته ای
396گرم
12,000 تومان
11,400 تومان
شیرینی نان پادرازی بسته ای
328گرم
11,000 تومان
10,450 تومان
شیرینی قطاب بسته ای
حدود 400 گرم
15,000 تومان
14,250 تومان

نان زنجبیلی بسته ای
13عدد
6,000 تومان
5,700 تومان
نان روغنی بسته ای
2عدد کامل
9,000 تومان
8,550 تومان

کیک شربتی نیم کیلویی
8,000 تومان
7,600 تومان
نان کسمه ای بسته ای
500گرم
15,000 تومان
14,250 تومان