شیرینی ناتلی

(15 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

فلسطین مابین چهارراه پادگان و خیابان توحیدکیک نوتلا نیم کیلو
20,000 تومان
17,000 تومان
ناپلئونی نیم کیلو
22,000 تومان
18,700 تومان
کیک نوتلا یک کیلو
40,000 تومان
34,000 تومان
کیک شکلاتی خیس یک کیلو
38,000 تومان
32,300 تومان
شیرینی تر یک کیلو
31,000 تومان
26,350 تومان
لوت کا یک کیلو
28,000 تومان
23,800 تومان
لوتکا ۵۰۰گرم
14,000 تومان
11,900 تومان
ساق عروس یک کیلو
28,000 تومان
23,800 تومان
ساق عروس 500گرم
14,000 تومان
11,900 تومان
کاستر یک کیلو
40,000 تومان
34,000 تومان
کاستر نیم کیلو
20,000 تومان
17,000 تومان
آجیلی یک کیلو
40,000 تومان
34,000 تومان
آجیلی نیم کیلو
20,000 تومان
17,000 تومان
کره ای یک کیلو
26,000 تومان
22,100 تومان
کره ای 500گرم
13,000 تومان
11,050 تومان
آلمانی یک کیلو
25,000 تومان
21,250 تومان
آلمانی 500 گرمی
12,500 تومان
10,625 تومان
کیک هویچ یک کیلو
38,000 تومان
32,300 تومان
کیک هویج نیم کیلو
19,000 تومان
16,150 تومان
پایه آناناس یک کیلو
40,000 تومان
34,000 تومان
پایه آناناس نیم کیلو
20,000 تومان
17,000 تومان
اتریشی یک کیلو
38,000 تومان
32,300 تومان
اتریشی نیم کیلو
19,000 تومان
16,150 تومان
کیک شکلاتی خیس یک کیلو
38,000 تومان
32,300 تومان
کیک شکلاتی خیس نیم کیلو
19,000 تومان
16,150 تومان
کیک مارسبانی یک کیلو
38,000 تومان
32,300 تومان
کیک مارسبانی نیم کیلو
19,000 تومان
16,150 تومان
تارت میوه ای یک کیلو
30,000 تومان
25,500 تومان
تارت میوه ای نیم کیلو
15,000 تومان
12,750 تومان
کاتا یک کیلو
26,000 تومان
22,100 تومان
کاتا 500گرم
کم شیرین و کم روغن رژیمی
11,000 تومان
9,350 تومان
دانمارکی یک کیلو
25,000 تومان
21,250 تومان
دانمارکی ۵۰۰ گرم
12,500 تومان
10,625 تومان
فلور یک کیلو
25,000 تومان
21,250 تومان
فلور ۵۰۰ گرم
12,500 تومان
10,625 تومان
نون چایی یک کیلو
28,000 تومان
23,800 تومان
نون چایی ۵۰۰ گرم
14,000 تومان
11,900 تومان
کیک یزدی یک کیلو
20,000 تومان
17,000 تومان
کیک یزدی نیم کیلو
10,000 تومان
8,500 تومان
دونات ۵۰۰گرم
کم شیرین کم روغن و رژیمی
13,000 تومان
11,050 تومان
دونات یک کیلو
26,000 تومان
22,100 تومان
کشمشی نیم کیلو
12,500 تومان
10,625 تومان
کشمشی یک کیلو
25,000 تومان
21,250 تومان
کوکی یک کیلو
40,000 تومان
34,000 تومان

شیرینی تر یک کیلو
31,000 تومان
26,350 تومان
کیک تولد مینی
20,000 تومان
17,000 تومان
شیرینی تر نیم کیلو
16,000 تومان
13,600 تومان
کیک نوتلا نیم کیلو
20,000 تومان
17,000 تومان
کیک نوتلا یک کیلو
40,000 تومان
34,000 تومان
چیز کیک شکلاتی نیم کیلو
20,000 تومان
17,000 تومان
چیز کیک ساده نیم کیلو
20,000 تومان
17,000 تومان
چیز کیک ساده یک کیلو
40,000 تومان
34,000 تومان
ناپلئونی نیم کیلو
22,000 تومان
18,700 تومان
ناپلئونی یک کیلو
44,000 تومان
37,400 تومان

باقلوا یک کیلو
160,000 تومان
136,000 تومان