شیرینی ناتلی

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

فلسطین مابین چهارراه پادگان و خیابان توحیدکیک نوتلا نیم کیلو
15,000 تومان
13,500 تومان
ناپلئونی نیم کیلو
13,750 تومان
12,375 تومان
شیرینی تر نیم کیلو
12,000 تومان
10,800 تومان
چیز کیک شکلاتی نیم کیلو
15,000 تومان
13,500 تومان
دانمارکی 750گرم
11,500 تومان
10,350 تومان
لوت کا یک کیلو
21,000 تومان
18,900 تومان
لوت کا 650 گرم
11,500 تومان
10,350 تومان
ساق عروس یک کیلو
21,000 تومان
18,900 تومان
ساق عروس 650 گرم
11,500 تومان
10,350 تومان
کاستو یک کیلو
40,000 تومان
36,000 تومان
کاستو نیم کیلو
20,000 تومان
18,000 تومان
آجیلی یک کیلو
40,000 تومان
36,000 تومان
آجیلی نیم کیلو
20,000 تومان
18,000 تومان
کره ای یک کیلو
19,200 تومان
17,280 تومان
کره ای 650 گرم
11,500 تومان
10,350 تومان
آلمانی یک کیلو
19,200 تومان
17,280 تومان
آلمانی 650 گرمی
10,000 تومان
9,000 تومان
کیک هویچ یک کیلو
24,000 تومان
21,600 تومان
کیک هویج نیم کیلو
12,000 تومان
10,800 تومان
پایه آناناس یک کیلو
24,000 تومان
21,600 تومان
پایه آناناس نیم کیلو
12,500 تومان
11,250 تومان
اتریشی یک کیلو
24,000 تومان
21,600 تومان
اتریشی نیم کیلو
12,000 تومان
10,800 تومان
کیک شکلاتی خیس یک کیلو
24,000 تومان
21,600 تومان
کیک شکلاتی خیس نیم کیلو
12,000 تومان
10,800 تومان
کیک مارسبانی یک کیلو
20,000 تومان
18,000 تومان
کیک مارسبانی نیم کیلو
10,000 تومان
9,000 تومان
تارت میوه ای یک کیلو
23,500 تومان
21,150 تومان
تارت میوه ای نیم کیلو
11,750 تومان
10,575 تومان
کاتا یک کیلو
21,000 تومان
18,900 تومان
کاتا 750گرم
11,500 تومان
10,350 تومان
دانمارکی یک کیلو
19,200 تومان
17,280 تومان
دانمارکی 750گرم
11,500 تومان
10,350 تومان
فلور یک کیلو
19,200 تومان
17,280 تومان
فلور 750گرم
9,600 تومان
8,640 تومان
نون چایی یک کیلو
21,000 تومان
18,900 تومان
نون چایی 750 گرم
11,500 تومان
10,350 تومان
کیک یزدی یک کیلو
14,500 تومان
13,050 تومان
کیک یزدی نیم کیلو
7,250 تومان
6,525 تومان
دونات 750 گرم
11,500 تومان
10,350 تومان
دونات یک کیلو
21,000 تومان
18,900 تومان
کشمشی نیم کیلو
9,600 تومان
8,640 تومان
کشمشی یک کیلو
19,200 تومان
17,280 تومان
کوکی یک کیلو
30,000 تومان
27,000 تومان

شیرینی تر یک کیلو
24,000 تومان
21,600 تومان
کیک مینی دانه ای
17,000 تومان
15,300 تومان
شیرینی تر نیم کیلو
12,000 تومان
10,800 تومان
کیک نوتلا نیم کیلو
15,000 تومان
13,500 تومان
کیک نوتلا یک کیلو
30,000 تومان
27,000 تومان
چیز کیک شکلاتی نیم کیلو
15,000 تومان
13,500 تومان
چیز کیک شکلاتی یک کیلو
30,000 تومان
27,000 تومان
چیز کیک ساده نیم کیلو
15,000 تومان
13,500 تومان
چیز کیک ساده یک کیلو
30,000 تومان
27,000 تومان
چیز کیک موزی نیم کیلو
15,000 تومان
13,500 تومان
چیز کیک موزی یک کیلو
30,000 تومان
27,000 تومان
ناپلئونی نیم کیلو
13,750 تومان
12,375 تومان
ناپلئونی یک کیلو
27,500 تومان
24,750 تومان

دسر کاپوچینو نیم کیلو
15,000 تومان
13,500 تومان
دسر کاپوچینو یک کیلو
30,000 تومان
27,000 تومان
دسر زعفران نیم کیلو
15,000 تومان
13,500 تومان
دسر زعفران یک کیلو
30,000 تومان
27,000 تومان

باقلوا یک کیلو
150,000 تومان
135,000 تومان