طباخی کالپاچینو

ولیعصر،بلوار خامنه ای جنب بیمه البرزپاچه
بدون نان
12,000 تومان
بناگوش
بدون نان
20,000 تومان
نان سنگک دانه ای
2,000 تومان
دست کامل کله پاچه
بدون نان
170,000 تومان
پاچه
بدون نان
12,000 تومان
مغز
بدون نان
20,000 تومان
بناگوش
بدون نان
20,000 تومان
آبگوشت با مغز
بدون نان
11,000 تومان
آبگوشت ساده
بدون نان
2,000 تومان
سیراب شیردان پرسی
بدون نان
19,000 تومان
ناموجود
نان سنگک دانه ای
2,000 تومان
ماءالشعیربیگ بیر240سی سی
5,000 تومان
دلسترهی جوشیشه ای
4,000 تومان
چشم یک جفت
8,000 تومان

نوشابه شیشه ای
3,500 تومان
آب معدنی کوچک
2,000 تومان